Så skiljer vi oss från mängden

Fisher Investments Norden erbjuder investeringsförvaltningstjänster som tillhandahålls av dess moderbolag Fisher Investments – en privatägd investeringsrådgivare baserad i USA. I över 40 år har Fisher Investments hjälpt privatpersoner och familjer att nå sina finansiella mål genom att alltid sätta kundernas intressen främst.

Strukturer och värderingar som ser till att dina intressen alltid sätts främst


Ända sedan firmans bildande har vi byggt på en struktur som är unik i vår bransch, och som alltid sätter dina intressen främst för att hjälpa dig nå dina investeringsmål.


  • Personlig service
  • Skräddarsydda portföljer
  • Disciplinerad, aktiv strategi
  • Resultathistorik
  • Enkel, transparent avgiftsstruktur
Two business women talking

Personlig service

När du är kund får du proaktiv service från din investeringsrådgivare, som har till uppgift att förstå sig på dig och hålla din finansiella plan på rätt spår. Har du frågor om hur portföljen går och varför? Då är det är bara att slå en signal till din investeringsrådgivare.

Och investeringsrådgivaren kommer höra av sig under alla marknadsförhållanden för att hjälpa dig att hålla dig till din långsiktiga plan.

Hands write on a paper graph while the other hand types on a laptop

Skräddarsydda portföljer

Vi har respekt för hur hårt du har jobbat för att bygga upp din förmögenhet. Innan vi ger någon rekommendation frågar vi ut dig om dina mål, utgifter, hälsan, familjesituationen med mera – så vi får en djupare förståelse för vad du behöver få ut av dina investeringar.

Resultatet blir en personanpassad portfölj som är designad för att uppfylla dina behov och hjälpa dig att njuta av den pension som du har förtjänat.

A business woman talking with her hands to a group, stands in front of a monitor displaying stock tickers and graphs

Disciplinerad, aktiv strategi

Vi anser att aktiv portföljförvaltning uppbyggd kring dina långsiktiga mål är det bästa sättet att upptäcka investeringsmöjligheter och uppnå resultat över tid. Den här disciplinerade top-down-metoden hjälper oss att tolka information på nya sätt, och hitta investeringsmöjligheter i hela världen som andra kapitalförvaltare kanske missar.

Ken Fisher and Damian Ornani

Resultathistorik

Fisher Investments investeringskommitté har över 150 års sammanlagd branscherfarenhet, och Fisher Investments grupp för privatkunder i USA har över 30 års resultathistorik.

Man in dark suite talks to another man about retirement

Enkel, transparent avgiftsstruktur

Vi tar ut en engångsavgift för kontouppläggningen, plus en löpande årlig förvaltningsavgift baserat på värdet på tillgångarna som vi förvaltar åt dig. Till skillnad från många värdepappersmäklare och oberoende finansrådgivare får vi ingen provision på handeln. Den här avgiftsstrukturen bidrar till att hålla våra incitament i linje med dina intressen.

Läs transkribering For the Kunder får unika insikter och personlig service video

Kunder får unika insikter och personlig service

Du förtjänar att veta vad vi gör med dina pengar. Det är därför som du får en egen kontaktperson – din investeringsrådgivare – som har till uppgift att hålla kontakten med dig och hålla din finansiella plan på rätt kurs.

Läs transkribering For the Så skräddarsyr Fisher Investments portföljer för varje kund video

Så skräddarsyr Fisher Investments portföljer för varje kund

Vi hyser respekt för hur hårt du har jobbat för att bygga upp din förmögenhet, så innan vi gör några rekommendationer ser vi till att lära känna dig ordentligt. Vi frågar ut dig om dina mål, behov, utgifter, hälsan, familjesituationen med mera – så vi får en tydligare bild för vad du behöver få ut av dina investeringar.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakta oss

Ta reda på varför 155 000 kunder* världen över anlitar Fisher Investments för att förvalta deras kapital, och hur vi skulle kunna hjälpa dig att nå dina finansiella mål.

* Per 2024-07-01

Nyfiken på Fisher? Ring oss.

020-088 37 53

Kontakta oss i dag