Privat kapitalförvaltning / Finansplanering

Så skräddarsyr vi portföljer till varje kund

Bill Glaser Executive Vice President

Hur är du investerad? Talar din kapitalförvaltare sig varm om att bestämma sig för en viss strategi en gång för alla? Utgår hon eller han mest från din ålder när strategin läggs upp? Det här är relativt vanligt, men strategier av de här slaget är kanske inte tillräckligt väl anpassade till din personliga situation, och det kan leda till investeringsmissar. I den här videon diskuterar Bill Glaser, vice vd för portföljförvaltningen, hur Fisher Investments avgör portföljstrategin för den enskilda kunden, och alla faktorer som vägs in i det beslutet.

Fisher Investments tar ett helhetsgrepp och tittar på kundens mål, investeringstidshorisont, kassaflödesbehov, skattetekniska överväganden, övriga tillgångar, risktolerans med mera. Många kapitalförvaltare väger bara in en eller två faktorer när det sätter samman en portfölj. Men om man lägger allt för stor tyngd på en enskild faktor kan det leda till en portfölj som inte passar väl för din personliga situation, eller som förbiser andra viktiga faktorer. Vår rigorösa och grundliga metod utmynnar i vad vi anser är den optimala portföljen för dig med tanke på all den information vi samlar in i våra inledande diskussioner. Om din situation skulle förändras med åren kan Fisher Investments dessutom justera din portfölj och investeringsstrategi, och på så vis se till att portföljen fortsätter vara lämplig och skräddarsydd.

Transkribering

Bild

Grafik: Så skräddarsyr vi portföljer till varje kund

FISHER INVESTMENTS NORDEN®

Ljud

Glad musik hörs.

Bild

En man klädd i mörkblå kostym dyker upp. En textbanderoll i nedre höger hörn identifierar honom som Bill Glaser, vice vd, portföljförvaltning.

Textbanderollen försvinner ur bild. Kameran förblir fokuserad på Bill Glaser, men vinkeln ändras då och då.

Ljud

Musiken minskar i volym.

Bill Glaser: Ett antal faktorer vägs in för att avgöra en kunds portföljstrategi. Vi tar ett helhetsgrepp som är skräddarsytt för varje kunds behov.

Vi tittar på en rad saker, som vad de har för investeringsmål, eller med andra ord: Vad är syftet med deras tillgångar? Vad är tidshorisonten för tillgångarna, alltså hur länge tillgångarna behöver arbeta för dem? Vilken typ av restriktioner kan de vilja lägga på portföljen? Behöver de ta ut pengar från portföljen? Finns det skattetekniska överväganden? Har de tillgångar som vi inte förvaltar, men som vi bör ta hänsyn till? Vad har de för risktolerans?

Den här metoden skiljer sig från konkurrenternas på det viset att många förvaltare där ute bara ber dig fylla i ett frågeformulär, en risktoleransmatris, eller till och med bara utgå från åldern när de försöker ta reda på den optimala tillgångsfördelningen för en viss kund eller strategi. Det är inte vad vi gör på Fisher Investments. Vi jobbar mycket mer omfattande, med en strängare process som tar hänsyn till alla dessa faktorer, plus många andra.

Bild

Skärmen tonar över till att visa följande text:

Fisher Investments Norden är det handelsnamn som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

Fisher Investments Norden delegerar portföljförvaltning till dess moderbolag, Fisher Investments. Fisher Investments är bildat i USA (Delaware Secretary of State-nummer: 3936233) och står under tillsyn av Securities and Exchange Commission i USA (SEC-nummer: 801-29362).

Dessa kommentarer är Fisher Investments Nordens, Fisher Investments Luxembourg, Sàrls och Fisher Investments allmänna åsikter och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av deras eller kundernas resultat. Det ges inga garantier för att vi kommer att fortsätta att ha dessa åsikter, och de kan komma att ändras när som helst baserat på ny information, nya analyser eller nya överväganden. Dessutom lämnas inga garantier rörande exaktheten för några av prognoserna i materialet. Alla tidigare prognoser har inte varit, och framtida prognoser kommer heller inte att vara, lika exakta som prognoserna i detta material.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation för framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala aktiemarknaderna och internationella valutakurser.

FISHER INVESTMENTS NORDEN®

Ljud

Musiken fortsätter spela.

Bild

Skärmen svartnar.

Ljud

Musiken tystnar.

Se våra investeringsguider

Investeringsvärlden kan te sig som en djungel. Därför har Fisher Investments Norden tagit fram informativa och lärorika guider om en rad olika investeringsämnen.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakta oss

Ta reda på varför 150 000 kunder* världen över anlitar Fisher Investments för att förvalta deras kapital, och hur vi skulle kunna hjälpa dig att nå dina finansiella mål.

* Per 2024-03-31

Nyfiken på Fisher? Ring oss.

020-088 37 53

Kontakta oss i dag