Om oss – kapitalförvaltning och globala investeringsmöjligheter

Fisher Investments Norden är handelsnamnet som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl. Fisher Investments Norden erbjuder investeringsförvaltningstjänsterna som tillhandahålls av dess moderbolag, Fisher Investments. Fisher Investments började förvalta diskretionära tillgångar 1979 med målsättningen att alltid sätta kunden i första rummet. Fisher Investments grundades av Ken Fisher – den krönikör som skrivit för Forbes under längst sammanhängande tid i tidskriftens historia.

Fisher Investments förvaltar tillgångar till ett sammanlagt värde av 2 287 miljarder kronor åt över 135 000 kunder runt om i världen.[i]

Fisher-koncernens främsta mål är att hjälpa kunderna att nå sina investeringsmål genom aktiv och personlig kapitalförvaltning – en process som stöds av en rigorös investeringsprocess och proaktiv, uppmärksam kundservice.

Personlig kapitalförvaltning 

När du är kund hos Fisher Investments Norden förvaltas din portfölj av vårt moderbolag i USA, Fisher Investments.

Fisher Investments utgår från en top-down-investeringsprocess och övertygelsen om att det allra viktigaste investeringsbeslutet är tillgångsfördelningen – blandningen mellan aktier, räntepapper, kontanter och andra värdepapper i portföljen. För att fastställa en personlig tillgångsfördelning och portföljstrategi i linje med dina mål kommer dina inledande och löpande kontaktpersoner föra djuplodande diskussioner med dig för att skapa en helhetsbild av dina finanser. Om din situation förändras med tiden kan din portfölj också behöva ändras, och det är en av anledningarna till att vi regelbundet och proaktivt hör av oss till kunderna för att göra nya bedömningar av deras behov.

Din investeringsrådgivare

När du är kund hos oss får du en personlig investeringsrådgivare som proaktivt ger dig utbildning och ser till att dina kapitalförvaltningsbehov uppfylls. Din investeringsrådgivare kommer att ringa dig med jämna mellanrum – inte bara för att svara på dina frågor om marknaden, utan även för att diskutera marknadsutvecklingen och vad som händer, vår syn på de bakomliggande orsakerna, och hur det skulle kunna påverka portföljen. Investeringsrådgivaren fungerar även som din kontakt med investeringskommittén, den grupp på fem personer som fattar alla investeringsbeslut om kundportföljerna.

Din investeringsrådgivare finns där för att hjälpa dig att hålla kursen på investeringsresan, och att förstå din portfölj och våra marknadsprognoser. Dessutom kommer du att ha tillgång till resurser som berikar din förståelse och upplevelse av hur Fisher-koncernen arbetar för att bistå dig med följande:

  • Optimera dina investeringar: oavsett om du behöver kapitaltillväxt, likviditet eller något annat
  • Pensionsplanering: pensionsfonder, beslut om fastighetsinvesteringar och räntepapper 
  • Arvsplanering: fonder för arvingar
  • Uppnå skatteeffektivitet: reavinstskatt, inkomstskatteavdrag och pensionssparande
  • Förstå ekonominyheterna och finanslagstiftningen

Starta resan

När du är kund hos Fisher Investments Norden kan du räkna med att vi försöker ta reda på så mycket som möjligt om ditt nuvarande investeringsupplägg och dina finansiella mål.

Sedan hjälper vi dig att ta fram en modelltillgångsfördelning som passar för dig och dina mål.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur du blir kund hos oss. Eller ta en titt på våra investeringsguider för att läsa mer om våra metoder.

[i] Per 2023-06-30. Omfattar Fisher Investments och dess dotterbolag.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.