Skillnaden med Fisher

Vi anser att vår organisation, som är utformad för att alltid sätta kundernas intressen främst, i kombination med Fisher Investments expertis och top-down-investeringsmetod är något unikt i vår bransch.

  • Struktur och värderingar som sätter kundernas intressen främst
  • Fisher Investments investeringsmetod
  • Fisher Investments djupa investeringsexpertis
  • Privatägd
fisher employees analyzing documents in a conference room

Struktur och värderingar som sätter kundernas intressen främst

När du blir kund kommer Fisher Investments Norden att agera som din kapitalförvaltare, och delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag. I synnerhet sköts beslutsfattandet kring portföljstrategin av Fisher Investments, vårt moderbolag i USA. Ända sedan Fisher Investments grundades i USA 1979 har ambitionen varit att sätta dina intressen främst.

Fisher Investments och dess dotterbolag håller ansvaren för försäljning, kundservice och portföljförvaltning åtskilda. Vi anser att den här arbetsfördelningen gynnar dig, eftersom den ger dig odelad uppmärksamhet under varje steg av samarbetet.

fisher investments employee analyzing graphs on a computer

Fisher Investments investeringsmetod

Vi erbjuder personliga strategier för förmögenhetsförvaltning, och kan ta fram en plan som är skräddarsydd för dig. Vår proaktiva, uppmärksamma kundservice hjälper dig att disciplinerat hålla dig till planen på vägen till dina långsiktiga finansiella mål.

Man looking at a blue monitor

Fisher Investments djupa investeringsexpertis

Fisher Investments fem personer starka investeringskommitté bevakar globala ekonomiska, politiska och sentimentsrelaterade drivkrafter för att ställa prognoser för marknadsförhållandena, och fattar strategiska beslut för kundernas investeringsstrategier. Investeringskommittén har över 150 års sammanlagd branscherfarenhet.

group of fisher employees working in an conference room

Privatägd

Fisher Investments och dess dotterbolag är privatägda och privatstyrda. Eftersom vi är privatägda kan vi styra över vårt eget öde. Vi anser att det låter oss tänka okonventionellt och hjälper oss att göra det som är bäst för kunderna.

Vilka är våra kunder?

Privatinvesterare

Vi erbjuder personliga kapitalförvaltningsstrategier med möjlighet att skräddarsy planer för varje kund, och tar hjälp av vårt moderbolag Fisher Investments för diskretionära investeringsförvaltningstjänster.

Financial Portfolio Management Team Discussing Risk Management, Global Diversification, and Current Market Conditions

Institutionella investerare

Fisher Investments och dess dotterbolag har lång erfarenhet av att förvalta kapital åt några av världens största och mest prestigefyllda institutioner, bland annat bolag, pensionsfonder, gåvofonder och statliga investeringsfonder.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakta oss

Hör av dig till vårt kunniga team för att ta reda på mer om att samarbeta med Fisher Investments Norden.

Kontakta oss i dag