Se hva Fisher Investments Norden kan tilby

  • Personlig porteføljeforvaltning.
  • En enkel, transparent gebyrstruktur.
  • Lokale representanter som møter deg der det er best for deg. Den bredere Fisher-organisasjonens ressurser og stabilitet. Fisher er en av verdens største uavhengige investeringsrådgivere.*
  • Investeringene holdes hos uavhengige tredjeparts banker i Norden.

Pensjonsplan på 15 minutter

Å få dårlig råd etter arbeidslivet er noe av det pensjonister frykter mest. Å ha arbeidet hele livet for å samle sammen nok kapital til en god pensjonisttilværelse, for så å innse at det likevel ikke strekker til, kan være tungt. Vår pensjonsveiledning tar opp viktige forhold å vurdere for investorer som planlegger pensjonering. Last ned veiledningen her

Bedre enn en bank

Når du bestemmer deg for å investere dine hardt opptjente penger, bør du kunne vite at dette blir gjort i din beste interesse, hvor fokuset er på din portefølje, og ikke din formuesforvalters. I denne rapporten går vi i dybden på hvordan bankene arbeider med formuesforvaltning. Last ned rapporten her

Markedsutsikt

Last ned vår nyeste aksjemarkedsrapport, hvor vi deler vårt syn på hvor markedene er på vei, samt hvordan vi mener politiske hendelser, økonomiske nøkkeltall og den generelle markedsutviklingen vil påvirke aksjemarkedene. Rapporten oppdateres hvert kvartal med nye analyser og nøkkeltall. Last ned rapporten her

Hvorfor velge Fisher Investments Norden?

Fisher Investments Norden tilbyr en porteføljeforvaltning som er skreddersydd til dine langsiktige mål. Investeringene dine holdes hos anerkjente nordiske banker.

Hvordan Fisher er annerledes:

Du får en unik, proaktiv service fra din egen investeringsrådgiver. I tillegg mottar du regelmessige markedsoppdateringer via rapporter, nettsteder og andre kilder. Fisher Investments Norden tilbyr en konkurransedyktig transparent gebyrstruktur med utgangspunkt i verdien til porteføljen din.

Tillit og stabilitet:

Fisher-organisasjonen har lange tradisjoner med forvaltning av globale investeringer, samt med å hjelpe kundene å nå sine langsiktige mål. Da Fisher forvalter en kapital på over NOK 960 milliarder kroner, og har mer enn 50 000 kunder globalt, er vi en god og stabil partner.** Fisher-organisasjonen har bistått europeiske investorer siden 2000, og har lokale representanter i Norden.

Fisher Investments Norden er handelsnavnet til Fisher Investments Europe, som er Fisher Investments’ heleide datterselskap.

Nåværende innsikt og kommentarer

I NYHETENE
Inflasjon: En veiledning for investorer
Les Nå ►
Markedskommentarer
Investorens guide til det spanske nyvalget
Les Nå ►
Les om Fisher Investments Norden og vår leder Ken Fisher i pressen:

* Fisher Investments Nordens morselskap, Fisher Investments, er opplistet på Pensions and Investments Towers Watson World 500, som utnevner verdens største formuesforvaltere (novermber 2015).

** Per 30.06.2019. Inkluderer kapital som forvaltes av Fisher Investments, selskapets datterselskaper og tilknyttede selskaper.

TorbenThumb2


Torben Vang Larsen


Administrerende direktør – Fisher Investments Norden

Fisher Investments Norden har representanter som jobber mot Norge, og kan møte deg der det passer deg. Vi tar oss tid til å bli kjent med din personlige situasjon, og diskutere hvordan vi kan hjelpe deg nå dine investeringsmål. For å kontakte oss, vennligst ring 800 19 638 eller klikk her.Kapitalforvaltning

Uavhengighet

Fisher Investments Norden er en formuesforvalter, ikke en aksjemegler eller bank, og tilstreber å unngå interessekonflikter ved å være helt uavhengig av alle andre institusjoner og ved ikke å selv å inneha kundens investeringer.

Les mer

Globale investeringer

Fisher Investments Norden tilstreber å maksimere mulighetene og styre risikoen ved å investere internasjonalt. Mange norske investorer pleier å ha en overvekt av norske aksjer i porteføljen. Det norske aksjemarkedet utgjør imidlertid bare en svært liten del av de globale aksjemarkedene. Ved å investere globalt, kan du utnytte muligheter i hele verden som du ellers kanskje går glipp av.

Les mer

Fleksibel investeringsstrategi

Fisher Investments Norden delegerer bort forvaltningen av porteføljen din til sitt morselskap Fisher Investments i USA. Til forskjell fra andre banker og fond, som fokuserer på smale markedskategorier, kan Fisher Investments justere investeringsstrategien på basis av forventningene til hvordan markedssituasjonen vil bli.

Les mer

Slik fungerer prosessen

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.