Research Group

Fisher Investments’ store, interne Research Group hjelper Fisher Investments’ Investment Policy Committee (IPC) i hvert trinn av investeringsprosessen. Research Group er organisert i team som har fokus på fire hovedområder: Anvendt forskning, teoretisk analyse, egnethetsanalyse og porteføljeimplementering.

Fisher Investments Norden er en del av det globale Fisher-konsernet. Vårt amerikanske morselskap, Fisher Investments, begynte med diskresjonær porteføljeforvaltning for første gang i 1979. Nedenfor er en praktisk oppsummering av Fisher Investments' Research Group og dens arbeid.

Ansvarsområdene til Fisher Investments’ Research Group

Hvert team har sine egne ansvarsområder, blant annet analysering av økonomiske trender, oppdatering av sektor- og bransjeanalyser, evaluering av verdipapirer, beregning av utvikling og implementering av IPCs porteføljebeslutninger.

 

Anvendt forskning

To team som jobber med anvendt forskning, Capital Markets Research Team og Securities Research Team, gir informasjon og analyser som IPC bruker til å ta beslutninger vedrørende porteføljer. Begge teamene har dedikerte analytikere som er eksperter på renteanalyse.

Business woman in sport coat points out a graph on a monitor to a man in a suit

Capital Markets Research Team

Capital Markets Research Team samler informasjon om regioner, land, sektorer og bransjer og analyserer denne informasjonen ovenfra-og-ned ved hjelp av økonomiske, politiske og stemningsrelaterte faktorer. Denne informasjon hjelper IPC med å lage prognoser for aktivaklasser, land og sektor samt porteføljetemaer.

Side view of businessman and businesswoman sitting at computers

Securities Research Team

Securities Research Team utfører innledende analyser og løpende overvåking av alle individuelle verdipapirer i porteføljen fra et grunnleggende nedenfra-og-opp-perspektiv.

woman giving presentation

TEORETISK ANALYSE

Capital Markets Innovation Team

Capital Markets Innovation Team er ansvarlig for å utvikle og forbedre selskapsintern kapitalmarkedsteknologi (dvs. måter å analysere markeder på), levere kvantitative investeringsanalyser til IPC og teamet for anvendt forskning, måle porteføljeattribusjon og administrere porteføljerisiko. Teamet bistår IPC med utvikling og modifisering av pådriverne for porteføljen med teoretisk, kvantitativt drevet kapitalmarkedsteknologi.

Hands write on a paper graph while the other hand types on a laptop

EGNETHET

Fisher Investments Nordens Private Client Advice Group

Under ledelse av IPC gir Fisher Investments’ Portfolio Evaluation Group (PEG) personlige porteføljeanalyser til Fisher Investments-kunder. Fisher Investments Nordens PEG (porteføljeevalueringsgruppe) spiller en lignende rolle for Fisher Investments Nordens kunder.

Porteføljeimplementering og overvåkning

close up of woman's hand holding a pen

Implementation Team

Implementation Team fører tilsyn med og gjennomfører endringer i porteføljer – og utfører handelsinstruksjoner etter instruksjon fra IPC – porteføljestrategi og kundebegrensninger.

two men and one woman sitting at a table looking at papers

Portfolio Engineering Team

Portfolio Engineering Team overvåker strategier for å sikre at de tiltenkte porteføljetemaene er representert.

Business man at his desk while on the phone and looking at a computer

Trading Team

Trading Team jobber sammen med Portfolio Implementation Team for å sette sammen og utføre handelsinstruksjoner etter instruksjon fra IPC.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakt oss

Ta kontakt med vårt kunnskapsrike team for å finne ut mer om et samarbeid med Fisher Investments Norden.

Kontakt oss i dag