Skreddersydde porteføljer

Hos Fisher Investments Norden begynner vi med å gjennomgå dine økonomiske forhold, målsettinger og investeringsmål. Vi bruker denne informasjonen til å lage en skreddersydd porteføljestrategi som er utformet for at du skal nå dine mål.

Fisher Investments Norden utkontrakterer noen deler av daglige investeringsråd, porteføljeforvaltning og handelsfunksjoner til sine tilknyttede selskaper. Spesielt vil utarbeiding av rapporter om graden av egnethet for investeringer delvis bli utført av Fisher Investments Europe Limited, som handler under navnet «Fisher Investments UK».

For the Slik skreddersyr vi porteføljer for hver kunde video

Slik skreddersyr vi porteføljer for hver kunde

Investeringsstrategien vår kan skreddersys etter vår fremtidsrettede markedssyn samt dine personlige mål og investeringsmandater.

Fisher Investments – vårt USA-baserte morselskap – har forvaltet diskresjonær kapital i over 40 år og er fortsatt, sammen med dets tilknyttede selskaper, opptatt av å bygge porteføljer som avspeiler kundenes verdier og å hjelpe dem med å oppnå investeringsmålene deres.

Hensyn ved en skreddersydd portefølje

Andre formuesforvaltere har kanskje en aldersbasert tilnærming eller ber deg fylle ut et standardskjema for å finne den optimale aktivaallokeringen eller investeringsstrategien. Hos Fisher Investments Norden har vi en helhetlig tilnærming, noe som innebærer en grundig informasjonsinnhentingsprosess som tar hensyn til en rekke faktorer for å lage skreddersydde porteføljer for kundene.

Noen av faktorer vi kan vurdere når vi skal lage optimale langsiktige investeringsstrategier, kan omfatte følgende:

  • Din investeringstidshorisont - Hvor lenge skal pengene dine jobbe mot målene dine?
  • Investeringsmål - Hvilken porteføljeverdi og kontantstrøm ønsker du å ha som mål i din investeringstidshorisont?
  • Kontantstrømbehov - Hvordan burde porteføljen din bli forvaltet for å imøtekomme dine kontantstrømbehov?
  • Andre aktiva - Er det verdier som ikke forvaltes av Fisher Investments som burde bli vurdert når porteføljen din skal settes sammen?
  • Andre inntekter - Får du inntekt fra andre kilder enn porteføljen?
  • Holdning til risiko - Hvor komfortabel er du med å ta risiko (dvs. volatilitet)?
  • Kapitalgevinster - Har du realiserte eller urealiserte gevinster eller tap som skal tas hensyn til i forvaltningen av porteføljen din?*
  • Begrensninger eller tilpasninger - Hvilke andre personlige behov eller ønsker bør vurderes?

Se våre investeringsguider

Investeringsverdenen kan virke som en enorm labyrint. Fisher Investments Norden har utviklet en rekke informative og lærerike guider som omhandler ulike investeringsemner.

En personlig porteføljeanalyse og anbefaling

I starten av vårt samarbeid med deg vil vi bruke litt tid med deg for å forstå dine langsiktige investeringsmål, slik at vi kan tilby deg en personlig porteføljeanalyse og investeringsstrategi samt en anbefaling om aktivaallokering som vi føler passer best for din situasjon.

Når omstendighetene dine endrer seg, kan porteføljebehovene også endre seg. Din investeringsrådgiver vil jevnlig gjennomgå din individuelle situasjon med deg og holde deg orientert om våre syn på kapitalmarkeder og viktige utviklinger knyttet til din portefølje.

*Innholdet på denne nettsiden skal ikke tolkes som skatterådgivning. Ta kontakt med fagfolk på skatteområdet for slik rådgivning.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakt oss

Finn ut hvorfor 155 000 kunder* globalt stoler på Fisher Investments og dets datterselskaper med forvaltning av pengene deres og hvordan vi kan hjelpe deg med å nå dine økonomiske mål.

*Per 01.7.2024.

Interessert i å lære mer om Fisher? Ring oss

800 19 639

Kontakt oss i dag