Personlig formuesforvaltning / Økonomisk planlegging

Slik skreddersyr vi en portefølje for hver kunde

Hvordan investerer du? Bruker formuesforvalteren din en fast strategi? Bruker han eller hun alderen din som den viktigste driveren for investeringene dine? Selv om dette er relativt vanlig, kan det hende at denne typen strategier ikke er tilpasset nok for deg, noe som kan føre til tapte muligheter eller feilinvesteringer, avhengig av din personlige situasjon. I denne videoen diskuterer Bill Glaser, Executive Vice President for porteføljeforvaltning, hvordan Fisher Investments bestemmer hver kundes porteføljestrategi og alle faktorene som spiller inn i den beslutningen.

Fisher Investments har en omfattende tilnærming som tar hensyn til hver enkelt kundes mål, investeringstidshorisont, kontantstrømbehov, skattemessige hensyn, andre aktiva, risikotoleranse og mer. Mange formuesforvaltere vil ganske enkelt lage en portefølje basert på kun én eller to faktorer. Men å fokusere for mye på bare ett aspekt kan gi en portefølje som kanskje ikke er skreddersydd til din personlige situasjon eller ignorerer andre viktige faktorer. Vår omhyggelige og grundige tilnærming resulterer i det vi tror er en optimal portefølje for deg, med tanke på alle opplysningene du gir oss i våre første samtaler. Hvis situasjonen din på et eller annet tidspunkt endrer seg, kan Fisher Investments også foreta endringer i porteføljen og investeringsstrategien din for å sikre at porteføljen din fortsatt er passende og personlig tilpasset deg.

Transkripsjon

Bilde

Grafikk: Slik skreddersyr vi en portefølje for hver kunde FISHER INVESTMENTS NORDEN®

Lyd

Livlig musikk spilles.

Bilde

En mann kledd i en marineblå dress dukker opp. En tekst i nedre høyre hjørne identifiserer ham som Bill Glaser, Executive Vice President, porteføljeforvaltning.

Teksten forsvinner. Kameraet holder fokus på Bill Glaser og endrer av og til vinkel.

Lyd

Musikken dempes.

Bill Glaser: Det finnes mange medvirkende faktorer som spiller inn for å avgjøre en kundes porteføljestrategi. Vi tar en helhetlig tilnærming som er skreddersydd for hver enkelt kundes behov.

 

Vi ser på en hel rekke ting, om det er hva investeringsmålene deres er, eller, sagt annerledes, hva er målet for pengene deres? Hva er tidshorisonten for pengene deres, hvor lenge trenger de at pengene jobber for dem? Hva slags restriksjoner ønsker de å legge på porteføljen? Trenger de å få inntekter fra eller ta ut kontanter fra porteføljen? Er det skattemessige hensyn? Har de aktiva som forvaltes utenfor vårt område som vi bør vurdere? Hva er risikotoleransene deres?

Denne tilnærmingen skiller seg fra konkurrentene i den forstand at mange forvaltere ber deg bare fylle ut et spørreskjema, en risikotoleransematrise, eller de tar en mer aldersbasert tilnærming når de prøver å diktere hva den optimale aktivaallokeringen for en gitt kunde eller strategi er. Det er ikke det vi gjør i Fisher Investments. Vi er mye mer omfattende av natur med en mye grundigere prosess som ikke bare vurderer disse faktorene, men mange flere.

Bilde

En skjermovergang viser følgende tekst:

Eventuelle henvisninger til nøkkeltall er per 30.6.2019 og gjelder Fisher Investments og dets tilknyttede selskaper.

Denne videoen ble produsert av Fisher Investments, morselskapet til Fisher Investments Europe, og er beregnet på amerikanske privatkunder til Fisher Investments. Enkelte henvisninger vil derfor ikke gjelde for kunder hos Fisher Investments Europe.

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden»). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et privat aksjeselskap som er registrert i Luxembourg (foretaksnummer: B228486), reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»), med forretningsadresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments er morselskapet til Fisher Investments Norden og er etablert i USA (Delaware statssekretær nummer 3936233) og regulert av US Securities and Exchange Commission (SEC# 801-29362).

Denne kommentaren uttrykker Fisher Investments Nordens, Fisher Investments Luxembourg, Sàrl og Fisher Investments' syn, og skal ikke tas som personlige råd om investeringer eller skatt, eller som en fremstilling av disse selskapenes eller deres kunders resultater. Disse oppfatningene vil når som helst kunne endres på basis av ny informasjon, nye analyser eller en revurdering. Det garanteres heller ikke at prognosene våre er korrekte. Vi har bommet med prognoser før, og det vil vi sikkert gjøre i fremtiden også.

Investeringer i finansmarkedene innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen de gir, vil svinge i takt med de globale finansmarkedene og de internasjonale valutakursene.

FISHER INVESTMENTS NORDEN®

Lyd

Musikken fortsetter å spille.

Bilde

Skjermen toner ut i svart.

Lyd

Musikken tones ned.

Se våre investeringsguider

Investeringsverdenen kan virke som en enorm labyrint. Fisher Investments Norden har utviklet en rekke informative og lærerike guider som omhandler ulike investeringsemner.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakt oss

Finn ut hvorfor 150 000 kunder* globalt stoler på Fisher Investments og dets datterselskaper med forvaltning av pengene deres og hvordan vi kan hjelpe deg med å nå dine økonomiske mål.

*Per 31.3.2024.

Interessert i å lære mer om Fisher? Ring oss

800 19 639

Kontakt oss i dag