Om oss — verdiforvaltning og globale investeringsmuligheter

Fisher Investments Norden er foretaksnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg Limited i Norge (Fisher Investments Norden) og er en del av den globale Fisher-gruppen. Hos Fisher-gruppen er kundene alltid først.

Fisher Investments og dets datterselskaper aktiva for over 2404 milliarder kroner globalt – over 1995 milliarder kroner for private investorer, 363 milliarder kroner for institusjonelle investorer og 44 milliarder kroner for pensjonsplaner for små og mellomstore bedrifter i USA. i I dag forvalter Fisher Investments verdiene til over 145 000 kunder med høy nettoformue.ii

Hovedmålet til Fisher-gruppen er å hjelpe kundene med å nå sine investeringsmål gjennom en aktiv og personlig porteføljeforvaltning. Vi går grundig gjennom investeringsprosessen med deg og du får en tett og proaktiv oppfølging.

Personlig kapitalforvaltning 

Som kunde hos Fisher Investments Norden blir porteføljen din forvaltet av Fisher Investments Europe, som outsourcer porteføljestyringsfunksjonen till vårt morselskap i USA, Fisher Investments.

Fisher Investments-gruppen starter investeringsprosessen med å se på det store bildet, for vi mener den viktigste avgjørelsen du tar er aktivaallokeringen. Det vil si blandingen av aksjer, fastrenteinnskudd, kontanter og andre verdipapirer porteføljen. For å kunne skreddersy plasseringen av dine verdier og lage en porteføljestrategi som står i stil med dine ønsker og mål, vil din første kontaktperson samt de som følger deg opp videre gå over alle detaljer for å danne et komplett bilde av din økonomi. Ettersom dine omstendigheter endrer seg over tid kan det hende porteføljen din også må endre seg, noe som er grunnen til at vi jevnlig og proaktivt tar kontakt med kunder for å revurdere behovene.

Din egen investeringskonsulent

Som vår kunde får du en egen investeringskonsulent som proaktivt gir deg opplæring og sørger for at alle dine behov vedrørende porteføljeforvaltningen blir møtt. Investeringskonsulenten din ringer deg jevnlig ikke bare for å svare på markedsrelaterte spørsmål du måtte ha, men også for å diskutere hendelser i markedet og forklare hva som skjer, vårt syn på de bakenforliggende årsakene og eventuell innvirkning på din portefølje. Investeringskonsulenten er også din nærmeste kontakt opp mot vår Investment Policy Committee, en gruppe på fem personer som tar alle avgjørelser vedrørende kundenes porteføljer.

Investeringskonsulenten holder deg på sporet i investeringsuniverset, og hjelper deg med å forstå porteføljen og hvordan vi ser på markedet fremover. Videre får du tilgang til ressurser som kan hjelpe deg med å forstå og oppleve hvordan Fisher-gruppen jobber for å gi deg støtte med følgende:

  • Optimalisere dine investeringer: om du trenger kapitalvekst, likviditet eller andre faktorer
  • Pensjonsplanlegging: pensjonsfond, eiendomsinvesteringer og fastrenteprodukter 
  • Planlegge arven: truster og fond
  • En effektiv skattlegging: kapitalgevinster, inntektsfradrag og pensjonssparing
  • Forstå økonominyhetene og lovgivning

Ta fatt på reisen

Som kunde hos Fisher Investments Norden kan du forvente at vi har som mål å lære alt om din tilnærmingsmåte til investeringer og dine økonomiske mål. Deretter vil vi hjelpe deg med å utvikle en modell for aktivaallokering som passer deg og dine mål.

Ta kontakt hvis du vil finne ut hvordan du kan bli kunde hos oss. Eller du kan ta en titt på våre investeringsveiledninger og regelmessige oppdateringer for å lære mer om vår tilnærming.


i Per 31.12.2023. Inkluderer kapital som forvaltes av Fisher Investments, selskapets datterselskaper og tilknyttede selskaper.

ii Ibid.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.