Personlig service

Businesswoman at a computer talks to someone over a headset

Personlig oppfølging av kundene

Som kunde hos Fisher Investments Norden vil Fisher Investments Norden være din investeringsforvalter, og selskapet utkontrakterer deler av den daglige investeringsrådgivningen, porteføljeforvaltningen og handelsfunksjonene til sine tilknyttede selskaper. Særlig vil strategiske beslutninger knyttet til porteføljene tas av Fisher Investments, vårt USA-baserte morselskap, og regulert av US Securities and Exchange Commission (SEC). Hvis du vil ha mer informasjon, se siden «Juridisk informasjon».

Fisher Investments Norden er opptatt av å forstå dine finansielle behov og gi deg kunnskapen, selvtilliten og komforten som trengs for at du skal nå dine langsiktige investeringsmål. Porteføljeforvaltning er imidlertid bare halve bildet. Det som er like viktig, om ikke viktigere, er den tilpassede servicen du får.


Se våre investeringsguider

Investeringsverdenen kan virke som en enorm labyrint. Fisher Investments Norden har utviklet en rekke informative og lærerike guider som omhandler ulike investeringsemner.

Din investeringsrådgiver

Du får tilpasset service fra din investeringsrådgiver. Du hører regelmessig fra investeringsrådgiveren din, og du bestemmer hvor ofte. I tillegg vil investeringsrådgiveren kontakte deg når det er viktige endringer angående porteføljen din.

Investeringsrådgivere er ikke selgere, og de jobber ikke på provisjon. Investeringsrådgiveren din skal holde deg informert, ikke selge deg produkter. Jobben deres er å jevnlig evaluere og diskutere investeringsmålene dine med deg, overvåke kontoene dine og gi dagsaktuell rådgivning og service. Målet deres er å sørge for at du vet nøyaktig hva som skjer med pengene dine og hvorfor.

Investeringsrådgiveren din er ditt primære kontaktpunkt, men det er flere enn én person som jobber for deg. Investeringsrådgiveren koordinerer med et team av investeringsspesialister som er ansvarlige for å betjene og administrere porteføljen din. Investeringsteamet ditt inkluderer medlemmer fra Fisher Investments’ Research, Trading, Operations og mer – alt under veiledning av Fisher Investments’ Investment Policy Committee (IPC).

Vis større

Couple looks over a laptop while drinking coffee

Opplæring og kommunikasjon

Vi vil at kundene skal forstå hva som skjer med porteføljene deres og, enda viktigere, bakgrunnen for avgjørelsene våre. Derfor holder Fisher Investments Norden deg jevnlig oppdatert og informert om markeder, markedsutsikter og hva som påvirker porteføljebeslutningene.

I tillegg til jevnlige samtaler fra investeringsrådgiveren, vil du få tilgang til et stort utvalg av utdanningsmateriell som du kan lese, se på eller lytte til, blant annet:

  • omfattende kvartalsrapporter
  • markedsoppdateringsvideoer
  • periodiske oppdateringer fra Investment Policy Committee
  • og mye mer

Kundeprogrammer

Fisher Investments Norden ser kontinuerlig etter nye måter å berike kundeopplevelsen din på. I tillegg til å hjelpe deg med å nå dine langsiktige økonomiske mål gjennom porteføljeforvaltning, har vi en rekke programmer som kun er tilgjengelige for kundene våre, som tilbyr aktuell oppdatering og opplæring om finansmarkedene og porteføljen din.

Disse arrangementene er kun for kundene til Fisher Investments Norden og gir direkte tilgang til viktige beslutningstakere og andre kunder i selskapet. Eksempler inkluderer webinarer, rundborddiskusjoner og mer.

Det er ingen deltakelseskostnad for kundene, og vi oppmuntrer kundene til å delta på så mange de ønsker.

Dette høye nivået av kundeopplæring og -service er en hjørnestein i vår Private Client Group. Selv om de fleste i bransjen vår kun tilbyr disse tjenestene til institusjonelle investorer, er Fisher Investments Norden stolte av å kunne tilby disse programmene til alle kundene våre.

Investment Roundtables™ er dyptgående, diskusjonsorienterte spørsmål-og-svar-økter med små grupper med kunder. Investment Roundtables-diskusjoner tar for seg emner som kundene våre ønsker å diskutere.

Client Video Conferences™ er små, interaktive nettmøter som forener bekvemmeligheten ved et webinar med spørrerunden i en rundborddiskusjon.

A couple talk with a business woman inside of an office with glass walls

Kvartalsrapporter

Hvert kvartal mottar du en omfattende kvartalsrapport som utgis under veiledning fra Investment Policy Committee med bidrag fra Fisher Investments’ analysestab. Rapportene diskuterer hvordan utviklingen har vært, den globale økonomiske og markedsmessige situasjonen, utsiktene for markedet og andre relevante emner.

Målet med denne omfattende rapporten er å hjelpe deg med å forstå hvordan aktuelle økonomiske og politiske hendelser påvirker det globale aksjemarkedet. Vi tror dette er et utdanningsnivå og en åpenhet som få formuesforvaltere tilbyr kundene sine.

Jevnlige innsikter fra Ken Fisher

Du kan finne innsikter fra Ken om markeder, økonomien og andre aktuelle hendelser i videoene hans på YouTube og i andre publikasjoner globalt.

Markedsoppdateringsvideoer

To ganger i året lager vi en video, arrangert av Investment Policy Committee, som forklarer Fisher Investments’ nåværende markedsutsikter. Denne videoen utdyper mange av temaene i kvartalsrapportene våre og er en mulighet for deg til å høre porteføljebeslutningstakere diskutere markedet og ta opp mange av de vanlige spørsmålene fra kundene fra forrige periode.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakt oss

Finn ut hvorfor 150 000 kunder* globalt stoler på Fisher Investments og dets datterselskaper med forvaltning av pengene deres og hvordan vi kan hjelpe deg med å nå dine økonomiske mål.

*Per 31.3.2024.

Interessert i å lære mer om Fisher? Ring oss

800 19 639

Kontakt oss i dag