Dine økonomiske mål

Å definere hva du vil oppnå med pengene dine – dine økonomiske mål – er et viktig steg for å finne den riktige investeringsstrategien for deg. Fisher Investments Norden har informasjonen du trenger for å gjøre grundige undersøkelser og sette målene som kan hjelpe deg med å skape din økonomiske fremtid.

Fisher Investments Norden er en del av det globale Fisher-konsernet.

Fisher Investments Norden tar seg tid til å forstå din generelle økonomiske situasjon, slik som økonomiske mål, behov, nåværende økonomiske situasjon, investeringstidshorisont og mer. På slutten av en omfattende gjennomgang kan vi anbefale, der det passer, en aktivaallokeringsstrategi som vi mener passer best for akkurat din situasjon, sammen med en anbefaling for de diskresjonære forvaltningstjenestene til Fisher Investments, morselskapet vårt. Fisher Investments Norden utkontrakterer noen deler av daglige investeringsråd, porteføljeforvaltning og handelsfunksjoner til sine tilknyttede selskaper.

Viktigheten av tydelige økonomiske mål

Et av de viktigste grepene du kan ta for å oppnå langsiktig investeringssuksess, er å fastsette de økonomiske målene dine. Når du er ung, har du en tendens til å ha kortsiktige og enkle økonomiske mål, for eksempel å etablere et nødfond, starte pensjonssparingen, kjøpe ny bil eller spare til boligkjøp. Men etter hvert som du blir mer økonomisk stabil, bør målene dine gjenspeile den økende kompleksiteten ved ansvarlig forvaltning av formuen din.

Hvor begynner man?

Spesifiser målene dine

Det kan være utfordrende å sette økonomiske mål, og de fleste vet ikke hvor de skal begynne. Økonomiske mål trenger ikke bare å handle om å spare penger. De kan handle om alt knyttet til økonomien din. Å utarbeide et testamente, utnevne begunstigede til kontoen, velge en fullmakt i tilfelle du blir ufør og opprette stiftelser kan alle være økonomiske mål – og alt dette er verdt å gjøre! I mange tilfeller kan vanlige økonomiske mål eller investeringsmål omfatte følgende:

Mål 1: Unngå å gå tom for penger

Noen investorer har som viktigste mål å sikre at de unngår fattigdom i pensjonisttilværelsen. Selv om noen mener at nøkkelen til å unngå å gå tom for penger er å investere i lavvolatilitetsinvesteringer (for eksempel fastrentepapirer), er ikke denne tilnærmingen alltid klok og kan til og med være ugunstig.

Mål 2: Opprettholde eller forbedre livsstilen

Hvis du vil at opprettholde eller forbedre livsstilen etter at du har pensjonert deg, må du sikre at kjøpekraften din forblir den samme eller styrkes. Inflasjon vil imidlertid ha en innvirkning, så det er viktig å vurdere dette i pensjonsplanen din.

Mål 3: Øke formuen

Hvis du har mulighet til å nyte den pensjonisttilværelsen du ønsker uten frykt for å gå tom for penger så lenge du lever, ønsker du kanskje at investeringene dine vokser over en lang periode – ofte utover din egen forventede levealder. Typiske mål er å etterlate en arv til arvinger og/eller en veldedighet.

 

Hvis du lager en liste over dine personlige økonomiske mål, konkretiserer du ansvaret ditt og øker sjansene for at du oppnår disse målene. Det er en grunn til at mange av oss fortsatt skriver handlelister. Det reduserer dramatisk sjansen for at vi glemmer noe.

Spesifisere tidshorisonten for investeringene dine

Når du har spesifiserte de økonomiske målene dine, er det viktig å avgjøre hvor lenge du trenger at pengene dine varer, slik at du kan nå disse målene – dette kalles også «investeringstidshorisonten». For langsiktige mål kan dette være din forventede levealder eller til og med enda lenger. Kortsiktige mål trenger kanskje et bestemt antall år, for eksempel et bestemt månedlig beløp i fem år for å betale for en kjøkkenoppussing.

Vurdere din økonomiske situasjon

En annen viktig del av å nå dine økonomiske mål er å ha en tydelig forståelse av din nåværende og din forventede fremtidige økonomiske situasjon. Du bør for eksempel dokumentere dine nåværende inntekter, utgifter, investeringer, gjeld og sparing. Likeledes bør du identifisere fremtidige kontantstrømbehov som er nødvendige for at du skal kunne opprettholde en komfortabel livsstil etter at du pensjonerer deg.

Det er ikke lett å oppnå dine økonomiske mål. Fisher Investments Norden kan hjelpe deg med å nå dine langsiktige økonomiske mål. Gjennom vårt morselskap, Fisher Investments, kan kunder få skreddersydde porteføljeforvaltningstjenester og riktig støtte som hjelper dem med å holde seg på rett spor.

Finn ut mer om hvordan vi kan hjelpe deg 


A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakt oss

Finn ut hvorfor 150 000 kunder* globalt stoler på Fisher Investments og dets datterselskaper med forvaltning av pengene deres og hvordan vi kan hjelpe deg med å nå dine økonomiske mål.

*Per 31.3.2024.

Interessert i å lære mer om Fisher? Ring oss

800 19 639

Kontakt oss i dag