Informasjon om forskrifter

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden»).

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et privat aksjeselskap med begrenset ansvar som er registrert i Luxembourg (organisasjonsnummer: B228486), er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur FinancierCSSF»), og har registrert adresse i: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments Norden og dets tilknyttede representanter møter kvalifiserte private kunder som gjerne vil lære mer om diskresjonær investeringsforvaltning hos Fisher Investments Norden.

Fisher Investments Norden outsourcer noen deler av daglige investeringsråd, porteføljeforvaltning og handelsfunksjoner til sine tilknyttede selskaper. Spesielt vil utarbeidelsen av rapporter om egnethet for investeringer delvis utføres av Fisher Investments Europe Limited, som handler under navnet Fisher Investments UK («Fisher Investments UK»), og de daglige beslutningene om porteføljestrategi vil bli gjennomført av Fisher Asset Management, LLC, som handler under navnet Fisher Investments («Fisher Investments»). Handelsfunksjoner kan utføres av Fisher Investments Norden, Fisher Investments UK eller andre tilknyttede selskaper.

Fisher Investments er morselskapet til Fisher Investments Norden og Fisher Investments UK, og er etablert i USA (Delaware Seceratry of State nummer 3936233) og regulert av US Securities and Exchange Commission (SEC# 801-29362). Fisher Investments UK er godkjent og regulert av UK Financial Conduct Authority (FCA nummer 191609).

Beskyttelsen som ligger i Luxembourgs reguleringssystem, inkludert luxembourgsk lov av 18. desember 2015 og Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg SIIL»), gjelder for aktivitetene til Fisher Investments Norden. Hvis en klient har et gyldig krav mot Fisher Investments Norden og Fisher Investments Norden ikke er i stand til å oppfylle sitt ansvar på grunn av økonomiske omstendigheter, kan SIIL kompensere klienten for hele kravets størrelse opp til €20 000. Klienter kan kontakte Fisher Investments Norden eller SIIL for å få mer informasjon om vilkårene for slik kompensasjon. Slik beskyttelse gjelder imidlertid ikke i tilknytning til tjenestene til Fisher Investments UK, Fisher Investments, noe depotinstitutt eller bank utenfor Luxembourg, eller i den grad en klients aktiva er investert i ikke-luxembourgske fond eller ETF-er.

Dette dokumentet uttrykker de generelle oppfatningene til Fisher Investments Norden, og bør ikke anses som personlig investerings- eller skatterådgivning, eller som en avspeiling av kundenes resultater. Det kan ikke garanteres at Fisher Investments Norden vil ha de samme vurderingene i fremtiden. De vil når som helst kunne endres på basis av ny informasjon, analyser eller en revurdering. Ingenting i dette materialet er ment som en anbefaling eller en prognose for markedsforholdene. Snarere er formålet å illustrere et poeng. Både dagens og fremtidens markeder kan avvike vesentlig fra det som er illustreres her. Det garanteres heller ikke at forutsetningene for illustrasjonene i dette materialet er korrekte.

Investeringer i finansmarkedene innebærer risiko for tap, og det er ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen de gir, vil svinge i takt med de globale finansmarkedene og de internasjonale valutakursene.

Ikke alle tidligere prognoser har vært like nøyaktige, og det vil heller ikke fremtidige prognoser være. Det kan ikke gis noen forsikring om at avkastning fra en bestemt strategi eller fordeling vil overstige avkastningen fra en annen strategi eller fordeling.

Dette dokumentet er blitt godkjent og blir kommunisert av Fisher Investments Norden.

Klager

Fisher Investments Norden forsøker alltid å tilby en høy standard på tjenester til sine klienter til enhver tid. Hvis du har en klage på tjenester levert av Fisher Investments Norden eller selskapets filialer eller tilknyttede selskaper, bes du kontakte:

skriftlig:

Head of Compliance
Fisher Investments Norden
K2 Building, Forte 1
2a rue Albert Borschette
Third Floor
L-1246 Luxembourg

eller telefon:

+352 2786 7320

Ytterligere kan du ha rett til å klage direkte til CSSF. En kopi av Fisher Investments Nordens prosedyrer for klagebehandling er tilgjengelig på forespørsel. Mer informasjon om CSSF finner du på denne nettadressen: http://www.cssf.lu/en/consumer/complaints/.

De største meglerne og utførelseskvalitet (2022)

Nedenfor er de fem beste utførelsessentrene for hver type finansielle instrument fra 2022 for Fisher Investments Norden-klienter.  Selskapet vårt gir denne informasjonen årlig for å overholde MiFID II-reglene.

Megler Rangering av utførelsesscore % av teoretisk handel % av teoretisk handlede aksjer % av teoretisk handlede rentepapirer % av teoretisk handlede investeringsfond av teoretisk handlede derivater Handelsvolum rangering
NordNet Bank 12 31.9 % 31.9 % 8.3 % 45.3 % 0.0 % 1
INSINGER GILISSEN 11 18.3 % 18.6 % 5.0 % 0.6 % 0.0 % 2
BINCKBANK 9 17.0 % 17.2 % 0.1 % 1.8 % 99.9 % 3
AVANZA BANK 7 15.0 % 14.5 % 83.2 % 33.4 % 0.1 % 4
SAXO BANK A/S 1 6.3 % 6.4 % 0.0 % 1.1 % 0.0 % 5

Tabell oppdatert 7.7.2023. Data fra 1.1.2022 til 31.12.2022.

* Snittskår for utførelsesstedet: Alle utførelser for hver godkjent megler måles i forhold til tre referansemål:

  • Trade Date Open
  • Volumvektet gjennomsnittspris (VWAP)
  • Trade Date Close

Forskjell mellom gjennomsnittspriser og referansemål er uttrykt i prosent (differanse dividert med handelsverdi) og oppgis per megler som en veid gjennomsnittlig prosentforskjell for alle de tre referansemålene. Alle de 29 godkjente meglerne er rangert i henhold til de tre referansemålene (topprangering betyr den minste %-forskjellen i forhold til referansemålet). Det brukes en vekting for rangeringen av hvert referansemål (Trade Date Open = 70 %, VWAP = 15 % og Trade Date Close = 15 %), og gjennomsnittlig rangering kombineres til en "Gjennomsnittlig utførelsesscore-rangering".

Eksempel:

Megler X:

  • Trade Date Open-rangering: 5
  • VWAP-rangering (volumvektet gjennomsnittspris): 10
  • Trade Date Close-rangering: 15
  • Gns. Utførelsescore = (70 % * 5) + (15 % * 10) + (15 % * 15) = 7

Utførelseskvaliteten gjennomgås ukentlig av trading-gruppen ved hjelp av TCA-software (Trade Cost Analysis).  Et TCA-sammendrag genereres kvartalsvis og gjennomgås i detalj med Trade Practices Committee.  Spesielle utsving gjennomgås for å fastslå hva som bidro til utførelsesresultatetene, og om disse faktorene var innenfor traderens/meglerens kontroll.