Fisher Investments Europe
Retningslinjer for personvern og informasjonskapsler (cookies)

Sist oppdatert: NOVEMBER 2023

 1. Generelt

  Disse retningslinjene for personvern og informasjonskapsler (disse «retningslinjene») overholder bestemmelsene i personvernforordningen (forordning (EU) 2016/679) og beskriver hvordan Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, under handelsnavnet Fisher Investments Europe, og selskapets datterselskap (samlet kalt «selskapet»), bruker personopplysninger om fysiske personer (« enkeltpersoner»). Disse inkluderer

  • potensielle kunder, kunder og deres representanter
  • nettstedets brukere
  • forretningskontakter som arbeider med tjenesteleverandĂžrer og forhandlere, og
  • personer som aksepterer Ă„ delta i markedsundersĂžkelser

  I disse retningslinjene viser «personopplysninger» til enhver informasjon om identifiserte eller identifiserbare enkeltpersoner. Selskapet forplikter seg til Ä overholde personvernet og vil kun bruke enkeltpersoners personopplysninger i samsvar med disse retningslinjene.

  Selskapet kan kontaktes vedrĂžrende disse retningslinjene via fĂžlgende kontaktinformasjon:

  Fisher Investments Luxembourg, SĂ rl,
  trading as Fisher Investments Europe
  Attn: Data Protection Officer
  2a, rue Albert Borschette
  L-1246 Luxembourg
  privacy@fisherinvestments.lu
  +352 2786 7320

 2. Typer personopplysninger

  Selskapet bruker fĂžlgende typer personopplysninger for fĂžlgende personkategorier:

  1. Potensielle kunder, kunder og deres representanter:

   • Selskapet bruker enkeltpersoners navn, adresse og e-postadresse levert av tredjeparts listeleverandĂžrer for Ă„ gi tilbud om selskapets informasjonsmateriell. Disse personopplysningene kan komme fra offentlige kilder og/eller de nevnte leverandĂžrenes egne databaser.
   • Selskapet bruker navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og kapitalnivĂ„kategori for enkeltpersoner som avgir slike opplysninger nĂ„r de ber om informasjonsmateriell fra selskapet, og nĂ„r de uttrykker interesse for selskapets tjenester.
   • NĂ„r personer ber selskapet om Ă„ gi en vurdering av egnethet, en anbefaling om investeringsstrategi eller en anbefaling om forsikringsfullmakt og/eller engasjerer selskapet som diskresjonĂŠr investeringsforvalter eller forsikringsmegler, bruker selskapet personopplysningene som enkeltpersonene gir direkte, inkludert
    • personopplysninger avgitt i den konfidensielle kundeprofilen
    • personopplysninger avgitt i kundeavtalen, kontoutskrifter, kontoĂ„pningsdokumenter for depotinstrukser, abonnementsdokumenter for forsikringspolise og andre instruks- eller fullmaktsskjemaer relatert til selskapets diskresjonĂŠre investeringsforvaltningstjenester eller forsikringsmeglingstjeneste
    • personopplysninger gitt til ansattrepresentanter for selskapet personlig og via telefon, inkludert informasjon som selskapet pĂ„ ethvert tidspunkt mĂ„tte be om i forbindelse med leveranse av tjenester til denne personen
   • For Ă„ vurdere egnethet og utforming av en anbefaling for investeringsstrategi eller forsikringsfullmakt, samt lĂžpende vurdering av egnethet for kundene, bruker selskapet informasjonen enkeltpersonene har avgitt om deres mentale og fysiske helse («helsedata»), og ogsĂ„ i forbindelse med selskapets egen vurdering av personens forventede levealder, og mulige virkninger for tidshorisonten for personens investeringer.
   • Selskapet er i henhold til EU-direktiv 2015/849 av 20. mai 2015 om forebyggende tiltak mot bruk av det finansielle systemet i forbindelse med hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme og andre gjeldende lover og regler mot hvitvasking av penger (samlet kalt «AML-lover») pĂ„lagt Ă„ utfĂžre identitetskontroll, sanksjonskontroll og kontroll relatert til hvitvasking og terrorfinansiering. I henhold til dette bruker selskapet navnet, fĂždselsdatoen og adressen som personen oppga for Ă„ bli kunde hos selskapet, til kontroller relatert til hvitvasking og sanksjoner ved bruk av en tredjeparts tjenesteleverandĂžr. Dette vil kunne avslĂžre informasjon relatert til straffedommer eller forbrytelser.
   • Selskapet er i henhold til direktiv om markeder i finansielle instrumenter 2014/65/EU («MiFID II») og kommisjonsdelegert forskrift (EU) 2017/565 («CDR 2017/565») pĂ„lagt Ă„ gjĂžre opptak av telefonsamtaler som er relatert til aktiviteter knyttet til finansielle instrumenter. FĂžlgelig vil det gjĂžres opptak av visse telefonsamtaler mellom enkeltpersoner og selskapet.
   • Der en organisasjon eller en annen juridisk enhet Ăžnsker Ă„ bli eller blir en kunde, bruker selskapet forretningskontaktinformasjon og annen identifiserende informasjon om enkeltpersonene som representerer organisasjonen eller den juridiske enheten i kontakten med selskapet.
  2. Nettstedets brukere:

   • Selskapet vil kunne plassere annonser pĂ„ utgiveres nettsteder eller i e-postinnhold, enten direkte via utgiveren eller via en tredjepart. Som konsekvens av at personer samhandler med reklameinnhold, vil annonsetjenerselskapene samle inn personenes domenetype, IP-adresse og klikkestrĂžmdata.
   • Selskapets nettsteder benytter informasjonskapsler (cookies) og annen nettbasert sporingsteknologi slik som piksler, tagger og skjulte sporingsbilder som samler inn informasjon om enkeltpersoners historikk og vaner for nettsurfing (samlet omtalt i disse retningslinjene som «informasjonskapsler»). Du finner mer informasjon i avsnitt 8 .
  3. Forretningskontakter hos tjenesteleverandĂžrer og leverandĂžrer:

   • Ved kontakt med tjenesteytere og leverandĂžrer fĂ„r selskapet informasjon om enkeltpersoner som representerer tjenesteleverandĂžren eller leverandĂžren, deriblant navn, tittel, adresse, telefon- og faksnummer og e-postadresse.
  4. Personer som samtykker til Ă„ delta i markedsundersĂžkelser:

   • NĂ„r personer samtykker til Ă„ delta i markedsundersĂžkelser, bruker selskapet informasjonen om personens preferanser relatert til markedsfĂžring, investeringer og tjenester. Disse dataene leveres direkte fra enkeltpersonen til selskapet eller til en tredjeparts tjenesteleverandĂžr engasjert av selskapet for Ă„ foreta slike markedsundersĂžkelser.
 3. Bruk av personopplysninger

  1. FormÄl og rettslig grunnlag

   Selskapet behandler personopplysninger til fÞlgende formÄl, basert pÄ de juridiske grunnlagene som er angitt i tabellen nedenfor.

   FormÄl som selskapet bruker personopplysninger til

   Selskapets rettslige grunnlag

   For Ă„ vurdere egnethet og utforme en anbefalt investeringsstrategi eller en anbefalt forsikringsfullmakt

   Dette inkluderer Ă„ gi en Ăžkonomisk analyse.

   Selskapet kan bruke personopplysninger til dette fordi det er nÞdvendig for Ä kunne lage en kontrakt hvor enkeltpersonen er part, eller for Ä ta nÞdvendige skritt i forbindelse med forespÞrselen fÞr enkeltpersonen kan inngÄ en kontrakt.

   Selskapet kan ogsÄ bruke helsedata til dette formÄlet der hvor enkeltpersonene har samtykket til dette.

   For Ă„ levere diskresjonĂŠre investeringsforvaltningstjenester eller forsikringsmeglingstjenester

   Selskapet kan bruke personopplysninger til dette formÄlet fordi det er nÞdvendig for Ä kunne lage en kontrakt hvor enkeltpersonen er part.

   I noen tilfeller har selskapet en berettiget interesse av Ä bruke en enkeltpersons personopplysninger til dette formÄlet, for eksempel for Ä kommunisere med representanter for en organisasjonskunde eller nÄr en kunde tar med seg en gjest til et selskapsarrangement.

   For Ă„ tilby og koordinere tredjepartsprodukter eller -tjenester som utfyller selskapets tjenester

   Selskapet kan bruke personopplysninger til dette fordi det er nÞdvendig for Ä kunne lage en kontrakt hvor enkeltpersonen er part, eller for Ä ta nÞdvendige skritt i forbindelse med forespÞrselen fÞr enkeltpersonen kan inngÄ en kontrakt.

   I forbindelse med direkte markedsfĂžring

   Dette inkluderer utsending av post og e-post til enkeltpersoner pÄ lister som er leid inn fra tredjeparts listeleverandÞrer. Det inkluderer ogsÄ oppfÞlging og utsending av reklamemateriell via e-post, telefon eller post til enkeltpersoner som har bedt om informasjonsmateriell og lÞpende innsikt i finansielle og investeringsmessige forhold og tilknyttede tjenester.

   Selskapet kan bruke personopplysninger til markedsfĂžring til enkeltpersoner hvor enkeltpersonene har samtykket til dette.

   I tillegg kan selskapet der det har berettiget interesse av Ä markedsfÞre tjenestene sine, bruke personopplysninger til markedsfÞring overfor: (i) enkeltpersoner som tidligere har bedt om informasjonsmateriell fra selskapet eller selskapets datterselskap (samlet kalt « Fisher-gruppen»); og (ii) enkeltpersoner som representerer potensielle organisasjonskunder.

   For Ă„ optimalisere markedsfĂžringen

   Dette inkluderer analyse av besÞk pÄ selskapets nettsteder og antall klikk pÄ sidene for Ä be om informasjonsmateriell. Det inkluderer ogsÄ bruk av informasjonskapsler for Ä vise selskapets nettannonser til personer som kan ha stÞrre tilbÞyelighet til Ä vÊre interessert.

   Selskapet kan bruke personopplysninger til dette formÄlet der hvor enkeltpersonene har samtykket til dette.

   I tillegg, gitt selskapets legitime interesse i Ă„ promotere forretningsvirksomheten sin, kan selskapet bruke personopplysninger til Ă„ markedsfĂžre til andre med lignende interesser som enkeltperson.

   For Ă„ gjennomfĂžre markedsundersĂžkelser

   Dette inkluderer gjennomfĂžring av markedsundersĂžkelser for Ă„ spĂžrre enkeltpersoner om deres preferanser relatert til markedsfĂžring, investering og tjenester.

   Selskapet kan bruke personopplysninger til dette formÄlet nÄr enkeltpersonene har samtykket til slik bruk.

   I tillegg kan selskapet ogsÄ bruke enkelte personopplysninger til dette formÄlet fordi det er i selskapets berettigede interesse Ä invitere enkeltpersoner til Ä delta i markedsundersÞkelser.

   For Ă„ kontakte enkeltpersoner henvist til selskapet

   Selskapet kan bruke personopplysninger til dette formÄlet fordi det er i selskapets berettigede interesse Ä kontakte enkeltpersoner som tillot den henvisende part Ä gi personopplysningene deres til selskapet.

   For Ä mÄle portefÞljeutvikling

   Selskapet kan bruke personopplysninger til dette formÄlet fordi selskapet har en berettiget interesse av Ä mÄle portefÞljeutviklingen.

   For Ă„ oppfylle selskapets forpliktelser i henhold til gjeldende lovverk

   Dette omfatter Ä overvÄke rÄdgivningsprosessen, oppbevare opptak av telefonsamtaler, kontrollere identiteten til enkeltpersoner og ilegge sanksjoner og utfÞre kontroller mot hvitvasking av penger, noe som kan avslÞre opplysninger om straffedommer eller lovbrudd.

   Selskapet kan bruke personopplysninger til dette formÄlet for Ä overholde gjeldende lover og regler for finansielle tjenester og forsikring (inkludert, uten begrensning, MiFID II, CDR 2017/565 og lover og regelverk for Commission de Surveillance du Secteur Financier, Commissariat aux Assurances («lover om finansielle tjenester»), AML-lover og andre gjeldende lover og forskrifter (samlet kalt «gjeldende lov»).

   I tillegg kan selskapet bruke personopplysninger til dette formÄlet ut over den lovpÄlagte arkiveringsperioden, da det er i selskapets berettigede interesse Ä oppbevare data sÄ lenge dette er tillatt, slik at selskapet kan hÄndheve og forsvare sine juridiske rettigheter.

   For Ă„ dele data med tilsyns- og politimyndigheter

   Dette innbefatter deling av informasjon med Commission de Surveillance du Secteur Financier, Commissariat aux Assurances, National Data Protection Commission, Luxembourg Inland Revenue, andre gjeldende regulatoriske og rettshÄndhevende organer og lignende myndigheter og organer i Fisher-gruppen, der det er nÞdvendig.

   Selskapet kan bruke personopplysninger til dette der det kreves av gjeldende lovverk.

   For Ă„ dele data med domstoler

   Selskapet kan bruke personopplysninger til dette formÄlet fordi selskapet har en berettiget interesse av Ä hÄndheve og forsvare sine juridiske rettigheter.

   For opplĂŠring, oppfĂžlging og veiledning av egne ansatte

   Dette inkluderer opplÊring og veiledning av ansatte, opptak og overvÄkning av visse telefonsamtaler, telefonsvarere, og andre datamaskin- eller telekommunikasjonsaktiviteter.

   Selskapet kan bruke personopplysninger til dette formÄlet fordi selskapet har en berettiget interesse av Ä lÊre opp og veilede sine ansatte og tilby de beste mulige tjenestene.

   For Ă„ ha kontakt med tjenesteytere og leverandĂžrer

   Dette inkluderer Ă„ utfĂžre betalinger og kontakte forretningskontakter hos tjenesteytere og leverandĂžrer ved hjelp av deres forretningskontaktinformasjon.

   Selskapet kan bruke personopplysninger til dette formÄlet pÄ grunn av sin berettigede interesse av Ä ha kontakt med sine tjenesteytere og leverandÞrer.

   For Ă„ hindre at personer blir kontaktet

   Selskapet kan bruke begrensede personopplysninger til dette fordi det er i selskapets berettigede interesse Ä avstÄ fra Ä kontakte personer som har bedt om ikke Ä bli kontaktet, eller som selskapet mener ikke bÞr kontaktes.

   For Ă„ forbedre sikkerheten i selskapets kontorer

   Dette omfatter bruk av videoovervÄkingsutstyr.

   Selskapet kan bruke begrensede personopplysninger til dette formÄlet fordi selskapet har en berettiget interesse av Ä holde kontorene sikre.

   Der hvor selskapet har basert seg pÄ sine «berettigede interesser» som juridisk grunnlag for et bestemt formÄl, har selskapet utfÞrt en «balansetest» for Ä sikre at enkeltpersoners rettigheter og interesser tas i betraktning nÄr deres personopplysninger brukes. Ytterligere informasjon om balansetesten kan fÄs ved Ä kontakte personvernansvarlige hos selskapet.

  2. Hvis personer ikke avgir personopplysninger

   Der selskapet har behov for Ä samle inn personopplysninger for Ä oppfylle sine lovmessige forpliktelser eller i henhold til vilkÄrene i en kontrakt eller pÄ forespÞrsel fÞr inngÄelse av en kontrakt og personen ikke Þnsker Ä avgi slike data, vil selskapet kanskje ikke kunne tilby sine tjenester, og dermed mÄtte kansellere kontrakten. Dersom en person ikke Þnsker Ä avgi helsedata for de formÄlene som er beskrevet over, vil selskapet kanskje ikke kunne tilby tjenestene, og vil kunne mÄtte kansellere kontrakten. Selskapet vil varsle enkeltpersonen det gjelder, hvis dette er tilfellet. Hvis en enkeltperson som ber om informasjonsmateriell og lÞpende informasjon, ikke samtykker til Ä motta slik informasjon, vil selskapet ikke kunne gi slikt materiell og informasjon.

 4. Deling av personopplysninger

  1. Hvem vil selskapet dele personopplysninger med?

   Selskapet vil ikke selge eller stille personopplysninger til rÄdighet for tredjeparter.

   Til formÄlene som nevnes i avsnitt 3 over, kan selskapet dele innsamlede personopplysninger med fÞlgende:

   • Selskaper i Fisher-gruppen, inkludert
    • Fisher Investments («FI»), Fisher Investments Europes morselskap i USA
    • Fisher Investments Europe Limited, under handelsnavnet Fisher Investments UK («FI UK»), et heleid datterselskap til FI i Storbritannia; og
    • Fisher Investments Ireland Limited («FII»), et heleid datterselskap til FI i EU

   FI, FI UK og/eller FII («outsourcede Fisher-selskap») fungerer som tjenesteleverandÞrer av markedsfÞring, menneskelige ressurser, finans, informasjonsteknologi, juridiske stÞttetjenester og understyring av handelsfunksjoner til selskapet. I egenskap av dette kan de outsourcede Fisher-selskapene ha tilgang til personopplysninger som innhentes og brukes av selskapet.

   • LeverandĂžrer, tjenesteleverandĂžrer, kontraktĂžrer og representanter som er godkjent av selskapet. Disse organisasjonene er som fĂžlger:
    • Depotinstitutter som har i forvaring kunders investeringer som forvaltes av selskapet, samt depotinstitutter, meglere og forhandlere som utfĂžrer handelsinstruksjoner for kunder av selskapet. Depotinstitutter som besitter kunders aktiva, vil ogsĂ„ ha et direkte kontraktsforhold med hver kunde. Slike depotinstitutter befinner seg generelt i Det europeiske Ăžkonomiske samarbeidsomrĂ„de («EØS») og er underlagt gjeldende lover for finansielle tjenester. Hvis en person begjĂŠrer en konto i et depotinstitutt i USA, vil selskapet kun overfĂžre personopplysningene relatert til denne kontoen hvis pĂ„gjeldende person gir uttrykkelig samtykke.
    • Regulatory DataCorp, Inc. og Tracesmart Ltd. som foretar kontroller relatert til sanksjoner og tiltak rettet mot hvitvasking pĂ„ vegne av selskapet, som beskrevet ovenfor i avsnitt 3.
    • Tilbydere av informasjonsteknologi og sikkerhet, for eksempel leverandĂžrer av kommunikasjonstjenester, Internett-brannmurer og deteksjon av skadelig programvare.
    • MarkedsfĂžringstjenesteleverandĂžrer, inkludert web-hoteller, som samler inn personopplysninger pĂ„ vegne av selskapet fra personer som er interessert i selskapets informasjonsmateriell, sosiale medier, tjenesteleverandĂžrer innen adressevask som sikrer at adresselister er nĂžyaktige og utsendelsestjenester som sender post til enkeltpersoner pĂ„ vegne av selskapet.
    • LeverandĂžrer av tredjeparts profesjonell rĂ„dgivning, som advokater og revisorer.
   • Forsikringsselskaper som utsteder forsikringsproduktene Assurance-Vie(livsforsikring) og/eller Contrat de Capitalisation (kapitalforsikring) til individuelle kunder av selskapet. Forsikringsselskapene som utsteder disse forsikringsproduktene, vil ogsĂ„ ha et direkte kontraktsforhold med disse enkeltpersonene. Slike forsikringsselskaper befinner seg generelt i EØS og er underlagt gjeldende lover for finansielle tjenester.
    • Domstoler, som beskrevet i avsnitt 3
    • Tilsynsmyndigheter (inkludert relevante finansielle tilsynsmyndigheter), skattemyndigheter, andre myndighetsorganer og myndigheter ansvarlige for lov og orden, som beskrevet i avsnitt 3.
    • Hvis selskapet selger, overfĂžrer eller fusjonerer deler av eller hele sin virksomhet, eller forsĂžker Ă„ gjĂžre det, vil tredjeparter kunne motta personopplysninger.
  2. Hvilke sikkerhetstiltak finnes der personopplysninger overfÞres utenfor EØS?

   NÄr selskapet overfÞrer personopplysninger til en jurisdiksjon utenfor EØS, hvor lovverket ikke gir den samme databeskyttelsen som landet hvor personen i utgangspunktet avga dataene, skal selskapet og datamottakeren utfÞre overfÞringen i samsvar med standard kontraktsbestemmelser for personvern som godkjent av EU-kommisjonen («standard personvernbestemmelser»). FÞr en slik overfÞring vil selskapet vurdere og bekrefte at beskyttelsene for standard personvernbestemmelser er effektive i lys av rettsordningen i datamottakerens jurisdiksjon, og om nÞdvendig innfÞre supplerende tekniske, organisatoriske eller kontraktsmessige tiltak. Du finner mer informasjon om standard personvernbestemmelser her: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

   NÄr det gjelder personopplysninger som sendes til Storbritannia: Hvis EU-kommisjonen har avgjort at rettsordningen i Storbritannia gir tilstrekkelig databeskyttelse (en «tilstrekkelighetsvurdering»), kan selskapet overfÞre personopplysninger til mottakere i Storbritannia uten at ytterligere sikkerhetstiltak er nÞdvendig. Dersom EU-kommisjonen ikke har utstedt en tilstrekkelighetsvurdering for Storbritannia, vil selskapet og mottakeren i Storbritannia utfÞre overfÞringen i samsvar med standard personvernbestemmelser, som beskrevet ovenfor.

   Ta kontakt med selskapet ved hjelp av kontaktinformasjonen i avsnitt 1 over hvis du har spÞrsmÄl om de rettslige sikkerhetstiltakene som er iverksatt for Ä beskytte personopplysninger ved overfÞring utenfor EØS (inkludert hvordan du fÄr en kopi eller kan stille spÞrsmÄl om disse sikkerhetstiltakene).

 5. Samtykke

  I samsvar med gjeldende personvernlovgivning kan enkeltpersoner som samtykker til at selskapet bruker personopplysningene deres, nÄr som helst trekke tilbake samtykket. Enkeltpersoner kan gjÞre dette via selskapets nettskjema, https://www.fisherinvestments.com/no-no/campaigns/unsubscribe/zu, eller med kontaktinformasjonen i avsnitt 1 ovenfor.

  NĂ„r det gjĂžres, bĂžr enkeltpersoner

  • sikre at fullstendig navn og adresse og/eller e-postadresse er angitt nĂžyaktig pĂ„ samme mĂ„te som disse opplysningene opprinnelig ble avgitt til selskapet, for Ă„ unngĂ„ eventuell forveksling med en annen person, og
  • sĂžrge for at de spesifikke bruksomrĂ„der som samtykket trekkes tilbake for, er spesifisert FormĂ„lene der selskapet bruker samtykket, er beskrevet i avsnitt 3

  Enkeltpersoner kan ogsÄ melde seg ut av direktemarkedsfÞring ved Ä fylle ut selskapets nettskjema pÄ https://www.fisherinvestments.com/no-no/avmeld.

 6. Den enkeltes rettigheter

  I henhold til gjeldende personvernlovgivning kan den enkelte hÄndheve fÞlgende rettigheter i forbindelse med de personopplysningene som selskapet har om dem.

  • Enkeltpersoner har rett til Ă„ fĂ„ bekreftelse pĂ„ hvorvidt personopplysningene deres blir behandlet, og, der dette er tilfellet, ha tilgangtil personopplysningene deres.
  • Enkeltpersoner har rett til Ă„ be selskapet korrigere personopplysninger om dem som de mener er unĂžyaktige. De har ogsĂ„ rett til Ă„ be selskapet fylle ut data de mener er ufullstendige.
  • Enkeltpersoner har rett til Ă„ etterspĂžrre at personopplysningene deres slettesder selskapet ikke har tvingende grunn til Ă„ fortsette Ă„ bruke opplysningene. Dette er ikke en generell rett til sletting. Det finnes unntak, for eksempel hvis selskapet har en juridisk forpliktelse til Ă„ beholde opplysningene.
  • Enkeltpersoner har rett til Ă„ be selskapet om Ă„ begrense behandlingen av personopplysningene deres under visse omstendigheter.
  • Retten til dataportabilitet gjelder bare personopplysninger som enkeltpersoner har gitt selskapet. Enkeltpersoner har rett til Ă„ be selskapet overfĂžre opplysningene til en annen organisasjon eller gi opplysningene tilbake til enkeltpersonen.
  • Der enkeltpersoner har gitt selskapet samtykke til Ă„ behandle personopplysningene, har enkeltpersonen nĂ„r som helt rett til Ă„ trekke tilbake samtykket. Dette vil ikke pĂ„virke lovligheten av behandlingen som har skjedd pĂ„ basis av enkeltpersonens samtykke fĂžr det ble trukket tilbake.
  • NĂ„r selskapet behandler personopplysninger med bakgrunn i en berettiget interesse, har enkeltpersoner retten til nĂ„r som helst Ă„ motsette segslik behandling. Hvis en enkeltperson motsetter seg behandlingen, vil selskapet stoppe behandlingen med mindre det har en sterk og berettiget grunn til Ă„ fortsette Ă„ bruke opplysningene.

  For Ä hÄndheve disse rettighetene bÞr enkeltpersoner kontakte selskapet via kontaktinformasjonen i avsnitt 1 ovenfor. NÄr dette gjÞres, mÄ enkeltpersonen sikre at fullstendig navn og adresse og/eller e-postadresse er angitt nÞyaktig pÄ samme mÄte som disse opplysningene opprinnelig ble avgitt til selskapet, for Ä unngÄ eventuell forveksling med en annen person. Hvis en enkeltperson ikke er tilfreds med mÄten selskapet hÄndterer begjÊringen pÄ, kan de klage til tilsynsmyndighetene i landet der enkeltpersonen bor eller jobber, eller landet der enkeltpersonen mener overtredelsen fant sted.

 7. Sikkerhet

  Selskapet legger vekt pÄ Ä sÞrge for at personopplysninger er sikre. For Ä hindre uautorisert tilgang eller utlevering har selskapet etablert egnede fysiske, elektroniske og administrative prosedyrer for Ä ta vare pÄ og sikre de innsamlede personopplysningene. Selskapet bruker kryptering ved innsamling og overfÞring av sensitive data.

 8. Informasjonskapsler

  En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil med et identifikasjonsmerke som opprettes og lastes ned til en brukers datamaskin (eller en annen enhet) nÄr datamaskinen kobler seg til et nettsted som bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler gjÞr at nettstedet, blant annet, kan lagre og hente frem informasjon om brukerens aktiviteter pÄ nett og surfevaner pÄ nettet. Avhengig av hvilken informasjon de inneholder, og mÄten brukeren bruker datamaskinen (eller en annen enhet) pÄ, kan informasjonskapslene brukes til Ä gjenkjenne brukeren.

  Informasjonskapsler kan kategoriseres i henhold til hvem som plasserer dem:

  • FĂžrsteparts informasjonskapsler: Denne typen informasjonskapsel lastes ned til brukerens datamaskin (eller en annen enhet) av eieren av et nettsted som brukeren ber om tjenester fra.
  • Tredjeparts informasjonskapsler: Denne typen informasjonskapsler lastes ned til brukerens datamaskin (eller en annen enhet) av en annen enhet som Ăžnsker dataene som innhentes via informasjonskapsler.

  Informasjonskapsler kan ogsÄ kategoriseres etter deres varighet:

  • Øktinformasjonskapsler: Denne typen informasjonskapsler er laget for Ă„ samle inn og lagre data mens brukeren er tilkoblet nettstedet. De blir ofte brukt til Ă„ lagre informasjon i lĂžpet av et besĂžk pĂ„ nettstedet (for eksempel hvilken konto brukeren er logget inn pĂ„). SĂ„ snart brukeren forlater nettstedet, blir Ăžktinformasjonskapslene slettet.
  • Faste informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene lagrer data pĂ„ brukerens datamaskin (eller en annen enhet) i henhold til den varigheten som er angitt i informasjonskapselfilen, som bestemmes av enheten som styrer informasjonskapselen, og kan spenne over et tidsrom pĂ„ alt fra fem minutter til flere Ă„r, eller til brukeren sletter dem manuelt.

  Informasjonskapsler kan ogsÄ kategoriseres etter hvilken funksjon de har. Selskapet bruker fÞlgende typer av fÞrste- og tredjeparts informasjonskapsler:

  • PĂ„krevde:PĂ„krevde informasjonskapsler er nĂždvendige for at grunnleggende funksjoner pĂ„ dette nettstedet skal virke. De holder oversikt over hvorvidt en bruker har samtykket til Ă„ ha andre typer informasjonskapsler pĂ„ sin datamaskin (eller annen enhet). PĂ„krevde informasjonskapsler samler ikke inn personopplysninger. PĂ„krevde informasjonskapsler kan ogsĂ„ omfatte informasjonskapsler for godkjenning.
  • Statistiske:Statistiske informasjonskapsler analyserer pseudonymisert nettstedsstatistikk. De gjĂžr det mulig Ă„ mĂ„le antall besĂžkende og Ă„ mĂ„le og analysere hva brukerne foretar seg pĂ„ siden. Denne informasjonen blir brukt til Ă„ forbedre nettstedet og produktene eller tjenestene som tilbys.
  • MarkedsfĂžring:MarkedsfĂžringsinformasjonskapsler brukes til Ă„ forstĂ„ brukeres interesser, tilby relevante annonser, og gi brukerne en bedre opplevelse pĂ„ nett. De kan brukes til Ă„ bygge opp en brukerprofil for Ă„ gi brukeren innhold som er mer relevant for brukerens interesser. De tilpasser annonser og innhold som brukerne ser pĂ„ andre nettsteder, basert pĂ„ deres surfevaner pĂ„ nettsteder, samt hvordan brukeren samhandler med annonser pĂ„ nettet.
  • Preferanser:Informasjonskapsler som husker preferansene dine lar nettstedet skreddersy innholdet, slik som hvilket sprĂ„k siden vises pĂ„. De lagrer ogsĂ„ brukerens innstillinger for informasjonskapsler.

  Selskapet bruker fÞrste- og tredjeparts informasjonskapsler for statistikk, markedsfÞring og preferanser, samt pÄkrevde informasjonskapsler. De fÞlgende leverandÞrene har informasjonskapsler som lastes pÄ dette nettstedet:

  • Ad form
  • DoubleClick
  • Drawbridge
  • Facebook
  • Google Ads
  • Google Analytics
  • Hotjar
  • LinkedIn
  • Marine Software
  • Microsoft Bing
  • Outbrain
  • Pingdom
  • Sitecore
  • Taboola
  • Tag Inspector
  • Tealium
  • YouTube
  • mPulse

  Du finner mer informasjon om informasjonskapsler og om å administrere dem her.

  Enkelte nettlesere har en innstilling for Ä slÄ av sporing, som lar brukere sende en forespÞrsel til nettsteder de besÞker, om at brukeren ikke Þnsker Ä bli sporet. Selskapets nettsted svarer ikke pÄ disse forespÞrslene.

 9. Hvor lenge oppbevares personopplysningene?

  Personopplysninger om selskapets kunder (som betyr enhver person som har mottatt anbefaling om investeringsstrategi eller forsikringsfullmakt eller har engasjert selskapet som diskresjonÊr investeringsforvalter) oppbevares sÄ lenge kundeforholdet varer, pluss ti Är, for at selskapet skal kunne oppfylle sine plikter i henhold til gjeldende finanslovgivning, samt for Ä kunne hÄndheve eller forsvare sine juridiske rettigheter. Informasjon om identitetskontroll og sanksjoner og kontroller for Ä hindre hvitvasking oppbevares sÄ lenge kundeforholdet varer, pluss fem Är, for at selskapet skal kunne oppfylle arkiveringsplikten i henhold til gjeldende AML-lover mot hvitvasking. Opptak av telefonsamtaler oppbevares i en periode pÄ fem Är for at selskapet skal tilfredsstille arkiveringsplikten i henhold til gjeldende finanslovgivning. Informasjon om potensielle kunder som er enkeltpersoner, vil bli oppbevart i en periode pÄ fem Är fra datoen da enkeltpersonen samtykket til den direkte markedsfÞringen, eller til enkeltpersonen krever tidligere sletting av sine personopplysninger. Der en person har gitt samtykke til at dennes personopplysninger oppbevares av selskapet for Ä motta lÞpende informasjon og kunnskap (abonnement) fra selskapet, vil personopplysningene deres bli oppbevart inntil de melder seg ut, med mindre de ikke fikk en regelmessig mulighet til Ä melde seg ut. I sÄ fall oppbevares slike personopplysninger i fem Är fra samtykket. I enkelte tilfeller kan slike generelle oppbevaringsperioder forlenges til inntil 10 Är for noen enkeltpersoner som er inne i mer fremskredne diskusjoner med selskapet, eller som har hatt regelmessige samhandlinger eller mÞter med selskapet om selskapets investeringsforvaltningstjenester, med mindre personen begjÊrer tidligere sletting av sine personopplysninger. Opplysninger som samles inn for Ä gjennomfÞre markedsundersÞkelser, oppbevares i inntil to Är etter en slik undersÞkelse, med mindre den pÄgjeldende ber om tidligere sletting av sine personopplysninger. Kontaktinformasjon for forhandlere/tjenesteleverandÞrer og kontaktinformasjon for personer pÄ reservasjonslister (dvs. navn, adresse, e-postadresse og/eller telefonnummer) oppbevares pÄ ubestemt tid.

 10. Sosiale medier

  Selskapet har en tilstedevÊrelse pÄ ulike sosiale medier. OperatÞrenes betingelser og vilkÄr pÄ de ulike plattformene gjelder for selskapet og alle enkeltpersoner som kommuniserer med selskapet gjennom plattformene. Disse plattformene samler inn og analyserer interesser uttrykt av brukerne deres og kombinerer dette med informasjon som oppgis av selskapet for Ä optimalisere markedsfÞringen. Mer informasjon om hver av personvernpraksisene for disse sosiale mediene er tilgjengelig nedenfor, inkludert informasjon om interessebasert annonsering.

 11. Endringer i retningslinjene for personvern og informasjonskapsler

  Selskapet kan nÄr som helst bruke personopplysninger pÄ nye mÄter som ikke er forutsett i disse retningslinjene, i den grad det tillates av loven. Hvis selskapets praksis med hensyn til personopplysninger skulle endre seg i fremtiden, vil selskapet publisere endringen i retningslinjene pÄ https://www.fisherinvestments.com/no-no/personvern.