FISHER INVESTMENTS EUROPE
RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN OG INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)
SIST OPPDATERT: AUGUST 2020

1. GENERELT

Disse retningslinjene for personvern og informasjonskapsler beskriver hvordan Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, under handelsnavnet Fisher Investments Europe, og selskapets datterselskap («Fisher Investments Europe»), bruker informasjon om fysiske personer («individer»). Dette inkluderer:

 • potensielle kunder, kunder og deres representanter
 • nettstedets brukere
 • forretningskontakter som arbeider med tjenesteleverandører og forhandlere, og
 • personer som aksepterer å delta i markedsundersøkelser.

For ytterligere informasjon om Fisher Investments Europe, henviser vi til avsnittet Juridisk informasjon i bunnen av gjeldende nettsted for Fisher Investments Europes nettsider.

Fisher Investments Europe legger vekt på personvern, og vil kun benytte informasjon som kan identifisere enkeltpersoner («personlige data») i samsvar med disse retningslinjene. Disse retningslinjene gjelder alle Fisher Investments Europes nettsteder og alle samhandlinger med Fisher Investments Europe for enkeltpersoner som bor i EØS-området («EØS»).

Fisher Investments Europe kan kontaktes vedrørende disse retningslinjene som følger:

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl,
med handelsnavnet Fisher Investments Europe
Attn: Frank Nies, Data Protection Officer
2, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
privacy@fisherinvestments.lu
+1 650 851 3334

2. PERSONOPPLYSNINGER SOM BRUKES AV FISHER INVESTMENTS EUROPE

Fisher Investments Europe bruker følgende personopplysninger for følgende personkategorier:

a. Potensielle kunder, kunder og deres representanter

 • Fisher Investments Europe bruker enkeltpersoners navn, adresse og e-postadresse levert av tredjeparts listeleverandører for gi tilbud om Fisher Investments Europes informasjonsmateriell. Disse personopplysningene kan komme fra offentlige kilder og/eller de nevnte leverandørenes egne databaser.
 • Fisher Investments Europe bruker navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og kapitalnivåkategori for personer som avgir slike opplysninger når de ber om informasjonsmateriell fra Fisher Investments Europe, og når de uttrykker interesse for Fisher Investments Europes tjenester.
 • Når personer ber Fisher Investments Europe om å gi en vurdering av egnethet og en investeringsstrategianbefaling og/eller engasjerer Fisher Investments Europe som diskresjonær investeringsforvalter, bruker Fisher Investments Europe personopplysningene som personene avgir direkte, inklusive:
  • Personopplysninger avgitt i den konfidensielle kundeprofilen
  • Personopplysninger avgitt i den konfidensielle kundeavtalen, kontoutskrifter, kontoåpningsdokumenter for depotinstrukser og andre instruks- eller mandatskjemaer relatert til Fisher Investments Europes diskresjonære investeringsforvaltningstjenester
  • Personopplysninger gitt til ansatte representanter for Fisher Investments Europe personlig og via telefon, inkludert informasjon som Fisher Investments Europe på ethver tidspunkt måtte be om i forbindelse med leveranse av tjenester til denne personen.
 • Til vurdering av egnethet og utforming av en investeringsstrategianbefaling, samt løpende vurdering av egnethet for kundene, bruker Fisher Investments Europe informasjon personene har avgitt om deres mentale og fysiske helse («helsedata»), og også i forbindelse med selskapets egen vurdering av personens forventede levealder, og mulige virkninger for tidshorisonten for personens investeringer.
 • • Fisher Investments Europe er i henhold til EU-direktiv 2015/849 av 20. mai 2015 om forebygging av bruk av det finansielle systemet til hvitvasking av penger eller terrorfinansiering («AML-direktivet») og andre gjeldende lover og regler mot hvitvasking av penger (samlet «AML-lover») pålagt å utføre identitetskontroll, sanksjonskontroll og kontroll relatert til hvitvasking og terrorfinansiering. I henhold til dette bruker Fisher Investments Europe navnet, fødselsdatoen og adressen som personen oppga for å bli kunde hos Fisher Investments Europe til kontroller relatert til hvitvasking og sanksjoner ved bruk av en tredjeparts tjenesteleverandør. Dette vil kunne avsløre informasjon relatert til straffedommer eller forbrytelser.
 • Fisher Investments Europe er i henhold til Markets in Financial Instruments-direktiv 2014/65/EU («MiFID II») og kommisjonsdelegert forskrift (EU) 2017/565 («CDR 2017/565») pålagt å spille inn telefonsamtaler som er relatert til aktiviteter knyttet til finansielle instrumenter. Følgelig vil visse telefonsamtaler mellom enkeltpersoner og Fisher Investments Europe bli registrertt.

b. Nettstedets brukere

 • Fisher Investments Europe vil kunne plassere annonser på utgivers nettsteder eller i e-postinnhold, enten direkte via utgiveren eller via en tredjepart. Som konsekvens av at personer samhandler med reklameinnhold, vil annonsetjenerselskapene samle inn personenes domenetype, IP-adresser og klikkestrømdata.
 • • Fisher Investments Europes nettsteder benytter informasjonskapsler (informasjonskapsler) og annen nettbasert sporingsteknologi som samler inn informasjon om historikk og vaner for nettsurfing (samlet omtalt i disse retningslinjene som «informasjonskapsler»). For mer informasjon, se Avsnitt 9 under.

c. Forretningskontakter hos tjenesteleverandører og forhandlere:

 • Ved kontakt med tjenesteytere og leverandører får Fisher Investments Europe informasjon om forretningsforbindelsen som navn, tittel, adresse, telefon- og faksnummer og e-postadresse.

d. Personer som aksepterer å delta i markedsundersøkelser:

 • Når personer aksepterer å delta i markedsundersøkelser bruker Fisher Investments Europe informasjonen om personens preferanser relatert til markedsføring, investeringer og tjenester. Disse dataene leveres direkte fra personen til Fisher Investments Europe eller til en tredjeparts tjenesteleverandør engasjert av Fisher Investments Europe for å foreta slike markedsundersøkelser.

3. FISHER INVESTMENTS EUROPES BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

a. Formål og rettslig grunnlag

Fisher Investments Europe kan bruke personopplysninger som følger, basert på de juridiske grunnlagene som er angitt i tabellen nedenfor.

Formål hvor Fisher Investments Europe bruker personopplysninger

Rettslig grunnlag som Fisher Investments Europe bygger på

For å vurdere egnethet og utforme en anbefalt investeringsstrategi

Dette inkluderer å gi en økonomisk analyse.

Fisher Investments Europe kan bruke personopplysninger til dette fordi det er nødvendig for å kunne lage en kontrakt hvor vedkommende person er part, eller for å ta nødvendige skritt i forbindelse med forespørselen før personen kan inngå en kontrakt.

Fisher Investments Europe kan også bruke helsedata til dette formålet der hvor personene har samtykket til dette.

For å levere diskresjonære investeringsforvaltningstjenester

Fisher Investments Europe kan bruke personopplysninger til dette formålet fordi det er nødvendig for å kunne lage en kontrakt hvor vedkommende person er part.

For å utføre en kontrakt som en ikke-individuell klient er del av, har Fisher Investments Europe også en legitim interesse av å bruke personopplysninger (det vil si virksomhetens kontaktinformasjon, inkludert navn, tittel, telefonnummer og e-postadresse) for slik parts representanter.

For å verifisere identitet

Fisher Investments Europe kan bruke personopplysninger til dette der hvor det kreves av regelverket mot hvitvasking av penger (AML-reglene).

Å gjennomføre kontroller relatert til sanksjoner og hvitvasking

Fisher Investments Europe bruker navn, fødselsdato og adresse til å utføre sanksjonskontroller og kontroll mot hvitvasking og terrorfinansiering, som vil kunne avsløre data om straffedommer eller forbrytelser.

Fisher Investments Europe kan bruke personopplysninger til dette formålet der hvor det kreves av regelverket mot hvitvasking (AML-reglene).

Tilby tredjeparts produkter eller tjenester Fisher Investments Europe kan bruke personopplysninger til dette fordi det er nødvendig for å kunne lage en kontrakt hvor vedkommende person er part, eller for å ta nødvendige skritt i forbindelse med forespørselen før personen kan inngå en kontrakt.

Opptak av telefonsamtaler

Fisher Investments Europe kan bruke personopplysninger til dette formålet der det kreves for å oppfylle MiFID II- og CDR 2017/565-kravene.

I forbindelse med direkte markedsføring

Dette inkluderer utsending av post og e-post til enkeltpersoner på lister som er leid inn fra tredjeparts listeleverandører. Det inkluderer også oppfølging og utsending av reklamemateriell via e-post, telefon eller post til personer som har bedt om informasjonsmateriell og løpende innsikt i finansielle forhold og tjenester innen investeringsforvaltning.

 

Fisher Investments Europe kan bruke personopplysninger til markedsføring til enkeltpersoner på lister hvor personene har samtykket til dette.

Fisher Investments Europe kan bruke personopplysninger til markedsføring til personer som har bedt om informasjonsmateriell og løpende informasjon fra Fisher Investments Europe, der personene har samtykket til dette

I tillegg kan Fisher Investments Europe bruke personopplysninger for markedsføring til personer som tidligere har bedt om informasjonsmateriell fra Fisher Investments Europe eller dets datterselskaper (kollektivt «Fisher-konsernet») fordi det er i Fisher Investments Europes legitime interesse å markedsføre sin virksomhet til slike interesserte enkeltpersoner.

Dette innbefatter å kontakte representanter (ved å bruke kontaktinformasjonen for bedriftsinformasjon, inkludert navn, tittel, telefonnummer og e-postadresse) til ikke-individuelle potensielle kunder fordi det er i Fisher Investments Europes legitime interesse å markedsføre sin virksomhet til slike ikke-individuelle potensielle kunder.

For å optimalisere markedsføringen

Dette inkluderer analyse av besøk på Fisher Investments Europes nettsteder og antall klikk på sidene for å be om informasjonsmateriell. Det inkluderer også bruk av informasjonskapsler for å vise Fisher Investments Europes nettannonser til personer som kan ha større tilbøyelighet til å være interessert.

Fisher Investments Europe samler verken inn eller mottar personopplysninger, inkludert IP-adresser, via sine informasjonskapsler. Fisher Investments Europe kan bruke informasjonskapsler til dette formålet der personene har samtykket til dette.

For å gjennomføre markedsundersøkelser

Dette inkluderer gjennomføring av markedsundersøkelser for å spørre personer om deres preferanser relatert til markedsføring, investeringer og tjenester.

Fisher Investments Europe kan bruke personopplysninger til dette formålet der hvor personene har samtykket til dette.

For å opprettholde arkiv

Fisher Investments Europe kan bruke personopplysninger til dette formålet for å overholde gjeldende lover og regler for finansielle tjenester (inkludert, uten begrensning, MiFID II, CDR 2017/565 og lover og regelverk for Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»)) («lover for finansnæringen»), General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 («GDPR») og lokale lover som implementerer GDPR, AML-lover og andre gjeldende lover og forskrifter (kollektivt «gjeldende lov»).

I tillegg kan Fisher Investments Europe bruke personopplysninger til dette formålet ut over den lovpålagte arkiveringsperioden, da det er i Fisher Investments Europes legitime interesse å oppbevare data så lenge dette er tillatt, slik at Fisher Investments Europe kan håndheve og forsvare sine juridiske rettigheter.

For å dele data med tilsyns- og politimyndigheter

Dette innbefatter deling av informasjon med CSSF, National Data Protection Commission («NDPC»), Luxembourg Inland Revenue, andre gjeldende regulatoriske og rettshåndhevende organer og lignende myndigheter og organer i Fisher Group, som påkrevd.

Fisher Investments Europe kan bruke personopplysninger til dette der det kreves av gjeldende lovverk.

For å oppfylle Fisher Investments Europes forpliktelser i henhold til gjeldende lov

Dette inkluderer en gjennomgang av personopplysningeridet Fisher Investments Europe oppfyller sine forretningsforpliktelser, inklusive overvåkning av rådgivningsprosessen, tilsyn med selskapets representanter og gjennomføring av selskapets compliance-plan.

Fisher Investments Europe kan bruke personopplysninger til dette der det kreves av gjeldende lovverk.

For å dele data med domstoler

Fisher Investments Europe kan bruke personopplysninger til dette formålet fordi det er i Fisher Investments Europes legitime interesse å håndheve og forsvare sine juridiske rettigheter

Til å lære opp internt personale

 

Fisher Investments Europe kan bruke personopplysninger til dette formålet fordi det er i Fisher Investments Europes legitime interesse å lære opp selskapets ansatte til å tilby best mulig service.

 

For å ha kontakt med tjenesteytere og leverandører

Dette inkluderer å kontakte forretningskontakter hos tjenesteytere og leverandører ved hjelp av deres forretningskontaktinformasjon, inkludert navn, tittel, telefonnummer og e-postadresse.

Fisher Investments Europe kan bruke personopplysninger til dette formålet for sin legitime interesse i å ha kontakt med sine tjenesteytere og leverandører.

For å hindre at personer blir kontaktet

 

Fisher Investments Europe kan bruke personopplysninger til dette fordi det er i Fisher Investments Europes legitime interesse å avstå fra å kontakte personer som har bedt om ikke å bli kontaktet, eller som Fisher Investments Europe mener ikke bør kontaktes.

 

Der hvor Fisher Investments Europe har basert seg på sine «legitime interesser» som juridisk grunnlag for et bestemt formål, har selskapet utført en «balansetest» for å sikre at enkeltpersoners rettigheter og interesser tas i betraktning når deres personopplysninger brukes. Ytterligere informasjon om balansetesten kan fås ved å kontakte personvernansvarlige hos Fisher Investments Europe.

b. Hvis personer ikke avgir personopplysninger

Der Fisher Investments Europe har behov for å samle inn personopplysninger for å oppfylle sine lovmessige forpliktelser, eller i henhold til vilkårene i en kontrakt som Fisher Investments Europe har med en person, eller på forespørsel fra en enkeltperson før inngåelse av en kontrakt, og personen ikke ønsker å avgi slike data, vil Fisher Investments Europe kanskje ikke kunne tilby sine tjenester, og dermed måtte kansellere kontrakten. Dersom en person ikke ønsker å avgi helsedata for de formålene som er beskrevet over, vil Fisher Investments Europe kanskje ikke kunne tilby tjenestene, og vil kunne måtte kansellere kontrakten. Fisher Investments Europe vil varsle den pågjeldende personen hvis dette er tilfellet. Hvis en enkeltperson som ber om informasjonsmateriell og løpende informasjon ikke avgir aksept for å motta slik informasjon, vil Fisher Investments Europe ikke kunne gi slikt materiell og informasjon.

4. «PERSONOPPLYSNINGER AV SÆRLIGE KATEGORIER» OG DATA OM DOMFELLELSER

«Personopplysninger av særlige kategorier» omfatter data som viser rasemessig eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøs eller filosofiske overbevisninger eller fagforeningsmedlemskap. Det omfatter også genetiske data, biometriske data med entydig identifikasjon av et individ som formål, data om helse eller data om en persons seksualliv eller seksuelle orientering.

Som nevnt over samler Fisher Investments Europe inn og bruker helsedata for å vurdere egnethet med samtykke fra den pågjeldende personen. I tillegg utfører Fisher kontroller relatert til sanksjoner og bekjempelse av hvitvasking for å overholde AML-lovene, som vil kunne avsløre data om straffedommer eller forbrytelser. Innsamling eller bruk av andre personopplysninger av særlige kategorier vil kun skje med samtykke fra den enkelte.

5. FISHER INVESTMENTS EUROPES DELING AV PERSONOPPLYSNINGER

a. Hvem vil Fisher Investments Europe dele data med?

Fisher Investments Europe vil ikke selge eller stille personopplysninger til rådighet for tredjeparter.

Til formålene som nevnes i avsnitt 3 over kan Fisher Investments Europe dele innsamlede personopplysninger med:

 • Selskaper i Fisher-gruppen, inkludert:
  • Fisher Investments («FI»), Fisher Investments Europes morselskap i USA;
  • Fisher Investments Europe Limited, under handelsnavnet Fisher Investments UK («FI UK»), et heleid datterselskap til FI i Storbritannia; og
  • Fisher Investments Ireland Limited («FII»), et heleid datterselskap til FI i EU.

FI, FI UK og/eller FII («outsourcede Fisher-selskap») fungerer som tjenesteleverandører av markedsføring, menneskelige ressurser, finans, informasjonsteknologi, juridiske støttetjenester og understyring av tradingfunksjoner til Fisher Investments Europe. Innenfor disse funksjonene vil alle data som samles inn og brukes av Fisher Investments Europe, være tilgjengelige for outsourcede Fisher-selskap. For klienter innhenter Fisher Investments Europe samtykke for å dele personopplysninger med de outsourcede Fisher-selskapene. I tillegg har Fisher Investments Europe innført sikringstiltak i form av modellklausuler med outsourcede Fisher-selskaper lokalisert utenfor EØS, som beskrevet nedenfor.

 • Forhandlere, tjenesteleverandører, agenter og representanter autorisert av Fisher Investments Europe. Disse organisasjonene er som følger:
  • Depotinstitutter som har i forvaring enkeltpersoners investeringer som forvaltes av Fisher Investments Europe, samt depotinstitutter, meglere og forhandlere som utfører handelsinstruksjoner for individuelle kunder av Fisher Investments Europe. Depotinstitutter som besitter enkeltpersoners aktiva, vil også ha et direkte kontraktsforhold med de enkeltpersonene som de besitter aktiva for. Slike depotinstitutter er generelt lokalisert i EØS og er underlagt gjeldende lover for finansielle tjenester. Hvis en person begjærer en konto i et depotinstitutt i USA, vil Fisher Investments Europe kun overføre personopplysningene relatert til denne kontoen hvis pågjeldende person gir sitt samtykke.
  • Regulatory DataCorp, Inc. («RDC») og Tracesmart Ltd. («TraceSmart»), som foretar kontroller relatert til sanksjoner og tiltak rettet mot hvitvasking på vegne av Fisher Investments Europe, som beskrevet ovenfor i avsnitt 3. RDC er lokalisert i USA. Derfor har Fisher Investments Europe etablert sikkerhetsforanstaltninger i form av modellklausuler med RDC, som beskrevet nedenfor. TraceSmart er basert i Storbritannia.
  • Tilbydere av sikkerhet og informasjonsteknologi, som for eksempel leverandører av kommunikasjon, Internett-brannmurer og deteksjon av skadelig programvare. Slike leverandører er generelt lokalisert i USA; følgelig har Fisher Investments Europe sørget for at slike leverandører har beskyttelsesregler i form av modellklausuler som er beskrevet nedenfor eller som er «Privacy Shield-sertifisert».
  • Direktemarkedsføringsagenter og tjenesteleverandører, inklusive web-hoteller, som samler inn personopplysninger på vegne av Fisher Investments Europe fra personer som er interessert i Fisher Investment Europes informasjonsmateriell, som ringer tjenesteleverandører som følger opp personer som har uttrykt interesse for Fisher Investments Europes informasjonsmateriell, tjenesteleverandører innen adressevask som sikrer at adresselister er nøyaktige og utsendelsestjenester som sender post til enkeltpersoner på vegne av Fisher Investments Europe. Disse agentene og tjenesteleverandørene kan være lokalisert både i og utenfor EØS-området, og Fisher Investments Europe har etablert sikkerhetsforanstaltninger i form av modellklausuler med de som er lokalisert utenfor EØS, som beskrevet nedenfor.
  • Leverandører av tredjeparts profesjonell rådgivning, som advokater og revisorer.
 • Myndigheter (slike som CSSF og NDPC) og rettshåndhevende organer avsnitt 3.
 • Hvis Fisher Investments Europe selger, overfører eller fusjonerer deler av eller hele sin virksomhet, eller forsøker å gjøre det, vil tredjeparter kunne motta personopplysninger.

b. Hvilke garantier finnes der hvor data overføres utenfor EØS?

Når data overføres av Fisher Investments til FI, overføres personopplysninger til USA, hvor lovverket ikke gir den samme databeskyttelsen som landet hvor personen i utgangspunktet avga dataene. Fisher Investments Europe vil derfor foreta overføringen i henhold til EU-kommisjonens standard kontraktsklausuler («modellklausuler»). EU-kommisjonen har bestemt at modellklausulene i tilstrekkelig grad ivaretar den enkeltes personvern og grunnleggende rettigheter og friheter, inklusive muligheter til å håndheve sine rettigheter. For mer informasjon om EUs standard personvernklausuler, henviser vi til https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en. Videre er noen av de tredjepartsleverandørene som behandler personopplysninger på vegne av Fisher Investments Europe, som beskrevet ovenfor, lokalisert i land utenfor EØS som i henhold til EU-kommisjonen ikke har et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse. I disse tilfellene har Fisher Investments Europe iverksatt tiltak for å sikre at den enkeltes personopplysninger er tilstrekkelig beskyttet, blant annet ved at tredjepartsleverandøren inngår modellklausuler eller ved å sikre at tredjepartsleverandøren er sertifisert i henhold til EU-US Privacy Shield. Ta kontakt med Fisher Investments Europe ved hjelp av kontaktinformasjonen i avsnitt 1 over, ved spørsmål om sikkerhetstiltakene som er iverksatt for å beskytte personopplysninger ved overføring utenfor EØS (inkludert hvordan du får en kopi eller kan stille spørsmål om disse sikkerhetstiltakene).

6. SAMTYKKE

I henhold til gjeldende personvernlovgivning kan personer, som samtykker til at Fisher Investments Europe bruker deres personopplysninger, kontakte Fisher Investments Europe når som helst for å si at de trekker tilbake samtykket, og at de ikke ønsker at personopplysningene skal brukes til disse formålene. Personer kan gjøre dette ved å kontakte Fisher Investments Europe via Fisher Investments Europes elektroniske skjema på https://www.fisherinvestments.com/no-no/campaigns/unsubscribe/zu eller ved hjelp av opplysningene i avsnitt 1 ovenfor.

Når det gjøres, bør den enkelte:

 • sikre at fullstendig navn og adresse og/eller e-postadresse er angitt nøyaktig på samme måte som disse opplysningene opprinnelig ble avgitt til Fisher Investments Europe for å unngå eventuell forveksling med en annen person, og
 • sørge for at de spesifikke bruksområder som samtykket trekkes tilbake for, er spesifisert. Anvendelsene som Fisher Investments Europe bruker samtykket til, er beskrevet i avsnitt 3

Personer kan også melde seg av fra direktemarkedsføring ved å fylle ut Fisher Investments Europes elektroniske skjema på https://www.fisherinvestments.com/no-no/avmeld.

7. DEN ENKELTES RETTIGHETER

I henhold til gjeldende personvernlovgivning kan den enkelte håndheve rettighetene i forhold til de personopplysningene som Fisher Investments Europe har om dem.

Den enkeltes rettigheter i henhold til gjeldende lovverk kan omfatte tilgang til personopplysninger som Fisher Investments Europe behandler om den enkelte, retten til å få disse personopplysningene korrigert eller flyttet, retten til å begrense behandling av individets personlige data, samt retten til dataportabilitet. Der Fisher Investments Europe har fått den enkeltes samtykke til behandlingen av personopplysninger, har den enkelte når som helst rett til å trekke tilbake samtykket. Dette vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen som har skjedd på basis av samtykket før det ble trukket tilbake. Personer har også retten til når som helst å motsette seg behandling av personopplysninger som er basert på Fisher Investments Europes legitime interesser. Der hvor Fisher Investments Europe behandler personopplysninger for å foreta direkte markedsføring har den enkelte rett til å motsette seg slik behandling, inklusive for profileringsformål, i den grad dette er relatert til den direkte markedsføringen. Hvis en person motsetter seg behandling relatert til direkte markedsføringsformål, vil Fisher Investments Europe ikke lenger behandle denne personens personopplysninger i forbindelse med slike formål.

For å håndheve disse rettighetene må den enkelte kontakte Fisher Investments Europe ved hjelp av kontaktinformasjonen angitt i avsnitt 1 over. Når dette gjøres må den enkelte sikre at fullstendig navn og adresse og/eller e-postadresse er angitt nøyaktig på samme måte som disse opplysningene opprinnelig ble avgitt til Fisher Investments Europe for å unngå eventuell forveksling med en annen person. Hvis en person ikke er tilfreds med måten Fisher Investments Europe håndterer begjæringen på, kan de klage til tilsynsmyndighetene i sine hjemland.

8. SIKKERHET

Fisher Investments Europe legger vekt på å sikre at personopplysninger er sikre. For å hindre uautorisert tilgang eller utlevering, har Fisher Investments Europe etablert egnede fysiske, elektroniske og administrative prosedyrer for å ta vare på og sikre de innsamlede personopplysningene. Fisher Investments Europe bruker kryptering ved innsamling og overføring av sensitive data.

9. INFORMASJONSKAPSLER

For mer informasjon om informasjonskapsler og hvordan du håndterer dem, klikk her.

En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil med et identifikasjonsmerke som opprettes og lastes ned til en brukers datamaskin (eller en annen enhet) som tilkobles en nettside som bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler gjør at nettstedet, blant annet, kan lagre og hente frem informasjon om brukerens aktiviteter på nett, vaner med hensyn til nettsurfing eller brukerens datamaskin (eller en annen enhet), og avhengig av hvilken informasjon de inneholder, måten en bruker anvender datamaskinen (eller en annen enhet) på, kan de brukes til å gjenkjenne brukeren.

Informasjonskapsler kan kategoriseres i henhold til hvem som plasserer dem:

 • Førsteparts informasjonskapsler: Denne typen informasjonskapsel lastes ned til brukerens datamaskin (eller en annen enhet) fra en datamaskin eller et domene som styres av eieren av et nettsted som man ber om tjenester fra.
 • Tredjeparts informasjonskapsler: Denne typen informasjonskapsler lastes ned til brukerens datamaskin (eller en annen enhet) fra en server eller et domene som ikke styres av eieren av et nettsted, men av et annen enhet som kan ønske dataene som innhentes via informasjonskapsler.

Informasjonskapsler kan også kategoriseres etter deres varighet:

 • Sesjons-informasjonskapsler: Denne typen informasjonskapsler er laget for å samle inn og lagre data mens brukeren er tilkoblet nettstedet. De blir ofte brukt til å lagre informasjon i løpet av et besøk på nettstedet (f.eks. hvilken konto brukeren er logget inn på). Så snart brukeren forlater nettstedet, blir sesjons-informasjonskapslene slettet.
 • Varige informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene lagrer data på brukerens datamaskin (eller en annen enhet) i henhold til den varigheten som er angitt i informasjonskapsel-filen, som bestemmes av enheten som kontrollerer informasjonskapselen, og kan spenne over et tidsrom på alt fra fem minutter til flere år, eller til brukeren sletter dem manuelt.

Endelig kan informasjonskapsler kategoriseres etter hvilken funksjon de har. Fisher Investments Europe bruker følgende typer av første- og tredjeparts informasjonskapsler: 

a. Funksjonalitetsinformasjonskapsler (cookies)

Fisher Investments Europe bruker funksjonalitetsinformasjonskapsler for å holde oversikt over om en bruker har samtykket til å ha andre typer informasjonskapsler plassert på sin datamaskin (eller en annen enhet) og, dersom brukeren har samtykket, å registrere når dette samtykket ble gitt. Funksjonalitetsinformasjonskapsler samler ikke inn noen personopplysninger. Å tillate funksjonalitetsinformasjonskapsler kan være nødvendig for å få tilgang til alt innholdet på nettsiden.

b. Personaliserings-informasjonskapsler

Personaliserings-informasjonskapsler tillater et nettsted å huske informasjon som endrer sidens utseende eller atferd, så som f.eks. det valgte språket som siden vises i.

c. Analyse-informasjonskapsler

Analyse-informasjonskapsler analyserer nettstedsstatistikk og hva brukerne gjør på Fisher Investments Europes nettsteder, og gjør det mulig for Fisher Investments Europe å måle antall besøkende på nettstedet, samt å måle og analysere hva brukerne foretar seg på siden. Denne informasjonen blir brukt til å forbedre Fisher Investments Europes nettsteder og produktene eller tjenestene som tilbys.

d. Atferds-informasjonskapsler

Fisher Investments Europe bruker reklamer på ulike nettsteder ved hjelp av tredjeparts selskaper. Hvis en bruker besøker Fisher Investments Europes nettsted eller klikker på en av Fisher Investments Europes reklamer, vil atferds-informasjonskapsler bli plassert på brukerens datamaskin (eller en annen enhet). Atferds-informasjonskapsler gjør det mulig for Fisher Investments Europe å administrere og optimalisere selskapets digitale markedsføring (for eksempel bannerannonser, sider som tilbyr informasjonsbrosjyrer, e-postkampanjer etc.). Atferds-informasjonskapsler kan brukes til å bygge opp en brukerprofil for å gi brukeren innhold som er mer relevant for vedkommendes interesser. De tilpasser annonser og innhold som brukerne ser på andre nettsteder basert på deres surfevaner, inklusive hvordan brukerne navigerer på Fisher Investments Europes nettsteder og andre nettsteder som brukeren måtte besøke, samt hvordan brukeren samhandler med nettreklame.

Fisher Investments Europe bruker tredjeparts tjenester knyttet til personaliserings-, analyse- og atferds-informasjonskapsle levert av de selskapene som er angitt under, og disse selskapene vil kunne ha adgang til informasjonen som er samlet inn av informasjonskapslene. Mer informasjon om disse informasjonskapslene kan finnes her.

10. ADMINISTRERING AV INFORMASJONSKAPSLER

En bruker kan administrere preferansene for Fisher Investments Europes nettsted ved å bruke Fisher Investments Europes onlineverktøy for preferanser for informasjonskapsler i Personverninnstillinger.

Enkelte nettlesere har en innstilling for «Ingen sporing» som lar brukere sende en forespørsel til nettsteder de besøker om at brukeren ikke ønsker å bli sporet. Fisher Investments Europes nettsted vil kanskje ikke reagere på disse forespørslene.

11. HVOR LENGE FISHER INVESTMENTS EUROPE KAN BEHOLDE DATAENE

Informasjon om personer som er kunder av Fisher Investments Europe (som betyr enhver person som har mottatt anbefaling av investeringsstrategi eller har beholdt Fisher Investments Europe som diskresjonær investeringsforvalter) beholdes så lenge kundeforholdet varer pluss ti år for at Fisher Investments Europe skal kunne oppfylle sine plikter i henhold til gjeldende finanslovgivning, samt for å kunne håndheve eller forsvare sine juridiske rettigheter. Informasjon om ID-bekreftelse og sanksjoner og kontroller for å hindre hvitvasking beholdes så lenge kundeforholdet varer pluss fem år for at Fisher Investments Europe skal kunne oppfylle arkiveringsforpliktelsene i henhold til gjeldende AML-lover mot hvitvasking. Opptak av telefonsamtaler oppbevares i en periode på fem år for at Fisher Investments Europe skal tilfredsstille sine arkiveringsforpliktelser i henhold til gjeldende finanslovgivning. Informasjon om enkeltpersoner vil bli oppbevart i en periode på fem år fra datoen da enkeltpersonen samtykket til den direkte markedsføringen eller til enkeltpersonen krever raskere sletting av sine personopplysninger. Der en person har gitt samtykke til at dennes personopplysninger oppbevares av Fisher Investments Europe for å motta løpende informasjon og kunnskap (abonnement) fra Fisher Investments Europe, vil personopplysningene deres bli oppbevart inntil de avmelder seg, med mindre de ikke fikk en regelmessig mulighet til avmelding. I så fall oppbevares slike personopplysninger i fem år fra samtykket. I enkelte tilfeller kan slike generelle oppbevaringsperioder forlenges til inntil 10 år for enkelte personer som er inne i mer avanserte diskusjoner med Fisher Investments Europe eller som har hatt regelmessige samhandlinger eller møter med Fisher Investments Europe om selskapets investeringsforvaltningstjenester, med mindre personen begjærer tidligere sletting av sine personopplysninger. Opplysninger som samles inn for å gjennomføre markedsundersøkelser, oppbevares i opptil to år etter en slik undersøkelse, med mindre den pågjeldende ber om tidligere sletting av sine personopplysninger. Kontaktinformasjon for forhandlere/tjenesteleverandører og kontaktinformasjon for personer på bortvalgslister (dvs. navn, adresse, e-postadresse og/eller telefonnummer) oppbevares på ubestemt tid.

12. SPØRSMÅL OG KLAGER

Personer som har spørsmål eller klager i forhold til Fisher Investments Europes personvernpraksis oppfordres av Fisher Investments Europe til å ta kontakt ved hjelp av kontaktinformasjonen i kapittel 1 avsnitt 1 ovenfor. Personer har også rett til å rette en klage til datatilsynet dersom de mener at Fisher Investments Europe har overtrådt personvernlovgivningen. Spesifikt kan denne klagen rettes til datatilsynet i landet hvor personen normalt bor, normalt arbeider eller landet hvor personen mener overtredelsen fant sted.

13. ENDRINGER AV RETNINGSLINJENE FOR PERSONVERN OG INFORMASJONSKAPSLER

Fisher Investments Europe kan når som helst bruke personopplysninger til nye ting som ikke er forutsett i disse retningslinjene, i den grad det tillates av loven. Hvis selskapets praksis med hensyn til personopplysninger skulle endre seg i fremtiden, vil Fisher Investments Europe publisere endringen av retningslinjene på https://www.fisherinvestments.com/no-no/personvern og varsle personer om disse endringene, samt gi mulighet for å si nei eller melde seg av disse nye bruksområdene.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.