Fisher Investments’ erklæring om digital tilgjengelighet

Vår policy og forpliktelse

Fisher Investments er forpliktet til å gi tilgang til våre tjenester for personer med funksjonshemninger. Som en del av denne forpliktelsen er det vår policy i vesentlig grad å tilpasse nettstedet vårt og andre digitale opplevelser til World Wide Web Consortium (W3C) sine Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG) nivå AA.

Vårt team for digital tilgjengelighet, med bistand fra en tredjepartskonsulent, jobber kontinuerlig med å opprettholde våre digitale opplevelser i samsvar med disse retningslinjene gjennom ulike metoder, inkludert jevnlig testing.

Hvis du opplever problemer med å bruke nettstedet vårt, kan du sende oss en e-post på accessibility@fi.com. Merk: Denne e-postadressen er kun for generelle henvendelser om eller forslag til tilgjengelighet. Ikke inkluder personlige opplysninger, kontonummer eller annen konfidensiell informasjon i meldingen.