Profesjonell forvaltning av investeringsporteføljen

Fisher Investments Norden fungerer som investeringsforvalter og utkontrakterer deler av den daglige investeringsrådgivningen, porteføljeforvaltningen og handelsfunksjonene til sine tilknyttede selskaper. Særlig vil de daglige strategiske beslutningene knyttet til porteføljene tas av Fisher Investments, vårt USA-baserte morselskap.

Som kunde får du en skreddersydd investeringsportefølje som vi mener er hensiktsmessig for at du skal nå dine investeringsmål, forvaltet med en investeringspraksis som er dypt forankret i velutprøvde prosesser og filosofier. Fisher Investments’ tilnærming til porteføljeforvaltning – kombinert med proaktiv og personlig kundeservice – har i over 40 år hjulpet kunder med å nå sine økonomiske mål. Fisher Investments betjener for tiden over 155 000* kunder verden over.

Fisher Investments’ Investment Policy Committee (IPC) har samlet sett mer enn 150 år erfaring innen finansbransjen. IPC, med hjelp fra den store Research Department, overvåker den globale økonomien og markedsforholdene og tar strategiske investeringsbeslutninger for kundeporteføljene – en tilnærming som er basert på en aktiv og fleksibel porteføljeforvaltning. Rull ned for å finne ut mer om Fisher Investments’ tilnærming til porteføljeforvaltning og skreddersydde kundeporteføljer.

*Per 01.7.2024. Omfatter Fisher Investments og dets datterselskaper.

Vår tilnærming

Flags from around the world haging from a building

Investeringsstil

Aktiv, fleksibel og global. Fisher Investments skreddersyr investeringsporteføljen din basert på fremtidsrettede markedsanalyser og griper muligheter rundt om i verden i samsvar med dine personlige mål og investeringsmandater.

Ken Fisher, Founder, Executive Chairman, Co-Chief Investment Officer

Investeringsfilosofi

Fisher Investments’ investeringsfilosofi består av et sett med finansielle prinsipper som styrer alle investeringsbeslutninger, forankret i firmaets tro på kapitalisme og kraften til det frie markedet.

two men and one woman sitting at a table looking at papers

Ovenfra-og-ned-tilnærming

For å løse den skremmende oppgaven med å velge fra titusenvis av verdipapirer fra hele verden, bruker Fisher Investments en investeringsprosess som går ovenfra-og-ned, og får hjelp av et stort analyseteam til å forstå det komplekse og store investeringslandskapet.

Financial Planner Reviewing Portfolio Management Strategy With A Portfolio Manager About a Tailored Investment Portfolio

Skreddersy investeringsporteføljen din

Investeringssuksess er personlig – det bør også formuesforvaltningen være. Investeringsporteføljen din fortjener mer enn en generell økonomisk plan. Finn ut hvordan vi tilpasser investeringsporteføljene til hver enkelt kundes situasjon og økonomiske mål.

Ovenfra-og-ned-tilnærming til porteføljeforvaltning

Fisher Investments mener at rundt 70 % av en porteføljes langsiktige avkastning kommer fra aktivaallokering – det vil si den blandingen av aksjer, obligasjoner, kontanter eller andre verdipapirer som du eier på et gitt tidspunkt. På høyeste nivå samler Fisher Investments’ Research Department et bredt spekter av datakilder til sine egne kvantitative og kvalitative kaiptalmarkedsteknologier. Analyse av markedets nåværende forhold, historie og atferdsfaktorer gjør at vi kan ta dynamiske og taktiske beslutninger om aktivaallokering.

Derfra kan Fisher Investments’ porteføljeforvaltningsteam legge vekt på de delene av markedet vi mener vil gå best, slik som forskjellige land og sektorer. Til slutt analyserer de individuelle verdipapirer og velger dem de mener passer aller best. Vi mener at denne fleksible og aktive tilnærmingen til porteføljeforvaltning gjør at kundene får mest mulig ut av de globale investeringsmulighetene og bidrar til at de når sine økonomiske mål.

For å fastlegge en porteføljestrategi som er i samsvar med målene dine, må Fisher Investments Norden forstå hele den økonomiske situasjonen, da denne henger sammen med kapitalen vi skal forvalte. Basert på din økonomiske situasjon vil vi, der det er relevant, anbefale den aktivaallokeringsstrategien som vi tror vil passe best til nettopp din situasjon.

De fire elementene i en personlig tilnærming til formuesforvaltning

Fisher Investments kombinerer erfaring som profesjonell porteføljeforvalter med service i verdensklasse og toppmoderne forskning for å hjelpe kundene med å nå sine langsiktige mål


  • Personlig
  • Fleksibel
  • Disiplinert
  • Global
investment professional meeting with a client at their house sitting in the kitchen looking at a computer

Personlig

Etter hvert som du oppgir mer informasjon om dine personlige porteføljehensyn, vil vi anbefale en innledende strategisk aktivaallokering – dvs. sammensetningen av aksjer, obligasjoner og kontanter eller andre verdipapirer – basert på dine spesifikke mål. Vi vil gjennomgå denne aktivaallokeringen med deg i detalj før porteføljen din investeres.

restaurant owner talking on the cellphone

Fleksibel

Fisher Investments’ tilnærming kan bidra til å øke avkastningen og redusere risikoen ved å lage prognoser og endre aktivaallokeringene deretter. Denne taktiske tilnærmingen skiller seg fra investeringsstilen til mange aksjefond eller formuesforvaltere som har en tendens til å følge en statisk allokering og er uvillige eller ute av stand til å gjøre endringer basert på markedsforhold.

couple looking at spreadsheets on a computer in their kitchen

Disiplinert

Fisher Investments bruker en utprøvd investeringstilnærming som bestemmer sammensetningen av aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer i porteføljen din. Fisher Investments analyserer først det globale makroøkonomiske miljøet og markedsforholdene for å identifisere hva de mener er de mest attraktive investeringskategoriene. Deretter velger de individuelle verdipapirer innenfor disse kategoriene som passer til din skreddersydde investeringsstrategi.

Global

Fisher Investments tilstreber å utnytte alle muligheter og styre risikoen ved å investere globalt. Mange norske investorer fokuserer kun på norske aksjer. Norge utgjør imidlertid mindre enn 1 % av verdens aksjemarkeder.** Investerer man globalt, kan man utnytte muligheter fra hele verden som mange ellers går glipp av.

**Kilde: FactSet. MSCI All Country World-indeksens bestanddeler per 31.12.2023.

Fordelene ved aktiv porteføljeforvaltning

Fisher Investments’ formuesforvaltningsstil legger vekt på en aktiv og fleksibel tilnærming. Mens passiv porteføljeforvaltning med rette har sine tilhengere, mener vi at dersom passiv investering alltid var så enkelt som det høres ut, så ville alle gjort det.

Passiv porteføljeforvaltning har sine utfordringer

Men å være en ekte passiv investor krever ekstrem disiplin, noe mange ofte har vanskeligheter med å få til. Investorer reagerer ofte følelsesmessig på usikkerhet, enten det gjelder markedsvolatilitet eller økonomiske, politiske eller personlige utfordringer.

Studier viser at folk føler de negative effektene av et tap mye sterkere enn de positive effektene av en gevinst. Dette betyr ofte at selv relativt beskjeden volatilitet eller nedgangstider kan føre til investorpanikk og overreaksjoner på kortsiktige endringer, og kan føre til at investorer tar pengene ut av markedet og ikke kommer tilbake til markedet før oppturen kommer.

Følelsesmessig beslutningstaking hindrer passiv investering

Følelser er undergangen for effektiv passiv investering i en pensjonsstrategi. Med en gang du lar følelsene dine bestemme handlingene dine, er du ikke lenger en passiv investor. Denne subjektive partiskheten vil nesten garantert påvirke investeringsbeslutningene, spesielt i perioder med markedstopper eller -bunner.

Fordelene ved aktiv formuesforvaltning

På den annen side har en god aktiv investeringsforvalter erfaringen og de analytiske ressursene som trengs for å hjelpe investorene med å unngå investeringsfeller. En aktiv forvalter, som Fisher Investments, har et vell av forsknings- og analyseressurser som ytterligere kan sikre at porteføljen din er posisjonert slik at den hjelper deg med å nå dine økonomiske mål.

Hold deg disiplinert, følg planen

Det som mange investorer trenger, er en aktivaallokering som er tilpasset deres langsiktige mål. Som vi har diskutert, er det å ha disiplinen til å tåle opp- og nedturene til en passiv tilnærming noe mange sliter med. Det er derfor også lurt å huske på at en investeringsforvalter kan hjelpe deg med å unngå dyre feilvurderinger.

Det viktigste ved både aktiv og passiv investering er å være disiplinert og følge planen din. Forskjellen er at med en aktiv forvalter, har du en erfaren person som kan hjelpe deg med å holde stø kurs når følelsene og usikkerheten dukker opp.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakt oss

Finn ut hvorfor 155 000 kunder* globalt stoler på Fisher Investments og dets datterselskaper med forvaltning av pengene deres og hvordan vi kan hjelpe deg med å nå dine økonomiske mål.

*Per 01.7.2024.

Interessert i å lære mer om Fisher? Ring oss

800 19 639

Kontakt oss i dag