Kontakta oss

Om du vill veta mer om Fisher Investments Norden och hur vi kan hjälpa dig att uppnå dina investeringsmål kontaktar du oss genom att använda informationen nedan. En av våra lokala representanter pratar gärna med dig och svarar på dina frågor.

Fisher Investments Norden
Telefon: 020-088 37 54
E-post: info@fisherinvestments.se

Att göra investeringar på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns inga garantier för att hela eller något av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Värdet av investeringarna och deras avkastning kommer att fluktuera med de globala aktiemarknaderna och de internationella valutakurserna.