Utmärkelser

Fisher Investments Norden är en del av den globala Fisher-koncernen. En flexibel investeringsmetod, global erfarenhet, konkurrenskraftig avgiftsstruktur och strävan att erbjuda enastående service är några av de faktorer som särskiljer Fisher Investments från konkurrenterna. Men ta inte bara vårt ord på det. Ta reda på varför Fisher Investments och dess koncernbolag har fått erkännanden som en ledande finansrådgivare från en rad branschpublikationer och -organisationer:

Koncernbolag globalt

 • Pensions & Investments - One of the Largest Money Managers Awards Logo

  En av de största kapitalförvaltarna

  För åttonde året i rad togs Fisher Investments med på Pensions & Investments lista över de 500 största kapitalförvaltarna i världen. Listan är baserad på totalt förvaltat institutionellt kapital globalt.

  Pensions & Investments levererar nyheter, undersökningar och analyser till cheferna som förvaltar kapitalflödena på den institutionella investeringsmarknaden. Med fokus på pensions-, portfölj-, och investeringsförvaltningscheferna i navet på den här marknaden tillhandahåller Pensions & Investments sina läsare aktuell och vass rapportering om allt som rör kapitalförvaltningsbranschen. Den årliga genomgången av de 500 största kapitalförvaltarna rangordnar kapitalförvaltare baserat på det sammanlagda förvaltade institutionella kapitalet per den 31 december varje år. Fisher Investments betalar en avgift för publicitet och rätt att använda logotypen. Mer information finns på: https://www.pionline.com/largest-money-managers/2024-full-list.

 • Wealth & Asset Management Awards 2023 Equities Manager of the Year

  Wealth and Asset Management Awards – Årets aktieförvaltare

  MoneyAge utnämnde Fisher Investments och dess koncernbolag till Årets aktieförvaltare 2023 på deras femte årliga Wealth & Asset Management Awards. Detta är första gången som Fisher Investments utnämnts till Årets aktieförvaltare av MoneyAge – år 2022 utsågs firman till Årets aktiva förvaltare av MoneyAge.

  MoneyAge väljer ut vinnarna baserat på rekommendationer från en oberoende domarpanel med experter från branschen utvärderar faktorer som kundservice och effektiv portföljförvaltning. Fisher Investments betalar en avgift för publicitet och rätt att använda logotypen. Mer information finns på: https://www.moneyage.co.uk/assetmanagementawards/winners23.php.


Fisher Investments Norden

 • Great Place to Work UK Best Workplaces

  UK Best Workplaces™

  Fisher Investments UK kom med på listan UK Best Workplaces™ 2022, framtagen av Great Place To Work® – den globala auktoriteten på arbetsplatskultur – för skapandet av en positiv arbetsmiljö för medarbetarna. Detta är tredje året i rad som Fisher Investments UK kommer med på listan UK Best Workplaces™.

  För att ta fram listan UK Best Workplaces™ 2022 analyserade Great Place to Work® anonyma enkätsvar från medarbetare på Fisher Investments UK. Medarbetarna fick svara på en enkät med över 60 frågor om vad deras arbetsgivare gör för att skapa en god arbetsmiljö. Baserat på de här enkätsvaren och ett frågeformulär om företagskulturen erhöll Fisher Investments UK en plats på Best Workplaces™-listan och certifieringen i Storbritannien. Fisher Investments och dess koncernbolag betalar en deltagaravgift till Great Place to Work®, som täcker kostnaden för att hantera enkäten bland medarbetarna samt analysen och leveransen av enkätresultaten. Mer information finns på: https://www.greatplacetowork.co.uk/workplace/item/3141/Fisher+Investments+UK.

 • Best workplaces for Women award logo

  UK’s Best Workplaces™ for Women 2022

  Fisher Investments UK kom med på listan UK’s Best Workplaces™ for Women 2022, framtagen av Great Place to Work® UK – världsledaren inom arbetsplatskultur. Utmärkelsen erkänner företag som har som ambition att bygga en bättre framtid för kvinnor i arbetslivet.

  Great Place to Work® väljer ut de som hamnar på listan Best Workplaces främst baserat på medarbetarnas svar på deras Trust Index©-enkät, som har satt något av en standard i branschen, och är en del av Great Place to Work®-certifieringen. Great Place to Work® använder även sin egenutvecklade For All™-metodik för att undersöka om varje medarbetare, oavsett bakgrund eller ställning, har en lika positiv upplevelse av arbetsplatsen.

  Great Place to Work® är en erkänd världsledare inom arbetsplatskultur som tar fram viktiga rapporter, bl.a. den årliga listan ”100 Best Companies to Work For®” i Fortune. Great Place to Work® UK samlade in anonyma enkätsvar från många anställda på Fisher Investments UK som en del av den omfattande granskningsprocessen. Enkäten mätte flera faktorer, bl.a. ersättningen, chefernas kvalitet, den allmänna stämningen på arbetsplatsen, och hur stolta anställda är över att jobba på Fisher Investments UK. Fisher Investments och dess koncernbolag betalar en deltagaravgift till Great Place to Work®, som täcker kostnaden för att hantera enkäten bland de anställda samt analysen och leveransen av enkätresultaten. Priser delas ut baserat på kvalificerande enkätresultat. Mer information finns på: https://www.greatplacetowork.co.uk/workplace/item/3141/Fisher+Investments+UK och https://www.greatplacetowork.com/our-methodology.

 • Beta Workplaces in Financial Services & Insurance 2023 UK

  UK Best Workplaces™ in Financial Services & Insurance 2023

  Fisher Investments UK har tagits med på listan Best Workplaces in Financial Services 2023, framtagen av Great Place to Work® UK – världsledaren inom arbetsplatskultur. Great Place to Work® samlade in anonyma enkätsvar från anställda på Fisher Investments UK som en del av den omfattande granskningsprocessen för att lyfta fram bolag som skapar en positiv arbetsmiljö.

  Experter från Great Place to Work® UK analyserar tusentals anonyma medarbetarenkäter och bedömer fundamentala aspekter av välbefinnande i arbetet. Endast de arbetsgivare som har de högsta nivåerna av förtroende, tillfredsställelse med arbetet och som stöttar de anställda till att trivas både på arbetet och fritiden erhåller officiella Best Workplaces™-erkännanden. Fisher Investments och dess koncernbolag betalar en deltagaravgift till Great Place to Work®, som täcker kostnaden för att hantera enkäten bland medarbetarna samt analysen och leveransen av enkätresultaten. Mer information finns på: https://www.greatplacetowork.co.uk/certified-company/1533165 och https://www.greatplacetowork.com/our-methodology.


Ken Fisher


Fisher Investments koncernbolag

 • Climetrics fondpris

  Fisher Investments fick erkännande av CDP, den ledande globala organisationen som mäter miljöeffekter från företag, investeringsfonder, städer, regioner och länder. CDP belönade Fisher Investments produkt Emerging Markets ex-Fossil Fuels Equity med ett Climetrics-pris 2021.

  De årliga Climetrics-fondpriserna belönar de fem främsta aktieprodukterna inom kategorierna Globalt, Europa, USA, och Tillväxtmarknader med avseende på miljöresultat. Prisvinnarna väljs ut från en grupp med runt 20 000 produkter baserat på deras underliggande Climetrics-poäng. Climetrics-poängen är baserade på produktens portföljinnehav, investeringspolicy och styrning av miljöfrågor. Fisher Investments betalade inte någon avgift för att delta i pristävlingen.

 • The Austrian Ecolabel

  Österrikes miljömärkning av hållbara finansprodukter

  Österrikes miljömärkning delas ut till varor och tjänster som är mer miljökompatibla alternativ än liknande produkter som erbjuds på marknaden. Finansprodukter måste uppfylla samtliga relevanta krav i de tre primära prioriteringarna i miljömärkningens riktlinjer för att erhålla miljömärkningen. Prioritering ett: förmåga att identifiera bolag som har en positiv effekt på samhället och miljön. Prioritering två: en analysprocess som uppfyller kvalitetsstandarderna i riktlinjerna. Prioritering tre: uppfyller transparenskraven som garanterar att investerare kan få en tydlig bild av den hållbara investeringsstrategin, portföljen, och de ingående värdepappren. Per september 2023 har Fisher Investments två produkter med den österrikiska miljömärkningen: Fisher Investments Institutional Emerging Markets Responsible Equity ex-Fossil Fuels och Global Sustainable Equity Impact.

  Finansprodukter erhåller den österrikiska miljömärkningen baserat på efterlevnad av miljömärkningens standard ”UZ 49” efter en oberoende granskning och bekräftelse av ett kvalificerat kontrollorgan. Fisher Investments betalar en avgift som täcker administrativa kostnader och resultatanalysen.

 • Focus-Business magazine A Top Mittelstand Employer

  En ledande ”Mittelstand”-arbetsgivare

  År 2020 utsågs Grüner Fisher Investments till en ledande ”Mittelstand”-arbetsgivare* av tidningen Focus-Business baserat på uppgifter från Kununu, en plattform för betygsättning av arbetsgivare. ”Vi är mycket stolta över vår fjärdeplats bland finansföretag. Sammanlagt 4 000 företag fick erkännanden”, säger en representant för företaget

  Över 950 000 företag och över fyra miljoner recensioner från medarbetare på Kununu, en plattform på internet, analyserades. Undersökningen rangordnade de främsta Mittelstand-arbetsgivarna i Tyskland. Varken Fisher Investments eller dess koncernbolag betalade för att kandidera till det här priset. Mer information finns på Grüner Fisher Investments als Arbeitgeber: Gehalt, Karriere, Benefits | kununu.

  Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.

 • Training magazine - 2024 Training Apex Award Logo

  Training APEX-priset 2024

  Fisher Investments erhöll det prestigefyllda Training APEX-priset (tidigare T100 och T125) 2024 – det sjätte året i rad som Fisher Investments har fått erkännande som en ledare inom medarbetarutbildning. Training är den ledande facktidningen om fortbildning och utbildning av medarbetare, och APEX-priset lyfter fram organisationer som briljerar på det här området.

  Training APEX-priset avgörs genom en bedömning av en rad kvantitativa och kvalitativa faktorer, inklusive finansiella investeringar i medarbetarutveckling, utvecklingsprogrammens omfattning, hur nära sådana utvecklingsinsatser är kopplade till verksamhetsmålen, och hur effektiva de är vad gäller inverkan på verksamheten. Företag som vill kandidera till APEX-priset fyller i en detaljerad ansökan, som poängsätts kvantitativt av en extern analys- och statistikfirma och kvalitativt av redaktionen på tidningen Training samt representanter för företagen på Topp 10-listan. Fisher Investments betalar en avgift för att kandidera till Training APEX-priset. Avgiften täcker kostnaderna för administrering och bedömning av ansökan. Mer information finns på: https://trainingmag.com/training-magazine-ranks-the-winners-of-the-2024-training-apex-awards/.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakta oss

Hör av dig till vårt kunniga team för att ta reda på mer om att samarbeta med Fisher Investments Norden.

Kontakta oss i dag