Beta Workplaces in Financial Services & Insurance 2023 UK

UK Best Workplaces in Financial Services & Insurance 2023

Fisher Investments UK har tagits med på listan Best Workplaces in Financial Services 2023, framtagen av Great Place to Work® UK – världsledaren inom arbetsplatskultur. Great Place to Work® samlade in anonyma enkätsvar från anställda på Fisher Investments UK som en del av den omfattande granskningsprocessen för att lyfta fram bolag som skapar en positiv arbetsmiljö.

”Vi är hedrade över att komma med på listan Best Workplaces in UK Financial Services”, säger Fisher Investments vd Damian Ornani. ”Främjandet av en givande arbetsmiljö är nödvändig för vårt uppdrag att hjälpa fler kunder att planera en ljusare finansiell framtid.”

”Vi är mycket stolta över att få erkännande med den här utmärkelsen”, säger Carrianne Coffey, Fisher Investments senior vice vd för privatkundsverksamheten utanför USA. ”Utmärkelsen återspeglar våra värderingar om att bygga givande karriärer och alltid göra det bästa för våra kunder och medarbetare.”

Experter från Great Place to Work® UK analyserar tusentals anonyma medarbetarenkäter och bedömer fundamentala aspekter av välbefinnande i arbetet. Endast de arbetsgivare som har de högsta nivåerna av förtroende, tillfredsställelse med arbetet och som stöttar de anställda till att trivas både på arbetet och fritiden erhåller officiella Best Workplaces™-erkännanden. Fisher Investments och dess koncernbolag betalar en deltagaravgift till Great Place to Work®, som täcker kostnaden för att hantera enkäten bland medarbetarna samt analysen och leveransen av enkätresultaten. Mer information finns på: https://www.greatplacetowork.co.uk/certified-company/1533165 och https://www.greatplacetowork.com/our-methodology.

Se våra investeringsguider

Investeringsvärlden kan te sig som en djungel. Därför har Fisher Investments Norden tagit fram informativa och lärorika guider om en rad olika investeringsämnen.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakta oss

Ta reda på varför 150 000 kunder* världen över anlitar Fisher Investments för att förvalta deras kapital, och hur vi skulle kunna hjälpa dig att nå dina finansiella mål.

* Per 2024-03-31

Nyfiken på Fisher? Ring oss.

020-088 37 53

Kontakta oss i dag