Vår kultur

När du samarbetar med dedikerade experter som värnar om ditt välmående kan det inge en känsla av tillförsikt och sinnesfrid. Vår kultur stöttar vår strävan om att ge enastående service som sätter kundernas intressen främst.

Läs transkribering For the Kunderna satta främst video

Kunderna satta främst

Fisher Investments, det USA-baserade moderbolaget till Fisher Investments Norden, jobbar på ett annat sätt än andra investeringsbolag – inte för sakens skull, utan för kundernas. Vår firma är strukturerad för att minimera intressekonflikter. Vi har tydligt separerade roller för sälj och service, så medarbetarna kan fokusera på sina starka sidor i varje roll. De på Fishers kundservicesida är helt fokuserade på att ge enastående service, inte på att sälja. Och vi strävar ständigt efter att bli bättre, så vi kan fortsätta sätta kundernas intressen främst även i framtiden.

Det här tydliga fokuset på att betjäna våra kunder gör Fisher till ett bättre ställe att jobba på också.

Karriärmöjligheter

Våra medarbetare är avgörande för vår framgång, och vi stöttar deras utveckling genom att ge dem chanser att glänsa. Vi anställer och befordrar medarbetare baserat på deras meriter, potential, och will-do-attityd. Vi ger medarbetarna möjlighet att utveckla spetskompetens under tiden som de bygger en livslång karriär hos Fisher. Var och en söker sin egen unika väg hos Fisher, men vi är alla med på samma resa – mot att skapa en bättre investeringsvärld.

Stöd och förmåner

Vi stöttar varandra. I våra öppna kontorslandskap sitter alla, från juniora medarbetare till avdelningschefer, sida vid sida och behandlas som jämlikar. Teamen samarbetar gärna över kontors- och organisationsgränserna.

Våra skräddarsydda utvecklingsprogram och prisbelönta fortbildning hjälper medarbetarna att glänsa i sina nuvarande roller och bygga upp nya färdigheter som tar dem till nästa steg i karriären. Vi stöttar medarbetarnas hälsa, välmående och familjeliv med robusta förmånspaket och tjänster på kontoren som förenklar vardagen.

Erkännande av medarbetarna

Fisher erkänner och belönar hårt arbete och engagemang, eftersom medarbetarnas insatser är det som gör vår framgång möjlig. Vi firar framsteg av alla de slag och ser till att varje medarbetares arbete uppskattas. Autentiskt erkännande är normen – oavsett nivå, roll, avdelning eller land – för att främja och stärka våra värderingar.

Mångfald och inkludering

Alla är välkomna hos Fisher Investments. Vi uppskattar olika perspektiv och främjar innovation och framåttänkande. Vi söker efter dem som inte är rädda för att testa något annorlunda och är öppna för att överväga nya processer och metoder. Det är därför vi anställer personer med olika bakgrunder och olika perspektiv, och därför som över hälften av Fisher Investments seniora vice vd:ar, som rapporterar direkt till vd, är kvinnor.

Arbetsmiljö

Genom att bygga upp en positiv, produktiv och givande arbetsmiljö kan vi maximera kvaliteten hos den service vi ger varje kund. Som ett kvitto på detta har vi fått erkännanden som en av de främsta arbetsplatserna.

 • Great Place to Work UK Best Workplaces

  UK Best Workplaces™

  Fisher Investments UK kom med på listan UK Best Workplaces™ 2022, framtagen av Great Place To Work® – den globala auktoriteten på arbetsplatskultur – för skapandet av en positiv arbetsmiljö för medarbetarna. Detta är tredje året i rad som Fisher Investments UK kommer med på listan UK Best Workplaces™.

  För att ta fram listan UK Best Workplaces™ 2022 analyserade Great Place to Work® anonyma enkätsvar från medarbetare på Fisher Investments UK. Medarbetarna fick svara på en enkät med över 60 frågor om vad deras arbetsgivare gör för att skapa en god arbetsmiljö. Baserat på de här enkätsvaren och ett frågeformulär om företagskulturen erhöll Fisher Investments UK en plats på Best Workplaces™-listan och certifieringen i Storbritannien. Fisher Investments och dess koncernbolag betalar en deltagaravgift till Great Place to Work®, som täcker kostnaden för att hantera enkäten bland medarbetarna samt analysen och leveransen av enkätresultaten. Mer information finns på: https://www.greatplacetowork.co.uk/workplace/item/3141/Fisher+Investments+UK.

 • Best workplaces for Women award logo

  UK’s Best Workplaces™ for Women 2022

  Fisher Investments UK kom med på listan UK’s Best Workplaces™ for Women 2022, framtagen av Great Place to Work® UK – världsledaren inom arbetsplatskultur. Utmärkelsen erkänner företag som har som ambition att bygga en bättre framtid för kvinnor i arbetslivet.

  Great Place to Work® väljer ut de som hamnar på listan Best Workplaces främst baserat på medarbetarnas svar på deras Trust Index©-enkät, som har satt något av en standard i branschen, och är en del av Great Place to Work®-certifieringen. Great Place to Work® använder även sin egenutvecklade For All™-metodik för att undersöka om varje medarbetare, oavsett bakgrund eller ställning, har en lika positiv upplevelse av arbetsplatsen.

  Great Place to Work® är en erkänd världsledare inom arbetsplatskultur som tar fram viktiga rapporter, bl.a. den årliga listan ”100 Best Companies to Work For®” i Fortune. Great Place to Work® UK samlade in anonyma enkätsvar från många anställda på Fisher Investments UK som en del av den omfattande granskningsprocessen. Enkäten mätte flera faktorer, bl.a. ersättningen, chefernas kvalitet, den allmänna stämningen på arbetsplatsen, och hur stolta anställda är över att jobba på Fisher Investments UK. Fisher Investments och dess koncernbolag betalar en deltagaravgift till Great Place to Work®, som täcker kostnaden för att hantera enkäten bland de anställda samt analysen och leveransen av enkätresultaten. Priser delas ut baserat på kvalificerande enkätresultat. Mer information finns på: https://www.greatplacetowork.co.uk/workplace/item/3141/Fisher+Investments+UK och https://www.greatplacetowork.com/our-methodology.

 • Beta Workplaces in Financial Services & Insurance 2023 UK

  UK Best Workplaces™ in Financial Services & Insurance 2023

  Fisher Investments UK har tagits med på listan Best Workplaces in Financial Services 2023, framtagen av Great Place to Work® UK – världsledaren inom arbetsplatskultur. Great Place to Work® samlade in anonyma enkätsvar från anställda på Fisher Investments UK som en del av den omfattande granskningsprocessen för att lyfta fram bolag som skapar en positiv arbetsmiljö.

  Experter från Great Place to Work® UK analyserar tusentals anonyma medarbetarenkäter och bedömer fundamentala aspekter av välbefinnande i arbetet. Endast de arbetsgivare som har de högsta nivåerna av förtroende, tillfredsställelse med arbetet och som stöttar de anställda till att trivas både på arbetet och fritiden erhåller officiella Best Workplaces™-erkännanden. Fisher Investments och dess koncernbolag betalar en deltagaravgift till Great Place to Work®, som täcker kostnaden för att hantera enkäten bland medarbetarna samt analysen och leveransen av enkätresultaten. Mer information finns på: https://www.greatplacetowork.co.uk/certified-company/1533165 och https://www.greatplacetowork.com/our-methodology.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakta oss

Ta reda på varför 155 000 kunder* världen över anlitar Fisher Investments för att förvalta deras kapital, och hur vi skulle kunna hjälpa dig att nå dina finansiella mål.

* Per 2024-07-01

Nyfiken på Fisher? Ring oss.

020-088 37 53

Kontakta oss i dag