Best workplaces for Women award logo

UK’s Best Workplaces™ for Women 2022

Fisher Investments UK kom med på listan UK’s Best Workplaces™ for Women 2022, framtagen av Great Place to Work® UK – världsledaren inom arbetsplatskultur. Utmärkelsen erkänner företag som har som ambition att bygga en bättre framtid för kvinnor i arbetslivet.

Great Place to Work® utvärderar svaren på anonyma medarbetarenkäter för att ta reda på hur arbetsgivare främjar en positiv arbetsmiljö för alla medarbetare. Fisher Investments UK kvalificerade sig för listan UK’s Best Workplaces™ for Women för andra året i rad baserat på resultatet av dessa enkätutvärderingar.

”Vi är mycket glada över att än en gång få erkännande av Great Place to Work®. Att komma med på listan UK’s Best Workplaces™ for Women 2022 är ett bevis på våra omfattande insatser för att bygga livslånga karriärer för alla medarbetare, oavsett bakgrund”, säger Fisher Investments vd Damian Ornani.

Fisher Investments UK kom även med på listan UK Best Workplaces™ for Wellbeing 2022 och den övergripande listan UK Best Workplaces™ 2022.

”UK’s Best Workplaces™ for Women 2022 är ett hedrande erkännande” säger Carrianne Coffey, senior vice vd på Fisher Investments och styrelseordförande för Fisher Investments Europe. ”Som kvinna och som ledare för vår internationella privatkundsorganisation är jag stolt över att våra medarbetare säger att de känner sig uppskattade och stöttade. Vi har som ambition att främja en miljö där alla medarbetare kan växa och bygga givande karriärer.” Hon fortsätter: ”De här positiva medarbetarupplevelserna är centrala för vår strävan att hjälpa fler kunder att bygga en bättre finansiell framtid.”

Great Place to Work® väljer ut de som hamnar på listan Best Workplaces främst baserat på medarbetarnas svar på deras Trust Index©-enkät, som har satt något av en standard i branschen, och är en del av Great Place to Work®-certifieringen. Great Place to Work® använder även sin egenutvecklade For All™-metodik för att undersöka om varje medarbetare, oavsett bakgrund eller ställning, har en lika positiv upplevelse av arbetsplatsen.

Great Place to Work® är en erkänd världsledare inom arbetsplatskultur som tar fram viktiga rapporter, bl.a. den årliga listan ”100 Best Companies to Work For®” i Fortune. Great Place to Work® UK samlade in anonyma enkätsvar från många anställda på Fisher Investments UK som en del av den omfattande granskningsprocessen. Enkäten mätte flera faktorer, bl.a. ersättningen, chefernas kvalitet, den allmänna stämningen på arbetsplatsen, och hur stolta anställda är över att jobba på Fisher Investments UK. Fisher Investments och dess koncernbolag betalar en deltagaravgift till Great Place to Work®, som täcker kostnaden för att hantera enkäten bland de anställda samt analysen och leveransen av enkätresultaten. Priser delas ut baserat på kvalificerande enkätresultat. Mer information finns på: https://www.greatplacetowork.co.uk/workplace/item/3141/Fisher+Investments+UK och https://www.greatplacetowork.com/our-methodology.

Se våra investeringsguider

Investeringsvärlden kan te sig som en djungel. Därför har Fisher Investments Norden tagit fram informativa och lärorika guider om en rad olika investeringsämnen.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakta oss

Ta reda på varför 150 000 kunder* världen över anlitar Fisher Investments för att förvalta deras kapital, och hur vi skulle kunna hjälpa dig att nå dina finansiella mål.

* Per 2024-03-31

Nyfiken på Fisher? Ring oss.

020-088 37 53

Kontakta oss i dag