Du föreställer dig din framtid. Vi hjälper dig dit.

Fisher Investments Norden hjälper privatpersoner och familjer att nå sina långsiktiga investeringsmål.

Över 155 000 kunder* världen över har gett Fisher Investments och dess dotterbolag förtroendet att förvalta deras finansiella framtid

Kapitalförvaltningstjänster

På Fisher Investments Norden skräddarsyr vi investeringsplanerna för varje kund, och utformar dem för att hjälpa kunderna till sina investeringsmål. Processen inleds med en grundlig genomgång av din finansiella situation. Den genomgången ligger sedan till grund för din rekommenderade investeringsstrategi, som tar hänsyn till viktiga faktorer utanför portföljen. Resultatet blir en personanpassad investeringsmetod som passar för dina mål och behov.

Utforska alla tjänster

Portföljförvaltning

Fisher Investments Norden tar sig tid att förstå din övergripande finansiella situation, inklusive dina finansiella mål, dina behov, din investeringstidshorisont med mera. När den här ingående granskningen är klar rekommenderar vi en portföljstrategi som vi anser ger dig högsta möjliga chans att nå dina investeringsmål.

Fisher Investments Norden delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag. I synnerhet tas investeringslämplighetsrapporter delvis fram av Fisher Investments Europe Limited, som bedriver verksamhet under namnet "Fisher Investments UK".

SAMARBETA MED OSS

Kontostorlek

Om du har minst 3 250 000 kr i investeringsbara tillgångar, kontakta oss i dag för att ta reda på hur Fisher Investments Norden kan hjälpa dig till en finansiellt framgångsrik framtid under pensionen.

Avgifter

När du blir kund betalar du en inledande uppläggningsavgift och en löpande förvaltningsavgift baserad på värdet av tillgångarna som Fisher Investments Norden förvaltar åt dig. Vi har utformat våra avgifter så att det går bra för oss när det går bra för dig.

Resultat

När du är kund hos Fisher Investments Norden får du transparenta resultatmått – netto efter avgifter – så du får en korrekt bild av hur det går på resan mot dina långsiktiga finansiella mål.

En global kapitalförvaltare som fokuserar på dig  • Proaktiva råd
  • Institutionell expertis
  • Globala möjligheter
couple reviewing personalized investment advice that is tailored to their individual needs with their investment counselor

Proaktiva råd

När du är kund kommer en investeringsrådgivare höra av sig regelbundet till dig för att hålla dig uppdaterad om din portföljstrategi och dina investeringar. Vår ambition är att hjälpa dig förstå vad som händer på ditt konto och varför – så du känner dig trygg med din strategi.

man walking in an office

Institutionell expertis

Företag, pensionsinstitut, gåvofonder och andra organisationer utför djuplodande analyser och ingående granskningar av flera investeringsrådgivare innan de bestämmer sig för att anlita en firma. Fisher Investments och dess dotterbolag har lång erfarenhet av att förvalta tillgångar för sådana här organisationer, och den här institutionella expertisen kommer även våra privatkunder till godo. När du investerar med Fisher Investments Norden får du en disciplinerad investeringsstrategi tillsammans med vår uppmärksamma kundservice.

Flags from around the world haging from a building

Globala möjligheter

Fisher Investments strävar efter att maximera möjligheterna och hantera riskerna genom att investera globalt. Många investerare fokuserar enbart på aktier från hemlandet. Vi anser att det är ett misstag eftersom man då förbiser många investeringsmöjligheter. Den här favoriseringen av hemlandet kan också leda till bristande diversifiering i portföljen. Ett globalt investeringsperspektiv öppnar upp för möjligheter världen över som andra kapitalförvaltare kanske missar.

Vår metod

  • Nå dina finansiella mål
  • En portfölj skräddarsydd för dig
  • Vi håller dig på rätt kurs
  • Löpande utbildning

Nå dina finansiella mål

Varje investerares situation är unik. En god förståelse för dina finansiella mål är ett viktigt första steg i kapitalförvaltningsprocessen. Vi lyssnar på vad du har att berätta om dina behov, gör en bedömning av din situation och samarbetar med dig för att ta fram en investeringsstrategi som hjälper dig att nå dina mål. Oavsett om du just har börjat planera inför pensionen eller redan är där kan vår vägledning hjälpa dig att hålla kursen.

En portfölj skräddarsydd för dig

Fisher Investments Norden börjar med att skaffa en helhetsbild av din personliga situation, dina mål och dina behov. Därefter använder vi den här informationen i en top-down-investeringsprocess för att avgöra vilken blandning av aktier, räntepapper, kontanter eller andra värdepapper som ger dig bäst chans att nå dina finansiella mål. Vi anser att det här beslutet har den största effekten på avkastningen över tid.

I nästa steg gör vi en bedömning av vilka delar av marknaden som bör gå bäst, som olika länder eller sektorer på börsen. Slutligen analyserar vi enskilda värdepapper och väljer ut dem som vi anser bäst återspeglar våra prognoser på hög nivå. Vi anser att den här aktiva metoden för portföljförvaltning låter oss utnyttja globala investeringsmöjligheter och hjälpa dig nå dina finansiella mål.

businesswoman on the phone while looking out the window

Vi håller dig på rätt kurs

När du är kund tar Fisher Investments Norden regelbundet kontakt med dig för att uppdatera dig om marknaderna och se om din portfölj fortfarande passar för dina finansiella mål. Investerare frestas ofta till att avgöra avstickare från färdplanen för deras investeringar, och det är därför som vi fokuserar på att ge enastående kundservice.

Löpande utbildning

Skulle du vilja ta reda på om vår metod passar bra för dig? Kontakta oss redan i dag! Vi kan ge dig en kostnadsfri portföljanalys, inklusive en uppställning över avgifterna som du betalar nu. Om du väljer att bli kund hos oss hjälper vårt team med kapitalförvaltningsspecialister till att göra övergången så smidig som möjligt.

När allt är på plats kommer din investeringsrådgivare ge dig stöd och information löpande. Du får även tillgång till exklusiva utbildningsresurser, som lokala seminarier, webbseminarier och annan kommunikation från högt uppsatta medlemmar av firmans investeringsteam.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakta oss

Ta reda på varför 155 000 kunder* världen över anlitar Fisher Investments för att förvalta deras kapital, och hur vi skulle kunna hjälpa dig att nå dina finansiella mål.

* Per 2024-07-01

Nyfiken på Fisher? Ring oss.

020-088 37 53

Kontakta oss i dag