Privat kapitalförvaltning / Expertkommentarer

En ständig strävan mot bättre

Ken Fisher

Ken Fisher grundade Fisher Investments år 1979, och började förvalta tillgångar diskretionärt med en grundläggande tro på kapitalismen och de fria kapitalmarknaderna.

Hör från vår grundare, Ken Fisher, om varför vår firma alltid har sökt efter nya vägar att gå under hela dess historia.

Ken Fisher grundade Fisher Investments år 1979, och började förvalta tillgångar diskretionärt med en grundläggande tro på kapitalismen och de fria kapitalmarknaderna. Vi utgår från det enkla konceptet att priset på värdepapper uteslutande styrs av utbud och efterfrågan. Dessutom anser vi att kapitalmarknaderna på ett relativt effektivt sätt väger in all allmänt känd information.

Så för att tillföra värde genom aktiv investeringsförvaltning måste man antingen hitta information som inte är allmänt känd eller tolka allmänt känd information på ett annat sätt än andra marknadsaktörer – och tolka den rätt! Under hela Fisher Investments historia har firman utvecklat sätt att se på kapitalmarknader ur nya vinklar.

Ken Fishers teoretiska arbete under 1970-talet banade väg för ett investeringsverktyg som kallas P/S-talet (Price-to-Sales Ratio) och förklarade hur det kunde utnyttjas i investeringsanalysen. Det här verktyget användes för att förvalta portföljer med små värdebolag (small cap value) åt institutionella investerare.

I mitten av 1980-talet bidrog Fisher Investments till att rita upp konturerna för distinkta investeringsstilar. Det arbetet låg till grund för en ny serie strategier med breda mandat, inklusive Global Total Return, US Total Return och Foreign Equity. Jeff Silk, vice ordförande och investeringsdirektör, började på firman 1983.

I mitten av 1990-talet började Fisher Investments erbjuda separat portföljförvaltning åt förmögna privatpersoner via vår grupp för privatkunder. År 1997 började vd Damian Ornani på firman. I början av 2000-talet utökade Fisher Investments verksamheten till Kanada och Storbritannien. År 2007 bildade Fisher Investments samriskbolaget Grüner Fisher Investments, GmbH som erbjuder tjänster till kunder i Tyskland. Grüner Fisher Investments är numera ett helägt dotterbolag till Fisher Investments. År 2012 började Fisher Investments Europe (ett dotterbolag till Fisher Investments) bedriva verksamhet i andra europeiska länder. I dag har Fisher Investments och dess dotterbolag 14 kontor i 8 länder – och betjänar över 150 000 kunder globalt.*

Dessutom har Fisher Investments vikt betydande resurser åt det framväxande forskningsområdet beteendeekonomi för att få en bättre förståelse för inte bara finansiella verktyg, utan även hur investerare använder dem. Efterforskningarna inom det här området har lett till att Fisher Investments har tagit fram praktiska tillämpningar av beteendeekonomi i portföljförvaltningsprocessen.

Fisher Investments forskning har presenterats i en rad finanstidskrifter, inklusive Financial Analysts Journal och Journal of Portfolio Management. Ken Fisher började skriva krönikan ”Portfolio Strategy” i Forbes 1984. Han har även skrivit en veckokrönika för Focus Money i Tyskland sedan 2009 och har även bidragit till flera publikationer i Storbritannien. Dessutom har fyra av Kens senaste böckerDebunkery (2010), How to Smell a Rat: The Five Signs of Financial Fraud (2009), The Ten Roads to Riches (2008) och The Only Three Questions That Count (2006) – legat på New York Times bästsäljarlistor.

* Informationen är aktuell per 2024-03-31. Omfattar Fisher Investments och dess dotterbolag.

Transkribering

Bild

Text:

FISHER INVESTMENTS NORDEN®

Ljud

[Ingen musik]

Bild

En man klädd i vit kostymskjorta dyker upp. En textbanderoll i nedre höger hörn identifierar honom som Ken Fisher, exekutiv ordförande och investeringsdirektör.

Textbanderollen försvinner ur bild.

Ljud

Ken Fisher: Alltid lite orolig för att vi ska bli självbelåtna, för då blir vi dem som vid ett framtida datum – för använda ett ”populärt” uttryck, som jag aldrig hörde när jag var ung och som jag inte gillar särskilt mycket – blir disrupterade av en ny värld om vi är självbelåtna. Men om vi fortsätter försöka göra saker som aldrig gjorts än, kommer det aldrig hända. Det är det som ständigt återkommer som min drivkraft, som jag går igång på.

Bild

Skärmen tonar över till att visa följande text:

Fisher Investments Norden är det handelsnamn som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

Fisher Investments Norden delegerar portföljförvaltning till dess moderbolag, Fisher Investments. Fisher Investments är bildat i USA (Delaware Secretary of State-nummer: 3936233) och står under tillsyn av Securities and Exchange Commission i USA (SEC-nummer: 801-29362).

Dessa kommentarer är Fisher Investments Nordens, Fisher Investments Luxembourg, Sàrls och Fisher Investments allmänna åsikter och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av deras eller kundernas resultat. Det ges inga garantier för att vi kommer att fortsätta att ha dessa åsikter, och de kan komma att ändras när som helst baserat på ny information, nya analyser eller nya överväganden. Dessutom lämnas inga garantier rörande exaktheten för några av prognoserna i materialet. Alla tidigare prognoser har inte varit, och framtida prognoser kommer heller inte att vara, lika exakta som prognoserna i detta material.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation för framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala aktiemarknaderna och internationella valutakurser.

FISHER INVESTMENTS NORDEN®

Ljud

[Ingen musik]

Se våra investeringsguider

Investeringsvärlden kan te sig som en djungel. Därför har Fisher Investments Norden tagit fram informativa och lärorika guider om en rad olika investeringsämnen.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakta oss

Ta reda på varför 150 000 kunder* världen över anlitar Fisher Investments för att förvalta deras kapital, och hur vi skulle kunna hjälpa dig att nå dina finansiella mål.

* Per 2024-03-31

Nyfiken på Fisher? Ring oss.

020-088 37 53

Kontakta oss i dag