Privat kapitalförvaltning / Videokommentarer

Fördelarna med investeringskommitténs upplägg

Transkribering

Bild

Grafik: Fördelarna med investeringskommitténs upplägg

FISHER INVESTMENTS NORDEN®

Ljud

Glad pianomusik.

Bild

En man klädd i mörkblå kostym dyker upp. En textbanderoll i nedre höger hörn identifierar honom som Michael Hanson, chef, analysavdelningen.

Textbanderollen försvinner ur bild. Kameran förblir fokuserad på Michael Hanson, men vinkeln ändras då och då.

Ljud

Musiken minskar i volym.

Michael Hanson: Investeringskommittén består av fem ledamöter. Ordföranden för vår firma, naturligtvis, Ken Fisher, Jeff Silk, Aaron Anderson, Bill Glaser och jag själv, Michael Hanson.

Jag anser att investeringskommittén är mycket unik relativt resten av branschen på en rad olika sätt. En sak jag tror var viktigt för Ken när han startade gruppen för privatkunder för många år sedan, var hur kan vi ge kunderna tillgång till kapitalförvaltning i världsklass, men konkurrenskraftigt, och på ett sätt som verkligen är lämpligt för kunderna?

Vi har en grupp med fem medlemmar som enbart fokuserar på portföljer och vad som står i våra kundmandat. Det vi inte fokuserar på är saker som försäljning, administration och i viss mån även service, även om vi ofta är ute och pratar med kunderna. Vårt enda ansvar är portföljerna, och vi har lagt ut de övriga arbetsuppgifterna på andra specialister. Och bara det tror jag är rätt unikt, för allt som oftast i denna bransch, måste rådgivare sköta säljandet, servicen, handeln och strategin samtidigt, vilket vi inte tycker är optimalt.

Vi har en analytikerstab som hjälper oss med alla delar av processen. Vi har ett helt team för kapitalmarknadsinnovation, som ägnar sig åt statistisk analys och empiriskt arbete globalt för att hjälpa oss utveckla idéer och teman, på ett rigoröst sätt.

Vi har ett värdepappersteam som hjälper oss att välja aktier hela vägen från att ta fram och titta på förslag till den löpande bevakningen och se om skälen till att vi köpte aktien ännu gäller.

Slutligen har vi en kapitalmarknadsgrupp, som är våra makroanalytiker, och de hjälper oss med fundamenta om hur världen fungerar idag och hjälper oss ta fram investeringsteman. Det som förenar oss är en mycket liknande syn på världen och en liknande investeringsfilosofi. Vi håller inte alltid med varandra. Men en del av kommitténs process är att komma fram till vad vi tror är bäst att göra härnäst. Och det som förenar oss är en filosofi om hur världen kanske fungerar.

Bild

Skärmen tonar över till att visa följande text:

Fisher Investments Norden är det handelsnamn som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

Fisher Investments Norden delegerar portföljförvaltning till dess moderbolag, Fisher Investments. Fisher Investments är bildat i USA (Delaware Secretary of State-nummer: 3936233) och står under tillsyn av Securities and Exchange Commission i USA (SEC-nummer: 801-29362).

Dessa kommentarer är Fisher Investments Nordens, Fisher Investments Luxembourg, Sàrls och Fisher Investments allmänna åsikter och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av deras eller kundernas resultat. Det ges inga garantier för att vi kommer att fortsätta att ha dessa åsikter, och de kan komma att ändras när som helst baserat på ny information, nya analyser eller nya överväganden. Dessutom lämnas inga garantier rörande exaktheten för några av prognoserna i materialet. Alla tidigare prognoser har inte varit, och framtida prognoser kommer heller inte att vara, lika exakta som prognoserna i detta material.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation för framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala aktiemarknaderna och internationella valutakurser.

FISHER INVESTMENTS NORDEN®

Ljud

Musiken fortsätter spela.

Bild

Skärmen svartnar.

Ljud

Musiken tystnar.

Se våra investeringsguider

Investeringsvärlden kan te sig som en djungel. Därför har Fisher Investments Norden tagit fram informativa och lärorika guider om en rad olika investeringsämnen.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakta oss

Ta reda på varför 155 000 kunder* världen över anlitar Fisher Investments för att förvalta deras kapital, och hur vi skulle kunna hjälpa dig att nå dina finansiella mål.

* Per 2024-07-01

Nyfiken på Fisher? Ring oss.

020-088 37 53

Kontakta oss i dag