Persoonlijk vermogensbeheer / Videotoelichting

Wat het Investment Policy Committee voor u kan betekenen

Michael Hanson, Senior Vice President, Research

Transcript van de video:

Beeld

Grafiek:

Wat het Investment Policy Committee voor u kan betekenen

FISHER INVESTMENTS ®

Geluid

Vrolijke pianomuziek

Beeld

Een man in een marineblauw pak komt in beeld. Op een tekstveld rechtsonder verschijnt zijn naam: Michael Hanson, Senior Vice President, Research.

Het tekstveld verdwijnt. De camera blijft gericht op Michael Hanson vanuit verschillende hoeken.

Geluid

De muziek wordt zachter.

Michael Hanson: Het Investment Policy Committee bestaat uit vijf leden. De voorzitter van ons bedrijf is natuurlijk Ken Fisher, en dan is er Jeff Silk, Aaron Anderson, Bill Glaser en ikzelf, Michael Hanson.

Michael Hanson (vervolgt): Ik denk dat het Investment Policy Committee op verschillende manieren heel uniek is ten opzichte van de rest van de sector. Een van de dingen die volgens mij zo belangrijk waren voor Ken, toen we jaren geleden begonnen met de Private Client Group, was de vraag hoe we onze cliënten toegang kunnen geven tot vermogensbeheer van topniveau, en tegelijk op een concurrerende manier die werkelijk geschikt is voor onze cliënten.

We hebben een groep van vijf leden die zich uitsluitend richt op de portefeuilles en de eisen van onze cliënten. Waar we ons niet op richten zijn zaken als verkoop, administratieve taken en zelfs dienstverlening tot op zekere hoogte, hoewel we heel vaak onze cliënten toespreken. Onze enige verantwoordelijkheid ligt in de portefeuilles en we hebben de rest van de taken van dit bedrijf aan anderen toevertrouwd. En dat alleen al is volgens mij heel uniek omdat de meeste adviseurs in deze sector zich tegelijk bezighouden met verkoop, dienstverlening, trading en strategie, iets wat wij gewoonweg niet optimaal vinden.

We hebben een complete onderzoeksafdeling die ons in elk facet van het proces bijstaat. Daarom hebben we een hele groep opgezet, de Capital Markets Innovation Group, die zich toelegt op statistische analyse en over de hele wereld empirisch onderzoek verricht om beleggingsideeën en -thema's te genereren, maar dan wel op een zeer rigoureuze manier.

We hebben een effectenteam dat ons helpt bij de aandelenselectie, van het creëren en evalueren van ideeën voor aandelen tot het continue monitoren van de portefeuilles en erop toezien dat onze oorspronkelijke beleggingsargumenten voor elk aandeel geldig blijven.

Tot slot hebben we een Capital Markets Group, die een soort macroanalyse uitvoert. Ze ondersteunen ons met fundamentele inzichten in wat er in de wereld gebeurt en helpen ons bij het opstellen van beleggingsthema's. Wat ons bindt, is dat we een vergelijkbare kijk hebben op de wereld en dezelfde beleggingsfilosofie hanteren. We zijn het niet altijd met elkaar eens, maar dat hoort bij het werkproces van de commissie, namelijk het uitzoeken wat volgens ons de beste stap voorwaarts is. Wat ons bindt is een bepaalde filosofie over hoe de wereld in elkaar zit.

Beeld

De volgende tekst verschijnt op het scherm:

Wilt u meer weten over Fisher Investments en hoe we u kunnen helpen? Bel ons dan op 0800 023 5201 om met een van onze vertegenwoordigers te spreken.

De tekst verdwijnt weer.

Geluid

De muziek wordt luider.

Beeld

Nu verschijnt de volgende tekst:

Deze video is geproduceerd door Fisher Investments, het moederbedrijf van Fisher Investments Europe, en is gericht op de Amerikaanse particuliere tak van Fisher Investments. Als gevolg daarvan zijn bepaalde verwijzingen niet van toepassing op de cliënten van Fisher Investments Europe.

Fisher Investments België is de handelsnaam die Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, in België gebruikt (""Fisher Investments België""). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ondernemingsnummer: B228486), onder toezicht staat van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (""CSSF"") en waarvan de statutaire zetel is gevestigd te K2 Building, Forte 1, Third Floor, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments België besteedt het portefeuillebeheer uit aan zijn moedermaatschappij, Fisher Investments. Fisher Investments is gevestigd in de VS (nummer 3936233 van de Delaware Secretary of State) en staat onder toezicht van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC-nummer 801-29362).

Dit commentaar bevat de algemene visie van Fisher Investments België, Fisher Investments Luxembourg, Sàrl en Fisher Investments, en dient niet te worden beschouwd als een persoonlijk beleggings- of fiscaal advies of als een weergave van hun prestaties of die van hun cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat ze deze visie zullen handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Evenmin kan worden gegarandeerd dat de in dit document gemaakte voorspellingen juist zijn. Het is mogelijk dat niet alle voorspellingen die in het verleden gedaan werden, of in de toekomst gedaan zullen worden, qua juistheid vergelijkbaar zijn met de in dit document gedane voorspellingen.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal helemaal of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en zijn daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.

Geluid

De muziek gaat verder.

Beeld

Het scherm wordt langzaam zwart.

Geluid

De muziek sterft langzaam weg.

Bekijk onze beleggingsgidsen

De beleggingswereld kan voelen als een doolhof. Fisher Investments heeft verschillende educatieve en informatieve gidsen ontwikkeld voor een brede waaier aan beleggingsthema's.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Neem contact met ons op

Ontdek waarom 150.000 cliënten* Fisher Investments en haar dochterondernemingen hun vermogen toevertrouwen en hoe we u mogelijk kunnen helpen met het behalen van uw financiële doelen.

*Per 31 maart 2024.

Meer weten over Fisher? Bel ons dan op

0800 40 438

Bel ons