ATD BEST Award

Palkinnon tarjoaa

Association for Talent Development

Palkinnon saaja

Fisher Investments

Palkinnot vuosilta

2019, 2020, 2021

Association for Talent Development (ATD) on myöntänyt Fisher Investmentsille vuoden 2021 BEST Award -palkinnon. ATD on maailman suurin kykyjen kehittämiseen keskittynyt järjestö, joka kattaa kaikki toimialat ja sektorit maailmanlaajuisesti.

ATD BEST Award -palkinnolla annetaan tunnustusta organisaatioille, jotka painottavat työntekijöidensä kehittymisen merkitystä yrityksen menestyksen saavuttamisessa. Myöntäessään ATD BEST Award -palkinnon Fisher Investmentsille ATD korosti yhtiön panostusta useilla osa-alueilla, mukaan lukien:

  • yrityksen laajuinen, kattava kykyjen kehittäminen
  • yrityskulttuuri, joka arvostaa työntekijöiden tietoja ja taitoja
  • työntekijöiden ymmärrys yksilön ja organisaation suorituskyvyn välisestä yhteydestä
  • ylimmän johdon panostus ja osallisuus kykyjen kehittämiseen ja suorituskykyä parantaviin aloitteisiin.

Toimitusjohtaja Damian Ornani vastaanotti vuoden 2020 palkinnon seuraavin sanoin: ”Työntekijämme ovat liiketoimintamme selkäranka, ja meillä on kunnia saada tunnustusta panostuksestamme henkilöstöömme. Lähestymistapamme koulutukseen ja valmennukseen kattaa paljon muutakin kuin vain sen, että saamme lisättyä rastin ”Tehtävä suoritettu” -ruutuun – haluamme tukea työntekijöidemme elinikäistä urakehitystä.”

”Olemme innoissamme BEST Award -palkinnosta, joka nostaa meidät työntekijöiden koulutuksen ja kehittämisen osalta maailman eliitin joukkoon”, totesi yhtiön edustaja vuonna 2020. ”Se on tunnustus yrityksemme vahvalle oppimiskulttuurille. Olemme sitoutuneet tarjoamaan oikeanlaista koulutusta, joka auttaa työntekijöitä menestymään ja kasvamaan heidän palkitsevalla Fisher-urallaan.”

Fisher Investments on yksi 66:sta 2021 BEST Award -palkinnon voittajasta. Täydellinen luettelo on nähtävissä osoitteessa https://www.td.org/best-award-winners.

BEST Award -palkinnot myönnetään organisaatioille, jotka ovat osoittaneet menestyneensä organisaationa työntekijöiden kykyjen kehittämisen ansiosta. Vuonna 2003 perustettu BEST Awards Winners' Circle sisältää pieniä ja suuria yksityisiä, julkisia ja voittoa tavoittelemattomia organisaatioita ympäri maailmaa. Palkittujen organisaatioiden on osoitettava erinomaisuutensa kykyjen kehittämisen eri osa-alueilla täyttämällä seuraavat kriteerit: Kykyjen kehittämisellä on koko yrityksen laajuinen rooli. Organisaatiokulttuurissa arvostetaan oppimista. Oppiminen muodostaa yhteyden yksilön ja organisaation suorituskyvyn välille. Kykyjen kehittämiseen ja suorituskykyä parantaviin aloitteisiin panostetaan. Fisher Investments maksaa osallistumismaksun ja hallinnollisen maksun ehdokkuudestaan. Lisätietoa on osoitteessa https://www.td.org/best-award-winners.