Better Business Bureau -luokitus

Palkinnon tarjoaa

Better Business Bureau

Palkinnon saaja

Fisher Investments

Palkinnot vuosilta

Jatkuva

Better Business Bureau on johtava markkinoiden luottamuksen edistämiseen keskittyvä järjestö. Olemme ylpeitä siitä, että Better Business Bureau on antanut meille tämän tunnustuksen. Akkreditointi perustuu Better Business Bureaun arvioon liiketoiminnan laadusta, toiminta-ajasta, liiketoimintakäytäntöjen avoimuudesta ja muista tekijöistä.

Fisher Investments BBB Business Review

Better Business Bureau (BBB) on todennut, että Fisher Investments täyttää BBB:n akkreditointistandardit, joihin sisältyy myös sitoutuminen kuluttajien valitusten ratkaisemiseen vilpittömässä mielessä. BBB:n akkreditointi ei tarkoita, että BBB olisi arvioinut tai hyväksynyt yrityksen tuotteet tai palvelut tai että BBB olisi tehnyt selvityksen yrityksen tuotteiden laadusta tai sen pätevyydestä palveluiden tarjoajana. BBB pyrkii olemaan johtava markkinaluottamuksen edistäjä asettamalla markkinapaikkojen luottamukselle mittarit, kannustamalla ja tukemalla parhaita käytäntöjä sitouttamalla ja kouluttamalla kuluttajia ja yrityksiä, antamalla tunnustusta esimerkillisesti toimiville markkinapaikoille, tuomalla esiin kyseenalaisesti toimivia markkinapaikkoja ja puuttumalla niiden toimintaan sekä luomalla luotettavien yritysten ja hyväntekeväisyysjärjestöjen yhteisön. BBB:n tiukat kriteerit täyttävät yritykset esitellään BBB:n hallitukselle, joka tarkastaa ehdokkaat ja päättää niiden tunnustamisesta BBB:n akkreditoimiksi yrityksiksi. BBB:n akkreditoimat yritykset maksavat palkkion, joka kattaa akkreditointiin liittyvästä tarkastuksesta/valvonnasta ja BBB:n julkisten palveluiden tarjoamisesta aiheutuvat kulut. Lisätietoa on osoitteissa  https://www.bbb.org/us/ca/woodside/profile/investment-advisory-services/fisher-investments-1116-42731 ja https://www.bbb.org/overview-of-bbb-ratings.