Luotettava sijoituspalveluyritys

Palkinnon tarjoaa

investor.com

Palkinnon saaja

Fisher Investments

Palkinnot vuosilta

2020

Kesäkuussa 2021 investor.com valitsi Fisher Investmentsin luotettavaksi sijoituspalveluyritykseksi. investor.com on kuluttajien edunvalvontasivusto, joka auttaa amerikkalaisia sijoittajia löytämään luotettavia ammattimaisia sijoitusneuvojia. investor.com on analysoinut lähes 700 000 sijoitusneuvojan tiedot käyttämällä Securities Exchange Commissionin (SEC) ja Financial Industry Regulatory Authorityn (FINRA) tietoja.

investor.com-sivuston arviot, mielipiteet, luokitukset, sijoitukset ja niihin liittyvät tunnustukset perustuvat suoraan saatuihin tai arvioitavan rekisteröidyn sijoitusneuvontayrityksen / rahoitusalan ammattilaisen puolesta kerättyihin ja/tai julkisesti saatavilla oleviin SEC:n ja FINRAn tietoihin. Rekisteröidyn sijoitusneuvontayrityksen / rahoitusalan ammattilaisen osallistuminen investor.com-sivuston tekemään arvioon, mukaan lukien maksamalla investor.com-sivustolle mahdollisia profiilinlunastusmaksuja, ei millään tavalla vaikuta investor.com-sivuston arvioihin, mielipiteisiin, luokituksiin, sijoituksiin ja niihin liittyviin tunnustuksiin eikä osoita eikä takaa arvioidun yrityksen / rahoitusalan ammattilaisen tulevaa suorituskykyä. Lisätietoja, mukaan lukien tiedot ”investor.comin luottamusalgoritmista”, on investor.com-sivustolla. investor.com määrittää ”Trusted Investment Firm” -sertifioinnin saajat tutkimalla luottamusalgoritminsa avulla SEC:ltä ja FINRAlta kerättyjä julkisesti saatavilla olevia tietoja, kuten sijoitusneuvojien eturistiriidat, toimintahistorian, hoidettavana olevien varojen määrän, sijoitusneuvojalle langetetut kurinpitoseuraamukset ja paljon muuta. Luottamusalgoritmissa käytetyt kriteerit ovat nähtävillä osoitteessa https://investor.com/trust-algorithm. Sertifiointia hakiessaan Fisher Investmentsin ja muiden osallistujien on maksettava osallistumismaksu, joka kattaa arviointikustannukset ja kustannukset sertifioinnin tietojen lisäämisestä investor.com-sivustolle. Lisätietoja on osoitteissa investor.com ja https://investor.com/rias/fisher-investments-107342.