COVID-19 ja sijoituksesi

Näkemyksiä siitä, kuinka voit luovia läpi epävakaiden aikojen ja edetä kohti tavoitteitasi


Elämme haastavia aikoja − COVID-19-pandemia on edennyt nopeasti, sen vaikutukset ulottuvat eri puolille maailmaa, ja lukuisilla alueilla ympäri maailmaa esiintyy edelleen tartuntaryppäitä. On luonnollista olla huolissaan siitä, kuinka virus voi vaikuttaa sinuun, rakkaimpiisi, yhteisöösi, talouteesi ja moneen muuhun asiaan. Haluamme osaltamme auttaa lievittämään tätä stressiä tarjoamalla perusteltua ja selkeää tietoa COVID-19:n vaikutuksista markkinoihin ja talouteen.

Luota vankkaan sijoituskokemukseemme ja anna meidän johdattaa sinut läpi näiden haastavien aikojen. Olemme luotsanneet tuhansia asiakkaita läpi härkä- ja karhumarkkinoiden yli 40-vuotisen historiamme aikana. Voimme auttaa sinua ymmärtämään, mitä markkinoilla tapahtuu nyt, mitä historian perusteella voidaan olettaa tapahtuvan jatkossa ja mitä tämä saattaa tarkoittaa sijoituksillesi.

Palaa säännöllisesti lukemaan uusimmat tiedot. Tai soita numeroon 352 2786 7320 ja keskustele asiantuntevan edustajamme kanssa henkilökohtaisesta tilanteestasi.

Kuinka COVID-19 vaikuttaa talouteen ja markkinoihin?

Helmikuun lopulla laskemaan lähteneet markkinat ennakoivat näkemyksemme mukaan COVID-19:n hillitsemistoimien aiheuttamia taloudellisia häiriöitä. Yritysten liiketoiminnan tilapäisten keskeytysten ja muiden sulkutoimenpiteiden seurauksena BKT:n lasku ja ennennäkemätön työttömyys ympäri maailmaa ovat vaikuttaneet talouteen raskaasti.

Yhdysvalloissa uusien COVID-19-tapausten määrä on ollut nousussa kesäkuusta lähtien, ja jotkut valtiot ovat lykänneet talouksiensa uudelleenavaamista. Vastaavasti paikalliset tartuntaryppäät muissa maissa, kuten Kiinassa ja Australiassa, ovat saaneet paikalliset viranomaiset toteuttamaan kohdennettuja sulkutoimenpiteitä. Vaikka tämä on epäilemättä huono uutinen kansanterveyden kannalta, varomme tekemästä markkinoita koskevia päätelmiä sen pohjalta. Sijoittajat ovat jo kauan olleet tietoisia COVID-19:n toisen aallon riskistä. Uskomme, että toisen aallon olisi oltava nykyistä tuhoisampi voidakseen horjuttaa markkinoita nykyistä enempää.

Olemme luottavaisia sen suhteen, että talous elpyy ennen pitkää, ja sijoittajien on tärkeää muistaa, että osakemarkkinat palautuvat yleensä jo ennen taantuman päättymistä. Uskomme, ettei tämäkään kerta ole poikkeus, sillä osakekurssit ovat olleet yleisesti noususuuntaisia 23. maaliskuuta lähtien. Vaikka elpyminen on todennäköisesti käynnistymässä, olemme havainneet laajalle levinnyttä pessimismiä. Tämäkin on normaalia markkinoiden noustessa. Pessimismi ja skeptisyys jatkuivat monta vuotta vuoden 2008 karhumarkkinoiden päättymisen jälkeen – ja vielä kauan senkin jälkeen, kun osakekurssit ylittivät edellisen vuoden 2007 huipun. Legendaarinen sijoittaja John Templeton on todennut, että härkämarkkinat syntyvät pessimismistä, joten ei olisi yllättävää nähdä osakemarkkinoiden nousevan optimismin puutteesta. Itse asiassa pessimismi voi alentaa rimaa positiivisia yllätyksiä tuoville uutisille.

Voivatko hallitusten raha- ja finanssipoliittiset elvytystoimet pelastaa talouden?

Hallitukset ja keskuspankit ympäri maailmaa ovat käynnistäneet raha- ja finanssipoliittisia elvytystoimia viruksen taloudellisten vaikutusten torjumiseksi. Vaikka nämä toimet saattavat olla pelastus etenkin kriisistä kärsiville yksilöille ja pienyrityksille, emme odota niiden olevan talouden tai markkinoiden mahdollisen käänteen liikkeellepanija.

Japanin keskuspankki ja Euroopan keskuspankki ovat laajentaneet omaisuuserien osto-ohjelmiaan, joita kutsutaan myös määrälliseksi keventämiseksi. Englannin keskuspankki aloitti määrällisen keventämisen uudelleen ja laski korkoja rajusti. Yhdysvaltain keskuspankki toimi samoin ja ryhtyi sitten ennennäkemättömiin toimenpiteisiin rahoitusjärjestelmän tukemiseksi.

Näkemyksemme mukaan nämä pyrkimykset ovat vaikutuksiltaan kaksijakoisia. Niistä voi olla hyötyä lyhyellä aikavälillä, etenkin käteisennälkäisille pienyrityksille. Finanssipoliittiset elvytystoimet voivat antaa sysäyksen kysynnän voimistumiselle pidemmässä taantumassa ja tarjota myötätuulta elpymisen aikana. Määrällisen keventämisen toimilla voi kuitenkin olla myös negatiivisia vaikutuksia, ja ne saattavat esimerkiksi pienentää pankkien halukkuutta myöntää lainoja.

Milloin karhumarkkinat päättyivät?

Uskomme karhumarkkinoiden päättyneen 23. maaliskuuta, joten ne jäivät modernin historian lyhyimmiksi karhumarkkinoiksi. Maailman markkinat laskivat rajusti 19. helmikuuta–23. maaliskuuta, mutta toipuivat enimmäkseen ennalleen. Vaikka talousuutiset eivät ole pelkästään positiivisia ja sijoittajat vaikuttavat edelleen pessimistisiltä, olosuhteet ovat paranemaan päin. Talouden hidas elpyminen on käynnistynyt sulkutoimenpiteiden jälkeen, ja vähittäiskauppa on kasvanut monella alueella. Uskomme, että nykyisten härkämarkkinoiden kesto riippuu suuressa määrin siitä, uskovatko sijoittajat parempaan tulevaisuuteen myös 12–30 kuukauden aikavälillä.

Mitä COVID-19 tarkoittaa sijoituksilleni?

Olemme jo pitkään uskoneet, että sijoittajan suurin riski on olla sijoittamatta markkinoille riittävän pitkäaikaisesti markkinakehitystä vastaavan (tai paremman) tuoton saamiseksi ajan mittaan. Markkinoilla kulutettu aika on useimpien sijoittajien pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamisen kannalta kriittistä. Sijoittajat yrittävät kuitenkin liian usein ennakoida markkinoita ajallisesti, jolloin joitakin markkinoiden parhaista päivistä jää hyödyntämättä. Lyhyen aikavälin kurssivaihtelut ovat aina mahdollisia ja odotettavissa. Mutta jos sijoitustavoitteesi on pitkäaikainen: yli 10, 15 tai 20 vuotta tai enemmän, poikkeaminen pitkän aikavälin sijoitusstrategiastasi lyhytaikaisen epävakauden vuoksi voi olla vaarallista. Muista, että osakkeiden toteutunut pitkän aikavälin tuotto sisältää myös kaikki karhumarkkinat. Pitkän aikavälin sijoittajan menestyksen avaimet ovat kärsivällisyys ja pitkän aikavälin sijoitusstrategian kurinalainen noudattaminen.

Jotkut sijoittajat saattavat ajatella, että on parempi pysytellä poissa markkinoita siihen saakka, että ”tilanne rauhoittuu” tai uutiset alkavat näyttää positiivisemmilta. Maailma kuitenkin antaa vain harvoin ”kaikki kunnossa” -signaalin. Osakkeet alkavat usein nousta korjausliikkeestä tai karhumarkkinoilta hyvissä ajoin ennen huonojen uutisten laantumista − ne hinnoittelevat yleensä paremman taloudellisen tulevaisuuden. Se, että sijoitusmarkkinoiden elpyminen alkoi 23. maaliskuuta, kun sulkutoimenpiteet olivat vielä käytössä monessa maassa ja talousluvut olivat synkkiä, on erinomainen esimerkki osakekurssien kääntymisestä nousuun ennen itse talouden elpymistä. Jos olisit tällä kertaa jäänyt odottamaan ”kaikki kunnossa” -signaalia, olisit jäänyt paitsi merkittävistä markkinavoitoista niin kuin monella muullakin kerralla.

Tiedämme, että sijoittaminen myrskyisillä markkinoilla ei ole helppoa, ja haluamme tarjota voimavaroja tilanteeseesi. Ota meihin yhteyttä, jos haluat kuulla lisää nykyisistä markkinanäkemyksistämme tai palveluistamme.

Kuinka Fisher Investments Norden tukee sijoittajia COVID-19-pandemian aikana?

Näinä epävakaina aikoina on entistäkin tärkeämpää, että pidämme palvelutasomme erinomaisena. Kuten aina, Fisher Investments viestii asiakkailleen proaktiivisesti ja henkilökohtaisesti vastaten heidän tarpeisiinsa, huoliinsa ja mielenkiinnonkohteisiinsa. COVID-19-tilanteen kehittyessä asiakkaat saavat säännöllisiä päivityksiä sijoitusneuvojiltaan, jotka pitävät asiakkaat ajan tasalla heidän omista salkuistaan ja yrityksemme strategiasta.

Kaiken mediahälyn keskellä tarjoamme sijoittajillemme myös selkeää, tosiasioihin perustuvaa tietoa markkinoiden epävakaudesta ja COVID-19-epidemiasta useiden digitaalisten alustojemme kautta.

Kuinka Fisher Investments Norden voi auttaa minua?

COVID-19-viruksen seuraukset ihmisille ja yhteisöille ovat olleet järisyttävät, eikä epidemiasta johtuva taloudellinen rasitus ihmisille ja markkinoille ole tehnyt tilannetta helpommaksi. Monet sijoittajat tuntevat kadottaneensa punaisen langan pyrkimyksissään saavuttaa taloudelliset tavoitteensa.

Olemme auttaneet asiakkaitamme karhumarkkinoiden ja muiden epävakaiden aikojen läpi aiemmin. Ja haluamme tehdä niin myös nyt. Ota meihin yhteyttä verkossa tai soittamalla numeroon 352 2786 7320. Jaamme mielellämme näkemyksemme kanssasi ja autamme sinut takaisin oikealle tielle näinä vaikeina aikoina.

Osakemarkkinoille sijoittamiseen liittyy tappioriski, eikä ole takeita siitä, että sijoitettu pääoma maksetaan takaisin kokonaan tai osittain. Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei takaa eikä luotettavasti osoita tulevaa kehitystä.