COVID-19 ja sijoituksesi: Näkemyksiä siitä, kuinka voit luovia läpi epävakaiden aikojen ja edetä kohti tavoitteitasi.


Elämme haastavia aikoja − COVID-19-epidemia puhkesi nopeasti, ja suurin osa ihmisistä on saanut tuntea sen vaikutuksen. On luonnollista olla huolissaan siitä, kuinka virus voi vaikuttaa sinuun, rakkaimpiisi, yhteisöösi, talouteesi ja moneen muuhun asiaan. Haluamme osaltamme auttaa lievittämään tätä stressiä tarjoamalla perusteltua ja selkeää tietoa COVID-19:n vaikutuksista markkinoihin ja talouteen.

Luota vankkaan sijoituskokemukseemme ja anna meidän toimia oppainasi näinä epävakaina aikoina. Olemme luotsanneet tuhansia asiakkaita läpi härkä- ja karhumarkkinoiden yli 40-vuotisen historiamme aikana. Voimme auttaa sinua ymmärtämään, mitä markkinoilla tapahtuu nyt, mitä historian perusteella voidaan olettaa tapahtuvan jatkossa ja mitä tämä tarkoittaa sijoituksillesi.

Palaa säännöllisesti lukemaan uusimmat tiedot. Tai soita numeroon 352 2786 7320 ja keskustele asiantuntevan edustajamme kanssa henkilökohtaisesta tilanteestasi.

Kuinka COVID-19 vaikuttaa markkinoihin ja talouteen?

Helmikuun lopulla laskemaan lähteneet markkinat ennakoivat näkemyksemme mukaan COVID-19:n hillitsemistoimien aiheuttamia taloudellisia häiriöitä. Koska osakemarkkinat reagoivat talouden muutoksiin etupainotteisesti, yritysten liiketoiminnan nopea ja laaja-alainen häiriintyminen pakotti markkinat hinnoittelemaan paljon suuremman todennäköisyyden talouden supistumiselle kuin kukaan aiemmin uskoi.

Maaliskuun lopulta julkaistut taloudelliset tiedot ovat vahvistaneet nyt jo laajalti odotetun BKT:n supistumisen useissa maissa ja ennennäkemättömän työttömyyden, jotka ovat seurausta yritysten tilapäisistä liiketoiminnan keskeytyksistä ja muista sulkutoimenpiteistä ympäri maailmaa.

Toukokuussa useat maat – muun muassa Yhdysvallat, Iso-Britannia, Saksa, Espanja ja Italia – alkoivat vähitellen avata talouksiaan uudelleen. Suunnitelmat voivat tietenkin vielä muuttua, joten jää nähtäväksi, milloin ja miten rajoitukset poistetaan kokonaan, mutta näkemyksemme mukaan osakkeiden tulisi reagoida positiivisesti talouksien avaamiseen turvallisella tavalla ja niiden avoinna pysymiseen.

Uskomme, että talous elpyy ennen pitkää, ja sijoittajien on tärkeää tietää, että tutkimustemme mukaan osakemarkkinat palautuvat yleensä jo ennen taantuman päättymistä. Vaikka vielä on liian aikaista sanoa, ovatko karhumarkkinat jo saavuttaneet pohjakosketuksensa, osakekurssit ovat olleet noususuuntaiset maaliskuun lopusta lähtien. Tästä huolimatta olemme havainneet laajalle levinnyttä pessimismiä. Tämä on normaalia markkinoiden noustessa. Pessimismi ja skeptisyys jatkuivat monta vuotta vuoden 2008 karhumarkkinoiden päättymisen jälkeen – ja vielä kauan senkin jälkeen, kun osakekurssit ylittivät edellisen vuoden 2007 huipun. Onneksi osakekurssien nousu ei edellytä vallitsevaa optimismia. Itse asiassa pessimismi voi alentaa rimaa positiivisia yllätyksiä tuoville uutisille.

Voiko ”elvytys” pelastaa talouden?

Hallitukset ja keskuspankit ympäri maailmaa ovat ilmoittaneet elvytystoimista viruksen taloudellisten vaikutusten torjumiseksi. Elvytys voi auttaa pehmentämään iskua kriisien aikana, mutta se ei koskaan ole ihmelääke. Vaikka nämä toimet saattavat olla pelastus etenkin kriisistä kärsiville yksilöille ja pienyrityksille, emme odota niiden olevan talouden tai markkinoiden mahdollisen käänteen liikkeellepanija.

Toistaiseksi Japanin keskuspankki ja Euroopan keskuspankki ovat laajentaneet omaisuuserien osto-ohjelmiaan, joita kutsutaan myös määrälliseksi keventämiseksi. Englannin keskuspankki aloitti määrällisen keventämisen uudelleen ja laski korkoja rajusti. Yhdysvaltain keskuspankki toimi samoin ja ryhtyi sitten ennennäkemättömiin toimenpiteisiin rahoitusjärjestelmän tukemiseksi. Laajoja finanssipoliittisia elvytystoimia on toteutettu Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Saksassa, Ranskassa ja Kanadassa.

Näkemyksemme mukaan nämä toimet ovat vaikutuksiltaan kaksijakoisia. Niistä voi olla hyötyä lyhyellä aikavälillä, etenkin käteisennälkäisille pienyrityksille, kuten ravintoloille, kaupoille, päiväkodeille ja niin edelleen. Muilla määrällisen keventämisen toimilla voi kuitenkin olla myös negatiivisia vaikutuksia. Ne saattavat esimerkiksi pienentää pankkien halukkuutta myöntää lainoja.

Finanssipoliittiset elvytystoimet voivat antaa sysäyksen kysynnän elpymiselle pidemmässä taantumassa ja tarjota myötätuulta elpymisen aikana, mutta välitön vaikutus on todennäköisesti rajallinen. Finanssipolitiikan täytäntöönpano ja taloudellisten vaikutusten syntyminen vie aikaa.

Milloin karhumarkkinat päättyvät?

Emme tiedä, emmekä usko kenenkään muunkaan tietävän. Karhumarkkinoiden kesto riippuu siitä, kuinka kauan COVID-19-pandemia kestää ja kuinka kauan hallitukset, ihmiset ja yritykset rajoittavat taloudellista toimintaansa. Voimme kuitenkin kertoa, että vaikka tämänhetkisen karhumarkkinan alku oli ainutlaatuinen, sijoittajien reaktiot siihen eivät sitä olleet.

Tämä viittaisi siihen, että ennen pitkää koittava elpyminen noudattaa tyypillistä kaavaa. Karhumarkkinat päättyvät, kun sijoittajien odotukset muuttuvat niin synkiksi, että osakekurssit laskevat irrationaalisen alhaiselle tasolle. Sen jälkeen pienikin toivonkipinä voi sinkauttaa osakekurssit V:n muotoiseen elpymiseen ja käynnistää uudet härkämarkkinat.

Mitä tämä tarkoittaa sijoituksilleni?

Olemme pitkään uskoneet, että suurin riski sijoittajille on pitkäaikaisten tavoitteidensa kannalta keskeisten kurssinousupäivien hyödyntämättä jättäminen. Se on totta myös tässä tilanteessa. Vaikka emme voi varmasti tietää, kuinka kauan epävakaus jatkuu, sijoitusstrategian muuttaminen nyt todennäköisesti vain lukitsee tappiot ja pahimmassa tapauksissa suistaa sinut säästötavoitteisiisi johtavalta tieltä.

Suosituksemme: Pidä nykyinen kurssisi ja keskity pitkän aikavälin sijoitustavoitteisiisi. Muista, että osakkeiden historiallisen korkea pitkän aikavälin tuotto sisältää myös kaikki karhumarkkinat. Kärsivällisyys ja markkinoilla pysyminen auttavat varmistamaan, että pääset hyötymään seuraavien härkämarkkinoiden alkamisesta.

Tiedämme, että tämä ei tule olemaan helppoa, ja haluamme tarjota voimavaroja tilanteeseesi. Ota meihin yhteyttä − haluamme auttaa sinua pysymään oikealla tiellä.

Kuinka Fisher Investments Norden tukee sijoittajia COVID-19-pandemian aikana?

Näinä epävakaina aikoina on entistäkin tärkeämpää, että pidämme palvelutasomme erinomaisena. Fisher Investments Norden viestii asiakkailleen proaktiivisesti ja kattavasti, kuten aina. COVID-19-tilanteen kehittyessä asiakkaat saavat säännöllisiä päivityksiä sijoitusneuvojiltaan, jotka pitävät asiakkaat ajan tasalla omista salkuistaan ja strategiastamme.

Kaiken mediahälyn keskellä tarjoamme sijoittajillemme myös selkeää, tosiasioihin perustuvaa tietoa markkinoiden epävakaudesta ja COVID-19-epidemiasta useiden digitaalisten alustojemme kautta.

Kuinka Fisher Investments Norden voi auttaa minua?

Koronaviruksen seuraukset ihmisille ja yhteisöille ovat olleet järisyttävät, eikä epidemiasta johtuva taloudellinen rasitus ihmisille ja markkinoille ole tehnyt tilannetta helpommaksi. Monet sijoittajat tuntevat kadottaneensa punaisen langan pyrkimyksissään saavuttaa taloudelliset tavoitteensa.

Olemme käyneet läpi karhumarkkinoita ja pandemioita aiemminkin, ja haluamme auttaa sijoittajiamme nyt. Ota meihin yhteyttä verkossa tai soittamalla numeroon 352 2786 7320. Jaamme mielellämme näkemyksemme kanssasi ja autamme sinut takaisin oikealle tielle näinä epävakaina aikoina.

Osakemarkkinoille sijoittamiseen liittyy tappioriski, eikä ole takeita siitä, että sijoitettu pääoma maksetaan takaisin kokonaan tai osittain. Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei takaa eikä luotettavasti osoita tulevaa kehitystä.