COVID-19 ja sijoituksesi

Näkemyksiä siitä, kuinka voit luovia läpi epävakaiden aikojen ja edetä kohti tavoitteitasi


Elämme haastavia aikoja – COVID-19-epidemia puhkesi nopeasti, ja suurin osa ihmisistä on saanut tuntea sen vaikutuksen. On luonnollista olla huolissaan siitä, kuinka virus voi vaikuttaa sinuun, rakkaimpiisi, yhteisöösi, talouteesi ja moneen muuhun asiaan. Haluamme osaltamme auttaa lievittämään tätä stressiä tarjoamalla perusteltua ja selkeää tietoa COVID-19:n vaikutuksista markkinoihin ja talouteen.

Luota vankkaan sijoituskokemukseemme ja anna meidän toimia oppainasi näinä epävakaina aikoina. Olemme luotsanneet tuhansia asiakkaita läpi härkä- ja karhumarkkinoiden yli 40-vuotisen historiamme aikana. Voimme auttaa sinua ymmärtämään, mitä markkinoilla tapahtuu nyt, mitä historian perusteella voidaan olettaa tapahtuvan jatkossa ja mitä tämä saattaa tarkoittaa sijoituksillesi.

Palaa säännöllisesti lukemaan uusimmat tiedot. Tai soita numeroon 352 2786 7320 ja keskustele asiantuntevan edustajamme kanssa henkilökohtaisesta tilanteestasi.

Kuinka COVID-19 vaikuttaa talouteen ja markkinoihin?

Helmikuun lopulla laskemaan lähteneet markkinat ennakoivat näkemyksemme mukaan COVID-19:n hillitsemistoimien aiheuttamia taloudellisia häiriöitä. Maaliskuun lopusta lähtien yritysten liiketoiminnan tilapäisten keskeytysten ja muiden sulkutoimenpiteiden seurauksena BKT:n lasku ja ennennäkemätön työttömyys ympäri maailmaa vaikuttivat suuresti talouteen. Toukokuussa kuitenkin monet maat – muun muassa Yhdysvallat, Iso-Britannia, Saksa, Espanja ja Italia – alkoivat vähitellen avata talouksiaan uudelleen. Suunnitelmat voivat vielä muuttua, mutta osakkeiden tulisi reagoida positiivisesti talouksien avaamiseen turvallisella tavalla ja niiden avoinna pysymiseen.

Uskomme, että talous elpyy ennen pitkää, ja sijoittajien on tärkeää muistaa, että osakemarkkinat palautuvat yleensä jo ennen taantuman päättymistä. Uskomme, ettei tämäkään kerta ole poikkeus, sillä osakekurssit ovat olleet yleisesti noususuuntaisia 23. maaliskuuta lähtien. Vaikka elpyminen on todennäköisesti käynnistymässä, olemme havainneet laajalle levinnyttä pessimismiä. Tämäkin on normaalia markkinoiden noustessa. Pessimismi ja skeptisyys jatkuivat monta vuotta vuoden 2008 karhumarkkinoiden päättymisen jälkeen – ja vielä kauan senkin jälkeen, kun osakekurssit ylittivät edellisen vuoden 2007 huipun. Onneksi osakekurssien nousu ei edellytä vallitsevaa optimismia. Itse asiassa pessimismi voi alentaa rimaa positiivisia yllätyksiä tuoville uutisille.

Voivatko hallitusten raha- ja finanssipoliittiset elvytystoimet pelastaa talouden?

Hallitukset ja keskuspankit ympäri maailmaa ovat käynnistäneet raha- ja finanssipoliittisia elvytystoimia viruksen taloudellisten vaikutusten torjumiseksi. Vaikka nämä toimet saattavat olla pelastus etenkin kriisistä kärsiville yksilöille ja pienyrityksille, emme odota niiden olevan talouden tai markkinoiden mahdollisen käänteen liikkeellepanija.

Japanin keskuspankki ja Euroopan keskuspankki ovat laajentaneet omaisuuserien osto-ohjelmiaan, joita kutsutaan myös määrälliseksi keventämiseksi. Englannin keskuspankki aloitti määrällisen keventämisen uudelleen ja laski korkoja rajusti. Yhdysvaltain keskuspankki toimi samoin ja ryhtyi sitten ennennäkemättömiin toimenpiteisiin rahoitusjärjestelmän tukemiseksi.

Näkemyksemme mukaan nämä toimet ovat vaikutuksiltaan todennäköisesti kaksijakoisia. Niistä voi olla hyötyä lyhyellä aikavälillä, etenkin käteisennälkäisille pienyrityksille. Finanssipoliittiset elvytystoimet voivat antaa sysäyksen kysynnän voimistumiselle pidemmässä taantumassa ja tarjota myötätuulta elpymisen aikana. Määrällisen keventämisen toimilla voi kuitenkin olla myös negatiivisia vaikutuksia, ja ne saattavat esimerkiksi pienentää pankkien halukkuutta myöntää lainoja.

Milloin karhumarkkinat päättyivät?

Uskomme karhumarkkinoiden päättyneen 23. maaliskuuta, joten ne jäivät modernin historian lyhyimmiksi karhumarkkinoiksi. Maailman markkinat laskivat rajusti 19. helmikuuta–23. maaliskuuta, mutta toipuivat enimmäkseen ennalleen. Tällä hetkellä markkinat ovat lähellä ennätyskorkeita lukemia. Vaikka talousuutiset eivät ole pelkästään positiivisia ja sijoittajat vaikuttavat edelleen pessimistisiltä, olosuhteet ovat paranemaan päin. Talouden hidas elpyminen on käynnistynyt sulkutoimenpiteiden jälkeen ja vähittäiskauppa on kasvanut monella alueella. Legendaarinen sijoittaja John Templeton on todennut, että härkämarkkinat syntyvät pessimismistä, joten ei olisi yllättävää nähdä osakemarkkinoiden nousevan optimismin puutteesta. Uskomme, että nykyisten härkämarkkinoiden kesto riippuu suuressa määrin siitä, että sijoittajat uskovat parempaan tulevaisuuteen myös 12–30 kuukauden aikavälillä.

Mitä tämä tarkoittaa sijoituksilleni?

Olemme jo pitkään uskoneet, että sijoittajan suurin riski on olla sijoittamatta markkinoille riittävän pitkäaikaisesti markkinakehitystä vastaavan (tai paremman) tuoton saamiseksi ajan mittaan. Mielestämme markkinoilla kulutettu aika on useimpien sijoittajien pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamisen kannalta kriittistä. Monet sijoittajat yrittävät kuitenkin liian usein ennakoida markkinoita ajallisesti, jolloin kriittisiä nousupäiviä jää hyödyntämättä. Lyhyen aikavälin kurssivaihtelut ovat aina mahdollisia ja odotettavissa. Poikkeaminen sijoitusstrategiastasi lyhytaikaisen epävakauden vuoksi voi kuitenkin olla vaarallista, jos sijoitustavoitteesi on pitkäaikainen: yli 10, 15 tai 20 vuotta tai enemmän. Muista, että osakkeiden historiallisen korkea pitkän aikavälin tuotto sisältää myös kaikki karhumarkkinat. Pitkän aikavälin sijoittajan menestyksen avaimet ovat kärsivällisyys ja sijoitusstrategian kurinalainen noudattaminen.

Jotkut sijoittajat saattavat ajatella, että on parempi pysytellä poissa markkinoilta siihen saakka, että ”tilanne rauhoittuu” tai uutiset alkavat näyttää positiivisemmilta. Maailma kuitenkin antaa vain harvoin ”kaikki kunnossa” -signaalin. Osakkeet alkavat usein nousta korjausliikkeestä tai karhumarkkinoilta hyvissä ajoin ennen huonojen uutisten laantumista − ne hinnoittelevat yleensä paremman taloudellisen tulevaisuuden. Se, että sijoitusmarkkinoiden elpyminen alkoi 23. maaliskuuta, kun sulkutoimenpiteet olivat vielä käytössä monessa maassa ja talousluvut olivat synkkiä, on erinomainen esimerkki osakekurssien kääntymisestä nousuun ennen itse talouden elpymistä. Jos olisit tällä kertaa jäänyt odottamaan ”kaikki kunnossa” -signaalia, olisit jäänyt paitsi merkittävistä markkinavoitoista niin kuin monella muullakin kerralla.

Tiedämme, että sijoittaminen myrskyisillä markkinoilla ei ole helppoa, ja haluamme tarjota voimavaroja tilanteeseesi. Ota meihin yhteyttä, jos haluat kuulla lisää nykyisistä markkinanäkemyksistämme tai palveluistamme.

Kuinka Fisher Investments Norden tukee sijoittajia COVID-19-pandemian aikana?

Näinä epävakaina aikoina on entistäkin tärkeämpää, että pidämme palvelutasomme erinomaisena. Kuten aina, Fisher Investments viestii asiakkailleen proaktiivisesti ja henkilökohtaisesti vastaten heidän tarpeisiinsa, huoliinsa ja mielenkiinnon kohteisiinsa. COVID-19-tilanteen kehittyessä asiakkaat saavat säännöllisiä päivityksiä sijoitusneuvojiltaan, jotka pitävät asiakkaat ajan tasalla heidän omista salkuistaan ja yrityksemme strategiasta.

Kaiken mediahälyn keskellä tarjoamme sijoittajillemme myös selkeää, tosiasioihin perustuvaa tietoa markkinoiden epävakaudesta ja COVID-19-epidemiasta useiden digitaalisten alustojemme kautta.

Kuinka Fisher Investments Norden voi auttaa minua?

COVID-19-viruksen seuraukset ihmisille ja yhteisöille ovat olleet järisyttävät, eikä epidemiasta johtuva taloudellinen rasitus ihmisille ja markkinoille ole tehnyt tilannetta helpommaksi. Monet sijoittajat tuntevat kadottaneensa punaisen langan pyrkimyksissään saavuttaa taloudelliset tavoitteensa.

Olemme auttaneet asiakkaitamme karhumarkkinoiden ja muiden epävakaiden aikojen läpi aiemminkin, ja haluamme tehdä niin myös nyt. Ota meihin yhteyttä verkossa tai soittamalla numeroon 352 2786 7320. Jaamme mielellämme näkemyksemme kanssasi ja autamme sinut takaisin oikealle tielle näinä vaikeina aikoina.

Osakemarkkinoille sijoittamiseen liittyy tappioriski, eikä ole takeita siitä, että sijoitettu pääoma maksetaan takaisin kokonaan tai osittain. Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei takaa eikä luotettavasti osoita tulevaa kehitystä.