Fisher Investments Europe
Tietosuoja- ja evästekäytäntö
Viimeksi päivitetty: Helmiuu 2023

1. Yleistä

Tämä Tietosuoja- ja evästekäytäntö (tämä ”Käytäntö”) noudattaa yleistä tietosuoja-asetusta (EU 2016/679) ja siinä kuvataan, miten Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, joka toimii kauppanimellä Fisher Investments Europe, ja sen sivuliikkeet (yhdessä ”Yhtiö”) käyttävät luonnollisia henkilöitä (”Henkilöt”) koskevia tietoja. Henkilöitä ovat

 • potentiaaliset asiakkaat, asiakkaat ja heidän edustajansa
 • verkkosivustojen käyttäjät
 • palveluntarjoajina ja myyjinä toimivien yritysten yhteyshenkilöt
 • henkilöt, jotka suostuvat osallistumaan markkinatutkimukseen.

Tässä Käytännössä ”Henkilötiedoilla” viitataan kaikkiin tietoihin, jotka koskevat tunnistettuja tai tunnistettavissa olevia Henkilöitä. Yhtiö on sitoutunut huolehtimaan tietosuojasta ja käyttää Henkilöiden Henkilötietoja vain tämän Käytännön mukaisesti.

Yhtiöön voi ottaa yhteyttä tähän Käytäntöön liittyvissä asioissa käyttämällä seuraavia yhteystietoja:

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl
trading as Fisher Investments Europe
Attn: Data Protection Officer
2a, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
privacy@fisherinvestments.lu
+352 2786 7320

2. Henkilötietojen tyypit

Yhtiö käsittelee seuraavien Henkilöryhmien seuraavan tyyppisiä Henkilötietoja:

a. Potentiaaliset asiakkaat, asiakkaat ja heidän edustajansa:

 • Yhtiö käyttää kolmansina osapuolina toimivien luettelomyyjien tarjoamia Henkilöiden nimiä, osoitteita ja sähköpostiosoitteita tarjotakseen näille Yhtiön tiedotusmateriaaleja. Nämä Henkilötiedot voivat olla peräisin julkisista lähteistä ja/tai myyjien yksityisistä tietokannoista.
 • Yhtiö käyttää sellaisten Henkilöiden nimeä, osoitetta, puhelinnumeroa, sähköpostiosoitetta ja omaisuustasoluokkaa, jotka antavat nämä tiedot pyytäessään Yhtiöltä tiedotusmateriaaleja tai ilmaistessaan kiinnostuksensa Yhtiön tarjoamia palveluja kohtaan.
 • Kun Henkilöt pyytävät Yhtiöltä soveltuvuusarviointia ja sijoitusstrategiaa koskevaa suositusta ja/tai valitsevat Yhtiön harkinnanvaraisten salkunhoitopalvelujen tarjoajakseen, Yhtiö käyttää Henkilöiden suoraan antamia Henkilötietoja, mukaan lukien seuraavia:
  • asiakasprofiiliasiakirjan tiedot
  • asiakassopimuksen tiedot, tiliotteet, säilytysyhteisön tilin avaamista koskevat asiakirjat, vakuutussopimusten tilausasiakirjat ja kaikki ohjeet tai valtuutuslomakkeet, jotka koskevat Yhtiön tarjoamia harkinnanvaraisia salkunhoitopalveluja tai vakuutuksenvälityspalvelua
  • tiedot, jotka on annettu Yhtiön edustajina toimiville työntekijöille joko henkilökohtaisesti tai puhelimitse, mukaan lukien tiedot, joita Yhtiö voi pyytää aika ajoin voidakseen tarjota palveluja kyseiselle Henkilölle.
 • Yhtiö käyttää Henkilöiden omasta henkisestä ja fyysisestä terveydestään toimittamia tietoja (”Terveystiedot”) voidakseen suorittaa soveltuvuusarviointeja, laatia Henkilöille sijoitusstrategiaa tai vakuutusvaltuutuksia koskevia suosituksia, tehdä jatkuvia asiakkaiden soveltuvuusarviointeja ja arvioida yksittäisen Henkilön elinajanodotetta sekä sen vaikutuksia kyseisen Henkilön varojen sijoitusajanjaksoon.
 • Rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen 20. toukokuuta 2015 annetun EU-direktiivin 2015/849 ja muiden sovellettavien rahanpesun vastaisten lakien ja säädösten (yhdessä ”AML-lait”) mukaisesti Yhtiöllä on velvollisuus huolehtia Henkilöiden henkilöllisyyden todentamisesta, tehdä pakotteisiin liittyviä tarkastuksia ja toteuttaa seulontoja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäisemiseksi. Näin ollen Yhtiö käyttää asiakkaikseen pyrkivien ja tietonsa antaneiden Henkilöiden nimiä, syntymäaikoja ja osoitteita tehdäkseen pakotteisiin ja rahanpesun ehkäisyyn liittyviä tarkastuksia käyttämällä kolmantena osapuolena toimivan palveluntarjoajan palveluja, minkä seurauksena saattaa paljastua rikosoikeudellisiin tuomioihin tai rikoksiin liittyviä tietoja.
 • Rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU (”MiFID II”) ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/565 (”CDR 2017/565”) mukaisesti Yhtiöllä on velvollisuus tallentaa rahoitusvälineitä koskeviin toimintoihin liittyviä puhelinkeskusteluja. Näin ollen tietyt Henkilön ja Yhtiön väliset puhelut tallennetaan.
 • Niissä tapauksissa, joissa organisaatio tai jokin muu oikeushenkilö pyrkii tai hyväksytään asiakkaaksi, Yhtiö käyttää yhteistyön puitteissa niiden henkilöiden yhteystietoja ja muita tunnistetietoja, jotka edustavat organisaatiota tai oikeushenkilöä.

b. Verkkosivustojen käyttäjät:

 • Yhtiö voi sijoittaa mainoksia julkaisijoiden verkkosivustoille tai sähköpostisisältöön joko suoraan julkaisijan kautta tai kolmannen osapuolen välityksellä. Kun Henkilöt ovat vuorovaikutuksessa mainossisällön kanssa, mainospalvelimia ylläpitävät yritykset keräävät Henkilöiden verkkotunnustyypin, IP-osoitteen ja sivukyselydataa.
 • Yhtiön verkkosivustot käyttävät evästeitä ja muita sähköisiä seurantatekniikoita, kuten pikseleitä, tunnisteita ja verkkojäljitteitä, jotka keräävät tietoja internetin selailutottumuksista ja selaushistoriasta (joista tässä Käytännössä käytetään yhteisnimitystä ”evästeet”). Lisätietoja on alla kohdassa 8.

c. Palveluntarjoajina ja myyjinä toimivien yritysten yhteyshenkilöt:

 • Tehdessään yhteistyötä palveluntarjoajien ja myyjien kanssa Yhtiö saa kunkin yrityksen yhteyshenkilöä koskevia tietoja, mukaan lukien tämän nimen, ammattinimikkeen, osoitteen, puhelin- ja faksinumerot sekä sähköpostiosoitteen.

d. Henkilöt, jotka suostuvat osallistumaan markkinatutkimukseen:

 • Kun Henkilöt suostuvat osallistumaan markkinatutkimukseen, Yhtiö käyttää tietoja kyseisten Henkilöiden markkinointi-, sijoitus- ja palvelutoiveista. Henkilöt antavat itse nämä tiedot suoraan Yhtiölle tai kolmantena osapuolena toimivalle palveluntarjoajalle, jolta Yhtiö on tilannut markkinatutkimuksen.

3. Henkilötietojen käyttö

a. Käyttötarkoitukset ja oikeusperusteet

Yhtiö voi käyttää Henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin ja seuraavassa taulukossa esitettyjen oikeusperusteiden mukaisesti.

Tarkoitus, johon Yhtiö käyttää Henkilötietoja

Oikeusperuste, jonka nojalla Yhtiö käyttää Henkilötietoja

Soveltuvuuden arviointi ja sijoitusstrategiaa koskevan suosituksen laatiminen

Tähän sisältyy rahoitusanalyysin tarjoaminen.

Yhtiö voi käyttää Henkilötietoja tähän tarkoitukseen, koska on tarpeen tehdä sopimus, jonka osapuoli Henkilö on, tai koska ennen sopimuksen solmimista on tehtävä joitakin toimenpiteitä Henkilön pyynnöstä.

Yhtiö voi käyttää tähän tarkoitukseen myös Terveystietoja, jos Henkilö on antanut siihen suostumuksensa.

Harkinnanvaraisten salkunhoitopalvelujen tai vakuutuksenvälityspalvelujen tarjoaminen

Yhtiö voi käyttää Henkilötietoja tähän tarkoitukseen, koska on tarpeen tehdä sopimus, jonka osapuoli Henkilö on.

Tietyissä tapauksissa Yhtiö voi oikeutetun etunsa perusteella käyttää Henkilön Henkilötietoja tähän tarkoitukseen, esimerkiksi ollessaan yhteydessä organisaatioasiakkaaseen tai asiakkaan tuodessa vieraan Yhtiön tapahtumaan.

Yhtiön palveluja täydentävien kolmansien osapuolien tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen ja koordinointi

Yhtiö voi käyttää Henkilötietoja tähän tarkoitukseen, koska on tarpeen tehdä sopimus, jonka osapuoli Henkilö on, tai koska ennen sopimuksen solmimista on tehtävä joitakin toimenpiteitä Henkilön pyynnöstä.

Suoramarkkinointi

Tähän sisältyy viestien lähettäminen postitse ja sähköpostitse sellaisille Henkilöille, joiden tiedot ovat kolmansien osapuolien luettelomyyjien vuokraamissa luetteloissa. Tähän kuuluu myös seuranta ja myynninedistämismateriaalien toimittaminen sähköpostitse, puhelimitse tai postitse niille Henkilöille, jotka ovat pyytäneet tiedotusmateriaaleja ja säännöllisiä katsauksia rahoituksesta ja salkunhallintapalveluista sekä näihin liittyvistä palveluista.

Yhtiö voi käyttää Henkilötietoja markkinointiin luetteloissa oleville Henkilöille, jos nämä ovat antaneet siihen suostumuksensa.

Lisäksi, ottaen huomion Yhtiön oikeutetun edun mainostaa toimintaansa, Yhtiö voi käyttää Henkilötietoja markkinoimiseen:(i) Henkilöille, jotka ovat aiemmin pyytäneet tiedotusmateriaaleja Yhtiöltä tai sen tytäryhtiöiltä (yhdessä “Fisher-konserni”)ja (ii) Henkilöiltä, jotka edustavat potentiaalisia organisaatioasiakkaita.

Markkinoinnin optimointi

Tähän sisältyy verkkosivuston vierailujen analysointi Yhtiön verkkosivustoilla sekä tiedotusmateriaalien pyytämiseen johtavien klikkausten laskeminen. Lisäksi tähän kuuluu myös evästeiden käyttö, jotta Yhtiön mainoksia voidaan näyttää verkossa niille, jotka saattavat todennäköisesti olla kiinnostuneita.

Yhtiö voi käyttää tähän tarkoitukseen myös Henkilötietoja, jos Henkilö on antanut siihen suostumuksensa.

Lisäksi, ottaen huomion Yhtiön oikeutetun edun mainostaa toimintaansa, Yhtiö voi käyttää Henkilötietoja palveluidensa markkinoimiseen muille henkilöille, joiden kiinnostuksen kohteet vastaavat henkilöistä kerättyjä kiinnostuksen kohteita.

Markkinatutkimus

Tähän sisältyy sellaisen markkinatutkimuksen tekeminen, jossa Henkilöiltä kysytään heidän markkinointia, sijoittamista ja palveluja koskevista toivomuksistaan.

Yhtiö voi käyttää tähän tarkoitukseen myös Henkilötietoja, jos Henkilö on antanut siihen suostumuksensa.

Lisäksi Yhtiö voi myös käyttää joitakin Henkilötietoja tähän tarkoitukseen oikeutetun etunsa perusteella voidakseen kutsua Henkilöitä osallistumaan markkinatutkimuksiin.

Yhteyden ottaminen Yhtiölle ohjattuihin Henkilöihin

Yhtiö voi käyttää Henkilötietoja tähän tarkoitukseen oikeutetun etunsa perusteella voidakseen ottaa yhteyttä Henkilöihin, jotka ovat antaneet ohjaavalle osapuolelle luvan toimittaa tämän Henkilötiedot Yhtiölle.

Salkun suoriutumisen laskeminen

Yhtiö voi käyttää Henkilötietoja tähän tarkoitukseen oikeutetun etunsa perusteella voidakseen laskea salkun suoriutumisen.

Sovellettavissa laeissa määrättyjen Yhtiötä koskevien velvollisuuksien noudattaminen

Tähän sisältyy neuvontaprosessin valvonta, puhelinsoittojen tietojen säilyttäminen, yksilöiden henkilöllisyyden vahvistaminen sekä pakotteisiin ja rahanpesun ehkäisyyn liittyvät tarkastukset, joiden seurauksena saattaa paljastua rikosoikeudellisiin tuomioihin tai rikoksiin liittyviä tietoja.

Yhtiö voi käyttää Henkilötietoja tähän tarkoitukseen noudattaakseen sovellettavia rahoituspalveluja koskevia lakeja ja säännöksiä (mukaan lukien, mutta rajoittamatta MiFID II -direktiivi, CDR 2017/565 -asetus ja Luxemburgin rahoitus- ja sijoitusalaa valvovien viranomaisten (Commission de Surveillance du Secteur Financier ja Commissariat aux Assurances) lait ja säännökset (”Rahoituspalvelulait”)), AML-lakeja ja muita sovellettavia lakeja ja asetuksia (yhdessä ”Sovellettavat lait”).

Lisäksi Yhtiö voi käyttää Henkilötietoja tähän tarkoitukseen myös laissa määrätyn Henkilötietojen säilytysajan jälkeen, koska Yhtiö saa oikeutetun etunsa perusteella säilyttää tietoja kanneaikalainsäädännön salliman ajan voidakseen valvoa ja puolustaa laillisia oikeuksiaan.

Tietojen jakaminen sääntelyviranomaisten ja lainvalvontaviranomaisten kanssa

Tähän sisältyy tietojen jakaminen Commission de Surveillance du Secteur Financierin, Commissariat aux Assurancesin, Luxemburgin kansallisen tietosuojakomission, Luxemburgin veroviraston, muiden sovellettavien sääntely- ja lainvalvontaelinten, vastaavien viranomaisten ja Fisher-konsernin elinten kanssa tarpeen mukaan.

Yhtiö voi käyttää Henkilötietoja tähän tarkoitukseen täyttääkseen Sovellettavien lakien vaatimukset.

Tietojen jakaminen tuomioistuinten kanssa

Yhtiö voi käyttää Henkilötietoja tähän tarkoitukseen oikeutetun etunsa perusteella voidakseen valvoa ja puolustaa laillisia oikeuksiaan.

Henkilöstön kouluttaminen, seuranta ja valvonta

Tämä sisältää työntekijöiden kouluttamisen, työntekijäkyselyiden toteuttamisen, tiettyjen puheluiden, vastaajaviestien ja muiden tietokone- tai tietoliikennetoimintojen tallentamisen ja valvonnan.

Yhtiö voi käyttää Henkilötietoja tähän tarkoitukseen oikeutetun etunsa perusteella voidakseen kouluttaa ja valvoa henkilöstöään ja tarjota siten parasta mahdollista palvelua.

Yhteydenpito palveluntarjoajien ja myyjien kanssa

Tähän sisältyy maksujen suorittaminen ja yhteyden ottaminen palveluntarjoajien ja myyjien yhteyshenkilöihin käyttämällä heidän liikeyhteystietojaan.

Yhtiö voi käyttää Henkilötietoja tähän tarkoitukseen oikeutetun etunsa perusteella pitääkseen yhteyttä palveluntarjoajiinsa ja myyjiinsä.

Henkilöiden kontaktoinnin estäminen

Yhtiö voi käyttää Henkilötietoja tähän tarkoitukseen oikeutetun etunsa perusteella voidakseen varmistaa, ettei se ota yhteyttä sellaisiin Henkilöihin, jotka ovat pyytäneet, ettei heihin oteta yhteyttä tai joihin ei Yhtiön oman harkinnan mukaan pitäisi ottaa yhteyttä.

Turvallisuuden parantaminen Yhtiön tiloissa

Tähän sisältyy videovalvontalaitteiden käyttäminen.

Yhtiö voi käyttää Henkilötietoja rajoitetusti tähän tarkoitukseen oikeutetun etunsa perusteella voidakseen suojata tilansa.

Niissä tapauksissa, joissa Yhtiö on oikeusperusteena vedonnut oikeutettuun etuunsa käyttää Henkilötietoja johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen, se on tehnyt niin sanotun tasapainotestin varmistaakseen, että Henkilöiden oikeudet ja edut otetaan huomioon, kun heidän Henkilötietojaan käytetään. Lisätietoja tasapainotestistä voi pyytää Yhtiön tietosuojavaltuutetulta.

b. Jos Henkilöt eivät anna Henkilötietojaan

Jos Yhtiön on kerättävä Henkilötietoja laillisen velvollisuuden noudattamiseksi, sopimuksen ehtojen noudattamiseksi tai ennen sopimuksen solmimista esitetyn pyynnön toteuttamiseksi, mutta Henkilö ei anna Henkilötietojaan, Yhtiö ei välttämättä pysty tarjoamaan palvelujaan ja se voi joutua peruuttamaan sopimuksen. Samoin, jos Henkilö ei suostu antamaan Terveystietojaan edellä kuvattuun tarkoitukseen, Yhtiö ei ehkä pysty tarjoamaan palvelujaan ja se voi joutua peruuttamaan sopimuksen. Tässä tapauksessa Yhtiö ilmoittaa asiasta kyseiselle Henkilölle. Jos Henkilö pyytää tiedotusmateriaaleja ja säännöllisiä katsauksia, mutta ei salli niiden lähettämistä, Yhtiö ei voi toimittaa materiaaleja ja katsauksia.

4. Henkilötietojen jakaminen

a. Mille tahoille Yhtiö jakaa tietoja?

Yhtiö ei myy tai vuokraa Henkilöiden Henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Yhtiö voi jakaa Henkilötietoja edellä kohdassa 3 lueteltuihin tarkoituksiin seuraaville tahoille:

 • Fisher-konserniin kuuluvat yritykset mukaan lukien
  • Fisher Investments (“FI”), Fisher Investments Europen emoyhtiö Yhdysvalloissa
  • Fisher Investments Europe Limited, joka toimii kauppanimellä Fisher Investments UK (“FI UK”), FI:n kokonaan omistama tytäryhtiö Yhdistyneessä kuningaskunnassa
  • Fisher Investments Ireland Limited (“FII”), FI:n kokonaan omistama tytäryhtiö EU:ssa.

FI, FI UK ja/tai FII (”Ulkoistettuja palveluja tarjoavat Fisher-yritykset”) tarjoavat Yhtiölle markkinointiin, henkilöstöhallintoon, taloushallintoon, informaatioteknologiaan, juridisiin tukitoimintoihin, avustavaan salkunhoitoon ja kaupankäyntiin liittyviä palveluja. Näiden palvelujen tarjoamista varten kaikki Yhtiön keräämät ja käyttämät tiedot ovat Ulkoistettuja palveluja tarjoavien Fisher-yritysten käytettävissä.

 • Yhtiön valtuutetut myyjät, palveluntarjoajat, asiamiehet ja edustajat, joihin kuuluvat seuraavat organisaatiot:
  • Säilytysyhteisöt, jotka säilyttävät sellaisia Henkilöiden omaisuuksia, joita Yhtiö hallinnoi, sekä säilytysyhteisöt, välittäjät ja jälleenmyyjät, jotka toteuttavat Yhtiön henkilöasiakkaiden antamia kauppamääräyksiä. Säilytysyhteisöillä, jotka säilyttävät Henkilöiden omaisuutta, on myös suora sopimussuhde niihin Henkilöihin, joiden omaisuutta heillä on hallussaan. Tällaiset säilytysyhteisöt sijaitsevat yleensä Euroopan talousalueella (”ETA”), ja niitä koskevat sovellettavat rahoituspalvelulait. Jos Henkilön pyyntö koskee Yhdysvalloissa sijaitsevan säilytysyhteisön hallussa olevaa tiliä, Yhtiö siirtää tällaisen tilin yhteydessä käytettäviä Henkilötietoja vain kyseisen Henkilön suostumuksella.
  • Regulatory DataCorp, Inc. ja Tracesmart Ltd., jotka tekevät pakotteisiin liittyviä ja rahanpesun vastaisia tarkastuksia Yhtiön puolesta edellä kohdassa 3 kuvatulla tavalla.
  • Informaatioteknologia- ja tietoturvaratkaisujen tarjoajat, kuten viestintäpalvelujen, palomuurien ja haittaohjelmien havaitsemiseen tarkoitettujen palvelujen tarjoajat.
  • Markkinointipalveluiden tarjoajat, mukaan lukien verkkosivustojen isännöintipalveluja tarjoavat yritykset, jotka keräävät Henkilötietoja Yhtiön puolesta niiltä Henkilöiltä, jotka ovat kiinnostuneita Yhtiön tiedotusmateriaaleista, sosiaalisen median alustat, sähköpostilistojen ylläpidosta huolehtivat palveluntarjoajat ja postituspalvelujen tarjoajat, jotka lähettävät Henkilöille sähköpostia Yhtiön.puolesta. Ammattilaisneuvontapalveluja tarjoavat kolmannet osapuolet, kuten lakimiehet ja tilintarkastajat.
 • Vakuutusyhtiöt, jotka myöntävät Assurance-Vie- ja/tai Contrat de Capitalisation -vakuutustuotteita Yhtiön Henkilöasiakkaille. Näitä vakuutustuotteita myöntävillä vakuutusyhtiöillä on myös suora sopimussuhde näiden Henkilöiden kanssa. Tällaiset vakuutusyhtiöt sijaitsevat yleensä ETA-alueella, ja niitä koskevat sovellettavat rahoituspalvelulait.
 • Tuomioistuimet edellä kohdassa 3 kuvatulla tavalla.
 • Sääntelyviranomaiset (mukaan lukien asiaankuuluvat taloudelliset sääntelyviranomaiset), veroviranomaiset, muut valtion virastot sekä lainvalvontaorganisaatiot edellä kohdassa 3 kuvatulla tavalla.
 • Jos Yhtiö myy, siirtää tai yhdistää liiketoimintansa joko osittain tai kokonaan tai yrittää tehdä niin, kolmannet osapuolet saattavat saada Henkilötietoja.

b. Mitä suojakeinoja on käytössä, kun Henkilötietoja siirretään ETA-alueen ulkopuolelle?

Kun Yhtiö siirtää tietoja ETA-alueen ulkopuoliselle hallintoalueelle, missä lait eivät tarjoa samaa tietosuojatasoa kuin maa, jossa Henkilö ne alun perin toimitti, Yhtiö ja tietojen vastaanottaja tekevät siirron Euroopan komission vakiosopimuslausekkeiden (”Mallilausekkeet”) mukaisesti. Ennen tällaista siirtoa Yhtiö arvioi ja vahvistaa, että Mallilausekkeiden suojakeinot ovat voimassa tietojen vastaanottajan hallintoalueen lainsäädännössä ja, mikäli tarpeen, ottaa käyttöön teknisiä, organisatorisia tai sopimuksellisia lisätoimenpiteitä. Lisätietoja Mallilausekkeista on osoitteessa https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_fi.

Mitä tulee Yhdistyneeseen kuningaskuntaan siirrettäviin Henkilötietoihin, Yhtiö voi siirtää Henkilötietoja Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville vastaanottajille ilman lisäsuojakeinoja, jos Euroopan komissio on julkaissut päätöksen siitä, että Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädäntö takaa riittävän tietosuojan tason (”Riittävyyspäätös”). Mikäli Euroopan komissio ei ole julkaissut Yhdistyneelle kuningaskunnalle Riittävyyspäätöstä, Yhtiö ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitseva vastaanottaja tekevät siirron Mallilausekkeiden mukaisesti yllä kuvatulla tavalla.

Ota yhteyttä Yhtiöön käyttämällä yllä olevassa kohdassa 1 annettuja yhteystietoja, jos sinulla on kysyttävää suojakeinoista, joilla Henkilötietoja suojataan, kun niitä siirretään ETA-alueen ulkopuolelle (myös siinä tapauksessa, että haluat tutustua tarkemmin näihin suojakeinoihin tai saada niistä kopion itsellesi).

5. Suostumus

Sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti Henkilöt, jotka antavat suostumuksensa siihen, että Yhtiö voi käyttää heidän Henkilötietojaan, voivat peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Henkilöt voivat tehdä tämän Yhtiön verkkolomakkeella osoitteessa https://www.fisherinvestments.com/fi-fi/campaigns/unsubscribe/zu tai käyttämällä yllä olevassa kohdassa 1 annettuja tietoja.

Ottaessaan yhteyttä Henkilöiden tulee

 • varmistaa, että he antavat täydellisen nimensä ja osoitteensa ja/tai sähköpostiosoitteensa täsmälleen samassa muodossa kuin he alun perin antoivat nämä tiedot Yhtiölle, jotta voidaan välttyä sekaannuksilta toisten Henkilöiden kanssa ja
 • ilmoittaa ne nimenomaiset käyttötarkoitukset, joita koskevan suostumuksensa he haluavat peruuttaa. Käyttötarkoitukset, joihin Yhtiö soveltaa Henkilön antamaa suostumusta, on kuvattu yllä olevassa kohdassa 3.

Henkilöt voivat myös poistua sähköpostimarkkinointiin käytettävältä postituslistalta täyttämällä Yhtiön verkkolomakkeen osoitteessa https://www.fisherinvestments.com/fi-fi/Peruuta-tilaus.

6. Henkilön oikeudet

Sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti Henkilöt voivat käyttää oikeuksiaan liittyen niihin Henkilötietoihinsa, joita Yhtiö säilyttää rekisterissään:

 • Henkilöillä on oikeus saada tietoa siitä, käsitelläänkö heidän Henkilötietojaan, ja mikäli niitä käsitellään, heillä on oikeus saada pääsy kyseisiin Henkilötietoihin.
 • Henkilöillä on oikeus pyytää Yhtiötä oikaisemaan ne heitä koskevat Henkilötiedot, joiden he uskovat olevan virheellisiä. Heillä on myös oikeus pyytää Yhtiötä täydentämään ne tiedot, joiden he uskovat olevan puutteellisia.
 • Henkilöillä on oikeus pyytää Henkilötietojensa poistamista silloin, kun Yhtiöllä ei ole pakottavaa syytä jatkaa tietojen käyttämistä. Tämä ei ole yleinen oikeus tietojen poistamiseen, vaan on tiettyjä poikkeuksia, esim. Jos Yhtiöllä on lainsäädäntöön perustuva velvoite säilyttää tiedot.
 • Henkilöillä on oikeus pyytää Yhtiötä rajoittamaan Henkilötietojensa käsittelyä tietyissä tapauksissa.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen koskee vain niitä Henkilötietoja, jotka Henkilöt ovat antaneet Yhtiölle. Henkilöillä on oikeus pyytää Yhtiötä siirtämään tiedot toiselle organisaatiolle tai antamaan tiedot takaisin Henkilölle itselleen.
 • Jos Henkilö on antanut Yhtiölle luvan käsitellä Henkilötietojaan, Henkilö voi koska tahansa peruuttaa suostumuksensa. Tämä ei vaikuta ennen Henkilöiden suostumuksen peruuttamista tapahtuneen käsittelyn laillisuuteen.
 • Kun Yhtiö käsittelee Henkilötietoja oikeutetun etunsa perusteella, Henkilöt voivat koska tahansa kieltää Henkilötietojensa käsittelyn. Jos Henkilö kieltää käsittelyn, Yhtiö lopettaa sen, ellei sillä ole vahvoja ja perusteltuja syitä tietojen käytön jatkamiselle.

Käyttääkseen kyseisiä oikeuksiaan Henkilöiden on otettava yhteyttä Yhtiöön käyttämällä yllä olevassa kohdassa 1 annettuja yhteystietoja. Tällöin Henkilöiden tulee varmistaa, että he antavat täydellisen nimensä ja osoitteensa ja/tai sähköpostiosoitteensa täsmälleen samassa muodossa kuin he alun perin antoivat nämä tiedot Yhtiölle, jotta voidaan välttyä sekaannuksilta toisten Henkilöiden kanssa. Jos Henkilöt eivät ole tyytyväisiä tapaan, jolla Yhtiö käsittelee heidän pyyntönsä, he voivat tehdä valituksen sen maan valvontaviranomaiselle, jossa Henkilö asuu tai työskentelee, tai sen maan valvontaviranomaiselle, jossa Henkilö uskoo rikkomuksen tapahtuneen.

7. Turvallisuus

Yhtiö on sitoutunut varmistamaan Henkilötietojen turvallisuuden. Luvattoman pääsyn tai paljastamisen estämiseksi Yhtiö on ottanut käyttöön asianmukaiset fyysiset, sähköiset ja hallinnolliset menettelyt kerättyjen Henkilötietojen suojaamiseksi. Yhtiö käyttää myös salausta kerätessään tai siirtäessään arkaluontoisia tietoja.

8. Evästeet

Eväste on pieni tunnistetagin sisältävä tekstitiedosto, joka luodaan ja ladataan käyttäjän tietokoneelle (tai muulle laitteelle), kun tämä avaa verkkosivustoja, joilla käytetään evästeitä. Evästeiden avulla verkkosivusto voi muun muassa tallentaa ja hakea tietoja käyttäjän toiminnasta verkossa sekä käyttäjän selailutottumuksista. Sen mukaan, mitä tietoja on saatavilla ja mitä käyttäjä tekee, evästeitä saatetaan käyttää käyttäjän tunnistamiseen.

Evästeet voidaan luokitella niiden asettajan mukaan:

 • Ensimmäisen osapuolen evästeet: Nämä evästeet ladataan käyttäjän tietokoneelle (tai muulle laitteelle) sen verkkosivuston julkaisijan toimesta, jonka palvelua käyttäjä pyytää.
 • Kolmannen osapuolen evästeet: Nämä evästeet ladataan käyttäjän tietokoneelle (tai muulle laitteelle) jokin sellaisen toisen tahon toimesta, joka voi hakea evästeiden kautta saatuja tietoja.

Evästeet voidaan luokitella myös niiden keston mukaan:

 • Istuntoevästeet: Nämä evästeet on tarkoitettu keräämään ja tallentamaan tietoja käyttäjän käyttäessä verkkosivustoa. Niitä käytetään usein tietojen tallentamiseen verkkosivustolla käymisen ajan (esim. mille tilille käyttäjä on kirjautunut). Kun käyttäjä poistuu verkkosivustolta, istuntoeväste poistetaan.
 • Pysyvät evästeet: Nämä evästeet tallentavat tietoja käyttäjän tietokoneelle (tai muulle laitteelle) evästetiedostossa määritetyn ajanjakson ajan. Ajanjakson määrittää evästettä hallinnoiva taho, ja se voi vaihdella muutamasta minuutista useisiin vuosiin tai vaihtoehtoisesti kestää siihen asti, kunnes käyttäjä poistaa evästeen manuaalisesti.

Muiden tapojen lisäksi evästeet voidaan luokitella myös niiden käyttötarkoituksen mukaan. Yhtiö käyttää seuraavan tyyppisiä ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeitä:

 • Pakolliset: Pakollisia evästeitä tarvitaan tämän sivuston perustoimintojen toimimiseen. Ne seuraavat, onko käyttäjä antanut suostumuksen siihen, että hänen tietokoneelleen (tai muulle laitteelleen) asetetaan muun tyyppisiä evästeitä. Pakolliset evästeet eivät kerää Henkilötietoja. Pakollisiin evästeisiin voi myös sisältyä todennusevästeet.
 • Tilastolliset: Tilastolliset evästeet analysoivat sivuston pseudonymisoituja tilastoja. Niiden avulla voidaan mitata kävijämääriä ja analysoida käyttäjien vuorovaikutusta verkkosivuston kanssa. Näitä tietoja käytetään yhtiön verkkosivuston ja tarjottavien tuotteiden tai palveluiden parantamiseen.
 • Markkinointi: Markkinointievästeiden avulla selvitetään käyttäjien kiinnostuksen kohteita, näytetään asianmukaisia mainoksia ja tehdään käyttäjän verkkokokemuksesta miellyttävämpi. Niiden avulla on mahdollista luoda käyttäjäprofiili, jotta käyttäjälle voidaan tarjota tämän kiinnostuksen kohteita vastaavaa sisältöä. Tällaiset evästeet mukauttavat mainontaa ja sisältöä, jota käyttäjät näkevät muilla verkkosivustoilla, käyttäjien verkkoselaustottumusten mukaan sekä sen perusteella, miten käyttäjät reagoivat verkkomainontaan.
 • Mukautus: Mukautusevästeiden avulla verkkosivusto voi mukauttaa verkkosivuston sisältöä, esimerkiksi näyttämällä valitun kieliversion sivuilla vierailtaessa. Ne tallentavat myös käyttäjän mukautetut evästeasetukset.

Yhtiö käyttää ensimmäisen ja kolmannen osapuolen pakollisia, tilastollisia, markkinointi- ja mukautusevästeitä. Seuraavat myyjät lataavat evästeitä tällä verkkosivustolla:

 • Sitecore

Joissakin selaimissa on Älä seuraa -asetus, jonka avulla käyttäjät voivat lähettää vierailemilleen verkkosivustoille signaalin ilmoittaakseen, etteivät halua heitä seurattavan. Yhtiön verkkosivusto ei vastaa näihin signaaleihin.

9. Kuinka kauan tiedot säilytetään

Tietoja Yhtiön asiakkaina olevista Henkilöistä (eli kenestä tahansa Henkilöstä, joka on saanut sijoitusstrategiaa koskevan suosituksen tai valinnut Yhtiön harkinnanvaraiseksi salkunhoitajakseen) säilytetään asiakassuhteen ajan sekä kymmenen vuotta sen päättymisen jälkeen, jotta Yhtiö voi täyttää sovellettavien rahoituspalvelulakien asettamat kirjanpitovelvollisuutensa sekä valvoa tai puolustaa laillisia oikeuksiaan. Tietoja henkilöllisyyden todentamisesta sekä pakotteisiin liittyvistä ja rahanpesun vastaisista tarkastuksista säilytetään asiakassuhteen ajan sekä viisi vuotta sen päättymisen jälkeen, jotta Yhtiö voi täyttää sovellettavien AML-lakien mukaiset kirjanpitovelvollisuutensa. Puhelutallenteita säilytetään viiden vuoden ajan, jotta Yhtiö voi täyttää sovellettavien rahoituspalvelulakien mukaiset kirjanpitovelvollisuutensa. Henkilöiden tietoja säilytetään viiden vuoden ajan alkaen siitä päivästä, jona Henkilö on antanut suostumuksensa suoramarkkinointiin, tai siihen asti, kunnes Henkilö pyytää poistamaan tietonsa aikaisemmin. Kuitenkin, jos Henkilö antaa suostumuksensa siihen, että Yhtiö säilyttää hänen tietojaan tiedotusmateriaalien ja säännöllisten katsausten lähettämistä varten (tilaus), kyseisen Henkilön tietoja voidaan säilyttää siihen saakka, kunnes hän peruu tilauksensa. Jos henkilölle ei ole säännöllisesti tarjottu peruutusmahdollisuutta, tietoja säilytetään viisi vuotta suostumuksen antamisen jälkeen. Tietyissä tapauksissa tällaisia yleisiä säilytysaikoja voidaan pidentää enimmillään kymmeneen vuoteen joidenkin sellaisten Henkilöiden osalta, jotka ovat käyneet perusteellisempia keskusteluja Yhtiön kanssa tai joilla on ollut säännöllisesti keskusteluja tai tapaamisia Yhtiön kanssa liittyen sen tarjoamiin salkunhoitopalveluihin, paitsi jos Henkilö pyytää poistamaan tietonsa tätä aikaisemmin. Markkinatutkimusta varten kerätyt tiedot säilytetään enintään kahden vuoden ajan tutkimuksen toteuttamisen jälkeen, paitsi jos Henkilö pyytää poistamaan tietonsa tätä aikaisemmin. Myyjien/palveluntarjoajien yhteystietoja ja estoluetteloon lisättyjen Henkilöiden yhteystietoja (nimi, osoite, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero) säilytetään määräämättömän ajan.

10. Sosiaalinen media

Yhtiö toimii erilaisilla sosiaalisen median alustoilla. Eri alustojen ylläpitäjien asettamat ehdot koskevat Yhtiötä ja kaikkia Henkilöitä, jotka käyttävät Yhtiön sisältöä alustojen kautta. Alla on lisätietoja kustakin alustasta.

11. Muutokset Tietosuoja- ja evästekäytäntöön

Yhtiö voi aika ajoin käyttää Henkilötietoja lain sallimissa rajoissa uusiin, ennakoimattomiin käyttötarkoituksiin, joita ei ole aiemmin ilmoitettu tässä Käytännössä. Jos Yhtiön Henkilötietoja koskevat käytännöt muuttuvat joskus tulevaisuudessa, muutokset julkaistaan osoitteessa https://www.fisherinvestments.com/fi-fi/tietosuoja.

Osakemarkkinoille sijoittamiseen liittyy tappioriski, eikä ole takeita siitä, että sijoitettu pääoma maksetaan takaisin kokonaan tai osittain. Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei takaa eikä luotettavasti osoita tulevaa kehitystä.