Wisselkoersschommelingen wegen niet op tegen de voordelen van wereldwijd beleggen

Door de redactie van Fisher Investments

Op korte termijn kunnen wisselkoersschommelingen een bijzonder grote impact hebben op het rendement van wereldwijde markten. Een sterke munt zal bijvoorbeeld een negatief effect hebben op het rendement van buitenlandse aandelen. Een zwakke munt zal daarentegen een extra boost geven aan dit rendement. Dit leidt ertoe dat veel beleggers ofwel proberen de wisselkoersschommelingen te voorspellen, ofwel niet beleggen op wereldwijde schaal omdat ze vinden dat deze wisselkoersschommelingen een te groot risico vormen. Wij zijn het daar niet mee eens. Hoewel wisselkoersschommelingen op korte termijn afwijkingen kunnen veroorzaken, zullen deze zich op lange termijn doorgaans uitvlakken. Wisselkoersbewegingen laten de voordelen van een wereldwijde diversificatie onverlet.

Sinds het begin van dit jaar behalen Amerikaanse beleggers met een wereldwijde portefeuille een mooi rendement. Uitgedrukt in Amerikaanse dollar is de MSCI World-index met 12,0% gestegen tot 17 augustus. Uitgedrukt in euro is diezelfde MSCI World Index echter slechts met 0,6% gestegen.1 In de lokale munt — waarbij wisselkoersschommelingen uitgevlakt worden door alle indexcomponenten uit te drukken in de munt van het land waarin ze uitgegeven zijn— is de index gestegen met 8,8%.2 Het verschil zijn wisselkoersbewegingen: De euro is dit jaar sterker geworden ten opzichte van de meeste andere munten, en onder meer gestegen van 1,05 USD tot 1,17 USD ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Deze stijgende euro drukte het rendement van activa die niet in euro uitgedrukt zijn. Intussen is de Amerikaanse dollar ten opzichte van de meeste andere munten zwakker geworden, waardoor het rendement gestegen is.

Wie zich in de eurozone bevindt, zal deze situatie momenteel behoorlijk frustrerend vinden. Een Amerikaan daarentegen zal in zijn nopjes zijn, of bezorgd dat de trend binnenkort zal omslaan. Hoe dan ook, ons advies is geduld hebben - wisselkoersschommelingen zijn geen reden om halsoverkop actie te ondernemen. Het is normaal dat valuta's tijdens bullmarkten fluctueren tussen zwakke, sterke en vlakke periodes. Het heeft geen zin om deze trends te willen timen.

Wisselkoersschommelingen hangen in hoge mate af van de relatieve renteverwachtingen. Valutahandelaren speuren doorgaans naar een hogere rente en verkopen munten van landen waar de rente naar verwachting zal dalen terwijl ze de munten kopen van landen waar de rente naar verwachting zal stijgen. Om een aandelenportefeuille te herschikken op basis van wisselkoers- schommelingen moet men dus de relatieve rentevoeten kunnen voorspellen in het grootste deel van de ontwikkelde wereld. Een lastige klus, gezien de veelheid aan inputfactoren zoals de ingrepen van de centrale banken, die al moeilijk te voorspellen zijn voor één land, laat staan voor verschillende landen.

Maar het goede nieuws is dat wisselkoerseffecten snel keren, waardoor een negatief effect meestal niet lang aanhoudt. Laten we figuur 1 erbij nemen. Hierin wordt het verschil tijdens deze bullmarkt weergegeven tussen enerzijds het voortschrijdende MSCI World-rendement op 12 maanden in dollar, euro, Britse pond en Canadese dollar en anderzijds het rendement in de lokale munt. Als de curve boven nul stijgt, zorgt de zwakke munt voor een hoger rendement in de vermelde valuta. Een curve onder nul betekent dat een sterke valuta het rendement drukt.

1 Bron: FactSet, rendement van de MSCI World-index met nettodividenden in USD en EUR, 30/12/2016 – 17/08/2017.
2 Ibid. Rendement van de MSCI World-index met nettodividenden in lokale munt, 30/12/2016 – 17/08/2017

Figuur 1: Het wisselkoerseffect op het wereldwijde rendement, maart 2009 – juli 2017

valuta schommelingen

Bron: FactSet, per 18/08/2017. Voortschrijdend rendement op 12 maanden, MSCI World Index met nettodividenden (maandelijks) in USD, GBP, EUR en CAD min het rendement in lokale munt.

Een andere manier om dit inzichtelijk te maken: in figuur 2 wordt de bullmarkt uitgesplitst naar jaartal (9 maart tot 9 maart). Een groen cijfer wijst op een positief wisselkoerseffect op het rendement in de vermelde munt. Rood wijst op een sterk negatief wisselkoerseffect.

Figuur 2: Het wisselkoerseffect in deze bullmarkt - Op en neer

bull-markedets alder I ar

Bron: FactSet, per 18/08/2017. Rendement van de MSCI World-index met nettodividenden in USD, GBP, EUR, CAD en de lokale munt, 09/03/2009- 17/08/2017. Bullmarktjaren van 9 maart tot 9 maart. *09/03/2017 – 17/08/2017.

Zie hoe de cijfers roteren! Welke munt je ook kiest, ze hebben allemaal om beurten een negatieve en een positieve impact gehad. Uiteindelijk is de impact van wisselkoersen volgens ons te vluchtig en te zwak om de voordelen van wereldwijde beleggingen teniet te doen: spreiding van het politieke of landenrisico, een groter aantal beleggingskansen en blootstelling verkrijgen aan regio's waar de fundamentals sterker ogen of het sentiment zwakker is. Door uitsluitend te focussen op aandelen van het eigen land omwille van het wisselkoerseffect laat men deze grote voordelen liggen in ruil voor een stabiele munt, wat op lange termijn doorgaans niet veel oplevert.

Rendement Fisher Investments - Juridische informatie

Beleggen in effecten gaat gepaard met een risico van verlies. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Niet alle voorspellingen uit het verleden, noch toekomstige voorspellingen zijn mogelijk even accuraat als de voorspellingen op deze website.

De marktgegevens omvatten vertrouwelijke en eigen informatie van Fisher Investments en externe partijen en zijn onderworpen aan het auteursrecht en andere door de verstrekker van deze informatie opgelegde beperkingen.

Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en zijn daar geen betrouwbare indicatie van.

*Fisher Investments is een geregistreerde beleggingsadviseur bij de Securities and Exchange Commission in de VS.

©2017 Fisher Investments. Alle rechten voorbehouden.