Persoonlijk vermogensbeheer / Videotoelichting

Welke unieke inzichten biedt Fisher Investments haar cliënten?

Michael Hansen in a Suit

Transcript van de video:

Beeld

Grafiek:

Welke unieke inzichten bieden we onze cliënten?

FISHER INVESTMENTS BELGIË ®

Geluid
 

Er klinkt rustige pianomuziek.

Beeld

Een man in een marineblauw pak komt in beeld. Op een tekstveld rechtsonder verschijnt zijn naam: Michael Hanson, Senior Vice President, Research. 

Het tekstveld verdwijnt. De camera blijft gericht op Michael Hanson vanuit verschillende hoeken.

Het volgende verschijnt in beeld:

Geluid

Michael Hanson: Ik denk dat onze particuliere cliënten het meest profiteren van het IPC doordat ze toegang krijgen tot onze meest actuele, bijgewerkte en beste ideeën.

Michael Hanson (vervolg): Alle leden van de Private Client Group van Fisher Investments hebben voor hun eigen geïndividualiseerde financiële plan toegang tot wat we nu beschouwen als onze beste toekomstgerichte thema's.

We hebben cliënten die zeer veel kennis hebben, die veel weten over financiële planning en hun eigen beleggingen, en gewoon willen dat wij hen begeleiden. We hebben ook nieuwe cliënten, die helemaal niet veel kennis hebben over de wereld van beleggen en Fisher Investments vragen om hen te begeleiden bij veel aspecten van hun financiële leven. Dus er is een breed spectrum van verschillende niveaus.

Met meer dan 40 jaar ervaring van Ken Fisher en meer dan 130 jaar ervaring van ons Investment Policy Committee, brengen we naast ervaring ook een heel andere manier van denken naar voren. En dat zie je terug in de portefeuilles van onze cliënten. In deze business draait het allemaal om anders denken om het beter te doen. Bij Fisher Investments denken we dat we daarmee het verschil kunnen maken.

Beeld

De volgende tekst verschijnt op het scherm:

Deze video is geproduceerd door Fisher Investments, het moederbedrijf van Fisher Investments Europe, en is gericht op de Amerikaanse particuliere tak van Fisher Investments. Als gevolg daarvan zijn bepaalde verwijzingen niet van toepassing op de cliënten van Fisher Investments Europe.

Fisher Investments België is de handelsnaam die Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, in België gebruikt (""Fisher Investments België""). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ondernemingsnummer: B228486), onder toezicht staat van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (""CSSF"") en waarvan de statutaire zetel is gevestigd te K2 Building, Forte 1, Third Floor, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments België besteedt het portefeuillebeheer uit aan zijn moedermaatschappij, Fisher Investments. Fisher Investments is gevestigd in de VS (nummer 3936233 van de Delaware Secretary of State) en staat onder toezicht van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC-nummer 801-29362).

Dit commentaar bevat de algemene visie van Fisher Investments België, Fisher Investments Luxembourg, Sàrl en Fisher Investments, en dient niet te worden beschouwd als een persoonlijk beleggings- of fiscaal advies of als een weergave van hun prestaties of die van hun cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat ze deze visie zullen handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Evenmin kan worden gegarandeerd dat de in dit document gemaakte voorspellingen juist zijn. Het is mogelijk dat niet alle voorspellingen die in het verleden gedaan werden, of in de toekomst gedaan zullen worden, qua juistheid vergelijkbaar zijn met de in dit document gedane voorspellingen.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal helemaal of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en zijn daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.

FISHER INVESTMENTS BELGIË ®

Geluid

De muziek gaat verder.

Beeld

Het scherm wordt langzaam zwart.

Geluid

De muziek sterft langzaam weg.

Bekijk onze beleggingsgidsen

De beleggingswereld kan voelen als een doolhof. Fisher Investments heeft verschillende educatieve en informatieve gidsen ontwikkeld voor een brede waaier aan beleggingsthema's.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Neem contact met ons op

Ontdek waarom 150.000 cliënten* Fisher Investments en haar dochterondernemingen hun vermogen toevertrouwen en hoe we u mogelijk kunnen helpen met het behalen van uw financiële doelen.

*Per 31 maart 2024.

Meer weten over Fisher? Bel ons dan op

0800 40 438

Bel ons