Beurscycli


Wie belegt moet de cycli van de aandelenmarkt begrijpen om verstandige marktvoorspellingen te kunnen doen. Dit soort besef vergt echter onderzoek, inzicht en ervaring in de beleggingssector; zaken waarover een beginnend belegger niet altijd beschikt. Fisher Investments België delegeert het portefeuillebeheer aan zijn moederbedrijf, Fisher Investments. Dat heeft zijn deskundigheid op het gebied van portefeuillebeheer gebruikt om de drie belangrijkste factoren te identificeren die volgens ons de motor zijn achter de prestaties van de markt: economie, politiek en beleggerssentiment.

  • Economische aanjagers: De uitgebreide onderzoeksafdeling van Fisher Investments volgt nauwlettend de publicatie van belangrijke economische cijfers op, zoals de winstgevendheid van banken en bedrijfswinsten. Deze economische kerncijfers ondersteunen de besluitvorming van ons Investment Policy Committee, het uit vijf leden samengestelde team dat verantwoordelijk is voor de overkoepelende thema's van de klantenportefeuilles. 
  • Politieke aanjagers: Politiek kan een grote rol spelen in de cycli van de aandelenmarkten. Bij de beoordeling van verschillende landen en regio's houdt Fisher Investments rekening met factoren als handels- en kapitaalbarrières, de stabiliteit van regeringen en mogelijke risico's op het gebied van wet- en regelgeving.
  • Aanjagers van het sentiment: Begrijpen hoe beleggers en de financiële media denken over de aandelenmarkt is essentieel voor de marktvoorspellingen van Fisher Investments. Sentiment is moeilijk te meten, maar Fisher Investments gebruikt er een groot aantal bronnen voor, waaronder professionele voorspellingen, berichtgeving in de media en het aantal beursintroducties (het aantal bedrijven dat in een bepaalde periode naar de beurs gaat). Deze bronnen kunnen een ruw beeld schetsen van het stadium waarin een gegeven marktcyclus zich bevindt.

Inzicht in beurscycli

Net als andere beleggers moet u mogelijk in aandelen beleggen om uw langetermijndoelstellingen te halen. Als dat het geval is, vindt u het waarschijnlijk moeilijk om gedisciplineerd te blijven in periodes van marktonzekerheid en kortetermijnvolatiliteit. Het is inderdaad niet eenvoudig wanneer uw pensioen afhangt van het rendement van uw portefeuille. Het is dan ook niet verwonderlijk dat elke kleine gebeurtenis in de cyclus van de aandelenmarkt paniek of opwinding kan veroorzaken.

Paniekverkopen bij kortstondige negatieve volatiliteit of het najagen van groei gedurende fases waarin een bepaalde aandelencategorie of sector 'hot' is, kunnen riskante reacties zijn en mogelijk een zware hypotheek leggen op het langetermijnrendement van uw portefeuille. Hetzelfde geldt voor pogingen om de markt te ‘timen’: te proberen tegen een lage koers te kopen en tegen een hoge koers weer te verkopen, op precies het juiste moment in de marktcyclus. Dit kan wel eens een zinloze oefening blijken en ervoor zorgen dat u minder goed in staat bent uw langetermijndoelstellingen te halen.

Fisher Investments België meent dat voorlichting aan beleggers de beste manier is om ze te helpen gedisciplineerd te blijven tijdens de periodes van angst en opwinding die onvermijdelijk horen bij het handelen op de aandelenmarkt. Daarbij is het belangrijk te begrijpen hoe u de verschillende fases binnen een marktcyclus en de belangrijkste aanjagende factoren kunt herkennen.

Bullmarkten en bearmarkten

U hebt misschien wel al gehoord van de begrippen ‘bullmarkt’ en ‘bearmarkt’, maar niet iedereen weet wat ze betekenen. Het begrip ‘bullmarkt’ wordt gebruikt om langere periodes aan te duiden waarin de aandelenkoersen stijgen. Naarmate de bullmarkt vordert, krijgen beleggers geleidelijk meer vertrouwen in de markt. Deze ontwikkeling kan leiden tot een misplaatst 'bullish' vertrouwen of optimisme in een gegeven beleggingsstijl, sector of regio. Het kan zelfs tot euforie leiden wanneer overenthousiaste beleggers veel te hoge verwachtingen koesteren. De aandelenkoersen rijzen daardoor de pan uit en er wordt geen acht geslagen op de verzwakkende onderliggende fundamentele factoren.

Dit is de tegenpool van het begrip ‘bearmarkt’, dat wordt gebruikt om periodes te beschrijven waarin de aandelenmarkt een gestage daling doormaakt van over het algemeen meer dan 20% ten opzichte van zijn piek. Wanneer de markten zich in een bearfase bevinden, raken sommige beleggers in paniek en nemen ze soms impulsieve beslissingen. Ze verkopen dan effecten om te proberen hun verliezen te beperken. Deze emotionele reactie kan op het moment zelf juist lijken, maar leidt er vaak toe dat beleggers van hun oorspronkelijke langetermijnstrategie afwijken. Er kan daardoor een forse achterstand ontstaan omdat ze de latere opvering mislopen.

Fisher Investments België vindt het belangrijk om klanten te helpen gedisciplineerd te blijven, zodat ze tijdens emotionele pieken en dalen in de marktcyclus vasthouden aan hun beleggingsstrategie voor de lange termijn. Dat is de reden waarom ons dienstenmodel gebaseerd is op hoogwaardige dienstverlening en voorlichting aan klanten.

Muren, klappen en correcties

Volgens ons zijn er twee manieren waarop een bearmarkt kan beginnen: met een muur of met een klap. De muur, een verkorte omschrijving van het begrip 'muur van zorgen', verwijst naar de vele zorgen, gebeurtenissen en marktvolatiliteit waar beleggers in de loop van een bullmarkt-cyclus mee te maken krijgen. Zolang beleggers nog angstig zijn, zal de bullmarkt naar alle waarschijnlijkheid voortdenderen. Wanneer ze echter euforisch worden, kan dit betekenen dat er een bearmarkt op komst is. De klap daarentegen verwijst naar een grote negatieve gebeurtenis die, tegen alle verwachtingen en indicatoren in, ingrijpend genoeg is om het wereldwijde BBP met enkele biljoenen euro's te doen krimpen. Voorbeelden van potentiële klappen zijn wereldoorlogen, wijzigingen in de regelgeving en extreme verandering in het geldaanbod.

De media doen dagelijks verslag van angstaanjagende gebeurtenissen, zeker in deze tijd van permanent digitaal nieuws. Deze angstaanjagende nieuwsberichten en beleggersangsten leiden ertoe dat er zich tijdens bullmarkten een 'muur van zorgen' vormt. Sommige van deze angsten veroorzaken zelfs bullmarktcorrecties: korte, door sentiment ingegeven marktdalingen van circa 10% tot 20%. Behalve het algemene marktsentiment is er mogelijk geen fundamentele oorzaak voor. Dergelijke correcties zijn vrijwel onmogelijk te voorspellen.

Beleggers die proberen bullmarktcorrecties te vermijden, tasten uiteindelijk alleen maar hun langetermijnrendement aan omdat ze posities verkopen op het moment dat een op angst gebaseerde daling grotendeels voorbij is en zo de opvering mislopen. Dergelijke emotionele en slecht geïnformeerde transacties zijn een van de redenen waarom een deskundig financieel adviseur u kan helpen om uw langetermijndoelstellingen te halen.

Hoe Fisher Investments België u kan helpen

Fisher Investments België helpt al sinds jaren beleggers met voorlichting over de cycli op de aandelenmarkten en de manier waarop ze hun langetermijndoelstellingen kunnen halen.Voor meer informatie leest u één van onze beleggingsbrochures en periodieke inzichten of u kunt vandaag nog met een van onze ervaren deskundigen spreken.

Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie of betrouwbare indicatie van toekomstig rendement. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.