Bull- en bearmarktcycli


Wellicht hebt u gehoord van de begrippen "bullmarkt" en "bearmarkt", maar niet iedereen weet wat ze betekenen of hoe beurscycli bij deze markten verlopen. Het begrip "bullmarkt" wordt gebruikt om langere periodes aan te duiden waarin de aandelenkoersen stijgen. ...

Dit is de tegenpool van het begrip "bearmarkt", dat wordt gebruikt om periodes te beschrijven waarin de aandelenmarkt een gestage, door fundamentele factoren veroorzaakte daling doormaakt van over het algemeen meer dan ongeveer 20% ten opzichte van zijn piek. Wanneer de markten zich in een bearfase bevinden, raken sommige beleggers in paniek; hierdoor kunnen ze impulsieve beslissingen nemen en effecten verkopen om te proberen hun verliezen te beperken. Deze emotionele reactie kan op het moment zelf juist lijken, maar leidt er vaak toe dat beleggers afwijken van hun oorspronkelijke langetermijnstrategie, waardoor er een forse achterstand kan ontstaan omdat ze de latere opvering mislopen.

Muren, klappen en correcties

Volgens ons zijn er twee manieren waarop een bearmarkt kan beginnen: de Muur of de Dreun. De muur, een verkorte omschrijving van het begrip "muur van zorgen", verwijst naar de vele zorgen, gebeurtenissen en marktvolatiliteit waar beleggers in de loop van een bullmarktcyclus mee te maken krijgen.

Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en zijn daar geen betrouwbare indicatie van.