De onvermijdelijkheid van de volgende bullmarkt

De geschiedenis en ons geloof in het kapitalisme leren ons dat na een bearmarkt een bullmarkt volgt.

Bearmarkten doen beleggers pijn en stellen hun vermogen op de proef om zich aan hun langetermijnstrategieën te houden. Tijdelijke waardedalingen van uw portefeuille zijn nooit leuk. Wanneer u tijdens een bearmarkt luistert naar de media en de experten, dan kan u de indruk krijgen dat het deze keer echt gedaan is met het kapitalisme en dat de markten zich wellicht nooit meer zullen herstellen.

Maar in het verleden zijn bullmarkten sterker gestegen dan dat bearmarkten zijn gedaald. Anders zouden aandelen over het geheel genomen nooit stijgen.[i] Over specifieke periodes kan het rendement van aandelen natuurlijk sterk uiteenlopen, maar over langere periodes – twintig tot dertig jaar – stijgen aandelen.[ii] Hoe frustrerend de gebeurtenissen ook zijn, geduldige beleggers kunnen er troost uit putten dat een laag aandelenrendement op korte termijn niet noodzakelijk betekent dat het rendement op lange termijn ook laag zal zijn.

Figuur 1 toont het rendement van de S&P 500, een Amerikaanse aandelenindex die vaak als referentie-index wordt gebruikt, in de decennia met een vlak of negatief rendement en in de jaren die erop volgden. Zelfs de zwartste periodes werden gevolgd door een positief rendement. Hoewel uiteraard niemand met zekerheid kan zeggen hoe de toekomst eruitziet, zijn zelfs forse marktdalingen op korte termijn geen indicatie dat aandelen in de toekomst slecht zullen presteren.

Figuur 1: periodes van vlakke of negatieve rendementen van de S&P 500

  • Totaalrendement S&P 500 Index
  • De Grote Depressie
  • Voortschrijdend rendement over 10 jaar
  • Toekomstig rendement over 6 jaar
  • Toekomstig rendement over 10 jaar
  • Laagste voortschrijdende rendement over 10 jaar
  • Bearmarkt
  • Financiële crisis

Bron: Fisher Investments Research, FactSet, Global Financial Data Inc., 31/03/2016. Totaalrendement S&P 500-index, in USD. Wisselkoersschommelingen kunnen tot een hoger of lager rendement leiden.

Hoewel het makkelijk is om te geloven dat bearmarkten nooit zullen eindigen, zijn de drijvende krachten achter het kapitalisme zeer flexibel en robuust. Ondanks financiële paniek, beursdalingen, maatregelen van toezichthouders, griepgolven en pandemieën, oorlogen, sociale onrust, moordaanslagen op presidenten, natuurrampen, monetaire en fiscale beleidsfouten, protectionisme, hyperinflatie, zeepbellen (kredieten, vastgoed, aandelen enz.), fraude en nog vele andere problemen die zich in de loop van de tijd kunnen voordoen, blijven kapitalisme en winstbejag functioneren. Het kapitalistische gedachtegoed blijft individuen aanmoedigen om hard te werken, nieuwe technologieën en innovaties te ontwikkelen, de productiviteit te verbeteren en onze levensstandaard te verhogen. Het is onmogelijk om exact te voorspellen wat de volgende innovatie zal zijn. Stelt u zich voor dat u in 1978 in uw Dodge Avenger naar een cassette zat te luisteren en dat u probeerde om de uitvinding van het internet te voorspellen. Wanneer u echter in het kapitalisme gelooft, dan gelooft u dat innovatie nooit zal stoppen, dat ze onafgebroken de productiviteit en de levensstandaard verder zal doen stijgen en dat ze ervoor zal zorgen dat aandelen u op termijn een hoger rendement blijven bieden dan vastrentende effecten of cash.

Hoe langer de beleggingstermijn, hoe groter de kans dat aandelen beter presteren dan andere activaklassen of grondstoffen, en vaak ook hoe groter hun voorsprong. Hoe langer uw tijdshorizon is, hoe verstandiger het ons dan ook lijkt om het grootste deel van de tijd in aandelen te beleggen. Dat is geen garantie, maar naar onze mening eenvoudigweg een rationele inschatting van kansen. Om dezelfde reden stappen miljoenen mensen dagelijks in de auto, ondanks dat er elke dag duizenden – vaak dodelijke – auto-ongelukken gebeuren.

De toekomst is vol onzekerheid. Het beste wat u dus kunt doen, is beleggen op basis van wat statistisch gezien het waarschijnlijkst is. Wij menen dat beleggen niet om zekerheden, maar om kansen draait. U kunt natuurlijk op veilig spelen door bijvoorbeeld in cash te beleggen, maar dan zult u waarschijnlijk niet blij zijn met uw langetermijnrendement.

Niemand weet hoe de aandelenmarkt zich morgen, volgende maand of zelfs volgend jaar zal ontwikkelen, maar de geschiedenis en het geloof in het kapitalisme leren ons dat na een bearmarkt een bullmarkt komt. Het kapitalisme is niet kapot. Bearmarkten zijn gewoon een deel van de economische cyclus. Dat is altijd zo geweest, en dat zal altijd zo blijven. Het staat vast dat er weer een bullmarkt zal komen.

[i] Global Financial Data, 30/07/2018. Rendement van de S&P 500 Price Index, in USD, 29/05/1946–31/12/2013. FactSet, 05/02/2018. Rendement van de S&P 500 Price Index, in USD, 01/01/2014 – 30/07/2018. Wisselkoersschommelingen kunnen tot een hoger of lager rendement leiden.

[ii] Ibid.

Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en zijn daar geen betrouwbare indicatie van.