Markttiming

Uw persoonlijke financiën beheren kan een hele klus zijn. Uw emoties onder controle houden wanneer u beleggingsbeslissingen neemt, is een van de moeilijkste aspecten. Zelfs voor de meest ervaren belegger valt het soms niet mee om te zien hoe zijn portefeuille reageert op onzekere marktomstandigheden. Door u te focussen op uw financiële langetermijndoelstellingen in plaats van op marktvolatiliteit kunt u emotionele beleggingsbeslissingen voorkomen die uw langetermijnrendement in gevaar kunnen brengen.

Hoewel markttiming voor sommige beleggers misschien eenvoudig lijkt, is het ontzettend moeilijk en complex om volatiliteit te vermijden door te proberen de markt voor te zijn. Hoewel het absoluut niet prettig is om in een dalende markt belegd te zijn, kunt u positief marktrendement mislopen als u op het verkeerde moment uitstapt. Als het een van uw financiële doelstellingen is om uw portefeuille over de lange termijn te laten groeien, dan kunnen dergelijke fouten lang nawerken op uw vermogen om uw langetermijndoelen te bereiken.

Bent u zelf uw grootste vijand?

Studies hebben aangetoond dat de afkeer van beleggers voor verlies groter is dan hun waardering voor winst.* Volgens de op de financiële markten toegepaste gedragspsychologie heet dit verschijnsel kortzichtige risicoaversie. Deze denkwijze kan ertoe leiden dat beleggers emotioneel reageren op marktontwikkelingen en mogelijk op ongunstige momenten transacties uitvoeren, waardoor het moeilijker wordt om hun financiële langetermijndoelstellingen te halen. Een klimaat van dalende markten kan tot bezorgdheid leiden, waardoor zelfs de meest gedisciplineerde belegger emotionele beslissingen kan nemen. Als u groei nodig hebt voor uw beleggingsdoelstellingen op lange termijn, is een van de grootste risico’s dat u het langetermijnrendement van aandelen zou mislopen. Als u aandelen nodig hebt om uw beleggingsdoelstellingen voor de lange termijn te halen, maar u wijkt af van dat plan, dan kan het risico toenemen dat u uw doelstellingen niet bereikt.

Wij denken dat deelnemen aan de markt belangrijker is dan markttiming. Anders gezegd: u zou zich moeten focussen op beleggen gedurende langere periodes in plaats van te proberen marktvolatiliteit te vermijden. Als u het rendementsniveau van aandelen nodig hebt om uw doelstellingen te bereiken, doet u er beter aan belegd te blijven, aangezien in de langetermijnstijging van aandelen alle eerdere marktdalingen zijn verwerkt.

Vermijd het volgen van trends

Niet alleen bezorgdheid, maar ook hebzucht kan tot emotionele beslissingen leiden. Soms kunt u in de verleiding komen om op zoek te gaan naar meer rendement, vooral wanneer mensen uit uw omgeving verhalen vertellen over hoe goed hun portefeuille presteert. Dit kan echter een riskante aanpak zijn, aangezien het goed mogelijk is dat ‘veelgevraagde’ effecten of sectoren die het recent goed hebben gedaan, slechter gaan presteren dan de bredere markt nadat u ze hebt gekocht.

Sommige beleggers geven de voorkeur aan bepaalde segmenten van de markt, zoals het land waar ze wonen of de technologiesector. Het is echter zo dat de vraag naar categorieën roteert, en dat geen enkele categorie – bijvoorbeeld op basis van bedrijfsgrootte, sector of geografische regio – altijd het best presteert. Soms verliezen beleggers hun financiële doelstellingen voor de lange termijn en hun beleggingsstrategie uit het oog omdat ze zich laten verleiden door het hogere rendement in bepaalde categorieën, waardoor ze meer risico kunnen gaan lopen. Dergelijke praktijken leiden vaak tot concentratierisico: het risico om te veel te beleggen in een bedrijf of marktsegment dat op dezelfde wijze op de ontwikkelingen van de markt reageert. Wanneer vervolgens dat ene marktsegment het moeilijk krijgt, kan uw portefeuille ook terugvallen. Waarschijnlijk is het een betere oplossing om vast te houden aan uw gepersonaliseerde portefeuille- en beleggingsstrategie, die is afgestemd op uw situatie en uw beleggingsdoelstellingen voor de lange termijn.

Coaching kan helpen

Het kan lastig zijn om u bij het beheren van uw persoonlijke financiën niet te laten beïnvloeden door emoties, en niet iedereen is daar even goed in. Gelukkig hoeft u dat niet alleen te doen. Als u meer wilt weten over hoe Fisher Investments België u kan helpen om uw financiële doelstellingen te bereiken, contacteer ons dan voor een gesprek met een van onze gekwalificeerde professionals of download een van onze informatieve beleggingsgidsen. Of het nu gaat over beleggingsadvies, pensioenplannen, financiële planning of algemeen financieel advies, we kunnen u van dienst zijn.

 Bron: “Quantitative Analysis of Investor Behavior, 2018,” DALBAR, Inc. www.dalbar.com. FactSet, 06/04/2018. Barclays US Aggregate Government Treasury Total Return Index van 31/12/1992-31/12/2017. De cijfers van bovengenoemd onderzoek worden weergegeven in USD. Wisselkoersschommelingen tussen de dollar en het pond kunnen leiden tot hogere of lagere beleggingsrendementen en tot de andere vermelde kenmerken.

Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en zijn daar geen betrouwbare indicatie van.