Markttrends en technische analyse

Kunnen toekomstige marktontwikkelingen goed voorspeld worden aan de hand van markttrends uit het verleden? Fisher Investments België licht dit toe.

Om de waarde van hun portefeuille te verhogen, kunnen beleggers trends in koersbewegingen van effecten of in de handelsactiviteit analyseren. Men gaat er daarbij vanuit dat het mogelijk is een trend of indicator uit het verleden te ontdekken en dat deze patronen toegepast kunnen worden om in de toekomst effecten met winst te verhandelen. Trendanalyse en technische analyse zijn twee veelgebruikte methodes.

Samengevat is technische analyse eenvoudigweg het gebruiken van factoren zoals handelsactiviteit of koersbewegingen uit het verleden om te proberen toekomstige koersbewegingen te voorspellen. Op het eerste gezicht lijkt dit een vrij logisch proces, maar we mogen niet vergeten dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie zijn voor toekomstige resultaten. Anders gezegd: het is geen verstandige beleggingsstrategie om uitsluitend op basis van de koersbewegingen van gisteren of van de voorbije maand de huidige koersontwikkelingen af te leiden. Door uw beleggingen enkel te baseren op technische analyse riskeert u het vermogen om uw beleggingsdoelstellingen op lange termijn te halen, te ondermijnen.

Wat is trendanalyse?

Trendanalyse is een vorm van technische analyse waarbij koersbewegingen gebruikt worden om markttrends te voorspellen, waarin u vervolgens kunt beleggen. Trendanalyse gaat ervan uit dat de toekomst kan worden voorspeld aan de hand van gebeurtenissen uit het verleden. Analisten en beleggers passen trendanalyse vaak toe op eerdere koersbewegingen van een bepaald aandeel of een bepaalde aandelencategorie in relatie tot een statistische maatstaf, zoals handelsvolume of de wijze waarop het aandeel wordt gewaardeerd.

De dwaasheid van trend- en technische marktanalyse

Sommigen gebruiken trendanalyse om te proberen markttrends te detecteren, zoals het begin van een bullmarkt (stijging) of een bearmarkt (daling). Wij zijn van mening dat trendanalyse op zichzelf geen rekening houdt met de verscheidenheid aan complexe factoren die de markten beïnvloeden en dat het daarom waarschijnlijk niet de beste methode is voor langetermijnbeleggers.Zoals bij zoveel andere technische indicatoren wordt bij trendanalyse uitsluitend naar het verleden gekeken en ervan uitgegaan dat bepaalde patronen in de huidige koersbewegingen een aanwijzing vormen voor de toekomstige koersontwikkelingen. In het verleden behaalde resultaten vormen geen aanwijzing voor toekomstige resultaten, wat betekent dat de koersbewegingen van gisteren ook geen voorspelling zijn van die van vandaag of morgen. Ze hebben zeer weinig impact op de wijze waarop het aandeel van een bedrijf op langere termijn zal presteren.

Fisher Investments België is verantwoordelijk voor portefeuillebeheer en is van mening dat zowel bullmarkten als bearmarkten succesvol kunnen worden doorlopen door middel van diepgaand onderzoek en analyse van de belangrijkste kerncijfers van de markten. Fisher Investments België gebruikt historische gegevens om de waarschijnlijkheid van potentiële resultaten bij belangrijke economische en politieke gebeurtenissen te beoordelen. Elke situatie is echter anders en complex, met een groot aantal potentiële factoren die een resultaat kunnen beïnvloeden. Trendanalyse houdt mogelijk geen rekening met de complexiteit van marktbewegingen. Als een bepaald patroon in het verleden is opgetreden, betekent dat niet dat het zich in de toekomst zal herhalen.

Stel dat er toch een consistente voorspellende indicator zou worden ontdekt, dan zou die al snel zinloos worden omdat de meeste markten efficiënt zijn. Wanneer er eenmaal een patroon of trend is ontdekt, wordt deze volgens ons al gauw door de markten ingeprijsd, waardoor de voorspellende waarde ervan afneemt.Dit komt voort uit de hypothese van de efficiënte markten, die ervan uitgaat dat alle vrij beschikbare informatie volledig in de activaprijzen verwerkt is. Deze hypothese is gebaseerd op de eenvoudige veronderstelling dat beleggers die op zoek zijn naar rendement, reageren op alle algemeen beschikbare nieuwsberichten, geruchten en speculaties die hen ter ore komen. Echte kansen verdwijnen dus vrijwel onmiddellijk omdat ze meteen worden ingeprijsd. Daarom denken we dat als er een magische voorspellende indicator ontdekt zou worden, deze door de markt zou worden ingeprijsd.

Beleggen voor de lange termijn

Een ander probleem bij het gebruik van beurstrendanalyses zonder enige ondersteuning door kerncijfers is dat het over het algemeen een kortzichtige benadering weerspiegelt. Proberen om enkel op basis van in het verleden behaalde resultaten de markt te voorspellen, is weinig relevant voor uw beleggingsdoelstellingen op lange termijn. Beleggers die zich op de lange termijn focussen, zouden zich meer bezig moeten houden met het realiseren van de langetermijngroei die nodig is om hun doelstellingen te bereiken. Door zich op markttrends en kortetermijnontwikkelingen te focussen, lopen beleggers het risico dat ze hun bredere doelen uit het oog verliezen en zelfs hun langetermijnrendement aantasten wanneer een technische analyse onjuist blijkt te zijn. Als u voor de lange termijn belegt, biedt een meer gedisciplineerde beleggingsstrategie u betere kansen om uw beleggingsdoelstellingen te bereiken.

Neem vandaag nog contact met ons op

Het identificeren van markttrends is een zeer complexe oefening en veel individuele beleggers beschikken niet over het noodzakelijke inzicht en onderzoek om diepgaande marktanalyses uit te voeren. Fisher Investments België kan u op weg helpen om uw beleggingsdoelstellingen op lange termijn te bereiken.

Voor meer informatie kunt u vandaag nog telefonisch contact opnemen om met een van onze ervaren beleggingsadviseurs te spreken. Ook kunt u een van onze informatieve beleggingsgidsen downloaden.

Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en zijn daar geen betrouwbare indicatie van.