Marktvolatiliteit is niet noodzakelijk slecht


Marktvolatiliteit gaat over de koersbewegingen in een effectenmarkt. Ze wordt vaak afgemeten aan de standaarddeviatie van het rendement of in welke mate het mogelijke rendement afwijkt van het gemiddelde.

Aandelenmarkten kunnen in alle fases volatiel zijn, of ze nu dalend of stijgen. Soms zetten grote of extreme koersschommelingen beleggers ertoe aan emotionele beleggingsbeslissingen nemen. Als men het vanuit een langetermijnperspectief bekijkt, kunnen kortetermijnfluctuaties elkaar nochtans opheffen. Op basis van onze historische marktobservaties hebben we vastgesteld dat dit over de lange termijn - periodes van 20-30 jaar - in positieve aandelenrendementen resulteert.

Het is heel normaal om bang te zijn voor volatiliteit: onzekere tijden en veranderingen stellen beleggers op de proef. Volatiliteit is vaak onvoorspelbaar en kan van extreem korte duur zijn. Het is dan ook nagenoeg onmogelijk de markt te timen om alle negatieve volatiliteit te vermijden. Het toch proberen kan in de loop van de levensduur van uw portefeuille zelfs schadelijk zijn voor het rendement van uw beleggingen. Voorts is het belangrijk te beseffen dat een volatiele markt niet enkel negatieve volatiliteit inhoudt. Uiteraard kan negatieve volatiliteit de waarde van uw beleggingen doen dalen, zeker op korte termijn, maar uw portefeuille kan evengoed profiteren van positieve volatiliteit.

Volatiliteit is in feite de prijs die veel aandelenbeleggers moeten betalen om van het langetermijnrendement van aandelen te kunnen profiteren. Beleggers vinden het zowel bij positieve als bij negatieve volatiliteit wellicht moeilijk om kalm en gedisciplineerd te blijven, maar dit soort zelfbeheersing kan doorslaggevend zijn om hun financiële doelstellingen te halen. Als u denkt zoals veel beleggers die het moeilijk vinden om in periodes van marktvolatiliteit gedisciplineerd te blijven, kan u er belang bij hebben om een financieel adviseur te nemen die uw langetermijndoelstellingen begrijpt.

Blijf kalm en houd vol

Zelfs de meest ervaren beleggers kunnen slecht getimede en schadelijke transacties verrichten binnen hun portefeuilles. Wanneer u bijvoorbeeld afstapt van een goed ontworpen langetermijnstrategie om u op bepaalde aandelen te focussen die op korte termijn goed presteren, kan dit wel eens kortzichtig blijken en uiteindelijk ten koste gaan van uw langetermijndoelstellingen.

Zelfs goed presterende markten hebben te kampen met volatiliteit. Markten die op lange termijn onafgebroken stijgen, zijn zeldzaam. Naarmate de aandelenmarkten stijgen, worden angst en volatiliteit na verloop van tijd gebruikelijk. Bullmarkten (of stijgende markten) schudden gedurende hun levensloop heel wat angsten van zich af. Dit verschijnsel noemen we het beklimmen van de ‘muur van zorgen’. 

Wanneer zich bepaalde gebeurtenissen voordoen zoals geopolitieke spanningen, verkiezingen of natuurrampen, is het mogelijk dat door de toegenomen onzekerheid de aandelenkoersen op korte termijn fluctueren. Gelukkig zijn dergelijke gebeurtenissen meestal niet ingrijpend of ernstig genoeg om een uitgesproken bearmarkt te veroorzaken (een marktdaling van circa 20% of meer). De doorslaggevende factor is dus de discipline om de storm te doorstaan.

Bullmarkten gaan over het algemeen gepaard met een of meerdere correcties op de aandelenmarkt (dit zijn fases van sterke marktdaling van circa -10% tot -20% in een bredere bullmarkt). Deze correcties worden over het algemeen ingegeven door psychologische factoren of ongegronde angst, die meestal snel weer afnemen. Correcties zijn gebruikelijk in jaren met een sterke bullmarkt, maar veel beleggers laten zich erdoor van de wijs brengen.

Discipline is belangrijker dan timing

Aangezien bullmarktcorrecties vaak worden ingegeven door angst en zonder reden kunnen beginnen of eindigen, is het zinloos om te proberen voortdurend correcties  te vermijden. Door emotioneel te reageren op schommelingen van de aandelenkoersen handelt u mogelijk met verlies en koopt en verkoopt u aandelen op precies het verkeerde moment. Wanneer u zich bijvoorbeeld zorgen maakt over een scherpe daling verkoopt u misschien tegen een lage koers en mist u de latere opvering. Vaak is het tijdens een correctie het beste om gewoon belegd te blijven, zodat u van het volledige bullmarktrendement kunt profiteren. Evenzo geldt dat als u een bepaald effect of activaklasse koopt kort na een periode van outperformance, er een kans is dat u er te veel voor betaalt, precies op het moment dat het aandeel weer op aarde terugkeert. Beleggingsbeheer is vaak een langetermijnoefening waarbij timing het meestal moet afleggen tegen discipline.

Neem vandaag nog contact op met Fisher Investments België

Het is moeilijk om in een volatiele wereldeconomie gedisciplineerd te blijven. Beleggers zijn mensen en hebben de neiging om de pijn van verlies meer te voelen dan het voordeel van winst. Dit gevoel kan aanleiding geven tot plotse en emotionele kortetermijnbeslissingen. Fisher Investments België zet zich in voor de voorlichting van beleggers om ze te behoeden voor dit soort gedrag, zodat de kans toeneemt dat ze gedisciplineerd blijven en naar hun langetermijndoelen toewerken. 

Voor meer informatie over Fisher Investments België, leest u één van onze brochures en periodieke inzichten of u kunt vandaag nog telefonisch contact opnemen met een van onze ervaren beleggingsadviseurs.

Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en zijn daar geen betrouwbare indicatie van.