COVID-19 en uw beleggingen

Informatie om u door deze ongekende periode heen te loodsen en waarmee u op het juiste spoor blijft om uw doelen te bereiken


Op dit moment bevinden we ons in moeilijke tijden. De uitbraak van COVID-19 verliep in sneltreinvaart, trof vrijwel de hele wereld, en tal van regio's ondervinden nog steeds zware corona-uitbraken. Het is niet meer dan normaal dat u zich zorgen maakt over uw eigen gezondheid, die van uw dierbaren, van de mensen om u heen, over uw financiën en andere zaken. Wij willen helpen uw zorgen te verlichten door u betrouwbare en duidelijke informatie te geven over de gevolgen die COVID-19 heeft voor de markt en de economie.

U kunt vertrouwen op onze uitgebreide kennis van de beleggingsmarkt en wij helpen u graag door deze moeilijke tijden heen. We zijn al ruim veertig jaar actief in deze sector en hebben duizenden klanten geholpen hun weg te vinden door bull- en bearmarkten. We kunnen u inzicht bieden in wat er momenteel op de markten speelt, welke lessen uit het verleden van belang zijn voor de toekomst, en wat dat allemaal kan betekenen voor uw beleggingen.

Aangezien deze informatie regelmatig wordt bijgewerkt, raden wij u aan onze website regelmatig te bezoeken. U kunt ons ook bellen op 0800 38 903. Een van onze medewerkers zal u dan te woord staan om uw persoonlijke situatie te bespreken.

Welk impact heeft COVID-19 op de economie en de markten?

Toen de markten eind februari 2020 begonnen te dalen, leek het erop dat ze al rekening hadden gehouden met een economische verstoring als gevolg van de restricties om de uitbraak van COVID-19 in te perken. Dalingen in het BBP en een ongekende werkloosheid, veroorzaakt door de tijdelijke bedrijfssluitingen en andere shutdown-maatregelen, hebben een zware druk gelegd op de economische bedrijvigheid.

Veel staten in de VS hebben nieuwe maatregelen ingevoerd vanwege de opmars van het coronavirus. Evenzo hebben de wereldwijde corona-uitbraken ertoe geleid dat lokale lockdowns en andere aangescherpte gezondheidsmaatregelen door vele overheidsinstanties werden ingevoerd. Vanuit het oogpunt van de volksgezondheid is de flinke toename van coronabesmettingen ongetwijfeld zorgwekkend, maar dit neemt niet weg dat we nu al kunnen voorspellen wat voor effect dit zal hebben op de markten. Beleggers waren zich ervan al bewust dat deze winter nieuwe coronabesmettingen zou doen opleven, wat volgens hen al ruim van tevoren ingecalculeerd zou moeten zijn door de efficiëntie van de financiële markten. We denken dat de opleving die nu wereldwijd gaande is, veel sterker zou moeten zijn dan verwacht, om de markten onder forse druk te kunnen zetten.

We hebben er vertrouwen in dat de economie zich uiteindelijk zal herstellen en hopelijk vergeten beleggers niet dat aandelenkoersen meestal vóór het einde van een recessie zullen stijgen. Naar verwachting zal dit volgens ons deze keer ook gebeuren mede omdat aandelen al sinds 23 maart doorgaans een stijgende lijn hebben ingezet. Desondanks voert een algeheel pessimisme de boventoon onder beleggers. Dat is ook niet meer dan normaal. Na de bearmarkt van 2008 bleven pessimisme en scepticisme nog jarenlang heersen op de financiële markten, zelfs nadat aandelen hun vorige recordhoogte van 2007 hadden overtroffen. Zoals de legendarische belegger John Templeton ooit zei, ontstaan bullmarkten uit pessimisme. Het zou dan ook geen verrassing moeten zijn dat de aandelenmarkt stijgt, hoewel er nauwelijks optimisme te bespeuren valt.

Wat betekent Covid-19 voor mijn beleggingen?

De verwoesting en de onzekerheid rondom de coronapandemie gaven beleggers het gevoel dat ze uit de markt moesten stappen totdat de kalmte is teruggekeerd. Maar naar onze mening kunnen beleggers meer risico lopen door hun beleggingen dermate te verlagen dat hun vermogen niet lang genoeg belegd is om een marktconform (of hoger) rendement te realiseren. Voor de meeste beleggers is de beleggingsduur een bepalende factor voor het bereiken van hun langetermijnbeleggingsdoelen. Maar al te vaak proberen beleggers de markt te timen, waardoor ze een aantal van de beste beursdagen mislopen. Op korte termijn zijn koersschommelingen altijd mogelijk en zelfs te verwachten. Voor beleggers met een beleggingshorizon van tien, vijftien of twintig jaar (of meer) kan het echter gevaarlijk zijn om vanwege de kortetermijnvolatiliteit op de markt af te wijken van hun beleggingsstrategie op lange termijn. Vergeet niet dat in het historische lange termijn rendement van aandelen ook alle bearmarkten meegerekend zijn. Geduld oefenen en vasthouden aan uw langetermijn-beleggingsstrategie zijn cruciale voorwaarden voor succesvol beleggen op lange termijn.

Hoewel sommige beleggers denken dat het verstandiger is om uit de markt te stappen totdat "de rust is wedergekeerd" of het nieuws weer wat positiever begint te worden, geeft de wereld zelden een duidelijk signaal af dat de kust weer veilig is. Na een correctie of bearmarkt beginnen de koersen vaak lang voordat het slechte nieuws is verdwenen alweer te stijgen. Ze prijzen een rooskleurigere economische toekomst in. Op 23 maart, toen heel wat landen nog middenin een lockdown zaten en de economische cijfers een erbarmelijk beeld schetsten, werd het herstel op de aandelenmarkt ingezet. Dat is een schoolvoorbeeld van de manier waarop aandelen op economisch herstel vooruitlopen. Wie gewacht heeft op het teken dat de kust weer veilig is, heeft zoals gewoonlijk een groot deel van de marktstijging aan zich voorbij zien gaan.

Voor meer cijfers en informatie over onze huidige visie, kunt u onze gidsen en periodieke inzichten aanvragen.

We weten dat het niet gemakkelijk is om in woelige tijden belegd te blijven en we willen u hier graag bij ondersteunen. Neem contact met ons op als u meer wilt weten over onze huidige marktvisie of onze diensten.

Hoe worden beleggers door Fisher Investments België ondersteund tijdens de COVID-19-crisis?

In deze onzekere tijden is het belangrijker dan ooit dat we onze uitstekende dienstverlening in stand houden. Zoals altijd zijn we bij Fisher Investments België proactief in onze communicatie en stemmen we deze af op de individuele behoeften, zorgen en interesses van onze cliënten. Onze cliënten worden door hun Investment Counsellors regelmatig op de hoogte gehouden over hun portefeuilles en onze strategie naarmate de situatie rond COVID-19 zich verder ontwikkelt.

Daarnaast helpen we beleggers uit de overweldigende nieuwsstroom het kaf van het koren te scheiden door ze via onze vele digitale platforms duidelijke, feitelijke informatie over marktvolatiliteit en COVID-19 te bieden. Naast de informatie op deze bieden we ook updates via diverse social mediakanalen: YouTube, Facebook, LinkedIn en Twitter.

Hoe kan Fisher Investments België mij hierbij helpen?

De tol die het virus van gemeenschappen en families eist is verschrikkelijk, en de financiële druk op mensen en de economie die daardoor is ontstaan maakt het er niet gemakkelijker op. Voor veel beleggers zal het voelen alsof ze van hun koers zijn afgebracht en alsof hun financiële doelstellingen verder buiten bereik zijn geraakt.

We hebben cliënten al eerder bearmarkten en andere perioden van volatiliteit en onzekerheid helpen doorstaan. Ook nu staan we voor u klaar. Neem contact met ons op via de website of bel 0800 38 903. We delen graag onze standpunten met u om u te helpen in deze moeilijke tijden weer op koers te blijven.

Aanvullende informatie

Vraag onze nieuwste “Beursvooruitzichten” aan voor onze frisse, nuchtere kijk op het hoe en waarom van de marktontwikkelingen.

Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie of betrouwbare indicatie van toekomstig rendement. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.