Persoonlijk vermogensbeheer / Commentaar van experts

Een voortdurend streven naar beter

Ken Fisher

Uit de mond van onze oprichter Ken Fisher, hoort u waarom ons bedrijf altijd op zoek is geweest naar nieuwe wegen.

Ken Fisher richtte Fisher Investments op in 1979 en begon met discretionair vermogensbeheer vanuit een fundamenteel vertrouwen in het kapitalisme en een vrije toegang tot de kapitaalmarkten. Ons uitgangspunt is eenvoudigweg dat de koers van effecten uitsluitend wordt bepaald door vraag en aanbod. Bovendien denken we dat de kapitaalmarkten alle algemeen bekende informatie op een relatief efficiënte manier verwerken.

Om met actief beheer waarde te kunnen creëren, moeten we informatie signaleren die niet algemeen bekend is of algemeen bekende informatie anders (en correct!) interpreteren dan andere marktdeelnemers. Zo lang als Fisher Investments bestaat, is het bedrijf continu bezig geweest met het ontwikkelen van nieuwe methoden om de kapitaalmarkten te analyseren.

Het theoretisch onderzoek van Ken Fisher in de jaren 70 zorgde voor een popularisering van het gebruik van de koers-omzetverhouding en het toonde duidelijk aan dat het een relevant hulpmiddel is bij beleggingsanalyses. Deze tool was doorslaggevend bij het beheer van portefeuilles van small-cap waardeaandelen voor de institutionele cliënten van Fisher Investments.

Halverwege de jaren 80 leverde Fisher Investments een bijdrage aan het definiëren van verschillende beleggingsstijlen. Fisher Investments heeft deze verbeteringen gebruikt als basis voor een nieuwe reeks strategieën met een breed toepassingsbereik, zoals Global Total Return, US Total Return en Foreign Equity. Jeff Silk, Vice-Voorzitter en Co-Chief Investment Officer, is sinds 1983 werkzaam bij het bedrijf.

Halverwege de jaren 90 begon Fisher Investments met het rechtstreeks bieden van vermogensbeheerdiensten aan vermogende beleggers via de Private Client Group. In 1997 kwam CEO Damian Ornani bij het bedrijf werken. Begin 2000 breidde Fisher Investments haar dienstenaanbod uit naar Canada en het Verenigd Koninkrijk. In 2007 besloot Fisher Investments een joint venture aan te gaan met Grüner Fisher Investments GmbH om de Duitse markt te betreden. Het bedrijf is inmiddels een volledige dochteronderneming van Fisher Investments. In 2012 begon Fisher Investments Europe (een dochteronderneming van Fisher Investments) zaken te doen in andere Europese landen. Vandaag de dag zijn Fisher Investments en haar dochterondernemingen actief vanuit 14 kantoren in 16 landen en bedienen ze wereldwijd meer dan 150.000 cliënten*.

Fisher Investments wil niet alleen inzicht hebben in financiële tools, maar ook weten hoe beleggers daar gebruik van maken. Daarom heeft het bedrijf een aanzienlijke hoeveelheid middelen ingezet op het gebied van behavioral finance. Onderzoek van Fisher Investments heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van praktische toepassingen van behavioral finance in het vermogensbeheerproces.

De bevindingen van het onderzoek van Fisher Investments zijn in diverse financiële bladen gepubliceerd, waaronder The Financial Analysts Journal en The Journal of Portfolio Management. In 1984 begon Ken Fisher met zijn column "Portfolio Strategy" in het tijdschrift Forbes. Daarnaast had hij sinds 2009 een wekelijkse column in het Duitse tijdschrift Focus Money en leverde hij bijdragen aan diverse publicaties in het Verenigd Koninkrijk. Vier vrij recente boeken van Ken, Debunkery (2010), How to Smell a Rat: The Five Signs of Financial Fraud (2009), The Ten Roads to Riches (2008) en The Only Three Questions That Count (2006), haalden de bestsellerlijst van The New York Times.

*Per 31-03-2024. Hieronder vallen Fisher Investments en haar dochterondernemingen.

Transcript van de video

Beeld

Tekst:

FISHER INVESTMENTS NEDERLAND®

Geluid

[Geen muziek]

Beeld

Een man met een wit overhemd komt in beeld. Op een tekstveld rechtsonder verschijnt zijn naam: Ken Fisher, Vice-Voorzitter en Co-Chief Investment Officer.

Het tekstveld verdwijnt.

Geluid

Ken Fisher: Ik ben altijd een beetje bang dat we gemakzuchtig worden. Want als we gemakzuchtig worden, worden we iets dat op een toekomstige datum – als de wereld zogenoemd "populair" wordt, zoals dat in de volkstaal heet (uitdrukkingen die ik nooit had gehoord toen ik jong was en waar ik eigenlijk niet veel om geef) – verstoord raakt door een nieuwe wereld als we gemakzuchtig worden. Maar als we ons blijven richten op dingen die nog nooit eerder gedaan zijn, zal dat nooit gebeuren. Dat is waar ik regelmatig op terugkom; mijn belangrijkste drijfveer, waar ik enthousiast van word.

Beeld

De volgende tekst verschijnt op het scherm:

Deze video is geproduceerd door Fisher Investments, het moederbedrijf van Fisher Investments Europe, en is gericht op de Amerikaanse particuliere tak van Fisher Investments. Als gevolg daarvan zijn bepaalde verwijzingen niet van toepassing op de cliënten van Fisher Investments Europe.

Fisher Investments België is de handelsnaam die Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, in België gebruikt (""Fisher Investments België""). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ondernemingsnummer: B228486), onder toezicht staat van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (""CSSF"") en
waarvan de statutaire zetel is gevestigd te K2 Building, Forte 1, Third Floor, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments België besteedt het portefeuillebeheer uit aan zijn moedermaatschappij, Fisher Investments. Fisher Investments is gevestigd in de VS (nummer 3936233 van de Delaware Secretary of State) en staat onder toezicht van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC-nummer 801-29362).

Dit commentaar bevat de algemene visie van Fisher Investments België, Fisher Investments Luxembourg, Sàrl en Fisher Investments, en dient niet te worden beschouwd als een persoonlijk beleggings- of fiscaal advies of als een weergave van hun prestaties of die van hun cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat ze deze visie zullen handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Evenmin kan worden gegarandeerd dat de in dit document gemaakte voorspellingen juist zijn. Het is mogelijk dat niet alle voorspellingen die in het verleden gedaan werden, of in de toekomst gedaan zullen worden, qua juistheid vergelijkbaar zijn met de in dit document gedane voorspellingen.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal helemaal of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en zijn daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.

Geluid

[Geen muziek]

Bekijk onze beleggingsgidsen

De beleggingswereld kan voelen als een doolhof. Fisher Investments heeft verschillende educatieve en informatieve gidsen ontwikkeld voor een brede waaier aan beleggingsthema's.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Neem contact met ons op

Ontdek waarom 150.000 cliënten* Fisher Investments en haar dochterondernemingen hun vermogen toevertrouwen en hoe we u mogelijk kunnen helpen met het behalen van uw financiële doelen.

*Per 31 maart 2024.

Meer weten over Fisher? Bel ons dan op

0800 40 438

Bel ons