Full-service financieel advies

Mensen zijn over het algemeen voorzichtig. Daarom is langetermijnbeleggen voor velen van ons geen eenvoudige oefening. En wanneer onze toekomstige financiële zekerheid afhangt van het succes van onze beleggingsbeslissingen, verklaart dit waarom zoveel mensen argwaan hebben voor de financiële-dienstverleningssector.

Gelukkig kan juist vermogensbeheeradvies, in combinatie met het engagement om beleggers voor te lichten, hen helpen om discipline te krijgen en inzicht in de manier waarop ze zich aan hun financiële en pensioenplannen kunnen houden.

De voordelen van een financieel adviseur

Een afstandelijke relatie met uw adviseur zal u waarschijnlijk niet echt helpen om u gedisciplineerd aan uw beleggingsstrategie voor de lange termijn te houden. Als uw adviseur niet doeltreffend communiceert, dan hebt u minder vertrouwen in zijn of haar financiële-planningsstrategieën. Als uw adviseur niet in staat is u uitgebreide toelichting te geven, dan zult u het wellicht lastig vinden om te begrijpen hoe zijn beleggingsaanpak in elkaar steekt en in uw voordeel kan werken.

Het digitale tijdperk heeft de sector van beleggingsdiensten veel voordelen gebracht, met name voor de zelfstandige belegger. Maar bij sommige bedrijven heeft het enkel tot een grotere afstand tussen klant en adviseur geleid. Zo bieden robot-adviseurs steeds vaker adviesdiensten aan een nieuwe doelgroep aan. Hierdoor is het moeilijker geworden om een zinvolle menselijke relatie tussen adviseur en klant op te bouwen op basis van vertrouwen en communicatie.

Wij zijn ervan overtuigd dat sommige beleggers zo’n relatie nochtans nodig hebben om succesvol hun weg te vinden op de kapitaalmarkten en om door emoties ingegeven fouten te vermijden. Wij zijn van mening dat beleggingsadviseur moeten helpen bij het ontwikkelen van doelgerichte beleggingsstrategieën en dat ze hun klanten hoogwaardige en proactieve dienstverlening en voorlichting moeten bieden.

Het Fisher-verschil

Fisher Investments België luistert naar zijn toekomstige klanten zodat we hun individuele behoeften en zorgen begrijpen. Fisher Investments België kan u helpen bij het beoordelen van uw beleggingsbehoeften en -doelstellingen op lange termijn. Voor gekwalificeerde beleggers met ten minste 350.000 euro aan belegbare activa focust het team zich eerst op uw persoonlijke portefeuilledoelstellingen. Deze stap helpt u te analyseren aan welke behoeften uw portefeuille in de loop der tijd dient te voldoen. Vervolgens beoordeelt het uw huidige assetallocatie, spreiding en kostenstructuur. Met deze diepgaande analyse wordt vastgesteld in hoeverre u met uw beleggingsportefeuille uw doelstellingen kunt bereiken en op welke punten ze mogelijk ontoereikend is.

Als u beslist om klant te worden van Fisher Investments België, krijgt u niet alleen toegang tot beleggingsdiensten, maar ook tot een groot aantal informatiebronnen, zoals een heleboel schriftelijke verslagen en updates, plus een vaste contactpersoon - een beleggingsadviseur - voor al uw vragen en dienstverleningsbehoeften. Uw beleggingsadviseur contacteert u proactief om onze toekomstgerichte marktvooruitzichten toe te lichten, u te vertellen waarom we in bepaalde effecten of sectoren belegd zijn en om al uw eventuele vragen te beantwoorden. En wanneer uw persoonlijke situatie of doelstellingen veranderen, kan uw beleggingsadviseur samen met u onderzoeken of u naar aanleiding van deze wijzigingen het beste uw strategie aanpast of niet.

Wij willen u helpen uw persoonlijke financiële doelstellingen te halen en tevens uw ervaring met beleggingsdiensten te verbeteren. Daarom publiceren we marktcommentaren en informatieve artikels zodat beleggers goed geïnformeerd rationele beslissingen kunnen nemen.

Uw gids door het beleggingsdoolhof

Wanneer u klant wordt van de Fisher Groep, wordt uw beleggingsadviseur uw eerste aanspreekpunt binnen onze organisatie. Of u nu advies wenst op het gebied van pensioenplanning of vragen hebt over effecten, gemeenschappelijke beleggingsfondsen of aandelenbeleggingen, samen met uw beleggingsadviseur leert u de complexiteit van de markt in het algemeen en van uw financiële plan en doelstellingen in het bijzonder begrijpen, zodat u zich zeker en goed geïnformeerd voelt.

Uw beleggingsadviseur kan zo vaak als u wilt contact met u opnemen, maar hij zal u in de loop van het jaar ook uit eigen beweging contacteren om u te informeren over belangrijke evoluties die impact hebben op een beleggingsstrategie.

Verslagen en schriftelijke updates

We informeren onze klanten voortdurend over hun persoonlijke portefeuille en over de bredere context van de evoluties op beleggingsgebied. Wij beloven dus ook om hier voortdurend verslag over uit te brengen.

Fisher Investments België verstrekt klanten gedetailleerde kwartaalverslagen waarin wordt besproken hoe de portefeuilles in het voorgaande kwartaal hebben gepresteerd en hoe we verwachten dat de markt in de nabije toekomst zal presteren. Fisher Investments België publiceert op zijn website ook geregeld updates en inzichten voor onze klanten en toekomstige klanten. 

Bovendien kunt u als klant van Fisher Investments België bij vragen of problemen of naar aanleiding van onze verslagen en schriftelijke marktupdates altijd uw beleggingsadviseur contacteren om dit met hem te bespreken. 

Contacteer Fisher Investments België vandaag nog

We weten dat afnemers van beleggingsdiensten er hun voordeel mee doen wanneer zij hun beleggingsstrategie en de bredere context van hun portefeuille goed begrijpen. Daarom zetten we ons in om een zinvolle educatieve relatie met beleggers op te bouwen.

Wenst u meer informatie over de vele voordelen van samenwerken met Fisher Investments België? Dan maken we een afspraak voor een persoonlijk gesprek over hoe we kunnen helpen. Contacteer ons vandaag nog om met een van onze specialisten te spreken. Voor meer informatie kunt u ook één van onze informatieve beleggingsgidsen downloaden.

Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en zijn daar geen betrouwbare indicatie van.