Hoe beleggen? De 4 speerpunten van Fisher Investments België.


In een ideale wereld kregen beleggers altijd een positief rendement en hoefden ze nooit rekening te houden met potentiële risico’s. Maar zo werkt beleggen niet en zo is het ook nooit geweest. Risico en rendement gaan hand in hand. Om rendement te genereren, moet u risico aanvaarden. Bij beleggen komt altijd een zeker compromis kijken. Zelfs aan de meest solide beleggingsstrategie zijn onvermijdelijk risico’s verbonden. De manier waarop u en uw financieel adviseur uw persoonlijke beleggingsstrategie opstellen, hangt in grote mate af van uw financiële langetermijndoelen.

Hoewel er geen gegarandeerde formules bestaan om te beleggen, zijn er wel enkele belangrijke overwegingen die uw uiteindelijke succes beïnvloeden. Een daarvan is uw assetallocatie, de mix van aandelen, obligaties en andere effecten in uw portefeuille. De beslissing hieromtrent helpt u te bepalen welke risico-rendementsverhouding u de beste kansen biedt om uw beleggingsdoelstellingen voor de lange termijn te bereiken. In dit artikel gaan we dieper in op vier cruciale overwegingen bij het opzetten van uw persoonlijke beleggingsstrategie.

De vier overwegingen voor een beleggingsstrategie

Voordat u uw assetallocatie kiest en ontwikkelt, is het van belang om eerst uw doelstellingen te bepalen en na te denken over uw vermoedelijke beleggingshorizon. Bij Fisher Investments België definiëren wij dit als hoe lang u met uw beleggingsportefeuille wilt doen. Pas nadat u uw doelstellingen en beleggingshorizon hebt bepaald, kunt u de vraag gaan beantwoorden hoe u gaat beleggen en hoe u het rendement kunt halen om uw doelen te bereiken.

Fisher Investments België is van mening dat u altijd de volgende factoren in overweging moet nemen bij het bepalen van uw beleggingsstrategie voor de lange termijn.

1. Uw beleggingsdoelstellingen

Voor u bepaalt hoe u gaat beleggen, moet u eerst begrijpen waarom u belegt. Sommige beleggers denken dat zij alleen hun bestaande vermogen willen behouden. Maar deze doelstelling is vaak misleidend. Soms vergeten deze beleggers immers rekening te houden met de inflatie, onverwachte behoefte aan liquiditeiten of een potentieel langere beleggingshorizon dan gepland. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan het onverstandig zijn om al uw spaargeld op een spaarrekening met een lage rente te zetten. Het rendement volstaat immers vaak niet om de inflatie te compenseren of om onverwachte toekomstige uitgaven te financieren.

Anderen hebben wellicht als primaire beleggingsdoel om hun vermogen zoveel mogelijk te laten groeien en zo hun mogelijkheden te vergroten. Deze beleggers kunnen ook doelen formuleren die verder gaan dan hun eigen financieringsbehoeften, zoals het treffen van voorzieningen voor een jongere partner, het opbouwen van een nalatenschap voor de familie, het instellen van een trust of een schenking aan een goed doel.

Ten slotte zijn er ook mensen die hun beleggingsplanning zo inrichten dat ze in de loop van hun leven alles uitgeven. Als dit niet op de juiste manier gebeurt, zijn hier echter grote risico’s aan verbonden. Beleggers met deze doelstelling moeten rekening houden met het feit dat ze onverwachte kosten kunnen krijgen en dat hun beleggingshorizon lang genoeg moet zijn. Als ze dit niet doen, lopen zij het risico dat hun beleggingsrekening eerder leeg is dan gepland.

Voor een succesvolle beleggingsstrategie moet u eerst uw beleggingsdoelstellingen voor de lange termijn bepalen. Houd er echter ook rekening mee dat uw doelstellingen kunnen veranderen. Wellicht is het nodig uw doelstellingen of uw levensstijl aan te passen aan bepaalde financiële beperkingen of ontwikkelingen in uw leven. Wanneer u bijvoorbeeld te kampen zou krijgen met gezondheidsproblemen, kunnen de lopende kosten oplopen en moet u in de toekomst wellicht meer van uw rekening halen. Om voorbereid te zijn op deze mogelijke onverwachte kosten, kan het verstandig zijn om meer groei te plannen. Mochten uw doelstellingen ten gevolge van onverwachte omstandigheden wijzigen, dan moet uw beleggingsstrategie wellicht ook veranderen, afhankelijk van uw situatie.

2. Uw beleggingshorizon

Eenvoudig gesteld definiëren wij bij Fisher Investments België de beleggingshorizon als hoe lang u met uw beleggingsportefeuille wilt doen. Voor koppels is dit vaak afhankelijk van de levensverwachting van beide partners of die van andere begunstigden zoals kinderen of kleinkinderen. Als u bij benadering kunt inschatten hoelang en hoeveel inkomsten uw portefeuille u zou moeten verschaffen, begrijpt u hoeveel uw portefeuille moet groeien om uw doelstellingen te halen en krijgt u inzicht in hoe u moet beleggen.

Wanneer uw beleggingshorizon gelijk is aan uw levensverwachting, houdt u er best rekening mee dat u misschien veel langer zult leven dan verwacht. Iedereen die vandaag de dag in leven is, behoort immers tot een generatie die naar alle verwachting ouder zal worden dan hun ouders of grootouders. Een potentieel voordeel hiervan is dat u mogelijk langer de tijd hebt om uw doelstellingen te bereiken. Aan de andere kant echter zult u wellicht langer moeten rondkomen met uw activa.

Onderschat nooit uw beleggingshorizon. Een van de grootste risico's die een belegger loopt is dat hij zonder geld komt te zitten of zijn doelstellingen niet haalt. Om u hiervoor te behoeden, raadt Fisher Investments België u aan om de volgende vragen te stellen:

  1. Hoelang wilt u blijven werken?
  2. Hoelang wilt u met uw portefeuille rondkomen?
  3. Hoelang hebt u inkomsten nodig uit de portefeuille?
  4. Wat zijn de gevolgen wanneer u geld uit uw portefeuille haalt?
  5. Welke gevolgen heeft de inflatie op uw portefeuille?

De antwoorden op deze vragen zijn belangrijk en helpen u prioriteiten te leggen wanneer u uw optimale beleggingsstrategie voor de lange termijn plant.

3. Risico en volatiliteit

Risico is onlosmakelijk verbonden met beleggen in alle activaklassen, van de aandelenmarkten tot gewone spaarrekeningen. Wanneer mensen het hebben over de risico's van beleggen, gaat het vaak over negatieve volatiliteit op de korte termijn. Deze volatiliteit is echter lang niet het enige risico dat met beleggen gepaard gaat. Een van de belangrijkste risico's is de mogelijkheid dat u uw langetermijndoelstellingen niet haalt.

Tijdelijke waardedalingen in uw beleggingsrekening zijn zeer vervelend, maar deze kortetermijnvolatiliteit kan noodzakelijk zijn om de groei te realiseren die u nodig hebt voor uw beleggingsdoelstellingen op lange termijn. Door tijdens periodes met verhoogde volatiliteit af te wijken van uw beleggingsstrategie, verkleint u uw kansen om uw doelstellingen te halen.

Vaak blijft u beter gedisciplineerd bij uw beleggingsstrategie en assetallocatie voor de lange termijn dan dat u beslissingen neemt die op emoties en angst zijn gebaseerd en gaat beleggen in activa die niet overeenstemmen met uw doelstellingen.

4. Assetallocatie

De drie beleggingsoverwegingen die we zojuist hebben besproken - doelstellingen, beleggingshorizon en risico - zijn belangrijk bij een cruciale beslissing over uw beleggingsstrategie: de assetallocatie van uw portefeuille.

Als u veel groei nodig hebt om uw doelstellingen te halen, moet u wellicht bereid zijn een hoger niveau van kortetermijnvolatiliteit te accepteren en te beleggen in aandelen. Want zo kunt u profiteren van hun langetermijnrendement. Als u niet zoveel groei nodig hebt, kunt u overwegen te beleggen in effecten met een lagere kortetermijnvolatiliteit en lagere groeivooruitzichten voor de lange termijn, zoals obligaties. Obligaties zijn echter niet zo risicovrij als u wellicht zou denken.

De optimale assetallocatie is die waarbij de kans het grootst is dat u uw beleggingsdoelstellingen voor de lange termijn haalt. Uiteindelijk is het zo dat uw mening over wat een veilige assetallocatie is, wellicht afhangt van de groei die u nodig hebt om deze langetermijndoelstellingen te bereiken en van uw inzicht in het risico. Als u vragen hebt over hoe u eraan begint, kan Fisher Investments België u hierbij helpen.

Praat met ons over hoe u vandaag het best belegt

Bij het plannen van uw beleggingen moet u rekening houden met een groot aantal factoren en er zijn heel wat beleggingsstrategieën waaruit u kunt kiezen. Fisher Investments België kan u helpen om inzicht te krijgen in uw beleggingsdoelstellingen voor de lange termijn en om uw beleggingsplanning te beginnen. Voor meer informatie kunt u één van onze beleggingsgidsen downloaden of contact met ons opnemen voor een afspraak.

Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en zijn daar geen betrouwbare indicatie van.