Hoe het beleggingsproces aanpakken?

Succesvol beleggen is een uitdaging. Er bestaat geen vaste formule of stelregel voor gegarandeerd succes. Dit geldt zowel voor doorgewinterde beleggers als voor beginners en ongeacht of u uw eigen beleggingsplan beheert of met een professioneel beleggingsadviseur werkt. Wat ook uw financiële situatie is en of u nu groei nastreeft, een betrouwbaar pensioenplan, fiscale optimalisatie of welk financieel resultaat dan ook, er rijzen waarschijnlijk een aantal vragen wanneer u uw portefeuille afstemt op uw beleggingsdoelstellingen.

Om u te helpen met beleggen hebben we een lijst met beleggingstips opgesteld. Ze informeren u bij het vaststellen, het opstellen en het vasthouden aan uw beleggingsplan.

Beleggingstip 1: begrijp waarom u belegt

Veel beleggers laten na om in het begin hun beleggingsdoelstellingen te bepalen. Wanneer u echter niet weet wat u wilt bereiken en waarom u zou beleggen, loopt u het risico om in een opwelling op de korte termijn gerichte transacties te doen, vooral in periodes van financiële, politieke of marktvolatiliteit. In een neerwaartse markt bijvoorbeeld kunnen beleggers koudwatervrees krijgen en negatieve volatiliteit willen vermijden, omdat ze bang zijn voor verlies. Ze staan er dan niet bij stil dat elke neerwaartse markt in het verleden altijd werd gevolgd door een stijgende markt, en dat het verstandig zou kunnen zijn om, ondanks de volatiliteit, vast te houden aan hun beleggingen.

Wanneer u op zoek gaat naar deskundig advies voor uw beleggingsplan, zou uw adviseur u moeten helpen te bepalen hoe u uw geld en activa voor u aan het werk wilt zetten, hoeveel risico u bereid bent te nemen, welke soorten activa u kiest, en of er bepaalde producten, fondsen of spaarrekeningen geschikt zijn voor een financiële planning.

Zonder plan kunt u onnodige risico's lopen en moet u meer rekenen op geluk om te bereiken wat u wilt. Daarom is het beter om zorgvuldig na te gaan wat u met beleggen wilt bereiken. Wanneer u dat eenmaal hebt beslist, kunt u uw strategie bepalen en het proces starten om uw doelen te bereiken.

Beleggingstip 2: onderschat uw beleggingshorizon niet

Bij het opstellen van een plan om uw doel te bereiken, is het belangrijk om uw beleggingshorizon te begrijpen (d.w.z. hoe lang moeten uw fondsen meegaan om uw doelstellingen te halen). Zonder geld komen te zitten, is immers het grootste risico voor gepensioneerde beleggers.

Als het uw doel is om met uw beleggingen gewoon inkomsten te genereren voor de rest van uw leven, dan is uw beleggingshorizon waarschijnlijk gelijk aan uw levensduur. Houd er wel rekening mee dat de levensverwachting in de loop der eeuwen is toegenomen. Wanneer u echter ook geld wilt nalaten na uw overlijden, dan moet u niet alleen rekening houden met uw eigen levensverwachting maar ook met die van uw partner en andere begunstigden, zoals kinderen of kleinkinderen. Er zijn heel wat situaties waarin uw beleggingsportefeuille langer voor groei moet zorgen dan u aanvankelijk had gedacht.

Beleggingstip 3: onderschat de gevolgen van inflatie niet

Het is helaas waarschijnlijk dat de koopkracht van uw geld, of dit nu in euro's, ponden of dollars is, in de loop der tijd zal afnemen. De meeste centrale banken gaan uit van een inflatie van 2-3% per jaar. Als de inflatie 3% bedraagt, betekent dit dat wie op dit moment 50.000 euro per jaar nodig heeft voor zijn levensonderhoud, over een periode van 30 jaar 120.000 euro nodig zal hebben om gewoon maar dezelfde koopkracht te behouden.

In de loop der tijd holt de inflatie de waarde van spaartegoeden en portefeuillerendement uit. Daarom moet het rendement hoger zijn dan de inflatie om de koopkracht te verhogen. U zou er zeker van moeten zijn dat het verwachte reële rendement (na correctie voor inflatie) van uw assetallocatie hoger is dan uw geplande cashbehoefte. Dit is essentieel om uw koopkracht te behouden voor de lange termijn.

Beleggingstip 4: focus niet alleen op kleine details

Wij vinden dat assetallocatie – zijnde de activaklassen in uw portefeuille – de grootste bepalende factor is voor het rendement van uw portefeuille, eerder dan specifieke individuele aandelen, beleggingsfondsen en andere portefeuillebeleggingen. Met andere woorden, of u aandelen of cash in bezit hebt, is in de loop der tijd veel bepalender voor uw rendement dan de vraag welke aandelen van welke bedrijven u bezit. In de praktijk betekent dit dat u ervoor moet zorgen dat uw algemene assetallocatie overeenstemt met uw financiële doelstellingen. Dit bepaalt in grote mate uw succes.

Wij zijn ook van mening dat de categorieën die u kiest, aandelen van bepaalde sectoren en landen bijvoorbeeld, belangrijker zijn dan de individuele effecten die u selecteert. De vraag of u aandelen in Franse nutsdiensten of in Belgische technologie bezit, is van grotere invloed op uw rendement dan de vraag welke bedrijven u in portefeuille hebt.

Dit vormt de kern van onze 70-20-10-benadering voor de assetallocatie van een portefeuille. Wij denken dat 70% van het rendement van een portefeuille kan worden toegeschreven aan assetallocatie, 20% aan de categorieën die u kiest en 10% aan de specifieke effecten die worden geselecteerd.

Beleggingstip 5: zorg voor spreiding

Een van de efficiëntste manieren om bij het samenstellen van een beleggingsportefeuille het risico te minimaliseren, is om beleggingen over veel marktdelen te verspreiden. Dit betekent niet alleen beleggen in een hele reeks sectoren maar ook spreiding over verschillende regio's en landen.

Wij zijn van mening dat spreiding over meerdere landen belangrijk is om uw langetermijndoelstellingen te halen. Want geen enkel land of regio presteert de hele tijd beter dan de andere landen of regio's. Als u slechts in één geografische regio belegt, mist u potentieel rendement in andere regio’s wanneer deze beter presteren dan de rest van de markt.

Maak dus niet de fout om alleen te beleggen in aandelen dicht bij huis of in aandelen die de laatste tijd goed hebben gepresteerd. Een goed beheerde en gespreide portefeuille biedt dividendopbrengsten in een aantal markten en kan uiteindelijk een aanpak met een lager risico blijken.

Beleggingstip 6: denk aan uw doelstellingen en blijft gedisciplineerd

Mensen zijn emotionele wezens en laten zich soms meer leiden door hun hart dan door hun verstand. Dit kan u echter verhinderen een succesvol belegger te zijn. Wanneer u beslissingen neemt over uw beleggingsplan, zou u moeten proberen uw emoties zoveel mogelijk uit te schakelen. Ongeacht hoeveel risico u op dat moment in de markt ziet, of aandelen zich nu in een stijgende of een neerwaartse markt bevinden en of er een financiële crisis of economische turbulentie heerst.

Wij denken dat u moet vermijden aandelen te kopen om sentimentele redenen, zoals werken voor een bedrijf of vanwege een andere familie- of persoonlijke band. Gevoelens uitsluiten bij het nemen van beslissingen betekent ook dat u bij marktveranderingen gedisciplineerd blijft en in veel gevallen luistert naar het beleggingsadvies van uw een financieel adviseur om te voorkomen dat u nadelig reageert op plotselinge marktvolatiliteit of onverwachte koersveranderingen.

Een gedisciplineerde aanpak van uw beleggingsplan betekent ook dat u niet zoals veel andere beleggers de fout maakt om op jacht te gaan naar aandelen die het op een gegeven moment bijzonder goed doen of waarover u een 'gouden tip' hebt gekregen. We hoeven niet ver terug te gaan in de geschiedenis om voorbeelden hiervan te vinden: technologieaandelen eind jaren ‘90 en, meer recentelijk, de Bitcoin- en crypto-valuta hype.

Het kopen en verkopen van aandelen en het selecteren van beleggingsrekeningen zou moeten betekenen dat u de strategie toepast waarmee u uw doelstellingen wilt bereiken. En vergeet niet: als een bepaald aandeel stijgt of daalt, is het niet gezegd dat het zal blijven stijgen of dalen.

Fisher Investments België — vertrouwd beleggings- en portefeuilleadvies

Er is zijn veel belangrijke factoren om in het achterhoofd te houden voordat u geld belegt in fondsen, spaarrekeningen, vastrentende obligaties en andere beschikbare beleggingsmogelijkheden. Vaak is het in het belang van beleggers om professioneel beleggingsadvies te vragen dat helpt bij het vaststellen van doelstellingen en de beleggingshorizon en bij het ontwikkelen van een portefeuillestrategie. Een ervaren beleggingsadviseur kan helpen om bij het hele proces gedurende de lange termijn gedisciplineerd te blijven en adviseren over beleggingen die geschikt zijn voor uw specifieke behoeften.

Neem vandaag nog contact op met Fisher Investments België voor meer informatie over hoe we u van dienst kunnen zijn met advies op het gebied van wereldwijd beleggen. Onze organisatie treedt op als beleggingsbeheerder en als adviseur. Wij hechten groot belang aan een nauwe klant-adviseurrelatie die wederzijds voordeel en evenwicht oplevert.

Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en zijn daar geen betrouwbare indicatie van.