De voordelen van deskundige financieel adviseurs

Wanneer u bezig bent met uw pensioenplanning en de financiering van uw toekomst, vraagt u zich onvermijdelijk af hoe u verstandig kunt beleggen om uw langetermijndoelstellingen te halen, welke dat ook zijn.

Een van de eerste vragen die u zichzelf zou moeten stellen, is of u de hulp van een financieel adviseur zult inhuren, dan wel of u zelf uw activa wilt gaan beheren. Uw besluit zou overigens niet alleen mogen afhangen van de kosten of uw eigen beleggersvaardigheden. De voordelen van een financieel adviseur gaan immers veel verder dan uitsluitend het advies dat u krijgt en de aandelen die worden geselecteerd.

Goed beleggingsadvies is essentieel om een planning op te stellen waarmee u uw financiële langetermijndoelen haalt, om dat plan gedisciplineerd te blijven volgen en om tegelijk van uw leven en uw financiën te blijven genieten. Beheerstijl en communicatietechniek bepalen met welk type financieel adviseur iedere belegger afzonderlijk het meest gebaat is. Het is aan de individuele belegger om de voordelen van een specifieke adviseur of firma tegen de potentiële kosten af te wegen.

Voor de zoektocht naar uw ideale financieel adviseur bespreken we hier enkele potentiële voordelen waar u rekening mee kunt houden.

Voordeel 1 van een financieel adviseur: een beleggingsstrategie die volledig beantwoordt aan uw doelstellingen

Uw beleggingsdoelen voor de lange termijn vaststellen, dat is de eerste stap om een solide beleggingsstrategie te formuleren.

Doe-het-zelfbeleggers lopen veel risico bij het opstellen van een beleggingsplan. Het is immers gemakkelijk om een bepaald gebied overdreven veel aandacht te geven ten koste van andere, of om de algemene assetallocatie van de portefeuille door persoonlijke voorkeuren te laten beïnvloeden. Sommige doe-het-zelfbeleggers zien zelfs essentiële zaken over het hoofd, zoals hun cashbehoefte voor de langere termijn, pensioenplanning en portefeuillespreiding.

Om te beginnen zou uw huidige financiële situatie grondig doorgelicht moeten worden. Pas wanneer u en uw financieel adviseur deze stap hebben genomen, bent u in staat om realistische en passende financiële doelstellingen in kaart te brengen. Daarna kunt u een beleggingsstrategie opstellen die de kans maximaliseert dat u deze doelstellingen bereikt.

Als u een gekwalificeerd belegger bent met ten minste 350.000 euro aan belegbare activa, dan kan Fisher Investments België uw persoonlijke situatie en uw huidige beleggingsportefeuille evalueren en achterhalen of de strategie optimaal is om uw langetermijndoelstellingen te bereiken.i

Hieronder vindt u enkele essentiële onderwerpen die u met een financieel adviseur moet bespreken wanneer u uw beleggingsdoelen en -strategie voor de lange termijn bepaalt:

  • Hoeveel geld hebt u nodig na uw pensionering? Is uw pensioenregeling voldoende?
  • Hoeveel inkomen hebt u jaarlijks nodig?
  • Hoeveel portefeuillegroei hebt u nodig om uw kosten te dekken?

Dit zijn standaardvragen, maar er zijn heel wat variabelen en implicaties mogelijk. Het zijn bovendien goede onderwerpen voor een eerste gesprek met uw adviseur.

Goede adviseurs moeten u altijd eerst vragen om uw langetermijndoelstellingen en uw potentiële beleggingshorizon (hoe lang u uw beleggingsportefeuille nodig hebt) te bepalen. Dit is een vaak onderschatte, maar cruciale vraag om doelen te kunnen stellen.

Het is heel gemakkelijk om dit aspect van uw pensionering en pensioenplanning over het hoofd te zien. Beleggingsmaatschappijen die suggereren dat uw beleggingshorizon bepaald wordt door standaardtabellen voor levensverwachting, zien niet in dat dit slechts gemiddelden zijn. Mensen met een goede gezondheid hebben een grotere kans dat ze langer leven dan gemiddeld. Daarom wilt u misschien wel voor een langere beleggingshorizon plannen dan de tabellen suggereren. Als uw financiële plan u niet helpt om u voor te bereiden op een horizon die lang genoeg is, dreigt uw portefeuille onvoldoende geld te bevatten op het moment dat u deze middelen het meest nodig hebt.

Bovendien kan uw beleggingsadviseur u tonen dat uw beleggingshorizon zelfs langer kan zijn dan uw eigen leven, bijvoorbeeld wanneer u een jongere partner hebt of van plan bent vermogen na te laten. Een goede planning en beleggingsadvies verkleinen het risico dat uw portefeuille te vroeg droog komt te staan of geen rekening houdt met inflatie, stijgende kosten voor levensonderhoud of onverwachte grote uitgaven, zoals de financiële ondersteuning van een kind of een kleinkind bij de aankoop van een eerste huis.

Voordeel 2 van een financieel adviseur: discipline

Een van de grootste voordelen van een financieel adviseur is dat zijn advies u helpt trouw te zijn aan uw langetermijnstrategie en op het pad te blijven richting uw financiële langetermijndoelen.

Maar al te vaak worden doe-het-zelfbeleggers en retailbeleggers bang van marktvolatiliteit op korte termijn in combinatie met onheilspellende krantenkoppen. Goed financieel advies kan u echter helpen vast te houden aan uw beleggingsdoelen op lange termijn en voorkomen dat u emotionele en kortzichtige transactiebeslissingen neemt. Soms zijn deze door emotie geleide transacties slecht getimed. Wanneer zich bijvoorbeeld neerwaartse kortetermijnvolatiliteit voordoet, verkoopt u uit schrik voor een verdere daling misschien effecten met verlies en loopt u zo het eerste herstel mis.

Deze kortzichtige beleggingsbeslissingen duiken niet alleen op bij marktdalingen, maar ook in periodes van sectorgroei en in een bullmarkt. Veel doe-het-zelfbeleggers en sommige beleggingsmaatschappijen hebben bijvoorbeeld de neiging om zich op aandelen of sectoren te focussen die het in het recente verleden goed hebben gedaan. De meest voorkomende valkuil hierbij is dat populaire sectoren of aandelen die het in de voorbije jaren beter hebben gedaan dan de markt, ineens kunnen afkoelen, net nadat u bent meegestapt in de rage. Een goed voorbeeld van deze fout is de aankoop van snel stijgende technologieaandelen eind jaren ‘90, vlak voor het begin van de bearmarkt.

Als u ervoor kiest om met Fisher Investments België als uw beleggingsbeheerder in zee te gaan, krijgt u een persoonlijke beleggingsadviseur die helpt om uw beleggingsstrategie te volgen. Hij doet u inzicht krijgen in uw huidige situatie, uw langetermijndoelen en uw gedragspatronen om zo te voorkomen dat u beleggingsfouten maakt die worden ingegeven door emoties.

Voordeel 3 van een financieel adviseur: gemoedsrust en voorlichting

Naast de ondersteuning om gedisciplineerd te blijven, biedt de samenwerking met een goede financieel adviseur nog meer voordelen. Veel doe-het-zelfbeleggers hebben ervaren dat het volledige spectrum van potentiële beleggingen (bv. aandelen, obligaties, exchange-traded funds (ETF's) en gemeenschappelijke beleggingsfondsen) een enorme doolhof kan blijken en dat het een zware taak is voor elke retailbelegger om dat te doorgronden. Door daarentegen samen te werken met een professionele beleggingsadviseur, krijgt u de gemoedsrust dat het onderzoek voor u wordt uitgevoerd op manieren die u zelf wellicht niet voor elkaar krijgt of waar u misschien zelf niet aan hebt gedacht.

Als u ervoor kiest om het beleggingsonderzoek en de verantwoordelijkheden aan een adviseur uit te besteden, kunt u uw kostbare tijd spenderen aan wat u het belangrijkst vindt: tijd doorbrengen met uw familie en vrienden, reizen, golfen of tennissen, schilderen of wat u ook graag doet.

Als u nog steeds geïnteresseerd bent in beleggen en wilt volgen wat er op de markten gebeurt, dan zijn er beleggingsadviseurs die voorlichtingsbijeenkomsten voor klanten organiseren. Dankzij de regelmatige klantenbijeenkomsten van Fisher Investments België kunt u andere medewerkers van de firma ontmoeten, eventuele vragen stellen en hun actuele marktvooruitzichten bespreken.

Wanneer u een beroep doet op Fisher Investments België helpt uw persoonlijke beleggingsadviseur u meer inzicht te krijgen in de markt en de invloed ervan op uw portefeuille. Hierdoor voorkomt u dat u in uw vrije tijd financiële bedrijfsverslagen en marktanalyses moet doorworstelen.

Neem vandaag nog contact op met Fisher Investments België

Bij Fisher Investments België zetten we ons volledig in om beleggers voor te lichten en ze te helpen met het opzetten van hun pensioenplanningsproces. Neem vandaag nog contact met ons op voor een gesprek met een van onze gekwalificeerde professionals of download een van onze beleggingsgidsen voor meer informatie.


i Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments België en Fisher Investments, en dient niet te worden beschouwd als een persoonlijk beleggings- of fiscaal advies of als een weergave van hun prestaties of die van hun klanten. Er wordt niet gegarandeerd dat ze deze visie zullen handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Evenmin kan worden gegarandeerd dat de in dit document gemaakte voorspellingen juist zijn. Niet alle voorspellingen die in het verleden zijn gemaakt, of in de toekomst zullen worden gemaakt, zijn qua juistheid vergelijkbaar met de in dit document gemaakte voorspellingen.

Fisher Investments België is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in België, die is geregistreerd met The Crossroads Bank for Enterprises onder het nummer 0732.696.824 en heeft als adres Regus Antwerp Berchem Station Uitbreidingstraat 84 2600 Berchem Belgium.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Ondernemingsnummer: B228486), is gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") en de statutaire zetel is geregistreerd op K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Troisième étage, L-1246 Luxembourg.

Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en zijn daar geen betrouwbare indicatie van.