Wat zijn uw pensioenplannen?

Uw pensioen plannen kan overweldigend zijn. Want wellicht hangen uw financiële toekomst en uw nalatenschap ervan af. Er komen ook zoveel verschillende factoren bij kijken.

Een van de grootste risico's die beleggers lopen, is dat zij na hun pensionering zonder geld komen te zitten. Dit kan gebeuren wanneer ze hun pensioen niet op de juiste manier plannen. Mensen kunnen hun leven lang werken en denken dat ze genoeg geld sparen voor een financieel comfortabel pensioen, om vervolgens langer te leven dan ze hadden gedacht of geconfronteerd te worden met hogere kosten dan verwacht voor medische zorg of de opleiding van een kleinkind bijvoorbeeld. Om dat risico tot een minimum te beperken, kunt u beter vroeg dan laat met pensioenplanning beginnen.

Afhankelijk van uw situatie volstaat uw salaris mogelijk niet om een comfortabel pensioen te genieten of langetermijndoelstellingen te bereiken. Wellicht moet u uw spaargeld beleggen en een pensioenplan voor de lange termijn opzetten. Hoe vroeger in uw leven u deze noodzaak inziet, hoe groter de kans wordt dat u later meer vrijheid en flexibiliteit geniet.

Bij pensioenplanning moet met veel factoren rekening gehouden worden. Vaak gaat het om fundamentele zaken. We bespreken ze hieronder om de doeltreffendheid van uw pensioenplanning te verhogen.

Financiële langetermijndoelstellingen

Een hoofddoelstelling voor uw portefeuille bepalen, is een belangrijke stap. Het helpt u om een stappenplan te maken voor uw beleggings- en pensioenstrategie.

Wat wilt u doen na uw pensioen? Stort u zich op een oude passie waarvoor u het tijdens uw loopbaan te druk had? Misschien wilt u gaan reizen of tijd en geld investeren in uw kleinkinderen? Of misschien wilt u liever parttime blijven werken?

Hoe u na uw pensionering ook wilt leven, het is cruciaal om uw doelstellingen te kennen en met pensioenplanning te starten. Dit zijn ter overweging enkele mogelijke doelstellingen voor pensioenplanning en -beleggingen:

 • Voorkomen dat u zonder geld komt te zitten Zonder geld komen te zitten is een veel voorkomende bekommernis bij pensioenplanning. Geldgebrek voorkomen lijkt een behoudende doelstelling, maar het betekent niet dat u een behoudende beleggingstactiek moet volgen en uitsluitend weinig volatiele beleggingen moet aanhouden. Want misschien moet uw portefeuille wel groeien om dit doel te bereiken.
 • Levensstijl behouden of verbeteren De meeste mensen willen ten minste de levensstijl behouden die ze gewend zijn. Om dit doel te bereiken, moet u echter uw koopkracht behouden of laten groeien naarmate de tijd verstrijkt. Dit betekent dat uw portefeuille- en inkomstengroei ten minste gelijke tred moeten houden met de inflatie. Zo niet neemt uw koopkracht in de loop der tijd af.
 • Vermogensgroei Misschien wilt u uw vermogen op lange termijn laten groeien om wat overblijft na te laten aan uw kinderen, kleinkinderen, andere begunstigden of zelfs een liefdadigheidsinstelling. Als dit het geval is, moet uw pensioenplanning wellicht meer gericht zijn op portefeuillegroei dan bij de eerste twee opties.
 • Alles uitgeven Sommige mensen richten hun pensioenplanning in om alles gewoon tot de laatste euro uit te geven. U moet echter beseffen dat dit een riskante doelstelling is omdat niemand precies weet hoe lang uw pensioen zal duren. Als dit niet zorgvuldig gebeurt, komt u misschien eerder zonder geld te zitten dan u had gehoopt.

Beleggingshorizon

Nadat u uw doelstellingen hebt bepaald, is uw beleggingshorizon de volgende stap in uw pensioenplanning. Pensioenbeleggers onderschatten vaak hun beleggingshorizon: de meeste gepensioneerden mogen redelijkerwijs verwachten dat ze langer zullen leven dan de vorige generaties.

Bij het plannen van uw pensioen mag u er niet vanuit gaan dat uw beleggingshorizon beperkt kan blijven tot uw geschatte levensverwachting. U zult ook rekening moeten houden met de geschatte levensverwachting van uw echtgenoot, die langer kan leven dan u, met nakomelingen en eventueel de planning van uw nalatenschap. Al deze factoren spelen een rol bij het bepalen van een brede beleggingshorizon voor uw pensioenplanning.

De impact van vermogensopnames

Beleggers hebben vaak onrealistische verwachtingen over hoeveel geld ze tijdens hun pensionering op een duurzame manier aan hun portefeuille kunnen onttrekken. Velen gaan ervan uit dat ze het jaarrendement van hun rekening kunnen opnemen zonder dat het impact heeft op de totaalbalans. Maar ze houden er geen rekening mee dat het werkelijke rendement in een bepaald jaar fors boven of onder het gemiddelde kan liggen.

Meer opnemen dan wat uw portefeuille opbrengt, vooral wanneer ze in waarde is gedaald, kan de houdbaarheid verkorten en de kans verkleinen dat u uw langetermijndoelstellingen bereikt. Dit scenario kan gevolgen hebben. Het betekent dat u mogelijk uw levensstijl moet aanpassen of uw doelstellingen moet bijstellen.

Inflatie en belastingen

Inflatie is de stijging van de aankoopprijzen van goederen en diensten in de loop der tijd. Deze stijging tast op lange termijn de koopkracht aan, oftewel de hoeveelheid goederen en diensten die u voor uw geld kunt kopen. Om uw huidige levensstijl te behouden moet uw cashflow in de loop der tijd dan ook wellicht verhogen. Vandaag is uw geld niet meer hetzelfde waard als 10 jaar geleden, en over 10, 20 of 30 jaar is het wellicht nog veel minder waard. Uw strategie voor pensioenplanning dient hier rekening mee te houden.

Afwegingen begrijpen

De combinatie van enerzijds de cashflow die u nodig hebt na uw pensionering en anderzijds uw beleggingsdoelstelling, gebiedt wellicht dat u bepaalde zaken moet afwegen om het risico te verkleinen dat u zonder geld komt te zitten. Zo moet u misschien de hogere volatiliteit op korte termijn van aandelen aanvaarden, om te kunnen profiteren van hun hogere langetermijnrendement. Daarbij is het belangrijk dat u voldoende discipline aan de dag legt om de fluctuaties te doorstaan, zonder van uw overkoepelende pensioenstrategie af te wijken. Uw pensioenplanningsstrategie helpt u een helder inzicht te krijgen in wat betaalbaar en realistisch is in de context van uw langetermijndoelstellingen. Afhankelijk van uw financiële situatie moet u misschien uw cashflowbehoefte - voor bijvoorbeeld de aankoop van luxegoederen, levensonderhoud en gewenst inkomen - afstemmen op uw rendementsverwachtingen. Het is ook belangrijk om er rekening mee te houden dat veel van deze zaken in de loop der jaren zullen veranderen. Als u inzicht hebt in deze afwegingen kunt u beter naar uw doelstellingen toewerken.

Planning is essentieel voor een goed pensioen

Wanneer de pensioengerechtigde leeftijd nadert, moeten er veel vragen worden beantwoord. Dit zijn enkele van de meest gestelde vragen:

 • Wat zijn uw doelstellingen na uw pensionering?
 • Bent u van plan een erfenis na te laten of te betalen voor de opleiding/woning van uw kleinkinderen?
 • Hebt u rekening gehouden met de inflatie bij uw pensioenplanning?
 • Voor hoe lang hebben u en uw partner inkomsten nodig?
 • Hoe zal uw uitgavenpatroon gedurende deze periode veranderen?
 • Welke impact zullen geldopnames hebben op de beleggingsportefeuille voor uw pensioen?
 • Hebt u advies en informatie nodig van experts op het gebied van pensioenplanning?

Uw pensioenplanning zou moeten worden opgebouwd op basis van een grondig inzicht in bovenstaande factoren en spruit hopelijk voort uit de wens om naar uw pensionering toe te werken door nu te beginnen met plannen. 

Fisher Investments België kan u helpen om een aantal van deze vragen te beantwoorden en het traject van uw pensioenplanning op te starten. Voor meer informatie leest u één van onze brochures en periodieke inzichten of spreek vandaag nog met één van onze deskundige vertegenwoordigers.

Fisher Investments België is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in België, die is geregistreerd met The Crossroads Bank for Enterprises onder het nummer 0732.696.824 en heeft als adres Regus Antwerp Berchem Station Uitbreidingstraat 84 2600 Berchem Belgium.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Ondernemingsnummer: B228486), is gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") en de statutaire zetel is geregistreerd op K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Troisième étage, L-1246 Luxembourg.

Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en zijn daar geen betrouwbare indicatie van.