Vergoedingen

Een eenvoudige, transparante tarievenstructuur

Wij zijn van mening dat vergoedingen eenvoudig en transparant moeten zijn en geen onverwachte kosten met zich mee mogen brengen. Fisher Investments België berekent transparante instapkosten en een jaarlijkse beheervergoeding op basis van de waarde van de voor u beheerde effecten. Deze kosten zijn een vast percentage van de activa onder beheer; een eenvoudige vergoedingenstructuur die de belangen van Fisher Investments België op de uwe helpt af te stemmen.

Wij ontvangen geen transactiecommissies

Uw effecten worden aangehouden door een externe depotbank en transactiecommissies worden rechtstreeks aan de beheerbank betaald. Er is geen prikkel om uw rekening onnodig op kosten te jagen door frequent en onnodig handelen om commissies te genereren. Er worden alleen transacties afgesloten en wijzigingen aangebracht in uw portefeuille wanneer wij van mening zijn dat dit in uw belang is en past bij een toekomstgerichte marktvisie en uw langetermijnstrategie. Gezien de vergoeding op basis van de activa onder beheer is dit in feite een prikkel om de transactiekosten zo laag mogelijk te houden en meer van uw geld voor u te laten werken.

Pas op voor de hoge, gelaagde kosten van banken

Maar weinig beleggers weten hoeveel ze werkelijk betalen voor financieel advies van hun banken. Verschillende lagen van kosten, commissies en ingewikkelde tariefstructuren komen maar al te vaak voor. Ze kunnen verhullen hoeveel een belegger echt voor hun diensten betaalt. Veel banken adviseren bijvoorbeeld om te beleggen in open-end fondsen met jaarlijkse kostenratio's van gemiddeld 1,4% van het totale belegde bedrag, de kosten van beleggen en aanverwante diensten kunnen daardoor in sommige gevallen oplopen tot 13%. In de loop van de tijd kan een dergelijk product behoorlijk duur uitpakken.*

Hieronder vindt u een paar van de vele soorten bankkosten waar u voor moet opletten:

Inschrijfkosten Het is gebruikelijk dat een vermogensbeheerder, of het nu een bank of een onafhankelijke vermogensbeheerder is, bepaalde inschrijfkosten of instapkosten in rekening brengt. Toch zijn banken niet altijd even transparant over de hoogte van dat eerste bedrag.
Beheervergoedingen Hoewel banken en onafhankelijke vermogensbeheerders beide doorlopende beheervergoedingen voor hun diensten vragen, is het zaak om in de gaten te houden hoe hoog deze vergoedingen in werkelijkheid zijn. Banken kunnen een aantal vergoedingen bundelen zonder helder inzicht te bieden in de hoogte van elke vergoeding en waarvoor u eigenlijk betaalt.
Transactiecommissies Meestal betalen cliënten een vergoeding over elke koop of verkoop van een aandeel. Bankadviseurs kunnen commissies verdienen over de transacties in uw portefeuille. Dit is voor hen een prikkel om u aan te moedigen veel transacties af te sluiten, zoals het kopen of verkopen van effecten, ook al is dit niet de beste manier om uw beleggingsdoelen te bereiken.
Prestatievergoedingen Sommige banken brengen extra kosten in rekening voor de performance van uw portefeuille. Als uw portefeuille bijzonder goed presteert, kunnen banken u een extra percentage van de winst in rekening brengen. Naar onze mening kan dit een prikkel zijn om overmatige risico's in uw portefeuille te nemen. Bovendien profiteert u op deze manier niet maximaal van een prima performance. Wanneer uw portefeuille slecht presteert, moet u ook meebetalen aan de verliezen. Zou u dan niet net zoveel mogen profiteren van de winsten in uw portefeuille?
Aan- en verkoopkosten Met collectieve beleggingsregelingen kunnen er front-end en back-end aan- en verkoopkosten in rekening gebracht worden. Front-end kosten zijn de vergoedingen die u vooraf betaalt om het fonds te kopen. Als u bijvoorbeeld € 100.000 belegt in een fonds met een omzetheffing van 5%, dan wordt er € 5.000 van uw rekening afgehaald om de verkoopcommissies aan de bankadviseur en andere distributeurs te betalen. Dat betekent dat u met slechts € 95.000 begint, hoe goed de belegging ook presteert. Back-end kosten zijn de vergoedingen die u betaalt zodra u besluit uw belegging te verkopen. Hoe langer u het fonds in uw bezit heeft gehad, hoe lager deze back-end kosten zijn. Bankadviseurs hebben een duidelijke prikkel om u fondsen te laten kopen met de hoogste aan- en verkoopkosten. Dit zijn immers de fondsen waarop ze de meeste verkoopcommissie verdienen.

*Bron: Bloomberg; Kostenratio's voor alle in EUR genoteerde open-end fondsen, met een startdatum op of vóór 01-01-2013. De gemiddelde Total Expense Ratio (TER) voor open-end fondsen: 1,4%.

Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie of betrouwbare indicatie van toekomstig rendement. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.