Uw portefeuille beoordelen

Fisher Investments België kan gekwalificeerde beleggers helpen te beoordelen of hun bestaande beleggingsportefeuille de beste optie is voor het halen van hun financiële langetermijndoelen .[i] Wij kunnen u ook begeleiden bij het bepalen van uw langetermijndoelstellingen en een optimale assetallocatie aanbevelen om aan deze behoeften te voldoen.

Fisher Investments België is de handelsnaam die Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in België gebruikt ("Fisher Investments België").

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Ondernemingsnummer: B228486), is gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") en de statutaire zetel is geregistreerd op K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Troisième étage, L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments is de moedermaatschappij van Fisher Investments België en Fisher Investments UK en is gevestigd in de VS (nummer 3936233 van de Delaware Secretary of State) en staat onder toezicht van de US Securities and Exchange Commission (SEC-nummer 801-29362). Aan Fisher Investments UK is vergunning verleend door, en het staat onder toezicht van, de Britse Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609).

Al bijna 40 jaar beheert Fisher Investments activa en adviseert het over vermogensbeheer. Zo helpt het mensen om met vertrouwen en discipline op de wereldwijde beleggingsmarkten te beleggen.

Filosofie beleggingsportefeuille

Fisher Investments België vindt dat een robuuste beleggingsstrategie afgestemd moet zijn op uw persoonlijke situatie en dat ze u moet helpen om uw financiële langetermijndoelen te halen. Wij denken ook dat uw financieel adviseur flexibel genoeg moet zijn om u te begeleiden opdat u uw weg zou vinden in veranderende marktomstandigheden. Als uw adviseur bijvoorbeeld verwacht dat aandelen van grote bedrijven het beter zullen doen dan die van kleinere bedrijven, dan zouden grotere bedrijven meer nadruk moeten krijgen in uw portefeuille.

Bij Fisher Investments België kunnen wij u helpen te beoordelen of de beleggingsstrategie van uw huidige portefeuille geschikt is om uw langetermijndoelstellingen te halen. Met onze professionele beoordeling van uw portefeuille kan Fisher Investments België u helpen inzicht te krijgen in uw assetallocatie, die mogelijk sommige van of alle volgende activa bevat:

 1. Aandelen
 2. Obligaties
 3. Contanten
 4. Exchange-Traded Funds (ETF’s)
 5. Gemeenschappelijke beleggingsfondsen
 6. Grondstoffen
 7. Vastgoed

Of u nu al jaren belegt of net begint na te denken over uw pensioen, Fisher Investments België kan u hierbij helpen.

Hoe goed is uw beleggingsportefeuille afgestemd op uw financiële doelstellingen?

Een groot aantal factoren kunnen helpen om uw financiële doelstellingen te bereiken. Hier zijn enkele vragen waar u best even over nadenkt bij de evaluatie van uw individuele situatie, doelstellingen en beleggingsstrategie:

 1. Hoe goed sluit uw assetallocatie – de mix in een portefeuille van aandelen, obligaties, cash en andere effecten – aan bij uw doelstellingen?
 2. Als u fondsen bezit, wat zijn dan de onderliggende assetallocaties en de grootste beleggingsposities? Komen ze overeen met uw doelstellingen?
 3. Zijn uw beleggingen voldoende gespreid? Belegt u wereldwijd of alleen in binnenlandse markten? Fisher Investments België is van mening dat wereldwijd beleggen een van de beste manieren is om het risico te spreiden en kansen te optimaliseren. Door alleen in eigen land te beleggen, beperkt u uw beleggingsmogelijkheden en stijgt het risico op kortetermijnvolatiliteit.
 4. Welke landen, sectoren of categorieën doen het in de huidige marktcyclus goed? Hebt u beleggingen in deze segmenten?
 5. Wat zijn de gevolgen van inflatie en geldopnames voor de koopkracht van uw portefeuille? Het belang van deze vraag wordt algauw onderschat. Dankzij verbeterende levensomstandigheden en doorbraken op medisch gebied leven mensen langer dan ooit; daar moet u rekening mee houden bij uw pensioenplanning.

Denk hier zeker over na en zorg dat u duidelijke antwoorden op deze vragen hebt. In de loop der tijd zou elk van deze factoren een grote impact kunnen hebben op de capaciteit van uw portefeuille om uw langetermijndoelstellingen te bereiken.

Assetallocatie begrijpen

Fisher Investments België is van mening dat ongeveer 70% van het langetermijnrendement van een beleggingsportefeuille kan worden toegeschreven aan assetallocatie, 20% aan sub-assetallocatie — in welke landen, bedrijfsgrootte of marktsectoren belegt u het beste? — en de resterende 10% aan de selectie van individuele effecten.

We benadrukken het belang van de beslissing over assetallocatie — de 70% —, omdat we menen dat de eerste en belangrijkste beslissing erin bestaat te bepalen in welke activaklassen u gaat beleggen. Deze beslissing zal een grote impact hebben op uw langetermijnrendement. Ondanks mogelijke kortetermijnvolatiliteit is het vaak gunstiger om uw beleggingen aan te houden en bij uw langetermijnbeleggingsstrategie te blijven, tenzij u een duidelijke en goed onderzochte reden hebt om uit een bepaalde markt te stappen.

Uw beslissing over de assetallocatie is essentieel voor uw succes op lange termijn. Als u de potentiële langetermijngroei van aandelen nodig hebt, voor uw eigen pensioen of om na te laten aan een partner of kinderen, moet u wellicht de aandrang weerstaan om te beleggen in minder volatiele activa met een lager rendement, zoals obligaties of spaarrekeningen. Want hoewel deze laatste aanpak geruststellend kan lijken, kan hij soms leiden tot een lager langetermijnrendement, dat mogelijk ontoereikend is om uw doelen te bereiken. Onze specialisten kunnen u helpen bij het evalueren van uw situatie en een stevig onderbouwde aanbeveling doen voor uw optimale beleggingsstrategie voor de lange termijn.

Dienstverlening op het gebied van portefeuilleanalyse

Fisher Investments België heeft de portefeuille van heel wat beleggers beoordeeld. In onze eerste portefeuillebeoordeling houden wij rekening met een groot aantal factoren en wij bevelen een beleggingsstrategie aan die het beste bij uw behoeften past.

Voor beleggers met ten minste 350.000 euro belegbare activa focust ons team eerst op de individuele portefeuilledoelstellingen. Deze stap kadert de analyse van wat u in de loop der tijd nodig hebt van een portefeuille. Vervolgens beoordelen we uw huidige assetallocatie, spreiding en kostenstructuur. Deze diepgaande analyse helpt u te evalueren in hoeverre u met uw beleggingsportefeuille uw doelstellingen kunt bereiken of op welke punten ze mogelijk ontoereikend is.

Na de beoordeling van de portefeuille ontvangt u een aanbeveling over hoe u uw beleggingsportefeuille zou kunnen aanpassen zodat ze beter overeenstemt met uw beleggingsdoelstellingen voor de lange termijn. De specialisten van Fisher Investments België zetten zich volledig in om beleggers te helpen bij het bepalen van hun doelstellingen en het vinden van een passende beleggingsstrategie om deze doelstellingen te halen.

Neem vandaag nog contact op met Fisher Investments België

Neem contact met ons op via 0800 38 903 om vandaag nog een gesprek te hebben met een van onze vertegenwoordigers. Of als u eerst meer wilt lezen, neem dan onze selectie beleggingsgidsen door voor meer tips voor beleggings- en pensioenplanning.


[i] Voor ervaren beleggers met een belegbaar vermogen van 350.000 euro.

Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en zijn daar geen betrouwbare indicatie van.