Moderne Portefeuilletheorie voor beleggingen


Eén van de belangrijkste zaken waarover u moet nadenken bij het selecteren van individuele beleggingen voor uw portefeuille, is het spreidingsniveau; is uw geld slechts in enkele of juist in veel verschillende sectoren, landen, bedrijfstakken en individuele bedrijven belegd?

Diversificatie heeft immers veel te maken met datgene waar de meeste beleggers op focussen: de verhouding tussen risico en rendement. De mate waarin u het risico in uw portefeuille spreidt (of diversifieert) heeft wellicht een impact op de kortetermijnvolatiliteit die u kunt verwachten. Als u te zwaar in een of twee marktsegmenten belegt, is het rendement van uw beleggingsrekening sterk afhankelijk van de performance van slechts enkele bedrijven en krijgt uw portefeuille meer kortetermijnvolatiliteit te verduren dan een goed gespreide portefeuille.

Moderne Portefeuilletheorie

In 1952 kreeg Harry Markowitz de Nobelprijs voor Economie voor zijn werk in het essay ‘Modern Portfolio Theory’. Deze beleggingstheorie bestaat uit twee belangrijke concepten:

  1. Het doel van de belegger is om, met het risico dat hij bereid is te lopen, zoveel mogelijk rendement te behalen.
  2. Risico kan worden beperkt door te beleggen in effecten die negatief gecorreleerd zijn of waarvan de koersen in tegengestelde richting bewegen.

De theorie was baanbrekend omdat ze beschrijft hoe het risico van een effect moet worden beoordeeld binnen de context van de totale performance van een beleggingsportefeuille. Belangrijk hierbij is het concept dat ongelijksoortige activa (activa die negatief of niet-gecorreleerd zijn) bijeengebracht worden om het totale risico te verlagen.

Hoe kunt u nu deze theorie op uw eigen portefeuille toepassen?

De Moderne Portefeuilletheorie toepassen op uw eigen portefeuille

Het samenstellen van een goed gespreide portefeuille is niet zo makkelijk als beleggen in een willekeurige mix van aandelen en obligaties. Wanneer u individuele beleggingen voor uw portefeuille kiest, zou u deze moeten spreiden over effecten met uiteenlopende kenmerken. U kunt bijvoorbeeld aandelen opnemen die ten opzichte van elkaar in de tegenovergestelde richting bewegen. De Moderne Portefeuilletheorie stelt dat u op zoek moet gaan naar negatief gecorreleerde beleggingen om het risico te verlagen.

Een algemene misvatting is dat diversificatie alleen kan worden bereikt via verschillende activaklassen. Er zijn echter veel uiteenlopende manieren om te diversifiëren. Zo kan een gespreide portefeuille gerust alleen uit aandelen bestaan. Dit lijkt misschien een risicovolle strategie, maar er kan wel degelijk zorgvuldig en verantwoord belegd worden op voorwaarde dat de aandelen gespreid worden over een uitgebreide reeks landen, bedrijfstakken en bedrijven. Bij het diversifiëren van uw portefeuille zou u zowel moeten beleggen in gebieden waarvan u denkt dat ze het goed zullen doen als in gebieden waarvan u denkt dat ze minder goed zullen presteren. Zo houdt u er rekening mee dat u zich kunt vergissen.

Een van de beste manieren om uw beleggingen te diversifiëren, is door wereldwijd te beleggen en zo het risico over verschillende landen en markten te spreiden. Het is een goed idee om stil te staan bij de voordelen van een portefeuille met effecten uit verschillende landen en sectoren. Deze aanpak helpt u om de volatiliteit te beperken die inherent is aan beleggen in slechts één sector, land of bedrijf.

Wereldwijde diversificatie

Voor Europese beleggers kan het verleidelijk zijn om hun portefeuille vooral met effecten uit dit deel van de wereld samen te stellen. Europa is echter maar een deel van de wereldwijde aandelenmarkt. Wanneer de voorkeur wordt gegeven aan beleggingen dicht bij huis, kan er echter ook een concentratierisico ontstaan, het risico dat u een te groot deel van uw portefeuille in één enkel gebied belegt. Dit vergroot het risico dat uw rendement achterblijft wanneer dit marktsegment slechter presteert dan de brede markt. Een ander risico voor dicht-bij-huis-beleggers is dat ze mogelijk wereldwijde beleggingskansen mislopen zoals buitenlandse aandelenmarkten en overzeese obligaties en fondsen.

Uiteraard gaat beleggen altijd met enig risico gepaard en geen enkel type belegging is immuun voor negatieve kortetermijnvolatiliteit. Wereldwijde spreiding kan echter helpen om grote schommelingen te vermijden en om een deel van de kortetermijnvolatiliteit te verlagen die inherent is aan kleinere indexen: dit is een belangrijk aspect van de toegepaste Moderne Portefeuilletheorie.

Onthoud dat spreiding van uw portefeuille belangrijk is, zelfs als de beurzen van uw thuisland onfeilbaar lijken. Met der tijd vallen landen en sectoren in, maar ook weer uit de gratie en zo behoort uw land volgend jaar mogelijk niet tot de best presterende landen. Door alleen in uw thuisland te beleggen loopt u mogelijk enorme beleggingskansen over de hele wereld mis.

Neem vandaag nog contact op met Fisher Investments België

Het is niet altijd makkelijk om te bepalen welke portefeuillebeleggingen de juiste zijn voor u, en het is voor veel beleggers al lastig genoeg om te weten waar ze moeten beginnen. Als u hulp nodig hebt om te bepalen hoe en waar u wilt beleggen, kunt u met een van onze deskundigen spreken en ontdekken hoe Fisher Investments België u kan helpen bij het bereiken van uw financiële langetermijndoelstellingen. Indien u nadere informatie wenst, kunt u ook een van onze vele beleggingsgidsen downloaden.

Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en zijn daar geen betrouwbare indicatie van.