Prestaties

Goed opgebouwde portefeuilles zijn gericht op langetermijnprestaties die passen bij uw beleggingsdoelstellingen en tijdshorizon. Beleggen kan echter een lang, uitdagend proces zijn.

Volatiliteit uitzitten

Periodes van hoge volatiliteit zijn normaal en kunnen zich op elk moment voordoen, zelfs tijdens de meest solide bullmarkten. Maar hoge volatiliteit kan uitdagend zijn. U kunt in de verleiding komen kortetermijnacties te ondernemen om de volatiliteit te verminderen, bijvoorbeeld door grotendeels uit aandelen te stappen. Die acties kunnen uw langetermijnstrategie echter tegenwerken. Ingrijpen kan de volatiliteit op korte termijn verlichten, maar heeft vaak consequenties voor de langere termijn, waardoor het minder waarschijnlijk wordt dat u uw doelstellingen zult halen.

Blijf gefocust op de lange termijn

Soms lijkt een populair segment in de markt aantrekkelijk. Dat kan voorkomen nadat een sector langdurig uitstekend presteerde, zoals de tech-sector in de late jaren negentig en begin 2000. In dat geval zou u op een tegengestelde manier kunnen reageren, en uw risico willen verhogen door meer te investeren in een kleinere sector. Ook in dit geval zou u van uw langetermijnstrategie afwijken. U zou het gevoel kunnen hebben dat u rendement 'misloopt'. Ook dat kan op de langere termijn gevolgen hebben voor de performance van uw portefeuille. Zelfs oververhitte sectoren koelen uiteindelijk weer af. Het kan alleen erg moeilijk zijn te voorspellen wanneer dat gebeurt.

De gevaren van inhuren op basis van prestaties

Veel beleggers besluiten tot het inschakelen van een professional op basis van diens prestaties uit het verleden. Dat is een gevaarlijke tactiek. U zou uw besluit nooit uitsluitend daarop mogen baseren. Geen enkele manager kan beloven continu vergelijkbare of betere rendementen te realiseren, of te beleggen zonder risico op tegenvallende prestaties.

Prestaties in perspectief

Niemand kan elke dag, maand, kwartaal of jaar uitsluitend positieve rendementen genereren. Het doel van performance is om in de loop der tijd boven verwachting te presteren, en u op weg te helpen uw beleggingsdoelen te realiseren binnen uw tijdshorizon. Markten kijken naar de toekomst, niet naar het verleden, en u kunt geen rendementen uit het verleden kopen. Met het verkopen van prestaties speelt de markt in op de emotie. Wij zijn echter van mening dat dit niet in uw belang is.

Beleggen in aandelen brengt risico's met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie noch een betrouwbare indicatie voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen en rendement zal fluctueren met de wereldwijde aandelenmarkt en internationale valutakoersen.