Prijzen en onderscheidingen voor
Ken Fisher, Fisher Investments en dochterondernemingen

Met de flexibele beleggingsaanpak van de Fisher organisatie, onze wereldwijde expertise, concurrerende tarievenstructuur en onze ongeëvenaarde service onderscheiden we ons op belangrijke punten van banken. Maar u hoeft dat natuurlijk niet van ons aan te nemen. Lees hier waarom Fisher erkend wordt als financieel topadviseur door een groot aantal bladen en organisaties uit de sector:

Fisher Investments

Een topadviseur

Financial Times

De Financial Times rekent Fisher Investments in 2020 voor het zevende jaar op rij tot de top-300 van beste financieel adviseurs. De jaarlijkse FT 300-lijst, die tevens in 2020 voor de zevende keer is verschenen, heeft ten doel de best gewaardeerde beleggingsadviseurs in Amerika te erkennen.

Adviseurs worden beoordeeld op activa onder beheer, vermogensgroei, bestaansduur, industrie erkende onderscheidingen van prominente personeelsleden, online-toegankelijkheid en naleving van verplichtingen.

De Financial Times (FT) nodigt geregistreerde beleggingsadviseurs die aan bepaalde minimumcriteria voldoen uit om aan te geven of ze in aanmerking willen komen voor opname in de Top-300 van beste financieel adviseurs. De kandidaten worden gerangschikt op basis van zes algemene factoren: activa onder beheer (AUM), vermogensgroei, bestaansduur, industrie erkende onderscheidingen van prominente personeelsleden, online-toegankelijkheid en naleving van verplichtingen. Nadere informatie vindt u op de website https://www.ft.com/content/6a45556e-6c21-4770-bc94-468fee0de563.

In de top 10 van geregistreerde beleggingsadviseurs in de VS

InvestmentNews

Fisher Investments werd per 1 juli 2021 opgenomen in de top 10 van InvestmentNews van in de VS gevestigde geregistreerde beleggingsadviseurs (RIA's) die uitsluitend op provisiebasis opereren. Fisher Investments staat op de 2e plaats in de RIA-lijst van InvestmentNews, die gebaseerd is op totaal beheerd vermogen.

InvestmentNews is een wekelijkse publicatie met nieuws en analyses die voor financieel adviseurs van essentieel belang zijn. Voor het opstellen van de RIA-lijst maakt InvestmentNews een keuze uit 2.756 bedrijven waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in de Verenigde Staten, op basis van de gegevens in het per juli 2021 aan de Securities and Exchange Commission verstrekte ADV-formulier. Alle adviseurs die uitsluitend op provisiebasis werken, gevestigd zijn in de Verenigde Staten, niet gebonden zijn aan een broker/dealer en aan een aantal andere criteria voldoen, komen in aanmerking. De volledige lijst en de selectiecriteria kunnen worden bekeken via de volgende link: https://data.investmentnews.com/ria/ . Noch Fisher Investments, noch haar dochterondernemingen doen betalingen om in aanmerking te komen voor deze award. Nadere informatie vindt u op de website https://data.investmentnews.com/ria/ .

Accreditatie Better Business Bureau

Better Business Bureau

Fisher Investments BBB Business Review

Better Business Bureau is toonaangevend in het stimuleren van marktvertrouwen. Wij zijn trots op de onderscheiding van Better Business Bureau. De onderscheiding is gebaseerd op de beoordeling van Better Business Bureau van de soort activiteiten, het aantal jaren dat het bedrijf actief is, de transparantie van de bedrijfspraktijken en andere factoren.

Better Business Bureau (BBB) heeft vastgesteld dat Fisher Investments voldoet aan de BBB-accreditatienormen, waaronder de toezegging om te goeder trouw alle klachten van consumenten op te lossen. De BBB-onderscheiding betekent niet dat de producten of diensten van het bedrijf zijn geëvalueerd of goedgekeurd door BBB, of dat BBB een uitspraak doet over de productkwaliteit of de competentie van het bedrijf op het gebied van dienstverlening. BBB streeft ernaar toonaangevend te zijn in het bevorderen van marktvertrouwen door normen op te stellen voor vertrouwen in de markt, door de beste praktijken aan te moedigen en te ondersteunen, consumenten en bedrijven voor te lichten en een dialoog met hen aan te gaan, onderscheidingen toe te kennen aan rolmodellen op de markt, ondermaats marktgedrag te signaleren en aan te pakken en door een gemeenschap van betrouwbare bedrijven en liefdadigheidsinstellingen te creëren. Bedrijven die voldoen aan de strenge normen van BBB worden gepresenteerd aan het bestuur van de BBB, dat beoordeelt of hun het BBB-keurmerk kan worden toegekend. Bedrijven die een onderscheiding ontvangen van BBB betalen een vergoeding voor de beoordelings- en toezichtactiviteiten in verband met de onderscheiding en om de dienstverlening van BBB aan het publiek te ondersteunen. Voor meer informatie, raadpleeg de websites https://www.bbb.org/us/ca/woodside/profile/investment-advisory-services/fisher-investments-1116-42731 en https://www.bbb.org/overview-of-bbb-ratings.

Top 500 van de grootste vermogensbeheerders

Pensions & Investments

In mei 2021 stond Fisher Investments op de 133e plaats op de lijst voor pensioenen en beleggingen "Pensions & Investments" van de 500 grootste vermogensbeheerders ter wereld.

Pensions & Investments verschaft nieuws, analyse en ander onderzoek aan de bedrijfsleiders die de geldstromen in de institutionele beleggingsmarkt beheren. Geschreven voor pensioen-, portefeuille- en beleggingsbeheerders die in het centrum van deze markt actief zijn, levert Pensions & Investments zijn publiek actuele en scherpzinnige artikelen over gebeurtenissen die de wereld van het vermogensbeheer beroeren. Aan de hand van de jaarlijkse enquête "Top 500 Largest Money Managers" (top 500 van de grootste vermogensbeheerders) worden vermogensbeheerders gerangschikt ten opzichte van de totale wereldwijde institutionele activa onder beheer per 31/12/2020. De deelnemers aan deze enquête moeten online een vragenlijst invullen. Noch Fisher Investments, noch haar dochterondernemingen doen betalingen om in aanmerking te komen voor deze award. Nadere informatie vindt u op de website https://www.pionline.com/managers2021.

Vertrouwde vermogensbeheerder

investor.com

Fisher Investments is als Trusted Investment Firm erkend door investor.com. Dit is een consumentenwebsite die de Amerikaanse belegger betrouwbaar financieel advies helpt vinden. investor.com heeft op basis van gegevens van de Amerikaanse toezichthouders Securities Exchange Commission (SEC) en de Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) bijna 700.000 beleggingsadviseurs bestudeerd.

Beoordelingen, opinies, waarderingen en daaraan gerelateerde onderscheidingen van investor.com zijn gebaseerd op informatie die rechtstreeks of namens de beoordeelde geregistreerde beleggingsadviseur/financiële professional wordt verstrekt en/of op openbare gegevens van de SEC en FINRA. Deelname aan de beoordelingen van invester.com in de categorie geregistreerde beleggingsadviseur/financiële professional, waaronder de bijdrage voor de registratie op investor.com, heeft geen enkele invloed op de beoordelingen, opinies, waarderingen en daaraan gerelateerde onderscheidingen van investor.com en vormen geen indicatie of waarborg van de toekomstige prestaties van een beoordeelde beleggingsadviseur/financiële professional. Bezoek investor.com voor aanvullende toelichtingen, waaronder verdere informatie over het 'vertrouwensalgoritme' van investor.com. Om het certificaat van gerenommeerd vermogensbeheerder ("Trusted Investment Firm") toe te kennen, gebruikt investor.com zijn vertrouwensalgoritme, dat openbaar beschikbare gegevens zoals belangenconflicten, staat van dienst, beheerd vermogen, begane overtredingen e.d. uitfiltert. Via de volgende link vindt u de criteria die voor het vertrouwensalgoritme gehanteerd worden: https://investor.com/trust-algorithm. Om voor deze certificering in aanmerking te komen, betalen Fisher Investments en de andere deelnemers een deelnemersbijdrage ter dekking van de evaluatiekosten en vergoedingen voor de weergave van het certificaat op de website van investor.com. Nadere informatie vindt u op de websites http://investor.com en https://investor.com/rias/fisher-investments-107342.

Genomineerd voor de IEX Beste Keuze en Gouden Stier 2023 awards

IEX

IEX, een leidende online platform voor particuliere beleggers in Nederland, heeft Fisher Investments Nederland voor het derde jaar op rij opgenomen in de top 10 best scorende bedrijven op het gebied van vermogensbeheer. Daarmee behoort Fisher Investments Nederland tot een van de genomineerden voor de IEX-awards 'Beste Keuze' en 'Gouden Stier'.

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet bedrijven volgens een jury van experts en door de ogen van de consument, hun cliënten de beste waarde voor hun geld bieden. IEX heeft via al zijn 16 beleggingswebsites een uitgebreide enquête afgenomen onder websitebezoekers (waaronder IEX.nl, Beleggen.nl, Belegger.nl en Beurs.nl), wat leidde tot meer dan 5.300 beoordelingen. De volgende zaken maakten onderdeel uit van de beoordelingscriteria: expertise, online mogelijkheden, kwaliteit van de dienstverlening, informatieverstrekking, gerealiseerde rendementen, prijs en kwaliteit. Fisher Investments betaalt een vergoeding voor reclame en voor de distributierechten van het logo. Kijk op https://www.iex.nl/Artikel/785852/Dit-zijn-de-genomineerden-voor-de-IEX-Gouden-Stier-2023.aspx en https://www.iex.nl/Goudenstier/7/Vermogensbeheerder.aspx voor verdere informatie.

Ken Fisher

Columnist met de langste staat van dienst bij Forbes

Forbes

Ken Fisher schreef van 1984 tot 2016 de column ‘Portfolio Strategy’ voor Forbes. Hij is daarmee de columnist met de langste aaneensluitende staat van dienst in de ruim 90-jarige geschiedenis van het tijdschrift.

New York Times Bestseller

The New York Times

Ken heeft elf boeken geschreven, waaronder vier New York Times-bestsellers. The Only Three Questions That Count (2006), The Ten Roads to Riches (2008), How to Smell a Rat (2009) en Debunkery (2010).

AAII Top 40

American Association of Individual Investors

Voor de veertigste verjaardag van het tijdschrift van de AAII werd Kens artikel "Price-Sales Ratios: A New Tool for Measuring Stock Popularity" opgenomen in een lijst van 40 invloedrijke beleggingsadviesartikelen uit het verleden van de publicatie. Deze oude maar zorgvuldig bijgehouden artikelen zijn waardevol omdat elk ervan een tijdloze beleggingsaanpak of -les bespreekt.

Bernstein Fabozzi/Jacobs Levy Award

The Journal of Portfolio Management

Ken ontving in het najaar van 2000 de prestigieuze Bernstein Fabozzi/Jacobs Levy Award voor een uitstekend artikel. Zijn artikel werd vergeleken met alle artikelen uit vier nummers van het tijdschrift, van het herfstnummer 2000 tot aan het zomernummer 2001, waarbij de award werd toegekend op basis van stemmen door een geselecteerde jury.

Bedrijfscultuur

ATD BEST Award

Association for Talent Development

In 2021 ontving Fisher Investments de BEST Award van de Association for Talent Development (ATD). ATD is 's werelds grootste vereniging voor talentontwikkeling, in alle sectoren en branches ter wereld.

De BEST Award is een erkenning voor organisaties die bedrijfsbreed succesvol zijn door het talent van de medewerkers te ontwikkelen. De BEST Award werd geïntroduceerd in 2003 en is sindsdien toegekend aan kleine en grote particuliere ondernemingen, overheidsinstanties en stichtingen in de hele wereld. De winnaars moeten hebben aangetoond dat ze in veel opzichten uitblinken op het gebied van talentontwikkeling: Talentontwikkeling vervult een bedrijfsbrede functie, leren is iets waardevols in de cultuur van de organisatie, leren is een factor van prestaties van medewerkers en de organisatie als geheel. De organisatie investeert in talentontwikkeling en initiatieven voor prestatieverbetering. Fisher Investments betaalt een deelnemersbijdrage en een administratievergoeding om voor deze onderscheiding in aanmerking te komen. Nadere informatie vindt u op de website https://www.td.org/best-award-winners.

Beste werkgevers in de VS

Top Workplaces

Fisher Investments heeft in 2021 de eer tweemaal te zijn bekroond door Top Workplaces: Top Workplaces USA en Top Workplaces Financial Services. Het is het eerste jaar dat deze nationale prijzen worden uitgereikt.

Beide prijzen werden toegekend op basis van een regionale enquête die in februari 2020 gehouden werd onder de werknemers van Fisher in Washington, Californië en Texas. De werknemersenquête meet 15 cultuurwaarden die onderverdeeld zijn in vier thema's. Een hoge score duidt op een gezonde organisatie, meer betrokken werknemers en betere bedrijfsresultaten. De bedrijven met de hoogste totaalscores – in vergelijking met bedrijven van vergelijkbare grootte in hun regio – werden opgenomen in de Top Workplaces lijst.

Beste werkgevers in de financiële dienstensector van 2021

Top Workplaces

Fisher Investments heeft in 2021 de eer tweemaal te zijn bekroond door Top Workplaces: Top Workplaces USA en Top Workplaces Financial Services. Het is het eerste jaar dat deze nationale prijzen worden uitgereikt.

Beide prijzen werden toegekend op basis van een regionale enquête die in februari 2020 gehouden werd onder de werknemers van Fisher in Washington, Californië en Texas. De werknemersenquête meet 15 cultuurwaarden die onderverdeeld zijn in vier thema's. Een hoge score duidt op een gezonde organisatie, meer betrokken werknemers en betere bedrijfsresultaten. De bedrijven met de hoogste totaalscores – in vergelijking met bedrijven van vergelijkbare grootte in hun regio – werden opgenomen in de Top Workplaces lijst.

Training Top 100

Training magazine

In 2021 nam Training Magazine – de toonaangevende bedrijfspublicatie voor professionals in bijscholing – Fisher Investments als winnaar op in zijn Training Top 100 lijst, en voorheen in de Top 125. De Training Top 100 bestaat uit een ranglijst van ondernemingen die uitblinken in door de werkgever betaalde programma's voor bijscholing en persoonlijke ontwikkeling. Fisher Investments kwam in 2021 op de 53e plaats.

De top 100 wordt vastgesteld aan de hand van een aantal kwalitatieve en kwantitatieve criteria, zoals de financiële investeringen in de ontwikkeling van werknemers, de reikwijdte van de scholingsprogramma's, de mate waarin cursussen verband houden met de doelstellingen van het bedrijf en de doeltreffendheid ervan in termen van bedrijfsresultaten. Ondernemingen die in aanmerking willen komen voor de top 100 moeten een gedetailleerd aanvraagformulier invullen dat kwantitatief wordt beoordeeld door een externe onderneming voor onderzoek en statistiek, en kwalitatief door de redacteuren van Training Magazine en vertegenwoordigers van de Top 10 Hall of Fame. Fisher Investments betaalt een deelnemersbijdrage en een administratievergoeding om voor deze onderscheiding in aanmerking te komen. Nadere informatie vindt u op de website https://trainingmag.com/training-magazine-announces-2021-training-top-100-winners/.

Beste werkgevers in Oregon en Zuidwest-Washington

The Oregonian

Fisher Investments haalde de Top Workplaces 2022 lijst van The Oregonian in de regio Oregon en van het zuidwestelijke gebied van Washington. Het was het zesde opeenvolgende jaar dat ons deze eer toeviel. Fisher Investments heeft zijn opname in deze lijst te danken aan anonieme feedback van zijn medewerkers die werkzaam zijn in de genoemde regio's.

De onderscheiding was gebaseerd op de Top Workplaces 2022 enquête waarin werknemers werd gevraagd om scores toe te kennen aan stellingen over de arbeidsvoorwaarden van het bedrijf.

Sinds 2011 werken The Oregonian/OregonLive en Energage samen met een in Philadelphia gevestigd personeelsonderzoeks- en adviesbureau om te bepalen wie de beste werkgevers van Oregon en het zuidwesten van Washington zijn, uitsluitend op basis van werknemersenquêtes. Fisher Investments heeft niet betaald om in aanmerking te komen voor deze prijs. Nadere informatie vindt u op: https://www.oregonlive.com/topworkplaces/2022/09/here-are-the-20-best-large-employers-in-oregon-and-sw-washington-top-workplaces-2022.html

Top 100 van beste werkplekken

Dallas Morning News

Fisher Investments werd in 2022 door Dallas Morning News opgenomen in de Top 100 Places to Work lijst van Dallas-Fort Worth, een regio in Texas. Daarnaast heeft Fisher Investments een eervolle onderscheiding ontvangen voor de "Beste Arbeidsvoorwaarden". Dallas Morning News stelt in samenwerking met Energage, een personeelsonderzoeksbureau, een lijst op van de beste werkgevers uit de regio, uitsluitend aan de hand van feedback op anonieme werknemersenquêtes. Deze lijst erkent organisaties die bijdragen aan een gezonde bedrijfscultuur.

Deze ranglijst is uitsluitend gebaseerd op feedback van werknemers en verkregen door onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd door Energage, LLC (een technologiepartner gespecialiseerd in werknemersbetrokkenheid). Deze anonieme enquête meet culturele factoren die van doorslaggevend belang zijn voor het succes van elke organisatie. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten bedrijven minstens 150 werknemers in dienst hebben in de VS en minimaal een responspercentage van 35% behalen op anonieme werknemersenquêtes. Bedrijven met de hoogste totaalscores - in vergelijking met bedrijven van vergelijkbare grootte in hun regio - zijn opgenomen in de ranglijst van Top Workplaces - https://topworkplaces.com/resources/national-top-workplaces-methodology/. Noch Fisher Investments, noch zijn dochterondernemingen doen betalingen om in aanmerking te komen voor deze award. Nadere informatie vindt u op de website https://topworkplaces.com/company/fisher-investments/.

Topwerkgever in de regio Dallas-Fort Worth (Texas, VS)

Top Workplaces

Voor het tweede opeenvolgende jaar werd Fisher Investments door Top Workplaces gerekend tot de beste werkgevers van de stedelijke regio Dallas-Fort Worth (Texas, VS). Deze prestigieuze ranglijst wordt opgesteld door het onafhankelijke onderzoeksbureau Energage op basis van anonieme werknemersenquêtes gehouden onder honderden van de grootste bedrijven in de regio.

Deze prestigieuze ranglijst wordt opgesteld door het onafhankelijke onderzoeksbureau Energage op basis van anonieme werknemersenquêtes onder honderden van de grootste bedrijven in de regio. De kandidaten voor deze onderscheiding kunnen door iedereen worden genomineerd. Noch Fisher Investments, noch haar dochterondernemingen doen betalingen om in aanmerking te komen voor deze award.

Nadere informatie vindt u op de website https://topworkplaces.com/company/fisher-investments/.

Winnaar van de Candidate Experience (CandE) Award

Talent Board

In 2020 maakte Talent Board – de eerste onderzoeksstichting ter bevordering van waardevolle sollicitatie-ervaringen – de winnaars van zijn Global Candidate Experience Award (CandE) voor dat jaar bekend. Fisher Investments kwam uit op de 24e plaats van de 55 winnaars in Noord-Amerika.

Talent Board, een stichting verantwoordelijk voor de bevordering en benchmarkonderzoek van de kwaliteit van sollicitatie-ervaringen, verricht een alomvattende evaluatie en gegevensanalyse die bestaat uit een werkgeversenquête en een gerichte sollicitantenenquête.

Om deel te nemen aan dit programma betaalde Fisher Investments een minieme vergoeding. Nadere informatie vindt u op de website https://www.thetalentboard.org/cande-awards/the-cande-winners/.

Fisher Investments Europe

Vermogensbeheerder van het jaar

ADVFN

Fisher Investments Europe, een volledige dochteronderneming van Fisher Investments, kondigde vandaag aan dat ze de ADVFN-onderscheiding van Vermogensbeheerder van het jaar 2019 heeft gewonnen. Het is al de vierde keer dat haar deze eer toekomt. De ADVFN International Financial Awards, in 2015 in het leven geroepen, zijn een erkenning voor de beste producten en diensten uit de hele financiële sector, zowel nationaal als internationaal.

De winnaars worden geselecteerd door een panel van beleggingsadviseurs, makelaars, vooraanstaande journalisten en handelsplatformen uit de hele wereld.

De International Financial Awards van Advanced Financial Network (ADVFN), die in 2015 in het leven zijn geroepen, zijn een erkenning voor de beste producten en diensten uit de hele financiële sector, zowel nationaal als internationaal. ADVFN is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Het is een toonaangevende website voor particuliere beleggers die aandelenkoersen, grafieken en tools voor alle grote wereldmarkten, indexen, valutaparen, futures, opties, ETF's en gedekte warrants biedt. De prijs voor de vermogensbeheerder van het jaar ("Wealth Manager of the Year") van ADVFN wordt toegekend door een jury die bestaat uit beleggingsadviseurs, brokers, vooraanstaande journalisten en handelsplatformen uit de hele wereld. Nadere informatie vindt u op de websites https://uk.advfn.com/awards_2015, https://uk.advfn.com/awards_2016, https://uk.advfn.com/awards_2017 en https://uk.advfn.com/awards_2019.

Gecertificeerd als Great Place to Work™

Great Place to Work®

In 2021 werd Fisher Investments UK officieel gecertificeerd als Great Place to Work®.

Om Fisher Investments UK voor deze certificering in aanmerking te nemen, analyseerde Great Place to Work® in 2020 een anonieme enquête onder het personeel.

De medewerkers beantwoordden ruim 60 vragen om te verduidelijken in hoeverre hun organisatie een fijne werkomgeving biedt. Fisher Investments en haar dochterondernemingen betalen een deelnemersbijdrage aan Great Place to Work® om de kosten van het uitvoeren van een enquête onder werknemers en de analyse en presentatie van de onderzoeksresultaten te dekken. Nadere informatie vindt u op de website https://www.greatplacetowork.co.uk/workplace/item/3141/Fisher+Investments+UK.

Best Workplaces™ in het Verenigd Koninkrijk

Great Place to Work ®

Fisher Investments UK werd door Great Place to Work®, een wereldwijd erkende autoriteit op het gebied van werkcultuur, opgenomen in de UK's Best Workplaces™ lijst in 2021. Het kreeg in de categorie 'grote ondernemingen' (uit alle branches) de 50e plaats toegewezen. Fisher Investments UK werd ook officieel gecertificeerd als beste werkgever (Great Place to Work®).

Om uit te maken wie de beste werkgevers van 2021 in het VK zijn, analyseerde Great Place to Work® een anonieme enquête onder het personeel van Fisher Investments UK. De medewerkers beantwoordden ruim 60 vragen om te verduidelijken in hoeverre hun organisatie een fijne werkomgeving biedt. Op basis van deze enquêteresultaten en een vragenlijst over de bedrijfscultuur kreeg Fisher Investments UK erkenning en een certificering in het VK als Best Workplace™. Fisher Investments en haar dochterondernemingen betalen een deelnemersbijdrage aan Great Place to Work® om de kosten van het uitvoeren van een enquête onder werknemers en de analyse en presentatie van de onderzoeksresultaten te dekken. Nadere informatie vindt u op de website https://fisherinvestments.com/en-us/about/fisher-difference/awards/great-place-to-work-uk.

Best Workplaces® op het gebied van welzijn in het VK

Great Place to Work® UK

Het initiatief Great Places to Work® UK heeft in februari 2022 Fisher Investments UK in de lijst Best Workplaces™ op het gebied van welzijn opgenomen, een erkenning voor de aandacht die het bedrijf besteedt aan het welzijn van zijn personeel. Fisher Investments UK was een van de eerste ondernemingen uit de categorie 'grote bedrijven' die een plek kreeg in de Best Workplaces® for Wellbeing"-lijst van het VK.

Voor de samenstelling van de lijst namen de experts van Great Places to Work® UK duizenden anonieme enquêtes onder personeelsleden van talloze bedrijven onder de loep om de fundamentele aspecten van het personeelswelzijn te kunnen analyseren. Concreet ging de aandacht daarbij uit naar de balans tussen werk en privé, werktevredenheid, de mentale gezondheid en financiële zekerheid. Alleen bedrijven die in 2021 al door Great Places to Work® UK zijn gecertificeerd komen in aanmerking voor een plaats op de lijst waarvan de beoordeling wordt afgestemd op de omvang van het bedrijf.

Great Places to Work® UK is een onafhankelijke autoriteit op het gebied van bedrijfscultuur en personeelsbeleving. Fisher Investments en haar dochterondernemingen betalen een deelnemersbijdrage aan Great Places to Work® om de kosten van het uitvoeren van een enquête onder werknemers en de analyse en presentatie van de onderzoeksresultaten te dekken. Meer informatie over Great Places to Work® vindt u op www.greatplacetowork.co.uk of via de link Fisher Investments UK  Great Place to Work UK | The global authority on workplace culture.

Grüner Fisher Investments

Gecertificeerd als Great Place to Work™

Great Place to Work®

Voor de tweede keer werd Grüner Fisher Investments gecertificeerd als uitstekend werkgever (Great Place to Work®). 83% van de werknemers beoordeelden GFI als uitstekend werkgever. Deze erkenning eert ons niet alleen als toonaangevende onderneming in Duitsland, maar beloont Grüner Fisher Investments ook voor het vertrouwen, de trots en de kameraadschap die het op de werkplek weet te bevorderen. Daarmee wordt ook in het openbaar onze reputatie als uitstekend werkgever ondersteund die een vriendelijke en stimulerende werkomgeving cultiveert waarin iedereen zich welkom voelt.

"Best Workplace™" van Great Place to Work® is de grootste enquête ter wereld over werkculturen en -praktijken. De methodologie voor de ranglijst van Best Workplace™ is een van de meest strikte en gevraagde en geldt als 'de gouden standaard' van onderscheidingen voor werkgevers. Met de methodologie wordt (via de werknemersenquête Trust Index© Survey) de werknemerstevredenheid beoordeeld, naast (via de Culture Audit©) de praktijken op het gebied van personele middelen en bedrijfsleiding waaruit de werkcultuur van de organisatie ontstaat. De enquête Trust Index© Survey is goed voor 3/4 van de eindresultaten. Het onderzoek Culture Audit© levert 1/4 van de eindresultaten. Fisher Investments en haar dochterondernemingen betalen een deelnemersbijdrage aan Great Place to Work® om de kosten van het uitvoeren van een enquête onder werknemers en de analyse en presentatie van de onderzoeksresultaten te dekken. De prijzen worden uitgereikt op basis van geldige onderzoeksresultaten. Nadere informatie vindt u op de website https://www.greatplacetowork.de/workplace/item/3192/Gr%C3%BCner+Fisher+Investments+GmbH.

Een toonaangevend vermogensbeheerder

Capital Magazine

Grüner Fisher Investments (GFI) was een van de vijf beste vermogensbeheerders in alle categorieën en kreeg de hoogste beoordeling: vijf sterren. GFI kreeg zijn vijf sterren met name voor zijn conservatieve en opportunistisch portefeuilles.

Het tijdschrift Capital onderzocht samen met het Institut für Vermögensaufbau (IVA) in München aan de hand van 13.430 geanonimiseerde portefeuillegegevens – verstrekt door de voornaamste bewaarbanken V-Bank en DAB BNP Paribas – van 47 vermogensbeheerders de portefeuillesamenstelling, de producttoepassing, het risicobeheer en de kostenefficiëntie. Noch Fisher Investments, noch haar dochterondernemingen doen betalingen om in aanmerking te komen voor deze award. Nadere informatie vindt u op de website https://www.capital.de/geld-versicherungen/das-sind-die-besten-vermoegensverwalter.

Beste werkgever van het mkb

Focus-Business magazine

In 2020 riep het tijdschrift Focus-Business op basis van gegevens van Kununu, een internetplatform voor de beoordeling van werkgevers, Grüner Fisher Investments uit tot "Top Arbeitgeber Mittelstand"*. "We zijn bijzonder trots op onze vierde plaats in de financiële sector. Er zijn in totaal 4.000 ondernemingen erkend", verklaarde een vertegenwoordiger van het bedrijf.

Meer dan 950.000 ondernemingen en meer dan vier miljoen werknemerformulieren zijn door Kununu, een internetplatform, geanalyseerd. Er werd nagegaan welke Duitse werkgevers in het mkb de beste beoordelingen ontving. Noch Fisher Investments, noch haar dochterondernemingen doen betalingen om in aanmerking te komen voor deze award. Nadere informatie vindt u op de website https://www.kununu.com/de/gruener-fisher-investments.

Fisher Investments-401(k) Solutions

Top bedrijfspensioenadviseur van 2020

Financial Times

In 2020 werd Fisher Investments 401(k) Solutions voor het vierde opeenvolgende jaar opgenomen in de lijst van de  beste bedrijfspensioenadviseurs van de Financial Times.

De adviseurs werden geselecteerd op basis van criteria als beheerd vermogen van het bedrijfspensioenfonds, specialisatie in bedrijfspensioenen, groeisnelheid en populariteit van het pensioenplan.

*Per 31-12-2023.

Beste adviseur voor Defined Contributions

National Association of Plan Advisors

Van 2017 tot en met 2019 kreeg Fisher Investments 401(k) Solutions van de National Association of Plan Advisors het prestigieuze predicaat "Beste adviseur voor Defined Contributions". De adviseurs werden geselecteerd op basis van criteria die betrekking hebben op hun praktijken.

De National Association of Plan Advisors (NAPA) maakt deel uit van de American Retirement Association en is opgericht door en voor pensioenadviseurs. NAPA-leden profiteren van de middelen van de vereniging op het gebied van belangenbehartiging, informatie en onderwijs, alsook van voorkeurstarieven en toegang tot NAPA-evenementen, kortingen op opleidingsaanbiedingen en de mogelijkheid om erkend te worden via algemeen gewaardeerde branche-onderscheidingen. Elk jaar publiceert de NAPA een lijst van de beste pensioenadviseurs en de beste praktijken op het gebied van toegezegde bijdragen (defined contributions), waarbij de geselecteerde adviseurs worden erkend op basis van criteria die betrekking hebben op hun praktijken, met name de in het kader van toegezegdebijdragenregelingen geadviseerde activa. Noch Fisher Investments, noch haar dochterondernemingen doen betalingen om in aanmerking te komen voor deze award. Nadere informatie vindt u op de websites https://www.napa-net.org/news-info/daily-news/announcing-2019-napa-top-dc-advisor-teams en https://www.usaretirement.org/napa-2019-top-dc-advisor-teams.

Fisher Investments-Institutional

84e in de ranglijst van de grootste vermogensbeheerders in de VS

Institutional Investor

In 2018 stond Fisher Investments op de 84e plaats in de jaarlijkse ranglijst van Institutional Investor van de 300 grootste in de VS gevestigde vermogensbeheerders (2018 II 300).

Swiss Sustainable Funds Award – categorie “Amerikaanse aandelen”

Swiss Sustainable Funds Award

Fisher Investments is door Swiss Sustainable Funds Awards onderscheiden voor zijn strategie "US Small Cap Core Equity ESG", de winnaar voor 2021 in de categorie "US Equities".

Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan de best renderende Amerikaanse aandelenstrategieën waarin het meest gebruik wordt gemaakt van maatschappelijk verantwoorde beleggingspraktijken. De winnaars van de Swiss Sustainable Funds Award worden geselecteerd door een onafhankelijke commissie die fondsen en vermogensbeheerders aan kwalitatieve en kwantitatieve criteria toetst, zoals het beleggingsproces, de duurzaamheidsdoelstellingen, de kwaliteit van het beheerteam en het rendement in het verleden.

Climetrics Fund Award

CDP

Fisher Investments werd erkend door CDP, de wereldwijd toonaangevende organisatie die het milieu-effect van bedrijven, beleggingsfondsen, steden, regio's en landen meet. CDP bekroonde ons product Emerging Markets ex-Fossil Fuels Equity in 2021 met een Climetrics Award.

Met de jaarlijks toegekende Climetrics Fund Awards worden de vijf aandelenproducten met de gunstigste milieu-effecten uit Europa, de Verenigde Staten en de opkomende markten of met een wereldwijde samenstelling bekroond. De prijswinnaars worden gekozen uit een universum van ongeveer 20.000 producten op basis van hun onderliggende scores voor "Climetrics". De Climetrics-scores zijn gebaseerd op de portefeuille, het beleggingsbeleid en de goede aanpak van milieuproblemen. Fisher Investments heeft niet betaald om in aanmerking te komen voor deze prijs.

Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en zijn daar geen betrouwbare indicatie van.