Accreditatie Better Business Bureau

Aangeboden door

Better Business Bureau

Toegekend aan

Fisher Investments

Jaren toegekend

Nog lopend

Better Business Bureau is toonaangevend in het stimuleren van marktvertrouwen. Wij zijn trots op de onderscheiding van Better Business Bureau. De onderscheiding is gebaseerd op de beoordeling van Better Business Bureau van de soort activiteiten, het aantal jaren dat het bedrijf actief is, de transparantie van de bedrijfspraktijken en andere factoren.

Fisher Investments BBB Business Review

Better Business Bureau (BBB) heeft vastgesteld dat Fisher Investments voldoet aan de BBB-accreditatienormen, waaronder de toezegging om te goeder trouw alle klachten van consumenten op te lossen. De BBB-onderscheiding betekent niet dat de producten of diensten van het bedrijf zijn geëvalueerd of goedgekeurd door BBB, of dat BBB een uitspraak doet over de productkwaliteit of de competentie van het bedrijf op het gebied van dienstverlening. BBB streeft ernaar toonaangevend te zijn in het bevorderen van marktvertrouwen door normen op te stellen voor vertrouwen in de markt, door de beste praktijken aan te moedigen en te ondersteunen, consumenten en bedrijven voor te lichten en een dialoog met hen aan te gaan, onderscheidingen toe te kennen aan rolmodellen op de markt, ondermaats marktgedrag te signaleren en aan te pakken en door een gemeenschap van betrouwbare bedrijven en liefdadigheidsinstellingen te creëren. Bedrijven die voldoen aan de strenge normen van BBB worden gepresenteerd aan het bestuur van de BBB, dat beoordeelt of hun het BBB-keurmerk kan worden toegekend. Bedrijven die een onderscheiding ontvangen van BBB betalen een vergoeding voor de beoordelings- en toezichtactiviteiten in verband met de onderscheiding en om de dienstverlening van BBB aan het publiek te ondersteunen. Voor meer informatie, raadpleeg de websites https://www.bbb.org/us/ca/woodside/profile/investment-advisory-services/fisher-investments-1116-42731 en https://www.bbb.org/overview-of-bbb-ratings.