Climetrics Fund Award

Aangeboden door

CDP

Jaren toegekend

2020

Fisher Investments werd erkend door CDP, de wereldwijd toonaangevende organisatie die het milieu-effect van bedrijven, beleggingsfondsen, steden, regio's en landen meet. CDP bekroonde ons product Emerging Markets ex-Fossil Fuels Equity in 2021 met een Climetrics Award.

"Het is een eer, van CDP – 's werelds grootste milieubeoordelaar – de prestigieuze Climetrics Award te ontvangen", verklaarde Aaron Anderson, de Senior vicepresident van Research bij Fisher Investments. "Fisher Investments gelooft al lang in samenwerking met onze cliënten om producten te ontwikkelen die stroken met hun financiële, milieu- en sociale doelstellingen. We hebben het product Emerging Markets ex-Fossil Fuels ontworpen in samenstelling met cliënten die belang stellen in interessante beleggingskansen in ontwikkelingslanden en het bevorderen van gunstige milieugewoonten met nadruk op het klimaat."

"Europa doet het meest aan ESG-beleggen in de wereld; we zijn er trots op dat we tot de enige twee Amerikaanse vermogensbeheerders behoren waaraan deze onderscheiding werd uitgereikt", voegde Justin Arbuckle, de Senior Executive Vice President van de groep institutionele beleggingen bij Fisher Investments, daaraan toe. "Naar aanleiding van het succes van dit product hebben we samengewerkt met cliënten om soortgelijke op klimaatactie en andere duurzame-ontwikkelingsdoelen gerichte producten te introduceren."

Met de jaarlijks toegekende Climetrics Fund Awards worden de vijf aandelenproducten met de gunstigste milieu-effecten uit Europa, de Verenigde Staten en de opkomende markten of met een wereldwijde samenstelling bekroond. De prijswinnaars worden gekozen uit een universum van ongeveer 20.000 producten op basis van hun onderliggende scores voor "Climetrics". De Climetrics-scores zijn gebaseerd op de portefeuille, het beleggingsbeleid en de goede aanpak van milieuproblemen. Fisher Investments heeft niet betaald om in aanmerking te komen voor deze prijs.